Həsən Seyidbəylinin "xoşbəxtlik qayğıları"

 

Kinorejissor, xalq artisti Həsən Seyidbəylinin son filmi "Xoşbəxtlik qayğıları" oldu. Bu film adi məişət hadisələri fonunda cəmiyyəti narahat edən çox ciddi problemlərə toxunmuşdu. Mövzu əslində yeni deyildi. Amma rejissorun filmdə cərəyan edən hadisələrə öz münasibəti var idi. Həsən Seyidbəyli hansı mövzuda film çəkirdisə, orada bizə adi görünən hadisələri ictimailəşdirir, qəhrəmanlarına yaşamağın yollarını göstərir, xüsusilə gəncliyə həyatın kəşməkeşli yollarından inamla keçməyin sirlərini öyrədirdi.

 

Onun filmlərində həyatın özü var idi. Qəhrəmanları real həyatın insanları idi. O, bu insanları yaxşı tanıyır, onların qayğılarını, problemlərini dərindən bilir, ona görə filmləri olduqca təbii təsir bağışlayırdı. Həsən Seyidbəyli sovet kinosunun aparıcı rejissorlarından, sovet ədəbiyyatının qabaqcıl nümayəndələrindən olub. Amma bu böyük sənətkarın yaradıcılığında hər şey bəşəridir, bəşəri ideyalardan qaynaqlanıb. Həsən müəllim tarixdən , müasir dövrdən əsər yazanda, yaxud film çəkəndə Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərini həmişə meyar kimi əks etdirmişdir.

Nikbin, həyatsevər təbiəti onun bütün yaradıcılığına hakim idi. Həsən Seyidbəylinin əsərlərində həmişə milli ruh, milli ideya hakim olmuş, bu torpağa, bu təbiətə vurğunluq onun əsərlərini səmimi təbii etmişdi. Bu əsərlərdə zahirən adi görünən hadisələrdəki gizli mətləblərin, dövrün, zamanın niskilli ağrılarının, onun poetik zəkasının, təxəyyülünün süzgəcindən keçdiyini aydın hiss edirsən. Seyidbəylinin əsərlərində elə aydın notlar, elə səmim deyimlər var ki, bunu yalnız onun yaradıcılığına xas olan keyfiyyətlər kimi qiymətləndirmək lazımdır.

Həsən Seyidbəyli Bakıda doğulmuşdu. Abşeronun sərt təbiəti, Xəzərin romantik görünüşünün qəlbində yaratdığı təzadlı duyğular onun qəlbində poetik bir təxəyyül formalaşdırmışdı. O, ilkin olaraq ədəbiyyata gəlmişdi. Kiçik hekayələri, povestləri çap olunan ilk vaxtlardan oxucular onu tanımışdılar, sevmişdilər. Kinoya isə kiçik oçerklər müəllifi kimi gəlmişdi. "Böyük yol" (1947), "Bakıdan Göy gölədək" (1948) film-oçerkləri kinematoqrafımıza istedadlı bir gəncin qədəm basdığından xəbər verirdi. Böyük sənət yolunun başlanğıcında duran bu əsərlərdə ilk istedad qığılcımları, Vətənə ülvi məhəbbət duyğuları, təbiətə vurğunluq hissləri çox məharətlə tərənnüm olunmuşdu.

Amma "Uzaq sahillərdə" filmi bu istedadlı yazıçının kinematoqrafa ilk uğurlu addımı idi. Xalq yazıçısı İmran Qasımovla birgə yazdıqları "Uzaq sahillərdə" ssenarisində kinematoqrafın bütün tələbləri layiqincə, yerli-yerində əks etdirilmişdi. Kinodramaturgiyamızda müharibə mövzusunun çox sərrast işləndiyi bu ssenari müəlliflərinə böyük şöhrət gətirdi kinorejissor Tofiq Tağızadə filmə çox orijinal quruluş verdi. Film 1958-ci ildə ekranlarımızda nümayiş etdirildi.

Onun həm ssenarisini yazdığı, həm rejissor kimi quruluş verdiyi "Telefonçu qız", "Möcüzələr adası", "Cazibə qüvvəsi", "Kimi daha çox sevirik" s. bu kimi filmləri birləşdirən ümumi cəhətlər var. O da qəhrəmanların milli xarakteri, hadisələrə poetik ahəng vermək bacarığıdır. Onun yaratdığı personajlar adi adamlar idi. Əksəriyyəti həyatda öz yerini axtaran bu yolda çətinliklərlə qarşılaşan gənclərdir. O, gənclərin taleyini tədqiq edir, bəzən bədii ümumiləşdirmə vasitəsilə müxtəlif xarakterlərə məxsus adamları ekrana gətirir, onları həyatın ilkin sınağından keçirir. Bu filmlərə tamaşa etdikcə mənən saflaşırsan, sabaha nikbin nəzərlərlə baxırsan.

