A

 

1 2 3

 

Azərbaycan Respublikası MEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. elmi-praktiki konfrans Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan Respublikası MEA Fəlsəfəvə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu və AMEA Rəyasət Heyətinin təsis etdiyi "Şah İsmayıl Xətai irsini araşdırma qrupu" (QHT)-nın Şah İsmayıl Xətainin anım günü münasibəti ilə birgə keçirdiyi elmi-praktiki konfransın materialları /Azərbaycan Respublikası MEA Fəlsəfəvə Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Şah İsmayıl Xətai İrsini Araşdırma Qrupu; baş red. Ə.Tağıyev; burax. məs. H.Hüseynov.- B.: 2006.- 118 s.: 1 portr

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Azərbaycan xalçası [Mətn]: Görkəmli xalçaçı-rəssam, alim Lətif Kərimovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. R.Tağıyeva; ön söz müəl. Ə.Qarayev.- B.: Elm, TutuDesign, 2007.- 150, [2] s. ill

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. Mədəniyyət [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi; Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki Mərkəz.- B.: 2003.- 69 s.

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı [Mətn] /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; burax. məs. F.Qurbanov; red. V.Quliyev, T.Vəliyev. 2012.- B.: [Nağılevi], 2013.- 123, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2006-cı il üçün perspektiv iş planı [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: 2006.- 39 s. cədv

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bələdiyyə seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild I.- B.: [s.n.], 2009.- 48 s.: blank., 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bələdiyyə seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild II B.: [s.n.], 2009.- 32 s.: blank., 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bələdiyyə seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild III.- B.: [s.n.], 2009.- 32 s.: blank., cədv., 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bələdiyyə seçkiləri [Mətn]: təlimat, qayda və izahlar /Azərb. Resp. Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild V.- B.: [s.n.], 2009.- 40 s.: blank.., 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası məscidlərinin ensklopediyası [Mətn] /İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi; Red: Əlibala Hacızadə;b Tərtibçi: Seyyid Ələsgər Behbudlu; Fotoqraflar: Məşədi Hacı Qəniyev, Hacı Şahin Məmmədov, Elçin Arifoğlu.- B.: Beynəlxalq Əlhuda, 2001.- 310 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi [Mətn]: I çağırış /Məsulred.: M.Ələsgərov.- B.: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nəşri, 1997.- 212 s.: portr., foto

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 5-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /Buraxılışa məsul H.Babayev. Beşincisessiya. Payız. 1-29 noyabr 1996-cı il 8-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 1997.- 607 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 5-ci Sessiya 1996 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Beşincisessiya. Payız. 3 dekabr 1996-cı il /Burax. məsul: H. Babayev. 9-cu cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997. 542 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 6-cı Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları Cild 10-cu cild.- B.: Milli Məclis 1997.- 623 s. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 6-cı Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Altıncı sessiya. Yaz. 4-28 mart 1997-ci il 11-ci cild.B.: Milli Məclis, 1997.- 475 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 6-cı Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Altıncı sessiya. Yaz. 1-29 aprel 1997-ci il 12-ci cild.- B.: Milli Məclis, 1997.- 626 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 6-cı Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Altıncı sessiya. Yaz. 2-30 may 1997-ci il 13-cü cild.- B.: Milli Məclis, 1997.- 502 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 7-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məsul H.Babayev. Növbədən kənar yeddinci sessiya. 6 iyun- 1 iyul 1997-ci il 14-cü cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997.- 478 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 8-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məsul H.Babayev. Səkkizinci sessiya. Payız. 30 sentyabr- 31 oktyabr 1997-ci il 15-ci cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997.- 676 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 8-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məsul H.Babayev. Səkkizinci sessiya. Payız. 4-28 noyabr 1997-ci il 16-cı cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997.- 502 s. Azərbaycan Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: (28 dekabr 2001-ci il, 246-IIKQ)B.: Qanun, 2008.12 s 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 8-ci Sessiya 1997 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məsul H.. Babayev. Səkkizinci sessiya. Payız. 2-30 dekabr 1997-ci il 17-ci cild.- Bkı: Milli Məclis, 1997.- 544 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 9-cu Sessiya 1998. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Doqquzuncu sessiya. Yaz. 3-27 fevral 1998-ci il 18-ci cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 587 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 9-cu Sessiya 1998. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Doqquzuncu sessiya. Yaz. 3-28 aprel 1998-ci il 20-ci cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 569 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 9-cu Sessiya 1998 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Doqquzuncu sessiya. Yaz. 1-29 may 1998-ci il 21-ci cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 713 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 10-cu Sessiya 1998. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Növbədənkənar onuncu sessiya. 2 iyun-14 iyul 1998-ci il 22-ci cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 745 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 11-ci Sessiya 1998 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On birinci sessiya. Payız. 30 sentyabr-27 noyabr 1998-ci il 23-cü cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 801 s.: 20 sm

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 11-ci Sessiya 1998. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On birinci sessiya. Payız. 1-29 dekabr 1998-ci il 24-cü cild.- Bı: Milli Məclis, 1998.- 842 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 12-ci Sessiya 1999 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On ikinci sessiya. Yaz. 1-26 fevral 1999-cu il 25-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 686 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 12-ci Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On ikinci sessiya. Yaz. 2-30 mart 1999-cu il 26-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 650 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 12-ci Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On ikinci sessiya. Yaz. 2-30 aprel 1999-cu il 27-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 729 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 12-ci Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On ikinci sessiya. Yaz. 4-25 may 1999-cu il 28-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 568 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 13-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Növbədənkənar On üçüncü sessiya. Yaz. 1 iyun-2 iyul 1999-cu il 29-cu cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 724 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 14-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On dördüncü sessiya. Payız. 30 sentyabr - 19 oktyabr 1999-cu il 30-cu cild ; 1-ci kitab. Bı: Milli Məclis, 1999. 712 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 14-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On dördüncü sessiya. Payız. 20-29 oktyabr 1999-cu il 30-cu cild; 2-ci kitab. Bı: Milli Məclis, 1999. 482 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 14-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. On dördüncü sessiya. Payız. 2-30 noyabr 1999-cu il 31-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 864 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 14-cü Sessiya 1999. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On dördüncü sessiya. Payız. 1-30 dekabr 1999-cu il 32-ci cild. Bı: Milli Məclis, 1999. 738 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 15-ci Sessiya 2000. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. On beşinci sessiya. Yaz. 3-31 mart 2000-ci il 34-cü cild. Bı: Milli Məclis, 2000. 615 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 15-ci Sessiya 2000 Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] On beşinci sessiya. Yaz. 2-30 may 2000-ci il 36-cı cild.- Bı: Milli Məclis, 2000.- 677 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 1-ci Çağırış, 16-17-ci Sessiya 2000. Birinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] : növbədənkənar On altıncı sessiya. On yeddinci sessiya/ payız Yaz. /[buraxılışa məsul H. Babayev] 38-ci Cild 3 iyul -25 oktyabr 2000-ci il. B.: Milli Məclis, 2000.- 614, [1] s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 2-ci Çağırış, 17-ci Sessiya 2005 İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]On yeddinci sessiya. Yaz. 1-29 aprel 2005-ci il 34-cü Cild.- B.: Milli Məclis, 2005.- 802 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 2-ci Çağırış, 17-ci Sessiya 2005 İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]On yeddinci sessiya. Yaz. 3-31 may 2005-ci il 35-ci Cild B.: Milli Məclis, 2005.- 748 səh

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 2-ci Çağırış, 17-ci Sessiya 2005 İkinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] Növbədənkənar 18-ci Sessiya. 10-28 iyun 2005-ci il 36-cı cild.- B.: Milli Məclis, 2005,554 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 1-ci Sessiya. 2-ci Sessiya 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 2 dekabr 2005-ci il - 7 fevral 2006-cı il.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2006.- 362 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 3-cü Sessiya 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 4-25 aprel 2006-cı il Üçüncü Sessiya. Yaz : 3-cü cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2006.- 400 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 3-cü Sessiya 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 12-30 may 2006-cı il Üçüncü Sessiya. Yaz : 4-cü cild.- B.: Milli Məclisi nnəşri, 2006.- 442 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 4-cü Sessiya. Payız 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 2-20 oktyabr 2006-ci il /[buraxılışa məsul H. Babayev]Dördüncü sessiya. Payız : 5-ci Cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2006,407 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 4-cü Sessiya 2006 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] /burax. məs. H. Babayev. Dördüncü sessiya. Payız sessiyası: 7-28 noyabr 2006-cı il 6-cı cild.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2006.- 702 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. Dördüncü sessiya. Payız 2006 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: Dördüncü sessiya.Payız. 5-29 dekabr 2006-ci il /Bur. məsul: H.Babayev.7-cicild.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2006,781 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 5-ci Yaz sessiyası 2007 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. 8-ci cild. B.: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 777 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 7-ci Sessiya 2007 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]11-ci Cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 445 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 7-ci Sessiya 2007 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]12-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 573 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 7-ci Sessiya 2007 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]13-cü cild.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2007.- 480 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 8-ci Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 14-cü cild.- Bkı: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 562 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 8-ci Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 15-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 782 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 9-cu Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 16-cı cild. B,: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 368, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 10-cu Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 17-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2008.- 757, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 10-cu Sessiya 2008 Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. [Mətn] 18-ci cild.- B.: Milli Məclis, 2008.- 521 s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 11-ci Sessiya. Yaz 2009. Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 19-cu Cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2009.- 585, [2] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On birinci sessiya. Yaz 2009 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: On birinci sessiya.Yaz. 3 aprel-29 may 2009-cu il /burax. məs. H.Babayev Cild 20-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2009.- 680, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 3-cü Çağırış, 12-ci Sessiya 2009. Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 21-ci cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2009.- 325 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On üçüncü sessiya. Yaz 2009 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: On üçüncü sessiya. Payız. 30 sentyabr-13 noyabr 2009-cu il /burax. məs. H.Babayev. 22-ci cild.- B.: MilliMəclisinnəşri, 2009.- 796, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On üçüncü sessiya. Payız 2009 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 23-cü cild.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2009.- 437, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On dördüncü sessiya. Yaz 2010. Üçüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 24-cü Cild On dördüncü sessiya. Yaz. 1-23 fevral 2010-cu il. B.: Milli Məclisin nəşri, 2010. 325, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On dördüncü sessiya. Yaz 2010. Üçüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 25-ci Cild On dördüncü sessiya. Yaz. 5-16 mart 2010-cu il. B.: Milli Məclisin nəşri, 2010. 246, [2] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On dördüncü sessiya. Yaz 2010. Üçüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 26-cı Cild On dördüncü sessiya. Yaz. 2-27 aprel 2010-cu il. B.: Milli Məclisin nəşri, 2010. 332, [2] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. On dördüncü sessiya. Yaz 2010. Üçüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 27-ci cild. B.: Milli Məclisin nəşri, 2010. 213, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Üçüncü çağırış. Növbədənkənar on beşinci sessiya. 2010. Üçüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]. 28-ci cild. B.: Mlli Məclisin nəşri, 2010. 353 s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 1-ci Sessiya. Payız 2010. Dördüncü çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] 1-ci cild. Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2010. 58, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız 2014 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 13-cü sessiya. Payız. 17 oktyabr 2014-cü il /[burax. məs. H.Babayev]C. 61.B.: Milliməclisinnəşri, 2014.- 156, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız 2014 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] : 13-cü sessiya. Payız. 20 noyabr 2014-cü il /[burax. məs. H. Babayev]C. 65.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2014.- 106, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız 2014 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 13-cü sessiya. Payız. 28 noyabr 2014-cü il /[burax. məs. H.Babayev]C. 66.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2014.- 75, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 13-cü Sessiya. Payız 2014 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 13-cü sessiya. Payız. 30 dekabr 2014-cü il /[burax. məs. H.Babayev]C. 68.- B.: Milli Məclisin nəşri, 2014.- 79, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 14-cü Sessiya. Yaz 2015 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 2 fevral 2015-ci il /[burax. məsul H.Babayev] Cild 69 On dördüncü sessiya. Yaz.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2015.- 133, [1] s. gerb

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü Çağırış, 14-cü Sessiya. Yaz 2015 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn]: 13 fevral 2015-ci il /[burax. məsul H.Babayev] Cild 70 On dördüncü sessiya. Yaz.- Bakı: Milli Məclisin nəşri, 2015.- 90, [2] s. gerb

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis 4-cü çağırış. 14-cü Sessiya. Yaz 2015 Dördüncü çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları [Mətn] : 14-cü sessiya. Yaz. 28 aprel 2015-ci il /[burax. məsul H. Babayev] C. 76. B.: Milli Məclisin nəşri, 2015. 95, [1] s.: gerb

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclis Qanunlar. Azərbaycan Respublikasının Hərbi doktrinası [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2010-cu il 8 iyun tarixli 1029-IIIQR nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir /burax. məs. E. M. Əfəndiyev. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010. 35, [1] s

 

Azərbaycan Respublikası muzey sərvətlərinin və muzey kolleksiyasının uçotu və mühafizəsinə dair təlimat [Mətn] /Tərtibçi. F.Şəmsi; Red.A.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: 2008.- 221 s. , cədvəl. ; 20 sm. + [16] v. qat.

 

Azərbaycan Respublikası Müəssisələr haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 1999.- 20 səh. ; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat [Mətn]: xidməti istifadə üçün /Azərb. Resp. Nazirlər Kabineti.- B.: [s. n.], 2008.- 287, [1] s.: cədv., qrafik., şək., 25 sm.


Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Tibbi -sosial ekspert komissiyaları haqqında Əsasnamə.- B.: Qanun, 2004.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Qaydalar. İstehsalat qəzası ilə bağlı təlimat və qaydalar.- B.: Qanun, 2004.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il qərarlarının monitorinqi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 28 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il qərarlarının monitorinqi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2002.- 23 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti haqqında Əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005,12 səh

 

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi. Avtomobil yollarının saxlanılması və təmiri işlərinin təsnifatlaşdırılmasına dair təlimat [Mətn]: Sahədaxili inşaat normaları: (SİN) 1.01-08 /Azərb. Respub. Nəqliyyat Nazirliyi; [haz. Y.M.Piriyev və b.]Bakı: [s.n.], 2008.- 43, [1] s. , cədv. ; 20 sm.
 

Azərbaycan Respublikası Polis Akademiyasının tarixi [Mətn] Polis Akademiyasının 80 illik yubileyinə həsr olunur /Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. Polis Akademiyası; Tərtibçilər: R.Rəsulov; N.Cəfərov; Red.: Canıyeva, U.- Bakı: Novruz-94, 2001.- 120 s.

 

Azərbaycan Respublikası Prezident (1993-2003; H.Ə.Əliyev) Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturu və Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı [Mətn] B.: Qanun, [2007].- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikası Prezident (1993-2003; H. Ə. Əliyev). Qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində bəzi fəaliyyət növlərinin lisenziyalaşdırılması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında [Mətn] : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı. "MINIMAX" Consulting Baraxılış 31. B.: 1999.- 72 s.: cədv., 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 26 iyun tarixli qanunu (1993-cü il 1 sentyabr tarixli 675 və 676 li qanunlarla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə) /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 1997.- 32 s.

 

Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B,: Qanun, 1998.- 76 s.: cədv., 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları [Mətn]: aprel - iyun 1997-ci il /[Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatı] Azərbaycan Respublikası Prezident (1993-2003; H.Ə.Əliyev)B.: Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının Ümumi şöbəsi, 1997.- 204 s.

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları və sərəncamları [Mətn]: oktyabr - dekabr 1996-cı il /[Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatı] Azərbaycan Respublikası Prezident (1993-2003; H.Ə.Əliyev)B.: Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının Ümumi şöbəsi, 1997.- 104 s.

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri və hüquqi vəziyyətinə dair qanunlar toplusu 1990-1998 [Mətn]: 9 iyun 1998-ci il tarixdə qəbul edilmişdir. 10 iyul 1998-ci il tarixli qanunla edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B,: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 88 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı [Mətn] burax. məs. V.Axundov; tərt. ed. T.Əhmədov; Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- B.: [Nurlar], 2009.- 183, [1] s.


Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı [Mətn]: Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar /Buraxılışı hazırlayanlar: M. Vəliyeva, M. İbrahimova; Red.: G. Səfərəliyeva; İxtisas red. və burax. məsul: K. Tahirov; M. F. Axundov Adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya şöbəsi.- B.: 2007.- 202 s.

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı [Mətn]: Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar: biblioqrafik göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi., M. F. Axundov ad. Azərb Milli Kitabxanası; burax. haz. M. Vəliyeva, M. İbrahimova; red. G. Səfərəliyeva II buraxılış.- B.: [M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. - 345 s.

 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin müvəqqəti daxili xidmət nizamnaməsi [Mətn] /Tərtibçi. Ç.M.Məmmədov; Red. V.T.Abdullayev.- B.: 1993.- 251 s.

 

Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin müvəqqəti sıra Nizamnaməsi [Mətn] /Hazırlayan Ç.M.Məmmədov; Red. B.T.Abdullayev.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1995.- 156 s. şək

 

Azərbaycan Respublikası Sosial, iqtisadi inkişaf [Mətn] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi 4.- Bakı : [Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi]; 2014.- 231, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Sosial, iqtisadi inkişaf [Mətn] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi 9.- B.: [Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi]; 2014.- 179, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Sosial, iqtisadi inkişaf [Mətn] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi 10.- B.: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; 2014.- 242, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikası Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu /Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı:BİZNESMENİNBÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikası "Şahdağ" Qış-YayTurizm Kompleksi [İzomaterial]: Bakı, sentyabr 2010 /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Bakı: [s.n.], 2010.- 53 s.

 

Azərbaycan Respublikası Şəfqət və Sağlamlıq fondu Kürdəmir rayon şöbəsinin "Şəfqət" sanatoriyası "Şəfqət" sanatoriyası.- B.: Şirvannəşr, 2001.- 11 səh. fotoşək. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsilində həyata keçirilən islahatların gedişi, əldə olunan nəticələr və perspektiv inkişaf barədə [Mətn]: kollegiya materialları /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi.- B.: [Azərb. Müəllimlər İn-tu], 2003.- 185, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəbinin nümunəvi əsasnaməsi [Mətn] /İ.Hacıyev.- B.: [Öyrətmən], 1994.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]. B.: Biznesmenin Bülleteni, 2000. 179 s.: cədvəl

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi: 15 yanvar 2005-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. /Buraxılışa məsul: B.C.ərimov, Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2005,200 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 12 fevral 2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 400 s.

 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: 11 iyul 2000-ci il tarixli 905-İQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir: 01.01.2009-cu il tarixədək əlavə və dəyişikliklərlə /nəşrə haz. İ.Şahmaroğlu.- B.: Adiloğlu, 2009.- 239, [1] s.: 21 sm.

 

"Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 49.3 və 49.6-cı maddələrinin şərh edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Qərarı: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikası vergi məcəlləsinin dəyişikliklər və əlavələr edilmiş maddələri: (01 Yanvar 2002-ci ilə qədər): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 21 səh.
 

Azərbaycan Respublikası Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 48 s.

 

 Azərbaycan Respublikası "Vətəndaşların Pensiya Təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 56 s.

 

Azərbaycan Respublikası Yanğın təhlükəsizliyi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu.- Bakı: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 23 s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Yanğından icbari sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2004.- 9 səh.

 

Azərbaycan Respublikası Yeni iş yerləri [Mətn]: statistik məcmuə / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. H.Bağırov; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Oktyabr - 2014[Bakı]: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi]; [2014].- 203, [1] s., [10] v.

 

Azərbaycan Respublikasına gətirilən mallara əlavə dəyər vergisi [Mətn]: Qaydalar /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B,: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1998.- 13 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət proqrammı [Mətn]: əsasnamə Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikasında banklar və bank fəaliyyəti haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 28 səh.

 

Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin hüquqi əsasları [Mətn]: Bələdiyyələrin ilk imtahanları. Azərbaycanda yerli icmanın bu günü. Qanunlar. Fərmanlar. Sərəncamlar. Əsasnamələr. Əlavələr və dəyişikliklər /Tərt. S.H.Hüseynzadə; Burax. məsul. ..Umbayev; Ön sözü ingilis və rus dillərinə və mündəricatı ingilis dilinə tərcümə edən təşkilat. Kvaloy Nettverk; Mündəricatı rus dilinə tərc.ed. R.Əzizov II cild.- Bı: Naksuana, 2005.- 568 s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramı [Mətn] /Naşir. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2007.- 67 s. cədv

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II dövlət proqramı: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Əflatun Babayev. B.: Business Press, 2000. 28 s.: cədvəl

 

Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət proqramı: Sənədlər toplusu.- Bakı; 2001.- 231 səh. ;22 sm.

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının registri haqqında əsasnamə [Mətn] /Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 12 s.: cədv

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov 1.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: Sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov 2.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1996.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov 3.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 8 s.

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 4.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi (aqrar islahatı) Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov 5.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 44 s.
 

 Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 6.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 21 s.; 21 sm.

 

 Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 7.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 8.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 33 s.

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi [Mətn]: sənədlər məcmuəsi Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov 9.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 9 s.

 

"Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-İnstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı" çərçivəsində "2009-cu ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda konfrans Bakı 2009 [3] "Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-İnstitusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı" çərçivəsində "2009-cu ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr" mövzusunda konfransın materialları [Mətn] : 15 dekabr 2009-cu il : [1 kitabça və 2 DVD-dən ibarət komplekt] B.: [Çaşıoğlu multimedia], [2009]. 64 s.: rəngli foto., 2 DVD bir futlyarda

 

Azərbaycan Respublikasında ekologiya [Mətn]: Əsas hadisələrin xronikası /Tərt.: N. M. Məsimov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: Mütərcim, 1999. 32 s.: portr

 

Azərbaycan Respublikasında eroziyaya qarşı zonal mübarizə tədbirləri sistemi: Fermer və kəndli təsərrüfatları üçün tövsiyələr Tərtibçilər: B.H.Əliyev, B.Q.Şəkuri, Ə.Ə.İbrahimov; Aqrar Elm Mərkəzi; Elmi - Tətqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu.- B.: 2002.- 49 səh.

 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Əflatun, Babayev.- B.: Businesspress, 2005,32 səh.

 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatlar və problemlər, elmi-praktiki konfrans (1999 ; Bakı). Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatlar və problemlər elmi-praktiki konfransın tezisləri [Mətn]: 25 may 1999-cu il /Red. İ.M.Abbasov; Tərt. ed. A.K.Ələskərov, Z.M.Məmmədova; Bakı Biznes Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu, İqtisadi İslahatlar Mərkəzi. B.: Biznes Universiteti, 1999. 239 s

 

Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin birinci ilinin nəticələrinə həsr olunmuş konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 30 yanvar 2008-ci il /red. E.Süleymanova (Ombudsman); tərt. ed. A.Səfixanlı, Z.Əliyev.- Bakı: [Azərb. Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)], 2008.- 272 s. , cədv. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planının tətbiqinin ikinci ilinin nəticələrinə həsr olunmuş konfransın materialları [Mətn]: 20 Fevral 2009-cu il /tərt. A.Səfixanlı, Z.Əliyev; red. E.Süleymanova.- B.: [Oğuz eli], [Azərb. Resp. İn san Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)], 2009.- 368 s.: cədv., 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabat 1995 [Mətn] /Ön söz: P.Lembo; Məsləhətçi: O. Noman; Red.: B.Nəbiyev; Tərc.: M.Əliyev; Rəssamlar: N.Novruzov, A.İsmayılov; Fotoqraflar: O.Litvin, F.Fətəliyev; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı UNDP.- B.: Göytürk, 1995.- 67 s. il., cədvəl, 1 xəritə, fotoşək

 

Azərbaycan Respublikasında İnsan İnkişafı Haqqında Hesabat 1998 [Mətn] /[ön söz E.Murat; məsl. və red. K.T.Dann; red. B. Nəbiyev; tərt. A.Vəliyev; tərc. Z.Zeynalova; fotoqraf. O.Litvin [və b.]].- [Bakı]: [s. n.], [1998].- 102 s.: şək., fotoşək., cədv., 30 sm.

 

Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabat 1999 [Mətn] /[ön söz: E. Murat ; tərt. A. Gözəlova [və b.] ; məsl. və red. K. T. Dann ; red. B. Nəbiyev ; tərc. X. İskəndərova, E. Musayev ; fotoqraf O. Litvin [və b.] B.: [s. n.], [1999]. 71 s.: fotoşək., şək., cədv., xəritə

 

Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabat 2002 Red. və məsləhətçi: B.Blayer; Red.: B.Nəbiyev; Bədii tərtibatçı və rəssam: N.Novruzov, G.Səfərova; Fotoqraflar: F.Xayrulin və b.; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı UNDP.- B.: 2002.- 88 səh.

 

Azərbaycan Respublikasında insan inkişafı haqqında hesabat 2003 / Red.: B.Blayer; Red.: B.Nəbiyev; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı UNDP.- Bakı; 2004.- 76 səh.

 

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət proqramı (2002-2005-ci illər): Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 24 səh.
 

Azərbaycan Respublikasında qadınların vəziyyəti haqqında hesabat [Mətn] /BMT, İnkişaf Proqramı; Az.Res-nında qadınların vəziyyəti üzrə hesabatı hazırlayanlar. R.İbrahimova; BMT İP məsul işçi. Nərminə Quliyeva; Hesabatın hazırlanmasında iştirak edənlər. Əli Abbasov və b.; Tərc. T.Mustafayev, S.Abdullayeva; Red. G.Nəcəfova; Rəssam. S.Şıxlinskaya.- [Bakı], 2002.- 80 s. , ill. ; 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət siyasəti [Mətn] [Bakı]: 2000. 106 s.: cədv

 

"Azərbaycan Respublikasında milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri" mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn]: 24 may 2002-ci il tərt. ed. A.K.Ələsgərov, Z.M.Məmmədova; red. İ.M.Abbasov; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti, Azərb. Resp. Sahibkarlıq (İşəgötürənlər) Təşkilatı Milli Konfederasiyası Elmi-praktiki konfrans "Azərbaycan Respublikasında milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri" (2002; Bakı).- B.: [Biznes universiteti], 2002.- 451, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasında narkotiklərə nəzarət və institusional quruluşa şoxsahəli tardım layihəsi /Tərtib edənlər: Ş.Rəhimov, S.Hacıyev, K.Barnet; Ön söz: Ercan Murat UNDP, UNDCP. B.: 2000. 20 səh.: fotoşəkillər


Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün dövlət proqramı (Elekron Azərbaycan): [Mətn]Bakı: Aspoliqraf, 2006.- 114 s. , cədvəl ; 21sm.

 

Azərbaycan Respublikasında rezident və qeyri - rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının rejimi haqqında qaydalar: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: Businesspress, 2002.- 20 səh.

 

"Azərbaycan Respublikasında təhsil islahatı" konfransı [materialı] [Mətn]: Bakı 27-28 yanvar 1995-ci il /Red. H.İsaxanlı; Xəzər Universiteti.- B.: Elm, 1995,176 s.
 

Azərbaycan Respublikasında uşaq və ana ölümünün qarşısının alınması üzrə qanunvericilik və praktika [Mətn] /Red. S.B.Abdullayev, R.Ə.İskəndərov, E.C.Məmişov; Oxfam; Azərbaycan Milli Koalisiyası; Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi.- Bakı: 2007.- 56 s. ; 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi: 15.08.2005-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Şahbaz, Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005.- 160 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi [Mətn]: 1999-cu il dekabr tarixli qanunla qəbul edilmişdir: 2012-ciilfevral 20-dək edilmiş dəyişiklik və əlavələrlə burax. məsul E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 143, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Atlası [Xəritə] Məsul red.: T.V. Rzayeva; Red.: H.Ə.Musayeva; Bədii tərtibatçı: Q.S.Şatalova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Geodeziya və Xəritəçəkmə Komitəsi.- B.: kartoqrafiya fabriki, 1996.- 16 s.
 

 Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün hesablar planı və onun tətbiqinə dair göstərişlər /Azərbaycan Respublikası Milli Bankı.- B.: QAPP-POLİQRAF, 2005.- 322 s.

 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində mühasibat uçotunun aparılmasına dair normativ qaydalar və metodoloji göstərişlər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Milli Bankı.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 400 s. ; 21sm.

 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində mühasibat ucotunun aparılmasına dair normativ qaydalar və metodoloji göstərişlər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Milli Bankı; [çapa məs. C.Əliyev, A.Yunusov]B.: Çinar-Çap, 2009.- 399, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi [Mətn]: nailiyyətlər və vəzifələr 2005-2010. [Bakı]: [s.l.], [2010]. 20 s.: foto, diaqram

 

Azərbaycan Respublikasının Biomüxtəliflik üzrə Ölkə Tədqiqatı [Mətn]: Bioloji Müxtəliflik Konvensiyası üzrə birinci milli məruzə /Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; ön söz. C.Əliyev; [UNDP]; [Global Environment Facility]Bakı: [s.n.], 2004.- 160 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Büdcə sistemi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikasının cəzaların icrası qanunvericiliyi [Mətn]: normativ aktlar toplusu (10 mart 2013-cü il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə): Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi; Beynəlxalq-hüquqi aktlar; Azərbaycan Respublikasının qanunları; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları; Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin aktları; Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları; Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları burax. məs. Ə.H.Hüseynov; toplunun hazırlanması üzrə məsləhətçi C.M.Quliyev.- B.: Digesta, 2013.- 559, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi: 2005-ci il avqustun 15-nə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Şahbaz, Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,120 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi [Mətn]: 1999-cü il 3 dekabr tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2012-ci il martın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə burax. məsul. E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 323, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr tarixli qanunu ilə təsdiq edilmişdir.1999-cu il mayın 1-nə qədər olan dəyişiklik və əlavələrlə /Buraxılışa məsul: E.Əfəndiyev. B.: Hüquq, 1999. 192 səh

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: Azərbaycan Respublikası qanunlar Toplusu /Buraxilişa məsul: Ə. Babayev. Cild. 78-li buraxılış. Bakı: Qanun, 2000. 459 səh

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi: 15.08. 2005-ci ilə qədər əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,500 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında əsasnamə /Buraxılışa məsul: E.M.Əfəndiyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı; 2001.- 20 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Naşir: Ş.Xuduoğlu; Red.: F.Ağazadə.- B.: Qanun, 2001.- 24 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn]. XI cild. B.: Azərb. Resp. Dövlət Siatistika Komtəsi, 2010. 697 s.: cədv., diaqramma

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan Respublikası əhalisinin siyahıyaalınması 2009-cu il [Mətn] /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; məcmuənin haz. məs. Z.Abbasəliyev; məcmuənin nəşrə haz. X.Nəsibov; ümumi rəhbər A.Vəliyev Cild 21 Əhalinin və ev təsərrüfatlarının milli tərkibinə, gəlir mənbələrinə və iqtisadi fəallığına görə bölgüsü.- B.: Azərb. Resp. Dövlət Siatistika Komtəsi, 2011.- 632, [2] s.: cədv., ill., 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri [Mətn]: statistik məcmuə / Azərb. Resp. döv. statistika komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri Arif Vəliyev.- B.: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi]; 2013.- 227, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi 2008 [Mətn]: statistik bülleten /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; bülletenin ümumi rəhbəri. A. Məmmədov; məs. şəxslər. R.Allahverdiyeva, G.Əhmədova, S.Bababayeva. B.: [s.n.], 2008.- 113, [2] s.: xəritə, cədv., 28 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi 2009 [Mətn]: statistik bülleten /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; bülletenin ümumi rəhbəri. A.Məmmədov.- B.: [s.n.], 2009.- 97, [1] s.: xəritə, 28 sm.

