Azərbaycan kino sənətinin tanınmış aktyoru

 

Azərbaycan kino sənətində maraqlı obrazlar yaradıcısı Eldəniz Zeynalov. İsmi ilə kino sənətinə iz saldı. Bu gün kino sənətinin tarixini vərəqlərkən, aktyorun yaradıcılıq aləmində diqqət- çəkən maraqlı faktlarla qarşılaşırıq. Azərbaycan kinosu ilə həyatı paralel keçən sənətkarın istedadı, özünə qarşı tələbkarlığı onu Azərbaycan kinosunun tanınan simaları sırasına daxil etdi. Eldəniz Zeynalov şəcərəsi sənətə bağlı olduğundan, o, bu yolda bir ailənin davamçısı tək Azərbaycan kinosunda maraqlı obrazlar yaratdı.

Hələ məktəbli ikən dayısı Həsənağa Salayevin tövsiyəsi ilə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında uşaq rollarında çıxış etməyə başladı. Bu istəyin nəticəsi olaraq, o özünə peşə seçərkən tərəddüd etmədi. Teatr İnstitutunda aktyorluq təhsilinə yiyələndi. İstedadı, taleyinə düşən naxışlar tələbə ikən Eldəniz Zeynalovun Eldar Quliyevin rejissoru olduğu “Bir cənub şəhərində” filmində baş rollardan birinə çəkilməsinə səbəb oldu. Məzun olduqdan sonra Akademik Dram Teatrında işə başlayıb. İlk dəfə “Sevil” tamaşasında Gündüz rolunu yaratdı. Sonralar teatr və kinoda, televiziya və radio tamaşalarında, “Mozalan” satirik kinojurnalının bir çox süjetlərində yadda qalan obrazlar yaratdı. Xarici film istehsalçılarının “Dulsineya Tobosskaya” (Mosfilm), “Təyyarələr enmədi” (Özbəkfilm) filmlərində çəkildi. Bu ilk uğurlar və sənətə açılan yollar onun gələcək həyatını artıq təməlini möhkəmlətmişdir.

Eldəniz Zeynalovla bağlı anasının xatirələrində qeyd olunur ki, bir ailədə böyüyən üç övlad sırasında hərənin öz yolu, seçimi oldu, amma ailənin böyük oğlu Eldənizin alnına dayısı Həsənağa Salayevin yolu ilə getmək yazılmışdı:”Hələ uşaqkən dayısı ilə teatrlara ayaq açan balaca Eldəniz özü də bilmədən səhnənin sehrinə düşdü. İllər keçdi, Həsənağa Salayev dünyasını dəyişəndə, Eldəniz Zeynalov artıq İncəsənət İnstitutunun tələbəsi idi. Dövrünün ən məşhur pedaqoqu, sənətkarı Adil İsgəndərovdan dərs alırdı... İnstitutu bitirib Akademik Dram Teatrına təyinat alan aktyor həm teatrda, həm də “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında paralel çalışırdı. Əslində, Eldənizin sənətə gəlişi təsadüfi olmayıb. Çünki həyata göz açandan, dünyanı dərk etməyə başlayandan ailədə teatr, sənət barədə söhbətləri eşidib. Özü də dayısı Həsənağa Salayevdən. Eldəniz elə uşaqlıqdan dayısı ilə birgə teatra gedib-gəlirdi. Beləcə, uşaq yaşlarından səhnəni sevməyə başladı və bu sənətə ürəkdən bağlandı.”

Sənəti sevdiyindən tamaşaçı diqqətində qalaraq yaratdığı obrazlarla maraqla qarşılandı və izlənildi. Baməzə hərəkətləri, yumoru, lirik və dramatik hərəkələri ilə məxsusi bir sənətkara çevrildi. Bir-birinin ardınca müxtəlif xarakterli obrazlar yaratmağa başladı. Bu sənət qalereyasında “Bəyin oğurlanması”, “Bir cənub şəhərində”, “Əhməd haradadır?”, “Əzablı yollar”, “Gözlə məni”, “Hörmətli alim yoldaşlar”, “Qızıl uçurum”, “Telefon macəraları” və başqa filmlərdə yaratdığı obrazları ilə sənət aləmində özünün portretini yaratdı. Bu, Eldəniz Zeynalovun fərdi ifa üslubu idi ki, obrazlara bəxş etdiyi isti nəfəsi ilə orijinal rolların müəllifi oldu. Hər obrazda onu fərqi bir xarakterdə görürük. Bu, onu müəkəmməl sənətə yiyələnməsi, eyni zamanda, özünə qarşı tələbkarlığı, qəhrəmanların sevərək yaratmasından irəli gəlirdi.

Eldəniz Zeynalov dünyasını dəyişsə də, yaratdığı obrazları ilə bu gün sənətsevərlərin qəlbində yaşayır. Bu gün onun dünyasını dəyişməsindən 9 il zaman ötsə də, aktyor kinofilmlərdə yaratdığı obrazları ilə hər nəslin müasirinə çevrilib.

 

 

Zümrüd

 

Səs.- 20111.- 4 noyabr.- S. 12.