Həsən Seyidbəylinin qəhrəmanlarının mənəviyyatında ülvi bir təmizlik var, bu keyfiyyət onları yaddaşımıza həkk edir, bizi, cəmiyyəti təmizliyə, paklığa səsləyir. "Sən niyə susursan?" (1966) filmi onun öz ssenarisi əsasında çəkdiyi filmlərdəndir. Bu filmdə gəncliyin mübariz ruhu var. Burada insanların təmiz mənəvi duyğuları əks olunur. Amma müharibə mövzusunda lentə aldığı "Bizim Cəbiş müəllim" daha çox diqqəti çəkir. Hər dəfə bu filmə tamaşa edəndə yeni bir keyfiyyət tapırsan. Cəbiş müəllim təmiz, saf duyğularla yaşayan, cəmiyyətin ağrılarını öz içərisindən keçirən humanist bir insandır. Hətta o dərəcədə sadəlövhdür ki, bəzən onun belə münasibətləri ətrafındakılara qəribə görünür. "Bizim Cəbiş müəllim" bəlkə o dövrdə humanist prinsipləri əks etdirən ən yaxşı filmlərdən idi. Xalq artisti Süleyman Ələsgərov əslində kino aktyoru deyildi. Amma Həsən müəllim onu kinoya gətirdi milli kinomuzun ən uğurlu qəhrəmanlarından birinə çevirdi.

Həsən Seyidbəylinin aktyor axtarışları həmişə dəqiq cəlbedici olmuşdur. "Nəsimi"ni Həsən müəllim çəkdi. Bu böyük bir imtahan idi. Zidiyyətli tarixi dövrün materiallarını ilk dəfə bədii kinoya gətirmək, doğrudan da, riskli bir idi Həsən müəllim belə bir risk etdi. 1974-cü ildə film ekranlara çıxanda çoxları onun elə uğurlu alındığına inanmaq istəmirdi. Amma film çox səviyyəli alınmışdı Nəsiminin dövrü, onun həm şair, həm yüksək duyğulara malik insan kimi kinoportreti tamaşaçıları həqiqətən valeh etmişdi. Həsən müəllim yenə eksperiment etmişdi, baş rola gənc aktyor Rasim Balayevi çəkmişdi. O, Rasimi kinomuz üçün kəşf etdi.

Həsən müəllim milli kinomuza Nəsiminin bədii obrazını gətirməklə kino tariximizi zənginləşdirdi. İlk dəfə kinomuzda Nəiminin, Teymurləngin, Şirvanşah İbrahimin bədii obrazlarını yaratdı. Film mükafat da aldı, festivallarda da uğurla nümayiş etdirildi. Həsən müəllim gözəl təşkilatçı idi. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına uzun müddət rəhbərlik etmişdi. Məhz onun dövründə bu təşkilat kino sənətimizin əsl yaradıcılıq mərkəzinə çevrilmişdi. Burada tez-tez görüşlər keçirilərdi, kino işçilərinin problemləri burada çözülərdi. Onun sədrliyi dövründə ittifaqın bir neçə qurultayı da olmuşdu. O, kino işçilərini səfərbər etməyi bacarırdı.

Bununla yanaşı, Həsən müəllim yaradıcılığını da davam etdirirdi. Yeni filmlər çəkir, ssenarilər üzərində işləyirdi. Həm gənclərin kinoya cəlb olunması üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Ömrünün son vaxtlarında Həsən müəllim "Xoşbəxtlik qayğıları" çəkdi. Bilmirəm, nədən bu mövzunu seçmişdi. Niyə xoşbəxtlik qayğıları ömrünün bu yaşında onu narahat etmişdi? Ssenarini özü yazmışdı. O, bizləri xoşbəxt görmək istəyirdi. İstəyirdi ki, yaşadığımız cəmiyyətdə inkişafımıza mane olan hər şey aradan götürülsün. Bu filmdə onun qəhrəmanları köhnəliyin qalıqlarına qarşı çıxırlar, hər şeyi yenidən başlamaq istəyirlər. Yeniliklər isə həmişə təzyiqlərlə qarşılanır.

Həsən Seyidbəylinin yaradıcılığı yüksək qiymətləndirilmiş, bir neçə orden medallarla təltif olunmuşdu. O, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (19-20-ci çağırış) deputatı olmuşdur.

Həsən Seyidbəylinin ömür yolu mədəniyyətimizlə, incəsənətimizlə, ədəbiyyatımızla sıx şəkildə bağlıdır. Onun bədii əsərləri, filmləri bizim tariximizin əsl bədii salnaməsidir. Bu əsərlərdə təlqin olunan ideyalar ömür yolumuza işıq saçır, bizi mənəvi dəyərlərimizə daha həssas yanaşmağa səsləyir.

 

 

Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU

 

Xalq qəzeti.- 2012.- 21 yanvar.- S. 8.