 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi. 2015 [Mətn]: statistik bülleten /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [burax. məs. R.Allahverdiyev]B.: [s. n.], 2015.134, [2] s. xəritə, cədv

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquq pozmalar 2005 [Mətn]: statistikməcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuəni nümumirəhbəri. A.Vəliyev; hazırlayanlar. A.Məmmədov, S.Antyuxina; ingilisdilinətərc. E.Tağıyeva]B.: [Səda], 2005.- 94 [2] s. cədv., şək., xəritə

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar [Mətn]: statistik məcmuə: 2010 /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin hazırlanmasının ümumi rəhbəri. A. Vəliyev; burax. üzrə məs. A.Məmmədov]. B.: [s.n.], 2010. 94, [1] s.: xəritə, cədv., şək

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar [Mətn]: statistik məcmuə /[məcmuənin haz. A.Vəliyev [və b.]; bur. məs. E.Hacı (tərc.)]; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: [s. n.], 2012.- 100, [2] s. qrafik, xəritə

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2005 [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: 2005.- 240 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2009 [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: [s.n.], 2009.- 315, [1] s.: cədv., şək., 16 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2011 [Mətn] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; məcmuənin hazır. məsul şəxs A.Məmmədov]B.: [s. n.]; 2011.- 316, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ailələr 2009 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. S.Ələkbərov, A.Məmmədov]Bakı: [s.n.], 2009.- 388, [2] s. , cədv.l, şək., xəritə ; 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 2007 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri A.Vəliyev; burax. məs. Y.Yusifov]B.: [s.n.], 2007.- 134, [2] s. cədv., portr

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda səhiyyə 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. S. Ələkbərov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova]B.: [s.n.], 2009.- 403, [3] s.: xəritə, cədv., 25 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda səhiyyə və sosial təminat [Mətn]: statistik məcmuə /məcmuənin ümumi rəhbəri. A. Vəliyev; məsul şəxslər. A. Məmmədov, R. Lazımova; qingilis dilinə tərc. G. Xəlilova; Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi. B.: [s. n.], 2010. 200, [2] s.: xəritə, qrafiklər

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda sosial təminat 2008 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məs. şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova][Bakı]: [Səda], 2008.- 192, [2] s.: cədv., 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət 2008 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuəni nümumirəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin hazırlanmasında məsul şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, S.Antyuxina; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova]B,: [Səda], 2008.- 517, [3] s. cədv., şək

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda uşaqlar, 2015 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [ümumi rəh. H.Bağırov; burax. məs. R.Allahverdiyev].- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2015.- 191, [3] s.: cədv., 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın demoqrafik göstəricələri 2009 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri: A.Vəliyev; məcmuənin haz. üçün məsul şəxslər. S.Ələkbərov və b.- B.: [s.n.], 2009.- 385, [1] s.: 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın əhalisi 2008 [Mətn]: statistik bülleten /Azərb. Resp. Döv. Statistika Komitəsi; bülletenin ümumi rəhbəri. A. Məmmədov; məs. şəxslər. R.Allahverdiyeva, G.Əhmədova, S.Bababayeva. B.: [s.n.], 2008.- 113, [2] s.: xəritə, cədv., 28 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın regionları [Mətn]: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri, Dövlət Statistika Komitəsinin sədri A.Vəliyev; məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs M.Əmirova].- B.: [Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi] 2013.- 777, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələrüzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələrvə mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B,: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 691, [1] s.cədv., sxem

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə: yanvar-may 2008: [bülleten] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 571, [3] s.: cədv., diaqram., 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2008.- 661, [1] s.: cədv., sxem, 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2009.- 433, [2] s.: cədv., diaqram., 28 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2009.- 373, [1] s.: cədv., sxem., 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Malların idxal və ixracına dair göstəricilər [Mətn]: ölkələr üzrə, əməliyyat növləri üzrə, bölmələr və mal qrupları üzrə, mallar üzrə.- B.: [Dövlət Statistika Komitəsi], 2009.- 433, [1] s.: cədv., sxem., 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuəni nəşrə haz. Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov, A.Məmmədova][Bakı]: [s. n.], iyul 2006.- 448, [2] s. xəritə, cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuəni nəşrə haz. Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov, A.Məmmədova] Cild [oktyabr 2006-cı il][Bakı]: [Səda], aprel 2007.- 516, [2] s. xəritə, cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuəni nəşrə haz. Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov, A.Məmmədova][Bakı]: [s. n.], yanvar 2007.- 525, [3] s. xəritə, cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuəni nəşrə haz. E.Əzimov, A.Məmmədova] B.: [Səda], oktyabr 2008.- 634, [2] s. xəritə, cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2014-2018-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. H.Bağırov; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Oktyabr - 2014[Bakı]: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi]; [2014].- 578, [2] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Yeni iş yerləri [Mətn]: [Yanvar 2006-ci il]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumirəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul A.Abbasəliyev; məcmuəni nəşrə haz. X.Nəsibov, Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov][Bakı]: [s. n.], [2006].- 326, [2] s., [32] v. ill. xəritə: cədv

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Yeni iş yerləri [Mətn]: [Yanvar 2008-ci il]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul A.Abbasəliyev; məcmuəni nəşrə haz. Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov, A.Məmmədova].- [Bakı]: [s. n.], [2008].- 314, [2] s., [40] v. ill., fotoşək.: cədv., xəritə, 22 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət vergi xidməti haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikasının ekoloji konsepsiyası [Mətn] / Müəlliflər. Y.K.Ələkbərov, R.Y.Qasımov, T.Y.İsmayılov və b.; Red. A.Ə.Mənsurov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi.- B.: Ergün; 1992.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunları Məcəlləsi [Mətn] Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Qanun 1998.- 108 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn]: 01.03.2007-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və məsul red. A.M.Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 880 s.

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə. Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2005,28 səh.
 

Azərbaycan Respublikasının ərzaq balansları [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: 2009.- 488, [2] s. , cədv., portr.

 

Azərbaycan Respublikasının fiziki, iqtisadi və sosial coğrafiyası [Mətn]: ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti M.A.Müseyibov və b.; Elmi red. M.A.Müseyibov; Rəyçilər. M.C.İsmayılov, M.A.Cabbarov, H.A.Quliyeva, R.İ.Baloğlanov; Üz qabığının tərtibatı. T.Məlik; Ön söz. M.M.Abbaszadə; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: TQDK-"Abituriyent", 2007.- 217 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi: 15 avqust 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,180 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Hərbi Qanunlar toplusu [Mətn] Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.- Bı: Qanun, 2003.- 580 s.

 

Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericiliyi [Mətn]: [2 hissədə] /tərt. və burax. məs. E.Əsgərov, R.Ramazanov; red. hey. M.Hətəmovvə b.; baş red. S.Mirzəyev; red. N.A.Səfərov; ön sözün müəl. Z.Əsgərov I hissə.- B.: Elm, 2006.- 416 s. şək

 

Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunvericiliyi [Mətn]: [2 hissədə] /tərt. və burax. məs. E.Əsgərov, R. Ramazanov; red. hey. M. Hətəmovvə b.; baş red. S.Mirzəyev; red. N.A.Səfərov; ön sözün müəl. Z.Əsgərov II hissə.- B.: Elm, 2006.- 452 s. şək

 

Azərbaycan Respublikasının Xarici investisiyanın qorunması haqqında [Mətn] Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman). "Azərbaycan Respublikasında Ombudsman təsisatı və insan hüquqlarının inkişafı" [Mətn]: elmi-praktik konfransın materialları /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN); Bakı Dövlət Universiteti; Red., ön söz: E. Süleymanova; Tərt.: Z.Əliyev.- B., 2007.- 437 s., foto.

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman). Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu Beynəlxalq Konvensiyaların Milli Qanunvericilikdə Təsbiti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN); Tərt.: A. Səfixanlı, Z. Əliyev; Red.: E. Süleymanova.- B.: Qanun, 2003.- 58 s.

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman). Məhkumların hüquqi vəziyyəti /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN); Tərt.: A. Səfixanlı; Red.: E. Süleymanova.- B.: Hüquq, 2003.- 57 s.

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman). Tutulan zaman nələri bilməlisən? /Ön sözün müəllifi: E.Süleymanova.- B.: 2004.- 20 s.

 

"Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatı. İşgəncəyə - yox! Çevik araşdırma qrupu ilə əməkdaşlığa hazırsınızmı? /Ön sözün müəllifi: E.Süleymanova.- B., 2004.-12 s.

 

Azərbaycan Respublikasının inzibati prosessual məcəlləsi [Mətn] /Qanun İnfo; [baş red. İ.Baharov].- B.: [Meqabayt], 2010.- 64 s.

 

Azərbaycan Respublikasının KİV qanunvericiliyi [Mətn]: beynəlxalq təcrübə /tərt. müəl. A. Şirinova; nəşrə məs. A. Məmmədov; haz. Azərb. Cəmiyyətinin İnkişafı İctimai Birliyi (ACİİB).- B.: Adiloğlu, 2005.-237 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Kommersiya sirri haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 9 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] Red. heyəti. F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1995.- 62 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] B.: Azərbaycan, 1997.- 112 s. portr

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] /Naşir: Ş. Xuduoğlu. B.: Qanun, 1999. 60 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir ( 24 avqust 2002-ci il tarixində olan dəyişiklik və əlavələrlə) Naşir. Şahbaz Xuduoğlu Azərbaycan Respublikası Konstitusiya (1995).- Bı: Qanun, 2003.- 48 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] burax. məsul. E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Konstitusiya.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 365, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Prokurorluğa qəbulla bağlı testlər [Mətn]: [Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, məcəllələr, qanunlar] Azərb. Hüquqçular Assosiasiyası; tərt. L.Məmmədova; red. Ə.Hacıbəyli Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası.[Bakı] Qanun, 2012.- 207, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından, qanunlarından, normativ aktlarından qadınlarla, onların hüquqları ilə bağlı olan müddəalar [Mətn] : [toplu] /burax. məsul Mədəniyyət İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sosial-iqtisad şöbəsi. B.: [Ziya], 2009. 87, [1] s

 

Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası [Mətn]: 3 cilddə /baş red. B.Budaqov; məsul red. və ön söz. N.Ş.Şirinov və b.; AzEA Coğrafiya İn-tu I hissə.- B.: Elm, 1996.- 268 s.

 

Azərbaycan Respublikasının qanunlar külliyyatı [Mətn]: Xüsusi buraxılış III.- Bakı: Qanun, 2001.- 75280 s. 29 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunları. Dövlət rüsumu haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: Biznesmenin Bülleteni, 1999. 6 səh

 

Azərbaycan Respublikasının qanunu: Ahıllara sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: C.Əzizov, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 10 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının qanunu Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 19 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının qanunu Xarici investisiyanın qorunması haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Qaz təchizatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 24 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Qiymətli kağızlar haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 32 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu "Məşğulluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu Burax. məsul: Əflatun Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 20 səh. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında": Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 16 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Torpaq islahatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 16 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Torpaq vergisi haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998.- 18 s.: cədv., 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Qrant haqqında: Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 8 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Tibbi sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 12 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Veteranlar haqqında: Buraxılışa məsul.: Tatyana Kuzmina, Şölə Qulieva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 7 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə [Mətn]: (4 fevral 2000-ci il, 271) B.: Qanun, 2007.- 12 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Məcələlər külüyyatı [Mətn]: 20084-cü ildə Qanun nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuşdur. Yeni məcəllələr qəbul edilmiş, əlavə və dəyişikliklər aparılmışdır./nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2004.- 1608 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi [Mətn]: 2003-cü il yanvarın 15-dən olan dəyişiklik və əlavələrlə Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- Bı: Qanun, 2003.- 108 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti [Mətn]: illik hesabat 2013 /[ön söz müəl. A.Qasımov]Bakı: [M-Dizayn şirkəti], 2013.- 53, [1] s. cədv., şək

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti [Mətn]: illik hesabat 2014 /[ön söz müəl. A.Qasımov].- B.: [s. n.], 2015.- 45, [1] s.: cədv., şək., portr., 30 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə dövlət proqramı [Mətn] B.: Qanun, 2007.- 20 s. cədv

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivləri: Məlumat kitabı /Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi; müqqədimənin müəllifi və məsul red.:Ataxan Paşayev.- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası NPB, 2003.-168 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi [Mətn]: II çağırış Məsul red.: M.ƏləsgərovTərtibçilər: A.Babayev, H.Babayev; İngiliscəyə tərcümə edənlər: S.Qəhrəmanova, A.Adurova, R.Axundov; Fotolar: R.Qəmbərov.- B.: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nəşri, 2001.- 212 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi [Mətn] /məsul red. O.Əsədov üçüncü çağırış.- B.: Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin nəşri, 2009.- 154, [2] s.: portr., fotoşək., şək., 24 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər [Mətn]: Əsasnamə, təlimat və qaydalar, sənəd formaları /Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Cild I.- B.: 2005,95 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi 10 il [Mətn] Layihənin rəhbəri. İ.Əliyev; Müəlliflər. Ç.Hüseynzadə, C.Rəhmanov; Tərcüməçilər. G.Rüstəmova, L.Mədətova, T.Cəfərov; Dizayner. A.Əliyev; Rəssam. B.Yəhyayev; Foto. O.Aydınoğlu və b.- B.: [Mega] 2002.- 440 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya Komitəsi. 15 il [Mətn] /Tərc. L.Hüseynova; Baş red. Ç.Hüseynzadə; Red. hey. C.Rəhmanov və b.; Fotoqraf. İ.Cəfərov və b.- B.: [İmak], 2007.- 461, [2] s. foto., portr

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn] : [2 hissədə] /burax. məs. Ə. Babayev. Xüsusi hissə. B.: Biznesmenin Bülleteni NE, 2000. 249 s

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi [Mətn]: 1999-cu il 28 dekabr tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2012-ci il martın 20-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə burax. məsul E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 775, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi: 15 avqust 2005-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə /Nəşrə məsul: Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2005,244 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Patent haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 25 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası 1999-2009 [Mətn]: [materiallar toplusu] /red. S.Qəndilov.- B.: Azərbaycan, 2009.- 303, [1] s.: fotoşək., portr., şək., şəcərə, 25 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Rabitə haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 20 s.

 

Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri [Mətn]: Balakən rayonu /Baş red.: B. Ə. Budaqov; Məsul red.: Ə.C. Əyyubov, AEA, Akad. H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; Şəki Regional Elmi Mərkəzi. B.: İsmayıl, 2000. 96 s.: cədvəl, + Xəritə ([1] v.; 24 x.)


Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri: Qax rayonu /Baş red. və önsöz: B.Ə.Budaqov; Məsulred.: Ə.V.Məmmədov; , akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; Şəki Regional Elm Mərkəzi.- Bakı: İsmayıl NPM, 2001.- 80 s.

 

Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri [Mətn]: Şəki rayonu /Baş red.: B. Ə. Budaqov; Məsul red.: Ə. C. Əyyubov, AEA, Akad. H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; Şəki Regional Elmi Mərkəzi. B.: İsmayıl, 1999. 112 s.: cədvəl, + xəritə ([1] v.; 24 x)
 

Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu /AMEA, akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Şəki Regional Elmi Mərkəzi; Baş red.: B.Ə.Budaqov; Məsul red.: R.M.Məmmədov, N.H.Əyyubov.- B.: "Nafta-Press", 2003.- 190 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Reklam haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunu Red. heyəti Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 17 s.

