Ötən il 161 yeni məktəb tikilmiş, 300 məktəb əsaslı təmir edilmişdir

 

2009-cu ildə 100-dən çox yeni məktəbin inşası planlaşdırılmışdır. Burada əsas məqsəd çoxnövbəliliyin ləğvi və beşgünlük tədris həftəsinə keçilməklə bütün şagirdlər üçün əlverişli təlim şəraitinin yaradılmasıdır.

Məktəblərin infrastrukturunun yeniləşdirilməsi istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə son illərdə 226 yeni məktəb tikilmiş, 39 məktəb, 10 uşaq bağçası əsaslı təmir olunmuşdur.

Ölkə Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş У2008Ц2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət ProqramıФ na əsasən 2009Ц2012-ci illərdə 450 məktəb üçün yeni binanın inşası, 600 məktəb üçün əlavə korpusların tikintisi, 1200 məktəbin əsaslı təmiri nəzərdə tutulub.

Son illərdə 350 min şagird yerlik 1300-dək yeni məktəb binası istifadəyə verilib. 2008-ci ildə 161 yeni məktəb istifadəyə verilmiş, 129 məktəb əsaslı təmir edilmiş və müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Ötən il Təhsil Nazirliyi tərəfindən 300-dək məktəb əsaslı təmir edilmişdir. 2009-cu ildə isə 100-dən çox məktəbin əsaslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur.

Ümumilikdə, son illərdə 700 mindən çox şagird, yəni bütün şagirdlərin təxminən 50 faizi müasir tələblərə cavab verən məktəblərdə təhsil almaq imkanı əldə etmişdir.

 

 

M. MÜKƏRRƏMOĞLU

 

Xalq qəzeti.-2009.-27 yanvar.-S.4.