PAŞA Həyatın dəstəyi ilə İRS Publishing House çap evi tərəfindən Qədim qalanın yuxuları adlı kitab nəşr olunub

 

PAŞA Həyat Sığorta ASC-nin dəstəyi ilə İRS Publishing House çap evi tərəfindən YUNESKO-nun ümumdünya mədəni irs siyahısına daxil edilmiş İçərişəhər memarlıq abidəsinə aid Qədim qalanın yuxuları adlı kitab nəşr olunub.

Kitab Bakının qüdrətli Şirvanşahlar dövlətinin inzibati, iqtisadi və mədəni mərkəzinə çevrildiyi orta əsrlər dövrünə həsr olunub. Kitabda Bakının qədim hissəsi, şəhər içində şəhər, vaxtı ilə heybətli qala və Böyük İpək Yolu üzərində ən iri məntəqə olmuş İçərişəhər haqqında bəhs edilir.

Həmçinin kitabda İçərişəhərin yaranma tarixi, orta əsrin bakılılarının ailə münasibətləri, məişət əşyaları, onların geyimləri, güclü orduları, Böyük İpək Yolu ticarətindəki Bakının yeri, İslam ruhaniləri, islam dininin şəhər mədəniyyətinə təsiri, Şirvanşahlar dövlətində aşağı təbəqələrin yuxarı təbəqələrə tabe olma qaydaları, şəhər təsərrüfatının təşkili, tikinti və arxitektura barədə məlumatlar oxuculara sadə dillə çatdırılır. Köhnə və müasir Azərbaycana aid məlumatlar əks olunan bu kitabda ölkənin malik olduğu mədəni varlığı və tarixi təbii nemətləri də əks olunub. Kitabla tanış olan oxuyucular burada sərgilərdə nümayiş etdirilməsi üçün saxlanılan, insanlığın mədəni irsini əks etdirən çoxlu şəkil nümunələri ilə tanış ola bilər.

Kitabın hazırlanmasında Azərbaycanın tanınmış tarixçilərinin, incəsənət xadimlərinin, müxbirlərinin, mühəndislərinin, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor Cəfər Qiyasinin, tarix elmləri doktoru, tanınmış Azərbaycan arxeoloqu Kamil İbrahimovun və İRS jurnalının baş redaktoru Musa Mərcanlının böyük əməyi olub.

Müəlliflər kitabın ərsəyə gəlməsi üçün çoxlu arxiv sənədlərindən, tarixi şəkillərdən istifadə edib. Kitabın maraqlı və daha keyfiyyətli olması üçün İçərişəhərin müasir görüntülərini əks etdirən fotolardan, həmçinin tanınmış xarici fotoqraflar tərəfindən çəkilmiş şəkillərdən də istifadə olunub.

Geniş miqyaslı oxucu kütləsinə, o cümlədən həm Azərbaycan, həm də xarici vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan kitab albom formasında iki dildə - Azərbaycan-rus və Azərbaycan- ingilis dillərində çap olunub. Artıq kitabı tanınmış internet saytlarından (http://www.amazon.de/gp/product/9952820100) əldə etmək mümkündür.

Qeyd edək ki, İRS dünyanın 11 dilində (italiyan, rus, türk, fransız, alman, ingilis, çex, ispan, çin, yapon və ərəb) nəşr olunan beynəlxalq Azərbaycan jurnalıdır. Jurnalın ilk nömrəsi 2002-cil ildə Moskvada rus dilində çap olunub. MDB məkanında yeganə çoxdilli beynəlxalq jurnal olan İRSin ingilis dilində olan variantı dünyanın 70 ölkəsində yayımlanır. Jurnal vasitəsilə Azərbaycanın tarixi, mədəni irsi, adət-ənənələri, tanınmış görkəmli şəxsləri, incəsənət xadimləri, rəssamları, həmçinin Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş rayonlarımız haqda məlumatlar bütün dünyaya çatdırılır.

PAŞA Həyat Sığorta ASC yalnız Azərbaycanın maliyyə sektorunda deyil, eyni zamanda, sosial yönümlü layihələrin həyata keçirilməsində də daim aktiv iştirak edib. Şirkət Azərbaycanı dünyaya sığorta fəaliyyətindən başqa, həmçinin sosial layihələrə dəstək verməklə tanıtdırmaq niyyətindədir. Qədim qalanın yuxuları adlı kitabın nəşri şirkətin qatıldığı sosial layihələrdən biridir.

PAŞA Həyat Azərbaycanın tarixi-mədəni irsinin dünyaya çatdırılmasında, beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasında həyata keçirilən layihələrə daim dəstək olmağa hazırdır.

 

 

Xalq qəzeti.- 2013.- 22 may.- S. 7.