 

Azərbaycan Respublikasında sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunma vəziyyəti. Qanunvericilik və praktika [Mətn]: monitorinqin nəticələrinə dair hesabat /Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondu İnsan Hüquqları və idarəetmə Üzrə Qrant Proqramı (Budapeşt); Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası; ümumi redaktə və tərtibat. S.Məmmədov.- B.: 2007.- 70, [2] s. cədv., sxem

 

Azərbaycan Respublikasının Sosial sığorta haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 13 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Sosial sığorta sistemində fərdi uçot: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 9 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Şəxsiyyət vəsiqəsi və pasportlar, ölkədən getmək, gəlmək haqqında sənədlərin toplusu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 19 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının tarixi günləri və milli bayramları [Mətn]: Metodik vəsait /Tərt.ed.: S.A.Zamanova; Ön söz: R.İbadova; Rəyçi: Q.Paşayev; Red.: M.Əmirov. B.: 1999. 94 s.: fotoşək., ill., xəritə

 

 Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində islahat proqramı [Mətn]: Proqram /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi.- B.: 1999.- 66 s.

 

Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat prosessual məcəlləsi [Mətn] Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 48 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi Nəşrə məsul: Şahbaz Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2001.-136 səh. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Torpaq islahatı haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 24 s.

 

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi. B.: Qanun, 1999. 328 səh

 

Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsi [Mətn] : izahatlar /tərtibçilər İ. Baharov, Ə. Babayev. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 1-ci buraxılış. B.: 2000. 28 səh.: cədv

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Əlavə dəyər vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 3 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 24 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Əmlak vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 7 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar  Əsas vəsaitlərin (fondların) mortizasiyası və mənfəətdən (gəlirdən) çıxılmalar.-Buraxılış 6/ Buraxılışa məsul: Ə. Babayev.- B.: Business press, 2001.- 32 səh. 20 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 2 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Kameral və səyyar vergi yoxlamaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 10 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 5 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 8 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Səyyar vergi yoxlaması zamanı prosessual hərəkətlər: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 12 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 40 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Torpaq vergisi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 8 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.: 2001.- 8 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: İzahatlar: Vergi Məcəlləsinə əsasən tutulan maliyyə sanksiyaları. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin dərəcəsi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Toplusu Buraxılış 9 / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B.:2001.- 20 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi: Maddələr üzrə izahat: Xüsusi hissə Buraxılışa məsul: Ə.Babayev [165-li buraxılış] Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi.- B.: Business press, 2002.- 212 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və "Dövlət rüsumu haqqında" Qanunu [Mətn]: (ikisi bir kitabda): (10 fevral 2013-cü il tarixədək olan əlavə və dəyişiklikərlə) burax. məs. Ə.H.Hüseynov.- B.: Digesta, 2013.- 351, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2005,20 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu: Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Əflatun, Babayev.B.: Businesspress, 2005.- 16 səh.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [Mətn]: /Buraxılışa məsul. Ə.Babayev.- Bakı: BUSİNESSPRESS, 2007.- 16 s.

 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 2000-2015 [Mətn] /Azərb.Vergilər Nazirliyi. [Bakı]: [s. n.], [2015].- 305, [2] s. portr., fotoşək., faks., cədv

 

Azərbaycan Respublikasının Veteranlar haqqında [Mətn] Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 9 s.

 

 Azərbaycan-Rus ikidilliyi [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /red. hey. V.Ə.Mərdanov [və b.]; Bakı Dövlət Unversiteti.- B.: BDU, 1991.- 90 s.

 

Azərbaycan-Rus, Rus-Azərbaycan lüğəti: 100 000 söz və söz birləşməsi. Azərbaycan-Rus 55 000, Rus-Azərbaycan 45 000 /Tərtibçi: Mahmud Ağdaşov, Oqtay Yusifov.- B.: Xəzər Universiteti, 2004.- 730 s.

 

Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ [Mətn]: Rusya Federasiyasının prezidenti V.V.Putinin Azerbaycana rəsmi səfəri: (9-10 yanvar 2001-ci il) /Ön sözün müəllifi və elmi red.: R.Mehdiyev; Buraxılışa məsul: Ə.Həsənov; Tərt.: T.Əhmədov, H.Musayev.- B.: Qismət, 2001.-184 s.

 

Azərbaycan SSR Ağdam atçılıq zavodunda [Mətn]: kənd təsərrüfatı üzrə məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [müəl. H.B.İsmayılov].- Bakı: AzETETMİ, 1974.- 3, [1] s. ; 20 sm.

 

 Azərbaycan SSR Ali Soveti deputatlarının tərcümeyi-halları beşinci çağırış: 15 mart 1959-cu il.- Bakı: [s. n.], 1960.- [555] s. , portr. ; 22 sm.

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatları.(Doqquzuncu çağırış) Bakı:1976.- 423 s.

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatları.(Onuncu çağırış) Bakı: 1982.- 475 s.

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatları.(On birinci çağırış) Bakı:1985.- 472 s.

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti. Azərbaycan SSR qanunlar toplusu [Mətn] /AzSSR Nazirlər Soveti; toplunun nəşr komissiyası. Ə.S.Orucov [və b.] 4 cild.- B.: Azərnəşr, 1986.- 536, [4] s.

 

Azərbaycan SSR Azərbaycan SSR-in Mülki Məcəlləsi (1923-cü il) Azərbaycan SSR Mülki Məcəlləsi (1964-cü il): hər iki Mülki Məcəllə qəbul edildikdən qüvvədən düşənədək edilmiş bütün əlavə və dəyişiklikləri də əhatə etməklə bərpa edilmiş tam mətndə verilmişdir /tərtibçi B.C.Kərimli.- B.: Hüquq Yayın Evi;2013.- 536 s.

 

Azərbaycan SSR Bir illik Azərbaycan kitabiyyatı-1960 /AzSSR Kitab Palatası; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi.- Bakı: Birləşmiş, 1961.- 159, [3] s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. ABŞ-da suların çirklənməsi və su ehtiyatlarını mühafizə tədbirləri [Mətn]: kənd təsərrüfatı ekspres məlumatı /Azərb. SSR Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İn-tu; [ Q.Nesterova; tərc. ed. Ş.Ə.Əkbərzadə]B.: [AzETMƏET], 1972.- 8, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan KomitəsininAzərbaycan Elmi-TədqiqatElmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. İl ərzində işin yekunları üzrə mükafatlandırma şərtləri və qaydaları [Mətn]:iqtisadi məlumat /Azərb. SSR Döv. Plan KomitəsininAzərb. Elmi-Tədqiqat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu İnstitutu.; [A.Y.Daukello; tərc. S.Q.Şərifov]Bakı: AzETMƏET, 1972.- [10] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. Lənkəran Astara zonasının su ehtiyatları və ondan səmərəli istifadə edilməsinin bəzi iqtisadi məsələləri iqtisadi məlumat /AzSSR Dövlət Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat Elmi- Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İn-tu ; [tərt. ed. Q.A.Şiriyev, İ.Ə.Qasımov]Bakı: AzETMƏET, 1971.- 3, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İnstitutu. Maddi mükafatlandırma sistemini təkmilləşdirməli [Mətn]: iqtisadi məlumat /AzSSRDöv. Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Əməyin Elmi Təşkili İn-tu; tərt. ed. İ.S.Kokorev, N.S.Marmıtko; [tərc. S.Q.Şərifov; red. M.N.Vəlixanov].- Bakı: [AzETMƏET], 1970.- 8 s. cədv

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.İkiqat kontaktlama üsulu ilə sulfat turşusu istehsalında kontakt qovşağının optimal texnoloji sxemi [Mətn]: iqtisadi məlumat AzSSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [A.A.Balaşov, M.Q. Slinko,V.P.Kozlov [və b.]; tərc. ed. R.M.Peyğəmbəri]B.: AzETETMİ, 1973.- 12, [2] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbaycan SSR-in müxtəlif zonalarında qaramalın piroplazmoz və fransaiellozunun epizootologiyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri[Mətn]: kənd təsərrüfatı üzrə məlumat /Azərb. SSR Döv. Plan KomitəsininAzərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [Ə.Q.Möhsünzadə, D.Ə.Mirzəbəyov, Y.H.Həsənov]Bakı: AzETETMİ, 1973.- 3, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. İpək parçalarının çeşidinin inkişafının əsas istiqamətləri [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [müəl. N.V.Xvalkovski, S.S.Büşhens; tərc. ed. R.M.Peyğəmbəri]B.: AzETETMİ, 1973.- 9, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.            Keyfiyyətli məhsul təhvilverilməsinə görə mükafatlandırma sisteminin tətbiqi [Mətn]: texniki məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [V.D.Kireyev; tərc. Ə.B.Novruzov]Bakı: AzETETMİ, 1973.- 9, [1] s. cədv

 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. Normativ götürə əmək haqqında mükafatlandırma sisteminin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [M.A.Tumesyan; tərc. S.Q.Şərifov]Bakı: AzETETMİ, 1973.- 6, [2] s. cədv

 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasının 150 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyasının tezisləri [Mətn]: 20-22 aprel 1964-cü il Azərbaycan SSR EA.- B.: AzSSR EA, 1964.- 156, [2] s.

 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası "ELM" nəşriyyaının 1989-cu il üçün tematik planı [Mətn].- B.: Elm, 1989.- 64s.+[30 s.əlavə].

 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası M.Ə.Mirqasımov 1883-1958: biblioqrafiya /Azərb. SSR EA, Əsaslı kitabxana; tərt. ed. R.A.Ayrapetova; red. R.A.Kazımov.- B.: AzSSR EA; 1964.- 49, [4] s.

 

Azərbaycan SSR Kitab Palatası. Bir illik Azərbaycan kitabiyyatı-1960 [Mətn] /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, AzSSR Kitab Palatası.-Bakı: Birləşmiş nəşriyyat, 1961.-159, [3] s.

 

Azərbaycan SSR qanunları, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanları və Azərbaycan SSR Hökuməti qərarlarının xronoloji külliyyatı /Azərb. SSR Nazirlər Soveti yanında Hüquq Komissiyası; [red. M.A. Həsənov] II cild.- B.: [s. n.], 1961.- 393, [3] s.

 

Azərbaycan SSR qanunları və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanları məcmuəsi 1938-1963-cü illər /tərt. ed. V.A.Abramoviç, V.Ə.Kərimov; red. İ.Məmmədov, M.Xələfov.- B.: AzSSR Ali Soveti, 1963.- 558, [2] s.

 

Azərbaycan SSR 1989-cu tədris ilində Azərbaycan SSR-də rəhbər heyəti, MM dəstələrini, fəhlə, qulluqçu və kolxozçuları, habelə istehsal və xidmət sahələrində işləməyən əhalini mülki müdafiyəyə hazırlamağın yeni sisteminə keşmək haqqında rəhbər sənədlərin əsas müddəaları [Mətn].- B.: 1989.- 33, [1] s.

 

Azərbaycan SSR Məhsulun material tutumunun aşağı salınması yolları [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [tərt. ed. İ.Ə.Qabiyev; red. S.M.Bunyatova].- B.:AzETETMİ, 1977.- 3, [1] s.

 

Azərbaycan SSR mülki məcəlləsi [Mətn]: 1987-ci il iyulun 1-nə kimi olan dəyşiklik və əlavələrlə /[buraxılışa məsul R.Kazımov].- B.: Azərnəşr, 1988. 183, [1] s.

 

Azərbaycan SSR mülki prosessual məcəlləsi 1988-ci il yanvarın 1-nə kimi olan dəyişiklik və əlavələrlə /[burax. məs. R.Kazımov].- 189, [3] s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Sərəncam 8 r. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi fəal işlətməyə dair Hökumət proqramının tədrisi haqqında [Mətn]: 14 yanvar 1991-ci il, Bakı şəhəri /Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin sədri. H.Həsənov.- B.: 1991.- 10 s.

 

Azərbaycan SSR Texniki tərəqqi və peşə əmək bölgüsünün təkmilləşdirilməsi [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [tərt. ed. H.S.Zeynalov; red. H.C.Adilov]Bakı: AzETETMİ, 1977.- 4 s.

 

Azərbaycan SSR Respublika maşın qayırma sənayesində istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsinə dair [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [S.Ə.Quliyev]Bakı: AzETETMİ, 1972.- 3, [1] s.
 

Azərbaycan SSR-də arxiv işinin tarixi və təşkili: (XIX əsrin əvvəlləri- 1970-ci illər) [Mətn]: (İxtisas kursu üzrə proqram) /Tərt. F.M.Əliyev; Elmi red. A.Ə.Paşayev; BDU.- B.: Bakı Universiteti, 1990. 18 s.

 

Azərbaycan SSR-də xaşanın becərilməsinə dair tövsiyələr [Mətn] /Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar- Sənaye Komitəsi Elm və Təbliğat Baş İdarəsi; tərt. H. Behbudov; red. N.R.İbrahimov.- B.: 1989.- 31, [1] s.

 

Azərbaycan SSR-də meyvələrin, subtropik bitkilərin və üzümün məhsuldarlığının yüksəldilməsi üsulları [Mətn] /SSRİ Dövlət Aqrasənaye Komitəsi. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu; red. M.İ.Cəfərov; red. hey.V.S.Novruzov.- Gəncə, 1989.- 70, [2] s.

 

Azərbaycan SSR-də mədəni-maarif işi [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. A.M.Atakişiyev, R.C.Süleymanov, S.M.Kərimov və b.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 76,[1] s. , cədv. ; 20 sm.

Azərbaycan SSR-in fiziki coğrafiyası və təbiəti mühafizəsi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; məsul red. M.A.Müseyibov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 81 s.

 

Azərbaycan SSR-in Qırmızı kitabı. [Mətn]: Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan hetvan və bitki növləri /AzSSR Dövlət Təbiəti Mühafizə Komotəsi; AzSSR EA; red. hey. Ç.M.Adıgözəlov, U.K.Ələkbərov, M.A.Musayev və b.; tərt. H.S.Abbasov, Q.F.Axundov, X.Q.Quliyev və b.- B.: İşıq, 1989.- 543, [1] s.

 

Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranmasının 507 illiyinə həsr olunmuş Şah İsmayıl Xətai IX Elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn] [N.Hüseynov və b.]; Elmi red. T.Nəcəfli, X.Qasımov; Buraxılışa məsul. F.Nəbiyev Şah İsmayıl Xətai, elmi-praktiki konfransı IX( 2008; Bakı).- B.: 2008.- 75 s.

 

Azərbaycan, səni Heydər yaşatdı: Şerlər D.Cəfərli Cəfərli, Dilbər.- Naxçıvan: Əcəmi, 2001.- 48 səh.

 

Azərbaycan sosilaist inqilabının qələbəsi uğrunda bolşeviklərin mübarizəsi.- B.: 1960.- 676 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. A - Balzak /baş red. C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev [və b.] I cild.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1976.- 592 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Balzam-Qaydar /baş red. C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev [və b.] II cild.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1977.- 592 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Qayıbov - Eldarov /Baş red. C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev, M.T.Abbasov [və b.] 3-cü cild.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1979.- 599 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Eldəgəz - İtabira /baş red. C.B.Quliyev; red. hey. M.H.Abdullayev, M.T.Abasov [və b.] IV cild.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1980.- 592 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. İtaliya-Kuba /baş red. C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev [və b.] V cild.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1981.- 592 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Kuba. Misir... /baş red.: C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev, M.T.Abasov [və b.] VI cild.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1982.- 608 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Misir-Prado/baş red. C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev [və b.] VII cild.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1983.- 624 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Prado.Sprint /baş red. C.B.Quliyev; red. hey. M.H.Abdullayev [və b.] VIII cild.- B.: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1984.- 608 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası /baş red.: C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev, M.T.Abasov [və b.] IX cild.- Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1986.- 624 s.

 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. FPOST ŞÜŞTƏR... /baş red.: C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev, [və b.]X cild.- Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1987.- 662 s.
 

Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /rəyçi. Q.X.Qasımzadə; red. Ə.M.Ağayev.- B.: Maarif, 1988.- 540, [4] s.

 

Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı tarixi iki cilddə /Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; baş red. M.Arif; red. H.Babayev, Q.Qasımzadə, B.Ə.Nəbiyev birinci cild.- B.: AzSSR EA, 1967.- 636, [4] s.

 

Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı tarixi iki cilddə /Azərb. SSR EA, Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; baş red. M.Arif; red. H.Babayev, Q.Qasımzadə, B.Nəbiyev İkinci cild.- B.: AzSSR EA, 1967.- 499, [4] s., portr.; 23 sm.

 

Azərbaycan sovet xalqlarının qardaşlıq ailəsində [Mətn]: biblioqrafiya AzSSR Mədəniyyət Nazirlyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası; tərt. B.Hüseynova.- B.: Azərnəşr, 1974.- 83, [1] s.

 

Azərbaycan sovet xalqlarının qardaşlıq ailəsində [Mətn]: biblioqrafik göstərici 1972-1981 AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi. M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. B.Hüseynova; red. Ə.Əliyev.- B.: [s.n.] 1986.- 74, [2] s.

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: əsas qanunu 1978-ci il aprelin 21-də doqquzuncu çağırış Azərbaycan SSR Ali Soveti-nin növbədənkənar yeddinci sessiyasından qəbul edilmişdir /[burax. məs. A.M.İsayev]Bakı: Azərnəşr, 1984.- 58, [2] s.

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Daglıq Qarabag Muxtar Vilayəti haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Qanunu [Mətn] /[buraxılışa məsul. A.İsayev] B.: Azərnəşr, 1987.- 50, [1] s.

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Dövlət həyatının mühüm məsələlərinin xalq müzakirəsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının qanunu [Mətn].- B.: Azərnəşr, 1989.- 25, [1]

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Qanunlar. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının konstitusiyası [Mətn]: əsas qanunu /[burax. məs. Ə.Ağayev].- B.: Azərnəşr, 1978.- 62, [2] s.: 20 sm.

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası (əsas qanunu). Azərbaycan dövlət nəşriyyatı.- B.: 1965.- 30 s.

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Qanunu. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Konstitusiyası [Mətn]: ( Əsas qanunu)Bakı: [s.n.], 1978.- 69, [1] s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər /Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; red. M.H.Təhmasib.- B.: Azərbaycan SSR EA, 1961.- 252, [3] s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: /red. N.Seyidov; Azərbaycan SSR EA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu IV kitab.- Bı: Elm, 1973.- 171, [4] s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]] X kitab /Elmi red. T.Hacıyev; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi.- Bı: Səda, 2001.- 226 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] XI kitab /Elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; AMEA Dədə Qorqud ad. Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi.- Bı: Səda, 2002.- 186 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi.- B.: Səda, 2002.- 166 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] XIII kitab./elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi XIII kitab.- B.: Səda, 2002.- 207 s.; 20 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]/elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İnstitutu XIV kitab.- B.: Səda, 2003.- 182 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XV kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2004.- 180 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XVI kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2005.- 173 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XVII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul: Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2005.- 199 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XVIII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2005.- 174 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XIX kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2006.- 192 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XX kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2006.- 194 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXI kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2006.- 189 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu; Bakı: Nurlan, 2007.- 190 s.: 25 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXIII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrə məsul. Ə.Ələkbərli; AMEA Folklor İnstitutu; Bakı: Nurlan, 2007.- 192 s.: 25 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXIV kitab /AMEA, Folklor İn-tu; elmi red. H. İsmayılov; məs. red. Ə. Ələkbərli; Bakı: [Nurlan], 2007.- 173, [1] s.: 25 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXV kitab /AMEA, Folklor İn-tu; H. İsmayılov; Ə. Ələkbərli; Bakı: [Nurlan], 2007.- 185, [1] s.: 25 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXVIII Kitab /AMEA, Folklor İn-tu; elmi red. H. İsmayılov ; nəşrinə məsul. Ə. Ələkbərli ;Bakı: Nurlan, 2009.- 168 s.: 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXIX kitab /AMEA, Folklor İn-tu; elmi red. H. İsmayılov; məs. red. Ə. Ələkbərli; Bakı: [Nurlan], 2009.- 163, [1] s.: 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXX kitab /elmi red. H. İsmayılov ; məsul red. Ə. Ələkbərli ; AMEA, Folklor İn-tu; Bakı: Nurlan, 2009.- 170 s.: 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXXI /elmi red. H. İsmayılov ; məsul red. Ə. Ələkbərli ; AMEA Folklor İn-tu; Bakı: Nurlan, 2009.- 158 s.: şək., 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXXII Kitab /AMEA Folklor İn-tu; elmi red. H. İsmayılov ; nəşrə məs. Ə. Ələkbərli; Bakı: Nurlan, 2010.- 158 s.: 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Elektron resurs] Kitab 34/AMEA, Folklor İn-tu ; elmi red. H. İsmayılov ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. Bakı: Nurlan, 2010.- 220 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məsul Ə.Ələkbərli XXXIII.- B.: Nurlan, 2010.- 158 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Elektron resurs] Kitab 36 /AMEA, Folklor İn-tu ; elmi red. M. Kazımoğlu ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. Bakı: Nurlan, 2011.- 158, [1] s.

 

Azərbaycan tarixi: 6-cı sinif üçün dərslik V.H.Əliyev, Y.B.Yusifov, İ.A.Babayev və b.- B.: Təhsil, 2003.- 144 s.

 

Azərbaycan tarixi: 6-cı sinif üçün dərslik V.H.Əliyev, Y.B.Yusifov, İ.Babayev, H.Cəfərov, A.Məmmədova.- B.: Aspoloqraf, 2006.- 144 s.

 

Azərbaycan tarixi: [Mətn]: 7-ci sinif üçün dərslik Y.Mahmudlu, Y.Yusifov, R.Əliyev, Ə.Qocayev; Elmi red.: Y.Mahmudlu.- B.: Aspoliqraf, 2004.- 200 səh.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: 10-cu sinif: ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik T.Vəliyev (ümumi red.) [və b.]; rəyçilər S.Məmmədov [və b.]B.: Çaşıoğlu, [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2012.- 238, [2] s.

 

Azərbaycan tarixi. Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsindən 1917-ci ilin fevral burjua-demokratik inqilabına qədər /red. İ. A. Hüseynov, Ə.S.Sumbatzadə, Ə.N.Quliyev [və b.]; müəlliflər hey. İ.A.Hüseynov [və b.]; Azərb. SSR EA Tarix İn-tu 2-ci cild.- B.: AzSSR EA, 1964.- 1001, [3] s.

 

Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək) [Mətn]: Ali məktələr üçün dərslik /Redaksiya heyəti. Z.M.Bünyadov, T.Ə.Bünyadov, Ə.Q.Səfərli və b.; Müəllif. Y.B.Yusibov və b.; rəyçilər. S.S.Əliyarov, Q.M.Bayramov, İ.A.Babayev I cild.- B.: Azərnəşr, 1994.- 680 s.

 

Azərbaycan tarixi Ən qədimdən-b.e. III əsri /red. İ.H.Əliyev, M.M.Hüseynov, S.M.Qaşqay [və b.]; AEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi 1-ci Cild.- B.: Elm, 1998.-472, [4] s., şək.; 22 sm. + [24] v. xəritə, tablo

 

Azərbaycan tarixi. III-XIII əsrin I rübü /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi; red. hey. N.Vəlixanlı, S.Aşurbəyli, Z.Bünyadov 2-ci Cild.- B.: Elm, 1998.- 546, [2] s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə XIII-XVIII əsrlər /Red. O.Əfəndiyev, F.Əliyev, Q.Əhmədov və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi III cild.- B.: Elm, 1999.- 584 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə 1900-27 aprel 1920 /C. B. Quliyev və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi V cild.- B.: Elm, 2001.- 672 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Aprel 1920- iyun 1941 /C. B. Quliyev və b.; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, "Elm" Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi VI cild.- B.: Elm, 2000.- 568 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə İyun 1941-2002-ci il /M. K. Kərimov və b.; AMEA A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu VII cild.- B.: Elm, 2003.- 676 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /red. Z. M. Bünyadov (ön söz.), Y. B. Yusifov; rəyçi S. S. Əliyarov, Q. M. Bayramov, İ. A. Babayev I cild.-B.: Çıraq, 2007. 719 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: (ən qədim zamanlardan - XXI əsrin ilk onilliklərinədək): ali məktəblər üçün dərslik /müəl. koll. M.Q.Abdullayev [və b.]; elmi red. və ön söz müəl. M.Q.Abdullayev.- B.: Bakı Universiteti, 2014.- 379, [1] s.: ill., xəritə, 25 sm.

 

Azərbaycan tarixi Ən qədimdən bizim eranın III əsri /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. İ. Əliyev.- I cild Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. 519, [1] s.

 

Azərbaycan tarixi III-XIII əsrin I rübü /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. N. Vəlixanlı.- II cild.-Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. 605 s.

 

Azərbaycan tarixi XIII-XVIII əsrlər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. O. Əfəndiyev.- III cild Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. 590 s

 

Azərbaycan tarixi XIX əsr /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. M. İsmayılov.- IV cild-Azərbaycan tarixi Bakı: Elm, 2007. -503, [1] s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: XIX-XXI əsrin əvvəli: ali məktəblər üçün mühazirələr kursu /[E.B.Muradəliyeva və b.] ümumi red. A.Ə.Rzayev; rəyçi. S.Y.Süleymanova, C.M.Cəfərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU [II hissə]Bakı: Bakı Universiteti, 2010.- 543, [1] s.

 

Azərbaycan tarixi 1900-1920-ci illər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; məsul red. M. İsmayılov, N. Maksvell.-V cild -Azərbaycan tarixi.-Bakı: Elm, 2008. 693, [3] s.

 

Azərbaycan tarixi Aprel 1920- iyun 1941 /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. C. Quliyev.- VI cild Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Bakı: Elm, 2008. 567, [1] s.

 

Azərbaycan tarixi 1941 - 2002 - ci illər /AMEA, A. Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu; məsul red. T. Qaffarov.- VII cild Azərbaycan tarixi [Mətn]: Yeddi cilddə Bakı: Elm, 2008. 605, [2] s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: qiyabi təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti mühazirə və icmal mövzuları əsasında /Azərb. Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Azərb. Dövlət Dəniz Akademiyası; tərt. R. Çəliloğlu, Ə. M. Süleymanov; red. A. Baxşəliyev; rəyçilər. A. Ç. Muradova, H. A. Alıyev, N. İ. Avramenko.- B.: ADDA, 2010.- 100, [2] s.,

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər /Red. S.Əliyarlı; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Azərbaycan, 1996.- 872 s.

 

Azərbaycan tarixi [Mətn]: uzaq keçmişdən 1870-ci ilə qədər: [dərslik] /BDU; red. S.Əliyarlı; rəyçilər. E.Muradəli, Ş. Fərzəlibəyli; nəşrə məs. Ə.Cəfərov.- B.: Çıraq, 2009.- 861 s.

 

Azərbaycan tarixi, arxeologiyası və etnoqrafiyası problemlərinə dair [Mətn]: [məqalələr toplusu] /Red.: M.Seyfəddini, A.Məmmədov; Tərtib edən: A.M.Məmmədov; Az. Res-sı Elmlər Akademiyası, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: 1997,123 s.

 

Azərbaycan tarixi atlası [Xəritə] /Atlasın xüsusi məzmununun red.: Y.M.Mahmudov; Məsul red.: Ə.M.Qasımov; Red.: İ.V.Konovalova; Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu.- Bakı : Bakı kartoqrafiya fabriki , 2007.-55 s.

 

Azərbaycan tarixi günbəgün [Mətn]: kitab-təqvim /Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzi demokratik dəyərlərin öyrənilməsi və təbliği İctimai Birliyi; tərt. ed. V.Əliyev; red. X.Məmmədov; məsləhətçi. F.İsmayılov.- B.: Təknur, 2008.- 368 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan tarixi muzeyi -2004 /Red.: N. Vəlixanlı; AMEA, Azərbaycan Tarix Muzeyi; Üz qabığının tərtibi və çapa hazırlayan: Ramil Cəbrayılov.-B.: Elm, 2004. -366 s.

 

Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar [Mətn]: seminar və təcrübə məşğələləri üçün müntəxəbat: Dərs vəsaiti /tərt. S.S.Əliyarov, F.R.Mahmudov, F.M.Əliyeva, L.L.Həsənova və b.; red. S.S.Əliyarov; rəyçilər. Y.B.Yusifov; red. Q.Ə.Rəhimov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 321, [3] s.

 

Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar [Mətn] /İkinci nəşrin tərtibçisi və red. S.Əliyarlı; Tərt. F.Mahmudov, F.Əliyeva, L. Həsənova; Nəşrə məsul Ə.Cəfərli.- B.: Çıraq, 2007.- 400 s.

 

Azərbaycan tarixi üzrə sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin təşkili [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSR Maarif Nazirliyi, Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu; tərt. ed. M.Əmirov; red. N.İsrafilov.- Bakı: [s.n.], 1986.- 35, [1] s. ; 20 sm.

 

Azərbaycan tarixində gender aspekti kursu üzrə tədris proqramı: Ali məktəb müəllim və tələbələri üçün Qərb Universiteti, Gender Tədqiqatları Mərkəzi; Müəllif - tərt.: F.D.Məmmədova; Elmi red.: A.Abbasov; Rəyçilər: M.Abdullayeva, C.Bəhramov.- B.: 2001.- 16 səh.

 

Azərbaycan tarixinə dair materiallar [Mətn]: Azərbaycan tarixi muzeyinin əsərləri /red. hey. M.A.Qazıyev [və b.]; Azərb. SSR Elmlər Akad., Azərb. Tarixi Muzeyi III cild.- B.: AzSSR EA, 1960.- 173, [1] s., [1] v. şək., cədv

 

Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri [Mətn]:[Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı].- B.: Azərbaycan, 1998.- 64 s.

 

Azərbaycan tarixinin problemləri [Mətn]: məqalələr toplusu /Red. heyəti. İ.Əliyev; AEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Azərbaycan Tarix Qurumu. I hissə.- B.: 1993.- 140 s.

 

"Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu", respublika elmi konfransı "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" II respublika elmi konfransının materialları /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı (məsul red.) [və b.].- B.: [Ziya], 2012.- 163, [1] s., ill.; 20 sm.

 

Azərbaycan teatr antologiyası [Mətn] iki cilddə Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəhbəri və ön sözün müəl. Ə.Qarayev; layihənin koordinatoru və elmi red. Ə.Vəliyev; tərt. İ. Rəhimli; red. hey. İ. Rəhimli, M.Əlizadə, İ.İsrafilov, A.Talıbzadə; red. A.İsmayıloğlu[Cild 1]B.: E.L. 2013.- 597, [3] s.

 

Azərbaycan teatr antologiyası [Mətn]: iki cilddə Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; layihənin rəhbəri Ə.Qarayev; layihənin koordinatoru və elmi red. Ə.Vəliyev; tərt. İ.Rəhimli; red. hey. İ.Rəhimli, M.Əlizadə, İ.İsrafilov, A.Talıbzadə; red. A. İsmayıloğlu[Cild 2].- B.: E.L. 2013.- 621, [3] s.

 

Azərbaycan teatr xadimləri ittifaqının nizamnaməsi [Mətn] Bakı.: 1989- 14, [1]s.

 

Azərbaycan terminologiyası problemləri [Mətn]: elmi-praktik konfransın materialları: 25-26 noyabr 1988-ci il AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu; AzSSR Elmlər Akademiyası Terminologiya Komitəsi; red. hey. A.M.Qurbanov [və b.].- B.: [s. n.] 1988.- 317, [2] s.

 

Azərbaycan təhsili müstəqillik illərində [Mətn] /Toplayan və tərtibatçı: Almaz Məmmədova, Mahir Zeynalov.B.: Çaşıoğlu, 2003.- 368 s.

 

Azərbaycan Tibb Universiteti professor-müəllim heyətinin 1993-cü ilin yekununa həsr olunmuş elmi konfransı (1994; Bakı) Azərbaycan Tibb Universiteti professor-müəllim heyətinin 1993-cü ilin yekununa həsr olunmuş elmi konfransı məruzələrinin tezisləri [Mətn] /Red. heyəti. Ə.T.Əmiraslanov, R.M.Məmmədhəsənov, Q.Ş.Qarayev, N.R.Dadaşova; N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universiteti.- B.: Təbib, 1994.- 348 s.

 

Azərbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyası kafedrasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu [Mətn] /red. heyəti. Ə. T. Əmiraslanov və b.; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. B:. [ATU], 2009.326 s. portr., şək., cədv., fotoşək

 

Azərbaycan toponimləri [Mətn]: Ensiklopedik lüğət /Müəlliflər: M.Ə.Abbasova, A.A.Axundov, T.A.Babayev və b.; Baş red. İ.Vəliyev; Red. heyəti. A.M.Qurbanov və b.; "Azərbaycan Ensiklopediyası" Nəşriyyat - Poliqrafiya Birliyi.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999.- 584 s.

 

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti [Mətn]: iki cilddə /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; tərt. R.Əliyeva və b.; red. R.Əliyeva I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 299, [5] s.

 

Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı [Mətn] /M.P.Babayev, V.H.Həsənov, Ç.M.Cəfərova, S.M.Hüseynova; elmi red. A.P.Gərayzadə; AMEA, Biologiya Elmləri Bölməsi, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- B.: Elm, 2011.- 448, [4] s.

 

Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri və Heydər Əliyev [Mətn] Red. M.C. Mərdanov; Buraxılışa məsul. E. Oral.I kitab.- B.: Qafqaz Universiteti, 2002.- 180 s.

 

Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri 1920-1922: Sənədlər və materiallar /Elmi red. və ön söz: Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı); Çapa hazırlayanlar: Jalə Qurbanova və Musa Piriyev; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2002.- 334 s.

 

Azərbaycan Universiteti ümumrespublika elmi-praktik konfrans Azərbaycan və müasir dünya [Mətn]: I Ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları /Red heyəti: S. S.Xəlilov, D.Ə.Vəliyev, A.Nadirov və b.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1998.- 178 s.: 20 sm.  

 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: Tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi (1969-1990) /Firidunbəy Köçərli adına Azərbaycan Dövlət Uşaq Kitabxanası; Tərtibçi: Z. Dadaşova; Red.: S. Əhmədova B.: 1996.- 65 s.

 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə. XX əsrə qədərki uşaq şeri [Mətn] I cild /Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.- 248 s.

 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə. XX əsr uşaq şeri [Mətn] II cild/Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2004.- 264 s.

 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə. Nəsr [Mətn] III cild /tərt. edən. Q.Namazov; red. T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.- 240 s.

 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı müntəxabatı: (XIX-XX əsrlər) [Mətn]: Uç cilddə: [Dərs vəsaiti] /Toplayanlar, transliterasiya və tərtib edənlər. X.Məmmədov, A.Həsənov; Red.T.Əhmədov, İ.Qəribli; Rəyçilər. Z.Xəlil, A.Hacıyev I cild.- B.: Nasir, 2001. 538 s.

 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatındakı mənəvi dəyərlərdən kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsində istifadə [Mətn] /A. Həsənov; elmi red.Y. Kərimov.- B.: İşıq, 1997. - 238, [1] s.

 

Azərbaycan üzüm bitkisinin qorxulu xəstəliklərinə qarşı tətbiq edilən pestisidlər [Mətn] /H.R.İbrahimov.- B.: AzETETİİ, 1989.- 23, [2] s.

 

Azərbaycan üzümü. Atlas [Mətn] /Tərtib ed.: F.Şərifov; Rəyçi: Z.Səmədzadə, M.Cəfərov, S.Məmmədova və b.B.: Öndər, 2005.- 224 s.: ill., portr

 

Azərbaycan vahid və bölünməz Avropada [Mətn]: [Heydər Əliyev və İlham Əliyevin çıxışları] /elmi məs. E.Lintner, E.Süleymanov; yar. hey. F.Babayev [və b.]; dil. red. M.Babayeva; super cildin və cildin dizaynı C.Əzizov; foto-blok. dizaynı. E.İsmayılov; Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi.- Bakı: [s. n.], 2011.- 436, [1] s.

 

Azərbaycan və ATƏT [Elektron resurs]: dərs vəsaiti Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; [B.M.Abdullayev, Z.R.Bayramov, Ə.S.Ələsgərzadə [və b.]]; red. R.M.Qurbanov; rəyçilər H.F.Cəfərov, M. Q. MəmmədovşBakı [İqtisad Un-ti] 2010.- 99 s.

 

Azərbaycan və ATƏT. dərs vəsaiti.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2010.-100 s.


Azərbaycan və Avropa Şurası /Tərt.ed. Hüseynova G., Babayeva A. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- 90 s.

 

Azərbaycan və Avropa şurası. (Avropa şurasının 60 illik yubileyinə həsr olunur).- B.: Avrasiya Press, 2009.-133 s.

 

Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının ansambl üçün işlənmiş əsərləri [Notlar] /işləyəni T. Əliyeva; rəy verənlər R. Mirişli [və b.]; qanun partiyasının red. T. Əliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.- B.: [Ziya] 2013.- 66, [2] s. notlar 29 sm.

 

Azərbaycan və müasir dünya: Konfrans Azərbaycan və müasir dünya [Mətn]: IV ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları /Ön söz: S.Xəlilov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2002.- 335 s.
 

Azərbaycan və Müstəqil Dövlətlər Birliyi 1996 [Mətn]: [Məcmuə] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin hazırlanması üçün məsul şəxs: M.Qardaşxanova.- B.: 1997.- 262 s.

 

Azərbaycan və UNESCO. /Ön sözün müəllifi: V.Quliyev; UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası.- Bakı: Əbilov, Zeynalovvə oğulları, 2002.- 47 s.

 

Azərbaycan-Yaxın Şərq ədəbi əlaqələri [Mətn]: elmi əsərlərin mövzu məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU; red. heyyəti. M.M.Əlizadə, M.R.Mahmudov, Ə.İ.Kərimov [və b.].- B.: ADU, 1986.- 89, [2] s.

 

Azərbaycan yazıçılarının XII qurultayı [Mətn]: 17 iyun 2014-cü ilburax. məsul E.Şeyxzadə. Azərbaycan Yazıçılarının Qurultayı (12 ; 2014 ; Bakı) B.: [Letterpress] 2014.- 320 s.

 

Azərbaycan yazıçılarının məlumat kitabçası [Mətn] [burax. məsul A.Əliyeva, E.Şeyxzadə].- B.: [Letterpress] 2014.- 159, [1] s.

 

Azərbaycanca-Almanca, Almanca-Azərbaycanca universal lüğət: Lüğətə 100000 söz və söz birləşməsi daxil edilmişdir /Toplayanı və tərtib ed.: B.Kazımi; Red.: X.Bəhiyəddin oğlu; Azərbaycan Kitab Araşdırmaları Mərkəzi və "Akademiya" Kitab Mərkəzinin birgə layihəsi.- B.: Araz, 2005,884 səh.

 

Azərbaycanca-Fransızca lüğət [Mətn]: A- Z: lüğətə 25000- dən artıq söz daxil edilmişdir /red. R. Cabbarov. - Bakı: Şərq -Qərb, 2007. - 619, [5] s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət [Mətn] /İ.Rəhimov (red.), S.Mircəfərova, Z.Rəhimova, Y.Rəhimov. B.: Azərnəşr, 1999. 406 s

 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət [Mətn]: Lüğətə təxminən 40.000 söz, sərbəst söz birləşməsi, frazeoloji birləşmələr, cümlə-nümunələr də daxil edilmişdir.- Bakı: 2004.- 628 s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət [Mətn]: Təxminən 45000 söz və ifadə, 10000 cümlə / Tərtibçilər: O.İ.Musayev, M.A.Pənahi, A.H.Qarayev və b.; Red.: E.İ.Hacıyev.- B.: Azərb. Dövlət Dillər İnstitutu; 1998.- 646 s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət A-Z [Mətn]: Lüğətə təxminən 55. 000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir /Red.: E. İ. Hacıyev. - Bakı: Şərq-Qərb, 2005. - 896 s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca lüğət A-Z [Mətn]: 22000 söz və söz birləşməs /Tərtib edənləri. İ. Rəhimov, S. Mir Cəfərova, Z. Rəhimova, Y. Rəhimov; Red. S. Mir Cəfərova. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 288 s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə-rusca neft və qaz yataqlarının işlənməsinə aid terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] L.Ə.Babayeva, N.Ş.Rüstəmov; Elmi red. İ.Z.Qasımov; Rəyçilər. R.T.Əliyev, F.Ə.Hüseynova, Q.M.Əfəndiyev.- B.: 2007.- 416 s.

 

Azərbaycanca-Qazaxca və Qazaxca-Azərbaycanca qısa danışıq lüğəti [Mətn]: Danışıq lüğəti Azərbaycanın Ali hərbi məktəblərində hazırlıq dilöyrətmə kursları üçün nəzərdə tutulub /Tərtib ed. M.N. Çobanov, H.K. Piriyev, N.B. Nurqazıyeva; Red. M.N.Çobanov, S.A.Tleulesov; Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi; Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi.- B,: 2008.- 294 s.: 21sm.

 

Azərbaycanca-rusca hərbi lüğət [Mətn] /Tərt.:M. Məhərrəmov; Məsləhətçi: Ç. Məmmədov; Elmired.: M.Qasımov, Z.Mustafayev.- B.: Vətən, 1995.- 208 s.

 

Azərbaycanca-rusca qısa hərbi danışıq kitabçası [Mətn] / Tərt. M.Məhərrəmov; Red. S.Sultanova, R. Rzayeva.- B.: Azərnəşr; 1992.- 120 s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] /tərt. ed. X.Ə.Əzizbəyov; red. B.T.Abdullayev, Z.R.Tağıyeva.- B.: Azərnəşr, 1985.- 417, [3] s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4 cilddə.- A-Q /AzSSR EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyat İn-tu; red. hey. M.T.Tağıyev [və b.].- I-ci cild.- B.: Elm, 1986.- 574 s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4-cilddə.-D-Y [Mətn] /Azərbaycan SSR EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyat İnstitutu; red. hey. M.T.Tağıyev, M.Ş.Şirəliyev, M.C.Cəfərov və b. II-ci cild.- B.: Elm, 1989.- 596 s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4 cilddə K-R /red. M.T.Tağıyev (baş red.) [və b.]; nəşr ed. Ə.Vahid; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tu.- III cild.- B.: Ergün, 1997.- 865, [7] s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: [4 cilddə] /tərt. və red. M.T.Tağıyev, İ.M.Aydınov, R.İ.Qurbanova və b.; Bakı Slavyan Un-ti.- IV cild.- Bkı: Mütərcim, 2000.- 1292 s.; 22 sm.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət: 4 cilddə A-D [Mətn] I cild /müəl. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b.; red. M. T. Tağıyev və b.; Bakı Slavyan Un-ti. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 896 s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4 cilddə E-K /müəl. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b.; red. M. T. Tağıyev və b.; Bakı Slavyan Un-ti II cild. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 848 s.

 

Azərbaycanca - rusca lüğət: 4 cilddə Q-R [Mətn] III cild /Müəlliflər. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b.; Red. M. T. Tağıyev və b.; Bakı Slavyan Universiteti B.: Şərq-Qərb, 2006. - 840 s.

 

Azərbaycanca - rusca lüğət: 4 cilddə S-Z [Mətn] IV cild /Müəlliflər. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b.; Red. M. T. Tağıyev və b.; Bakı Slavyan Universiteti B.: Şərq-Qərb, 2006. - 984 s.

 

Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca universal lüğət [Mətn] /tərtibatçı və red. P.F.Kazımi; Azərbaycan Kitab Araşdırmaları Mərkəzi və "Akademiya" Kitab Mərkəzinin Birgə Layihəsi.- Bkı: Araz, 2005.- 820 s.

 

Azərbaycanca- rusca- bosniyaca, bosniyaca- rusca- azərbaycanca cib lüğəti [Mətn] /Tərtib ed. və ön sözün müəll. G.Ağasiyeva; Elmi red. M.Ə.Mahmudov.- B.: Nurlan, 2006.- 408 s.

 

Azərbaycanca- rusca- türkcə danışıq kitabçası [Mətn] Tərtibçilər. Ə.Nəhmədov, L.Bağırova; Red. T.Babayev.-B.: Azərnəşr, 1992.- 128 s.

 

Azərbaycanca-türkcə, türkcə-azərbaycanca qarşılıqlı dilçilik terminləri lüğəti [Mətn]: Lüğət türk litseylərinin şagirdləri, hazırlıq kurslarının dinləyiciləri, filologiya fakültəsi tələbələri və dilçilər üçün nəzərdə tutulur /Tərtib edən: E. S. Maqsudov; Elmi məsləhətçi: İ.Həbibbəyli; Elmi red.: A.İmanlı; Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan: Qeyrət, 2000.- 48 s.

 

Azərbaycanca-türkcə, türkcə-azərbaycanca lüğət [Mətn] /yayına haz. M. Kamil Kırlı; "Çağ" Öyrətim İşlətmələri MMM Azərbaycan-Türkiyə Özəl Liseyləri.- Bakı: 2006.- 428 s. ; 17 sm.

 

Azərbaycanca-turkcə-rusca-ingiliscə ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika terminləri lüğəti tərt. ed. C.E.Allahverdiyev, A.H.Hacıyev, H.M.Əhmədova; AMEA, Terminologiya komissiyası.- B.: Gənclik, 2002.- 436 s.
 

Azərbaycançılıq-birliymizin əsasıdır [Mətn]: 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlıların I Qurultayında və "Gülüstan" sarayındakı rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi.- Bı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 34 s.

 

Azərbaycanda 1998-ci il (oktyabr) prezident seçkilərinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasına dair monitorinq: Yukun məruzə Yanvar, 1999 /Avropa Media İnstitutu; Avropa Birliyi. Almaniya: Düsseldorf: 1999. 55 səh

 

Azərbaycanda ailələr: 2007 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Məcmuənin haz. məsul şəxs. R.M.Allahverdiyev, H.Bağırov, A.Məmmədov və b.] B.: Səda, 2007.- 384 s. cədvəl

 

Azərbaycanda aqrar islahatlar: konsepsiya, təcrübə, perspektivlər [Mətn]: 2 cilddə : Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu-40 /Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi ; S. V. Salahov [və b.] ; red. heyəti S. V. Salahov (məsul red.) [və b.]Cild 1.B.: [Təhsil], 2002.286 s. cədv

 

Azərbaycanda ali əczaçılıq təhsilinin 60 illiyinə həsr edilmiş yubiley-konfransın materialları [Mətn] /Red. Hafiz M Əliyev və b. B.: Təbib, 1999. 240 s.: cədvəl

 

Azərbaycanda anatomiya məktəbinin banisi əməkdar elm xadimi, professor Kamil Əbdül-Salam oğlu Balakişiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın elmi məqalələr toplusu [Mətn] /Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirlyi, Azərb. Tibb Un-ti; konfransın təşkilat komitəsi və red. heyəti. Ə.T.Əmiraslanov (sədr) [və b.]B.: [Müəllim], 2006.396, [1] s. portr., cədv., şək

 

Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin son nəticələrinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları [Mətn] / Red. hey. A.A.Abbasov və b.; AREA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Bölməsi.- B.: Bilik; 1992.- 272 s.
 

Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar - 2009 [Mətn] /AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; məsul red. M.N.Rəhimova; red. hey. T.Ə.Bünyadov, İ.A.Babayev.- B.: Xəzər Universiteti, 2010.- 310, [1] s. 

 

 Azərbaycanda aviasiyanın tarixi: Biblioqrafiya. Baş məsləhətçi: akademik Arif Paşayev; Elmi redaktor: Nərgiz Paşayeva; Tərtibçi: Şəmsəddin Axundov; İxtisas redaktoru və buraxılışına məsul: Kərim Tahirov; Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 252 s.

 

 Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 2008 [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, S.Antyuxina; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova]B,: [Səda], 2008.- 94, [2] s. cədvəl, şək

 

 Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar 2009 [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, S. Antyuxina; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova]B.: [s.l.], 2009.- 97, [2] s.: cədvəl, xəritə, 24 sm.

 

Azərbaycanda demoqrafik inkişafın xüsusiyyətləri və perspektiv meylləri [Mətn]: Kollektiv monoqrafiya /M.H.Məmmədova, V.F.Məmmədov, N.Q.Quliyeva, Z.R.Rəhimova; Elmi red.: Ş.M.Muradov; Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi, Əhali Sakinliyi və Demoqrafiya üzrə Tədqiqat və Təlim Mərkəzi.- B.: Səda, 2007.- 244 s. 

 

Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri: [kitab-albom] /Tərtib edəni və müəllifi: N.Vəlixanlı; Nəşrin hazırlanmasında Azərbaycan AMEA, Azərbaycan Tarixi Muzeyi.- B.: 2000.- 95 s.

 

Azərbaycanda elmin salnaməsi [Mətn]: texnika Azərb. SSREA, Elm tarixi və nəzəriyyəsi üzrə Elmi şura; red. İ.K.Əfəndiyev II hissə.- B.: Elm 1969.- 245, [2] s.

 

Azərbaycanda eroziya və suvarma probleminin öyrənilməsi və torpaqların mühafizəsi /Aqrar Elm Mərkəzi; Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu; . Q. Əliyevin redaktəsi ilə; Red.: Sevda Mikayıl qızı. B.: ZİYA - NPM, Nurlan, 2000. 418 səh.: cədvəl

 

 Azərbaycanda ev heyvanlarının biomüxtəlifliyi [Mətn]: Növləri, cinsləri /Elmi red.: M.Ə.Musayev; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutu.- B.: Elm, 2004.- 308 s.

 

 Azərbaycanda ev təsərrüfatları tədqiqatının əsas yekunları [Mətn] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi.B.: [Səda], 2007.- 341, [1] s. cədv

 

 Azərbaycanda əhalinin və kənd təsərrüfatının su ilə təminatının vəziyyəti [Mətn]: Birdəfəlik tematik müayinə materiallarına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2001.- 300 s.

 

 Azərbaycanda ətraf mühit 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G.Xəlilova][Bakı]: [Səda], 2009.- 271, [3] s.: cədv., xəritə, 24 sm.

 

 Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları [Mətn]: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri. H.Bağırov; məcmuənin haz. üçün məsul şəxslər R.Bayramov, R.Lazımova, İ.Vəliyev [və b.]]; [ing. dilinə tərc. G.Xəlilova Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.:[Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi], 2014.- 137, [3] s.

 

 "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf" mövzusunda II Respublika konfransının materialları [Mətn]: 5 mart 2013-cü il /red. hey. : Ə.Abasov [və b.]; elmi red. H.Qaraşov. "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf", Azərbaycan Respublikasının konfransı (2; 2013; Bakı).- B.: [Avropa], 2013.- 239, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., 21 sm.

 

 Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf mövzusunda III Respublika konfransının materialları [Mətn]: 04.03.2014-cü il /red. hey.: M.Məcidov [və b.]; elmi red. H.Qaraşov."Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf", Azərbaycan Respublikasının konfransı (3; 2014; Bakı).- B.: [Avropa], 2014.- 327, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., 21 sm. 

 

 "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərin inkişafı" mövzusunda dəyirmi masanın materialları [Mətn]: 14 mart 2012-ci il: [məcmuə] /elmi red. H.Qaraşov; red. hey. : R. İbrahimbəyova [və b.]. "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişafı", dəyirmi masa (2012 ; Bakı).- [Bakı]: [AFpoliqrAF], [2012].- 151, [1] s.: ill., portr., fotoşək., 21 sm.

 

Azərbaycanda gənclər arasında məşğulluq vəziyyətinin təhlili [Mətn]: Həmkarlar ittifaqı təşkilatları üçün /Elmi rəhbər. S. Mehbalıyev; Layihənin rəhbəri. İ. Əliyev; Buraxılışa məsul. AHİK-in zəhmətkeşlərin əməyinin və sosial-iqtisadi mənafelərinin müdafiəsi üzrə şöbəsi; Red. B. Rzayev; Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası.- B.: 2006.- 358 s.

 

Azərbaycanda heyvanların ekologiyasına dair materiallar [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. H.S.Abbasov, F.Q.Ağamalıyev, Q.T.Mustafayev və s.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 89, [1] s.

 

Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 2009 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A.Vəliyev; burax. məs. Y.Yusifov][Bakı]: [s.n.], 2009.- 147, [5] s.: cədv., portr., 24 sm.

 

Azərbaycanda informasiya vasitələrinin ümumi dəyərləndirilməsi /İnternyus Azərbaycan İctimai Birliyi.- B.: Uni Print, 2005.- 108 s.

 

Azərbaycanda informatikanın təşəkkülü [Mətn]: Azərbaycanda informatikanın 50 illiyinə həsr olunur /layihə rəhbəri Ə.M.Abbasov; elmi red. T.Ə.Əliyev; red. heyəti E.T.Vəlizadə [və b.]Bakı: Letterpress nəşriyyat evi, 2010.-171, [1] s.

 

Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi və müdafiəsinin vəziyyəti: İlk illik məruzənin qısa icmalı /.Süleymanova; Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (OMBUDSMAN).- Bı: Qanun, 2004.- 174 səh.; 24 sm.

 

Azərbaycanda islahatlar: iqtisadi strategiya və hüquqi təminat [Mətn]: elmi-praktiki konfransında ediləcək məruzələrin tezisləri /Rusiya Federasiyası Ümumi və Peşə Təhsili Nazirliyi, Dağıstan Dövlət Universiteti Bakı Filialı; red. hey. A.Zeynalova, A.Şirəlizadə, A.Məmmədov [və b.]Elmi-praktiki konfrans "Azərbaycanda islahatlar: iqtisadi strategiya və hüquqi təminat" (1998; Bakı).- B.: [s.n.], 1998.- 108 s.: 20 sm.
 

Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq [Mətn]: statistik məcmuə/Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Burax. məsul. Y.Yusifov; Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2008.- 367 s.

 

Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq [Mətn]: statistik məcmuə Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Buraxılışa məsul. Y. Yusifov; Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi Bakı: Səda, 2007.- 341 s.

 

Azərbaycanda Kim kimdir-1999 Ensiklopedik məlumat kitabı /Tərtibçi müəlliflər: T.Əhmədov, T.Cahangir; Baş red.: İ.Vəliyev.- B.: Azərbaycan ensiklopediyası NPB, 1999.- 544 s., port.; 23 sm.

 

Azərbaycanda kim kimdir [Mətn]: ensiklopedik sorğu kitabı /T. Cahangir; red. Ə. Cəfərov; [ing. dilinə çevirən: X. Hüseynova; dizayner R. Səttarov] Bakı :Çıraq ;2010. 391, [1] s

 

Azərbaycanda kim kimdir - 2004 [Mətn]: ensiklopedik sorğu kitabı /tərtibçi müəllif. T.Cahangir.- B.: Çıraq, 2004.- 456 s.

 

Azərbaycanda kitabxana işinin mərkəzləşdirilməsi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU; red. hey. A.A.Xələfov [və b.]Bakı: ADU, 1986.- 78, [2] s.

 

Azərbaycanda kitabxanaçı kadrların hazırlanması [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; red. hey. A.A.Xələfov, Z.H.Əliyev, R.Ə.Kazımov.- Bakı: ADU, 1987.- 116, [2] s.

 

Azərbaycanda qadın məsələsi [Mətn]: Tarix və müasirlik XIX əsrin sonu -XX əsrin əvvəli /Red.: H. Hüseynova və b.; Azərb. Res-sı Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; AMEA Fəlsəfə və siyasi-hüquqi tədqiqatlar İnstitutunun "Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatlar" şöbəsi.-Bakı: Azərbaycan Nəşriyyatı, 2006.- 272 s.

 

Azərbaycanda qadınlar və kişilər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; burax. məs. A. Məmmədov, Y. Paşa. B.: [Səda], 1999. 80 s.: cədvəl

 

Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2000 [Mətn] / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Burax. məsul: Ağadadaş Məmmədov, Yaşar Paşa B.:[Səda]; 2000.- 56 s.

 

Azərbaycanda qan bankının və qanköçürmə xidmətlərinin bərpası [Mətn]: Azərbaycandakı qanköçürmə xidmətləri üzrə hüquqi struktur: Oslo, Norveç/Noyabr, 2003 [Layihə] Oslo: 2003 [58] s.

 

"Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit" (1999; Bakı) "Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit" [Mətn]: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. B.: 1999. 190 s

 

Azərbaycanda maşınqayırma müəssisələrinin yerləşdirilməsinin bəzi məsələləri [Mətn] : iqtisadi məlumat AzSSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu ; [İ. S. Behbudov, S. Ə. Quliyev]Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: AzETETİİ, 1975.- 3, [1] s. 20 sm.

 

Azərbaycanda nəşriyyat işi [Mətn] /Tərtibatçı: R.İsmayılov; Red.: Ş.Sərkəroğlu; Müəllif heyəti: İ.Zəkiyev, Z.Əliyeva, R.İsmayılov; Naşir Assosiasiyası.- B.: Yeni nəsil, 2000.- 160 s.

 

Azərbaycanda Ombudsman təsisatı [Mətn] : elmi versiyalar /AMEA, İnsan Hüquqları İnstitutu ; [elmi tərc. M. Nəcəfov] ; red. heyəti R. Mustafayev [və b.]B.: [s. n.], 2001.97, [2] s

 

Azərbaycanda özəl biznesin inkişaf problemləri tədqiqatının nəticələri üzrə hesabat [Mətn] /Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu.- B.: 1997.- 64 s. ill., cədv

 

Azərbaycanda yerli özünüidarə: hüquqi və iqtisadi əsasları haqqında praktikum /Elmi red.: A.M.Yusubov; Müəlliflər: D.Ə.Vəliyev, Y.N.Balakişiyeva, İ.R.Rəfibəyli və b.; ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf üzrə Agentliyinin Avrasiya Fondu; "Ziya" hüquq və sosioloji araşdırmalar cəmiyyəti.- B.: Adiloğlu, 2005,270 səh.: cədvəl

 

Azərbaycanda Yuvenal Ədliyyə 1998-2005 [Mətn] /Böyük Britaniya Səfirliyi; Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı; ATƏT-in Bakı Ofisi.- B.: 2005.- 112 s.

 

Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabr 2000: Hadisələr, faktlar, şərhlər Müəlliflər: A.Hacılı, Ə.Niftili, N.Muxtarlı, Ə.Ağıyev; Red.: M.Hacıbəyli; "İntibah" Demokratiyanın Dirçəlişi Fondu. B.: 2001.-154 s.

 

Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının bazar mexanizmləri [Mətn]: [Monoqrafiya] AMEA İqtisadiyyat İnstitutu; [bölmələrin müəllifləri. S.H.Rizayeva, T.Ə.Paşa, E.M.Bayramova və b.]; elmi red. Ş.M.Muradov Bakı Elm 300 s.

 

Azərbaycanda səhiyyə və sosial təminat: 2007 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; Məcmuənin hazırlanmasında məsul şəxs. H.Bağırov, A. Məmmədov, S. Antyuxina; İngilis dilinə tərcümə. G.Xəlilova] B.: Səda, 2007.- 398 s. cədvəl

 

Azərbaycanın sənayesi [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2008.- 578 s.

 

Azərbaycanda sosial təminat 2009 [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; məs. şəxs. H.Bağırov, A.Məmmədov, R.Lazımova; ingilis dilinə tərc. G. Xəlilova] [Bakı]: [s.n.], 2009.-222, [2] s.

 

Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət 2003 [Mətn]: "Ruh" AJMK-nin illik hesabatı / Hesabatı hazırladı: Hüquq Salmanov; Red. Bahadur İmanquliyev.- B.: 2004.- 82 s.

 

Azərbaycanda suyun ekologiyası və Xəzərin biomüxtəlifliyi [Mətn] /Red. edən. Q.T.Mustafayev.- B.: 2007.- 152 s.

 

Azərbaycanda telekommunikasiya və poçt [Mətn]: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri A. Vəliyev; burax. məs.E.Hacı].-B.: [s. n.] 2013.- 161, [1] s.

 

"Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar" mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn]: Naxçıvan şəhəri, 5-6 iyun 2015-ci il /burax. məsul Q.Novruzov; elmi red. A.Abbasov Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar", beynəlxalq elmi konfrans (2015; Naxçıvan).- B.: [Mütərcim], 2015.- 362, [1] s.: 29 sm.

 

Azərbaycanda tikinti [Mətn]: [məcmuə] Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin ümumi rəhbəri. A. Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. Z.Ağayev.- B.: Səda, 2002.- 286 s.

 

Azərbaycanda turizm strategiyasının inkişafı üçün texniki yardım [Mətn]: [Yekun Hesabat] /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Caspian Group Consulting, LLC/PA Consulting Group; ABŞ-ın Ticarət və İnkişaf Agentliyi (USTDA); Təmas: Qalib Məmməd, Manuel Knight.- Bakı: 2006.- 188 s.

 

Azərbaycanda turizm və onun təbliğində kitabxanaların rolu: metodik tövsiyələr /ixtis. red. və bur. məs. K.Tahirov; tərt. ed. A.Abdullayeva; red. M. Cəfərova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- 102 s.

 

Azərbaycanda uşaqlar: 2007 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [Məcmuənin üm. rəhbəri. A. Vəliyev; Məcmuənin haz. məsul şəxs. R.M.Allahverdiyev, H.Bağırov, A.Məmmədov; İngilis dilinə tərc. G. Xəlilova] B.: Səda, 2007.- 158 s. cədvəl

 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət və ənənələrinin təbliğində kitabxanaların rolu [Mətn] tərt. S.Quliyeva; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.- Bakı [M.F.Axundov adına Milli Kitabxana] 2012.- 45, [1] s.

 

Azərbaycanda yeni mədəniyyət siyasətinin formalaşdırılmasına yardım /Red. heyəti: Fuad Məmmədov (baş red.) və b.; Tərt.: Fuad Məmmədov, Firudin Əhmədov, Roman Şulman və b.; Tərc.: Ağazəki Məlikov və b.; "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası.- B.: Sabah, 2001.- 196 s.

 

Azərbaycanın 100 tanınmış həkimi [Mətn]: Ensiklopedik nəşr Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: E.İsgəndərzadə; Red.: X.Əhmədov.- B.: Vektor Beynəlxalq Elm Mərkəzi, 2001.- 200 s.

 

Azərbaycanın antik və orta əsr arxeologiyası problemləri: Ö.Ş.İsmizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur /Red.heyəti: M.N.Rəhimova, T.M.Dostiyev, Q.O.Qoşqarlı; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Nafta-Press, 2006.- 98 s.

 

Azərbaycanın aşıq və şair qadınları [Mətn] /[toplayıb tərt. ed. Ə.Cəfərzadə; rəssam M.Rəhmanzadə]Bakı: Gənclik, 1974.- 184, [4] s.

 

Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Əsgərov, E.Nəsirov, M.İsmayılov, X.Məmmədov; elmi red. Z.Əsgərov; rəyçi. R.İsmayılov, M.Əliyev.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2003.- 440 s. ; 24 sm.

 

Azərbaycanın endogen metallogeniyası: Magistrantlar ücün ixtisas kursunun proqramı C.Ə.Azadəliyev; Red.: V.M. Babazadə; Rəyçilər: A.İ.Xasayev, B.H.Qələndərov; Bakı Dövlət Universiteti Geologiya fakultəsi, Faydalı qazıntılar kafedrası.- B.: 2001.- 12 səh. 20 sm.

 

Azərbaycanın eroziyaşünas alimləri Aqrar Elm Mərkəzi, Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İnstitutu; Red: Sevda Mikayılqızı, Tərtib edənlər: V. Əliyev, V. Şəküri, Ə. İbrahimov.- B.: Ziya-Nurlan NPM, 2001.- 178 səh. portr. 20 sm.

 

Azərbaycanın geoloq və geofizik alimləri [Mətn] /tərt. ed. S.B.Axundova; red. A.C.İsmayılzadə, Ş.A.Balakişibəyli, Ə.Ə.Feyzullayev; ön söz. A.Əlizadə; AMEA, Geologiya İn-tu.- B.:Nafta-Press.- 2004.- 358 s.

 

Azərbaycanın gələcəyi etibarlı əllərdədir [Mətn]: [Gəncliyə atalıq qayğısı] /Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi. B.: Azərbaycan, 1999. 152 səh.: fotoşək

 

Azərbaycanın gənclər siyasəti [Mətn] /tərt. ed. T.İ.Əliyev; elmi red. F.Şahbazlı, A.Əhmədov.- B.: Aspoliqraf, 2012.- 285, [3] s. fotoşək., portr., cədv

 

Azərbaycanın gömrük muzeyləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; nəşrin rəhbəri A.Əliyev; tərc. B.Hacıyev, D.Vahabova, ATTAS P; Azərbaycan dili red. İ.Cəfəroğlu; bədii tərtibat və dizayn R.Gülməmmədli.- Bakı: [CBS Polygraphic Production, 2010.- 207 s. , portr., rəngli fotoşək.; 30x25sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.

 

Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş "Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransının proqramı [Mətn]: 6-7 oktyabr 2009-cu il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti; konfransın təşkilat komitəsi. A.M.Məhərrəmova [və b.]"Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransı (2009; Bakı).- B.: [s.l.], 2009.- 12 s.: 21 sm.

 

Azərbaycanın Xalq yazıçısı Anarın anadan olmasının 70 illiyi: Mtodik tövsiyələr/Tərt. dəni S.minova.-B., 2007. - 18 s.
 

Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /[A.A.Nadirov və b.]; red. V.Əfəndiyev; rəyçilər R.N.Mahmudov, N.G.Məmmədov, M.O.Sadıqov, N.S.Seyfullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: Bakı Universiteti, 2010.- 470, [2] s., [12] v.

 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin hazırlanmasına məsul S.Yusifov] B.: Səda, 2008.- 294, [2] s. cədv., sxem

 

  Azərbaycanın qədim və ilk orta əsrlər memarlığı [Mətn]: "Memarlıq" ixtisası üzrə (1201): [metodik göstərişlər] /tərt. ed. G. H. Məmmədov; red. A. Mirzəyev; rəyçilər E. A. Zərgərli, M.N.Məmmədbəyli; Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu.-Bakı, 1991. 48 s.

 

Azərbaycanın quşlar aləmi [Mətn]: ensiklopedik məlumat kitabı /layihənin müəl. və tərt. E.Əliqızı; red. T.Qasımova; dizayn. T.Gəncəliyev, F.Rəhimov; [fotolar. M.Yaqub və b.]Bakı: Letterpress Nəşriyyat Evi, 2009.-503, [1] s.

 

Azərbaycanın meşə ekosistemləri mövzusunda elmi-praktik konfransın tezisləri /Elmi -Tədqiqat Meşəçilik İnstitutu; H.Bağırov.- B.: Təknur, 2004.- 204 s.

 

Azərbaycanın mədən sənayesi: ictimaiyyəti maraqlandıran aspektlər [Mətn]: təbii ehtiyatlar, şirkətlər və qanunvericilik, neft sazişləri, kim niyə və necə neft gəlirlərinin monitorinqini aparmalıdır, dövlət büdcəsi və neft gəlirləri, mədən sənayesi və yerli icmalar, mədən sənayesində insan hüquqları, yerli və transmilli şirkətlərin əməkdaşlığı. /H.Rizvanqızı [və b.]; dil red. Ə.Tahirzadə; Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının "Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması" Koalisiyası.- B.: Yeni nəsil, 2005.- 208 s.

 

  Azərbaycanın mərd oğulları.- B.: 1959.- 126 s.

 

 Azərbaycanın Milli audit standartları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Auditoplar Palatası Şurasının qərarı ilə çap olunur /Tərtibçi-müəllif: Qəşəm Bayramov; Red.: Şakir Yaqubov.- B.: Nağıl evi, 2004.- 338 s.

 

 Azərbaycanın mineral xammal bazası [Mətn] /AzSSR Nazirlər Sovetinin Geologiya İdarəsi.- B.: [İşıq], 1970. [13] v. şək

 

 Azərbaycanın neft salnaməsi [Mətn]: kataloq: "Əsrin müqaviləsi"nin 20-ci ildönümünə həsr olunur AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; elmi red. N.Vəlixanlı; tərt. və ön söz müəl. F.Cabbarov.- B.: [s.n.] 2014.- 253, [1] s.

 

 Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində struktur dəyişiklikləri" mövzusunda tədqiqat üzrə hesabat [Mətn] /Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi; Himayədar Humanitar Təşkilatı.- Bakı [s. n.]: 2003.- 39 s.

 

 Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi. "Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri" mövzusunda tədqiqat üzrə hesabat [Mətn] /Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi; Himayədar Humanitar Təşkilatı.- B.: [s. n.], 2003.- 68 s.

 

 Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi. "Neft gəlirlərinin əhalinin həyat səviyyəsinə təsiri" mövzusunda tədqiqat üzrə hesabat [Mətn] /Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi; Himayədar Humanitar Təşkilatı.- Bakı[s. n.]: 2003.- 40 s.

 

 Azərbaycanın neftçi alimləri [Mətn] /AMEA Geologiya İnstitutu; tərt.ed. Ə.M.Dadaşov; red.hey. Ak. A.Əlizadə, M.T.Abasov, Q.İ.Calalov, Q.M.Əfəndiyev.- B.: "Nafta-Press", 2007.- 252, [2] s.: portr., 24 sm

 

 Azərbaycanın Post-Konflikt ərazilərin bərpası: konseptual əsaslar[Mətn]: Nazim Müzəffərli, Eldar İsmayılov.- B.: Qafqaz nəşriyyat evi, 2010.-270 s.

 

 Azərbaycanın potensial Ramsar (beynəlxalq əhəmiyyətli su-bataqlıq sahələri) sahələri Baş red., ön sözün müəllifi: E. Sultanov; Məsləhətçilər: Ş.Xəlilov, S.Əliyev; Hazırlayanlar: A.Musayev, H.Muxtarov, R. Hüseynov; Tərcümə: E.Sultanov, T.Kərimov, S.Hümbətova; Dizayn: R.Əskərov.- B.: Wetlands International - AEME 2000.122 səh.

 

 Azərbaycanın 100 və yuxarı yaşlı sakinləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Kitabın hazırlanmasına məsul: Z.Abbasəliyeva.- B.: Səda, 2001.- 148 səh.

 

Azərbaycanın sənayesi [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. B.: Səda, 2007,567 s.

 

Azərbaycanın stratiqrafiya kodeksi [Mətn]: Qanun və tövsiyyələrin məcmusu /red. heyəti. A.Əlizadə (baş red.); tərt. Ə.B.Abbasov, Ş.Ə.Babayev, A.B.Məmmədov və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatları Komitəsi, Azərbaycan İdarələrarası Stratiqrafiya Komitəsi.- B,: Nafta-Press, 1998.- 110 s.: cədv., 21 sm.

 

Azərbaycanın şanlı oğulları.- I kitab.- B.: 1942.- 99 s.

 

Azərbaycanın şanlı oğulları.- II kitab.- B.: 1942.- 155 s.

 

Azərbaycanın şanlı oğulları.- III kitab.- B.: 1945.- 167 s.

 

Azərbaycanın sel təhlükəli çaylarının kataloqu /Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamenti Hidrometeorologiya Elmi-Tədqiqat İn-tu; hazırlayan R.Mahmudov.- Bakı: [s. n.], 2008.- 103, [1] s.

 

Azərbaycanın təbii abidələri: [Albom] Yersiz, 2005.- 19 səh. şəkilli

 

Azərbaycanın təbii bitkililiyi, onun məhsuldarlığı və yaxşılaşdırılması yolları [Mətn] /Azərb.SSREA, V.L.Komarov adına Botanika İnstitutu; red. L. İ. Prilipko.- Bakı: Elm, 1972.- 236, [4] s. şək., cədv

 

Azərbaycanın təyyarəçiləri Böyük Vətən müharibəsində [Mətn]: 1941-1945: [kataloq] /[AzərbaycanMülki Aviasiya Muzeyi; lay. rəh. F.Hüseynova; tərt. edən: F.Hüseynova, Y.Muradova; rus dil. azərb. dil. tərc. Y.Muradova][Bakı]: [Azərbaycan Hava Yolları], [2015?]79, [7] s. portr., fotoşək., il., faksimile 

 

Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri [Mətn]: Azərbaycan Araşdırmalrı Vəqfinin 25-26 aprel 1997-ci ildə "Azərbaycanın Türkçülük və Azərbaycançılıq problemləri" mövzusunda keçirdiyi elmi-nəzəri konfransının materialları /Azərbaycan Araşdırmalrı Vəqfi; Red.: S.Hacı; Ön söz: Ə.Kərimov.- B..: Ay-Ulduz, 1998.- 160 s.

 

Azərbaycanlıların soyqırımı arxiv sənədlərində I Beynəlxalq elmi konfransın materialları [Mətn]: 29-30 mart 2013 red. S.Hüseynov. "Azərbaycanlıların soyqırımı arxiv sənədlərində", beynəlxalq elmi konfrans (1; Bakı; 2013) B.: [Azərbaycan Universiteti], 2013.- 256 s.

 

Azərbaycanşünaslığa giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU ; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi; [müəl. Ə. S. Əhməd [və b.]]; red. M.Q.Qocayev, İ.H.Həmidov, E.Ə.Şükürlü.- Bakı: BSU, 2014.431, [1] s.: xəritə, cədv.

 

Azəri Ağabala. Qopmaram, ayağım Qaraçöpdədir: Şerlər və poemalar Ağabala Azəri; Red və nəşrə hazırlayan.: S.Murğuzlu, Rəssam: Z.Şəmirli (Hüseynov).- B.: Gənclik, 2001.- 400 səh.

 

Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının tam miqyaslı işlənməsinin 1-ci fazası. İctimaiyyətlə görüşlərin keçirilməsi və məlumatların verilməsi planı. Yanvar, 2002.- B.: 2002.- 52 s.

 

Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının tam miqyaslı işlənməsinin 1-ci Fazası üzrə dayaq tavasının quraşdırılmasına qədər qazılacaq ilk öncə qazma quyusuilə bağlı ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi: Qısa xülasə BP. AİOC.- B.: 2001.- 20 səh.

 

Azəri Çıraq və Günəşli Yataqlarının Tam miqyaslı İşlənməsinin Faza 1 Layihəsi: İlkin mülki tikinti işlərin proqramı. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi. İcmal. Noyabr 2001 Bp. AIOC.- B.: 2001.- 436 səh.

 

Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin tammiqyaslı işlənməsi üzrə faza 3 layihəsi. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi: İcmal: Yekun hesabat - Məsləhətləşmələr üçün ilkin variant İyul, 2004 / Əməliyyatçı BP, AIOC[Bakı]; 2004.- 34 s.

 

Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin tammiqyaslı işlənməsi üzrə faza 1 layihəsi. Ətraf mühitə və sosial- iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi: Ətraf mühit üzrə hesabat: Texniki əlavələr. Fevral, 2002 BP, AIOC.[Bakı] 2002.- 374 s.

 

Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin tammiqyaslı işlənməsi üzrə faza 1 layihəsi. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi. Ətraf mühit üzrə hesabat. Əsashissə.Fevral.2002. AIOC [Bakı] 2002.- 874 s.

 

Azəri Əlişir. Nizami nurlu səyahət Tacikistan səfəri [Mətn]/Ə.Azəri III hissə.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 295 s.

 

Azəri Əlişir. Nizami nurlu səyahət. Türkmənistan səfəri [Mətn]: 22.08.89-22.12.89.- I hissə /Ə.Azəri; Red.: E.Eloğlu.- B.: Araz, 2003.- 481 s.

 

Azəri Nəqafil. Azərbaycan toylarında tamada şerləri [Mətn]: / N. Azəri; Red.: F. Ramazanoğlu; Ön sözün müəllifi: V. Quliyev B.:Əbilov, Zeynalov və oğulları; 1999.- 32 s.

 

Azəri Sabir. Dalanda [Mətn]: [roman] S.Azəri; [red. V.Babanlı].- B.: Yazıçı, 1984.- 250 , [2] s.

 

Azəri Sabir. Günəşə sarı gedəndə [Mətn]: Roman vəpovestlər /S.Ə.Azəri; [red. S. Budaqlı].- Bakı:Yazıçı, 1988.- 407, [1] s.

 

Azəri Sabir. (Tatlıoğlu) Ovçunun xatirələri [Mətn]: povest və hekayələr /Sabir Azəri; red. Gülər Mehdiyeva.- B.: Gənclik, 1991.- 320 s.

 

Azərinform məlumat verir, bildirir, təkzib edir [Mətn] /Tərtibçi. A.K.Şərifov.- B.: Azərnəşr; 1991.- 112 s.

 

Azərkitab. Azərbaycan nəsri /Azərkitab.- B.: Azərnəşr, 1962.- [4] s.

 

Azərli Seyran Məkan. Renessans [Mətn]: keçmiş sirlərin gələcək həlli və ya Yüksəlsən, ikiqat yüksələrəm, bil... /S. M. Azərli; red. R. Oday.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 95, [1] s., portr., şək.

 

Azəroğlu Balaş. Lirika /Balaş Azəroğlu; Tərtib edib nəşrə hazırlayan: Bahar Bərdəli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 96 səh.

 

Azəroğlu Balaş. Ömür bizə bir nemətdir /Balaş Azəroğlu; Mədinə Gülgün;Red: Səid Bəxtçu.- Bakı: 2003.- 92+56 səh. , portr. ; 20 sm.

 

Azəroğlu Balaş. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /B.Azəroğlu.- B.: Öndər, 2004.- 288 s.

 

Azərtürk Tariyel. XXI əsr və bütöv Azərbaycan [Mətn] T.Azərtürk, Ü.Əlizadə Sietl [Tariyel Vəli Əli] 2001.- 143 s.

 

Azərtürk Tariyel. Azəri (Şumer), Çin və Hunqar (On Oqur) dilləruinin köməyi ilə Hun dilinin bərpası /T.Azərtürk. ABŞ, Sietl: "Tariyel Veli Ali" İncorporate", 2003.- 84 s.

 

Azərtürk Tariyel. Mixi yazılı azəri türk dilinin qrammatikası: Universitet tələbələri üçün dərslik /T.Azərtürk.-Bkı: Nurlan, 2004.- 248 səh., ill., xəritə; 29 sm.

 

Azkomplektli məktəblərdə müstəqil işlərin təşkili [Mətn] /AzSSR Maarif Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İn-tu ; haz. S. H. Məmmədov ; red. A. N. Rəhimov. B.: [s.n.], 1988. 16 s

 

Azot arqon, oksigen və hidrogenin analiz metodları /tərt. ed. T.M.Pənahov, T.S.Qurbanova.- B.: [s.n.], 2002.- 59 s.

 

AzSSR EA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu Üzeyir Hacıbəyov haqqında seçilmiş xatirələr və məqalələr [Mətn]; tərt. ed. Ə.İsazadə; red. F.Əmirov, Q.Qasımov.- Bakı: Elm, 1990.- 287, [5] s.

 

1 2 3

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved