az | en | ru

Xəbərlər

Elektron kataloq

Elektron kitabxana

Elektron məlumat bazası

Yeni kitablar

Kitabxanamızın nəşrləri

Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haq.da yeni ədəbiyyat

İş vaxtı

Əlaqə


Azərbaycan el-resursları

Xarici məlumat bazaları

Elektron jurnallar


Digər dillərdə olan kitablar (azərb., rus və ingilis dillərindən başqa)Elektron kitabxana müəllif hüquqlarını qoruyub saxlamaqla, milli ədəbiyyat nümunələrini elektron daşıyıcılarına köçürməklə yaradılır. Eyni zamanda elektron kitabxanaya müəllifin öz arzusu ilə onun təqdim etdiyi əsərin elektron versiyası da daxil edilə bilər.

 


 

Hörmətli oxucu, siz saytımızda tapa bilmədiyiniz resursları yuxarıdakı menyudan axtara bilərsiniz.


 

ELEKTRON KİTABXANADAN İSTİFADƏ QAYDALARI

 

 

 

    HUMANİTAR ELMLƏR

İctimai elmlər
Tarix. Tarix elmləri
İqtisadiyyat. İqtisad elmləri
Dövlət və hüquq. Hüquq elmləri
Siyasət. Siyasi elmlər
Hərbi elm. Hərbi iş
Elm. Maarif. Pedaqoji elmlər
Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat
İncəsənət. Sənətşünaslıq
Din
Fəlsəfə elmləri. Psixologiya
Universal məzmunlu ədəbiyyat
 

TEXNİKİ ELMLƏR

Texnika və texniki elmlər bütövlükdə

Dağ - mədən işi

Kimya texnologiyası. Kimya və yeyinti sənayesi

Ağac texnologiyası. Yüngül sənaye istehsalı. Fotokinotexnika. Poliqrafiya sənayesi. Evdarlıq

İnşaat texnikası. Kommunal texnika. Məişət xidməti texnikası

Nəqliyyat

 

TƏBİƏT ELMLƏRİ

Təbiət elmləri bütövlükdə

Fizika, riyaziyyat elmləri

Kimya elmləri

Yer haqqında elmlər

Biologiya elmləri

Kənd və meşə təsərrüfatı elmləri

Səhiyyə. Tibb elmləri

 

Diqqət: Kitabxanamızdakı kitablarımızı oxuya bilmək üçün Adobe Reader və ya WinRAR proqramını uyğun şəkillərə tıklamaqla yükləyə bilərsiniz:

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved