Kitabxana-informasiya sahəsində informasiya texnologiyaları genis tətbiq olunur

Prezident Kitabxanasında "Kitabxanaların elektron resurslarının idarə olunması milli resursların internet məkanına çıxarılması" treninq-kursu başa çatmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə "Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın Tədbirlər Planının icrası məqsədi ilə son illər Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin kitabxana-informasiya sahəsində informasiya texnologiyaları geniş tətbiq olunmağa başlanmış, kitabxanalarda elektron kataloq, elektron kitabxana, habelə, veb-saytlar yaradılmış oxucuların istifadəsinə verilmişdir.

Mədəniyyət Turizm Nazirliyi mütəmadi olaraq kitabxanaların elektron resurslarının yaradılması, onların idarə olunması, milli resursların internet şəbəkəsinə çıxarılması mövzusunda treninqlər təşkil edir kitabxanaçıların kompyuter biliklərinin artırılması sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında respublikanın şəhər, rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin mütəxəssisləri üçün "Kitabxanaların elektron resurslarının idarə olunması milli resursların internet məkanına çıxarılması" mövzusunda bir həftəlik treninq-kurs keçirilmişdir. Kurslarda ki-tabxanaçı mütəxəssislər kitabxana-informasiya sahəsində qabaqcıl təcrübə əldə etmiş Prezident Kitabxanasında kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması, elektron resursların yaradılması onların internet məkanına çıxarılması prosesləri ilə tanış olmuş bu mövzularda treninqlərdə iştirak etmişlər. Təlimlərin son günündə iştirakçılara Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin Prezident Kitabxanasının birgə sertifikatları təqdim olunmuş, təlimlərin faydalı olduğu vurğulanmışdır.

 

 

Zümrüd

 

Səs.- 2011.- 24 noyabr.- S. 12.