Ş

 

Şabandayeva Aygün Dağıstan qızı. Kiçik Qafqazın şimal və şimal-şərq hissəsində eroziya prosesinin ekoloji duruma, ekosistemlərə təsiri və ona qarşı kompleks mübarizə tədbirlərinin tətbiqinin zərurəti [Mətn] /A. D. Şabandayeva; elmi red. və ön söz. B. Q. Şəkuri; Azərb. Resp. Kənd Təs-tı Nazirlyi, Aqrar Elm Mərkəzinin Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İn-tu.-Bakı : Elm və təhsil , 2011. -141, [3] s.

 

Şadiman. Ağıla bəhər dünya, Ürəyə qəhər dünya [Mətn] /Ş.K.Şadiman; Kitabın sponsoru. Ə.Ə.Abdulov; Ön söz. A.Ülvi .- Bakı : Nurlan , 2007. - 742 s.

Şadiman. Kiminə acı dünya, kiminin tacı dünya /Müəllif-red.: Ş. Kərimbəyli; Red.: Ə. Nəzərli; Ön söz: Şövkət Hicran İmami .- Bakı : Nurlan , 2002.- 566 səh.

 

Şadiman. Ötənlərdən gələn səslər /Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman ; red. Ə. Ə. Abdullov.- Bakı : [Qanun] , 2013.- 631, [1] s.


Şadiman. Seçmələr şeirlər /Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman ; red. Ə. Ə. Abdullov (tərt. ed.) 2 cild.-Bakı : Adiloğlu , 2012.- 335, [1] s.

 

Şadiman Şirin xanım. Seçmələr [Mətn] : şeirlər, nəzm hekayələr /Şirin xanım Şadiman ; tərt. ed. və red. Ə. Abdulla. C. 5. Bakı: Qanun, 2017.- 463, [1] s.: portr., ill., 17 sm.

Şadiman. Seçmələr şeirlər /Ş. K. Şadiman ; red. Ə. Ə. Abdulov.- Bakı : [Nurlan] , 2008. -291, [1] s.

 

Şadiman. (Kərimbəyli Şirin xanım Ağabala qızı). Seçmələr [Mətn] : şeirlər və poemalar /Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman ; tərt. ed., red. Ə. Ə. Abdulov. C. 3. Bakı: Qanun, 2015.- 447, [1] s., [1] v. portr.: ill., 17 sm.

 

Şadiman. (Kərimbəyli Şirin xanım Ağabala qızı). Seçmələr [Mətn] : şeirlər, poemalar, dramlar /Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman ; tərt. ed., red. Ə. Ə. Abdulov. C. 4. Bakı: Qanun, 2015.- 359, [1] s., [1] v. portr.: ill., 17 sm.

 

Şadiman (Kərimbəyli Şirin xanım Ağabala qızı). Söz könlümü qələm etdi [Mətn] : publisistik düşüncələr /Ş. Şadiman ; red. N. Zöhrablı. Bakı: Qanun, 2016.- 287, [1] s., [1] portr.: 21 sm.

 

Şadiman. Tağayım poema /Ş. K. Şadiman ; red. Ə. Ə. Abdulov .-Bakı : Adiloğlu , 2010. -55, [1] s.


Şadiman Şirin Xanım. Ürək niyə ağlayırsan? [Mətn]: şeirlər /Şirin xanım.- Bakı : Azərnəşr , 1991. - 56 s.
 

Şadlinski Azər Bilas oğlu. Cərrahi xəstələrin müayinə metodikası [Mətn]: Tibb universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Şadlinski, R.Məmmədov; Rəyçilər: B.X.Abasov, A.A.Qeybullayev.- Bakı: Təbib, 1998.- 280 s. , ill., cədvəl ; 22 sm.

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. Azərbaycanda morfologiya elminin tarixi inkişaf mərhələləri [Mətn]: monoqrafiya /V.B.Şadlinskiy; A.B.İsayev; red. N.T.Mövsumov; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti.- B: [Azərbaycan Tibb Universitetinin Nəşriyyatı], 2003.- 262, [1] s. , portr., şək. ; 22 sm.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. Burunətrafı ciblərin klinik anatomiyası [Mətn]: [monoqrafiya] /V. B. Şadlinski (red.), A. S. Abdullayev, R. V. Şadlinskaya; red. Ş. İ. Qasımov. B.: [Oskar NPM], 2010. 176 s.: şək

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsanın anatomiyası [Mətn]: dinamik və idman morfologiyasının əsasları ilə birlikdə: dərslik V.B.Şadlinski, N.T.Mövsümov, A.B.İsayev, Ş.A.Məmmədova; elmi red. M.S.Abdullayev; rəyçi R.Q.Qayıbov [və b.]B.: Müəllim, 2003.- 431, [1] s.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsan anatomiyası [Mətn]: əczaçılıq fakültəsinin tələbələri üçün dərslik /V.B.Şadlinski, G.A.Hüseynova; rəyçilər M.Q.Allahverdiyev, Ş. İ. Qasımov, A.B.İsayev, Ş.A.Məmmədova.- B.: Müəllim, 2009.- 239, [1] s.: şək., 25 sm.

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsan anatomiyası [Mətn]: iki cilddə /V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, N.T.Mövsümov; red. R.Ə.Əsgərov; Azərb. Respub.Səhiyyə Nazirliyi, Azərb. Tibb Un-ti. I cild.- B.: Müəllim, 2007.- 387, [2] s.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsan anatomiyası [Mətn]: iki cilddə /V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, N. T.Mövsümov; red. R.Ə.Əsgərov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi, Azərb.Tibb Un-ti. II cild.- B.: Müəllim, 2009.- 334, [2] s.


 Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsan anatomiyası atlası [Mətn]: dərs vəsaiti /V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, N.T.Mövsümov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Müəllim, 2007.- 524 s.


Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsanın anatomiyası [Mətn]: dərslik /V. B. Şadlinski (ümumi red.), M.Q.Allahverdiyev, A.B.İsayev; rəyçilər. M.Ş.Cahangirov, N.T.Mövsümov; red. Ş.İ.Qasımov.- B.: [Təknur] , 2009.- 463, [1] s.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. İnsanın anatomiyası [Mətn]: dərslik V.B.Şadlinski (ümumi red.), A.B.İsayev, E.Ə.Xıdırov; red. Ş.İ.Qasımov; rəyçilər. N.T.Mövsümov, İ.Ə.Həsənov.- B.: [Səda] 2007.433, [1] s.

 

Şadlinski Vaqif Bilas oğlu. Uşağın anatomiyası [Mətn]: nəzəri kurs: dərslik /V. B.Şadlinski (red.), A.B.İsayev, E.Ə.Xıdırov; rəyçi N.T.Mövsümov.- B.: Səda, 2005.

 

Şagirdlərin sülhsevərlik tərbiyəsi [Mətn]: (tarix, ədəbiyyat və xarici dil dərslərində): (metodik tövsiyə) /Y.Qaraxanov; Red. Ə.Sarıyev; Lenin V.İ.adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: 1990.- 24 s.

 

Şah İsmayıl Xətayi [Mətn]: məqalələr toplusu /AzSSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; red. A.Rüstəmova, O.Əfəndiyev.- B..:Elm, 1988.- 236, [4] s.

 

Şahbazov Əlifəttah Əlibala oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.Şahbazov; [elmi red. M.Bunyatov]Bakı: Maarif, 1973.- 577, [3] s.

Şahbazov Kamil Ağazaman oğlu. Menecment [Mətn]: dərslik /K.A.Şahbazov, M.H.Məmmədov, H.S.Həsənov; ümumi red. K.A.Şahbazov; rəyçilər. T.Ə.Quliyev, A.H.Səmədov.- B.: Təhsil, 2007.- 1036, [2] s.

 

Şahbazova Könül Nürəddin qızı. "Kitabi-Dədə Qorqud"da mürəkkəb cümlə sistemi [Mətn] /K.Şahbazova; Red.: İ.Məmmədov; Rəyçi: N.Məmmədli.- B.: Elm, 2000.- 88 s.

 

Şahbazova Səidə Həsənəli qızı. İlyas Əfəndiyevin tarixi dramları: [Monoqrafiya] S.Şahbazova; Red.: H.Qasımov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Ağrıdağ, 2002.- 132 s.

 

Şahdəniz qaz ixracı layihəsi: Mərhələ 1 Əməliyyatçı bp.- B.: 2002.- 8 qat. vərəq şəkilli

 

Şahdəniz yatağından qaz ixracı üzrə mərhələ 1 layihəsinin icrası. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə ilkin hesabat BP. I cild Ətrafmühit üzrə hesabat: icmal.- B.: 2002.- 815 s.

 

Şahdəniz yatağından qaz ixracı üzrə mərhələ 1 layihəsinin icrası. Ətraf mühitə və sosial-iqtisadi sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə ilkin hesabat: Ətraf mühit üzrə hesabat II cild BP. Aprel 2002.- B.: 2002.- 290 səh.

 

Şahhüseynova Sevinc Asif qızı. Etika [Mətn]: incəsənət təmayüllü ali məktəb tələbələri ücün dərslik /S.A.Şahhüseynova; red. H.Rzaquliyeva; rəyçilər N.Cərulla qızı [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi.- B.: [AzTU], 2009.- 159, [1] s.

 

Şahmalıyev Əliağa Mustafa oğlu. Yüksək molekullu birləşmələrin kimyası və fizikasının əsasları [Mətn]: Ali texniki məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Şahmalıyev, Y.M.Bilalov, T.M.Naibova; Rəy verənlər: A.A.Əfəndiyev, A.Ə.Buniyatzadə.- B.: Maarif, 1998.- 228 s.

 

Şahmalıyev Əliağa Mustafa oğlu. Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası və fizikası [Mətn]: dərslik /Ə.M.Şahmalıyev, Y.M.Bilalov, T.M.Naibova; red. F.V.Məmmədov, L.M.Abbasova; rəyçilər. A.A.Əfəndiyev, O.H.Əkbərov.- Bakı: [ADNA], 2007.- 321, [2] s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Şahməmməd. Belə sevgi görməmişəm [Mətn] : Şeirlər 2018-ci ilin mart-avqust aylarında yazılmışdır.- Bakı: Ecoprint, 2019.- 495, [1] s.: 21 sm.


Şahməmməd. Seçilmiş əsərlər [Mətn]: beş cilddə: şeirlər /Şahməmməd; red. Z. Şahsevənli; naşir. R. Xan-Sayad oğlu; ön sözün müəl. və tərtibatçılar. K. Abasova, F. Məmmədova.- I cild.- B.: MBM, 2009.- 399 s.

 

Şahməmməd. Seçilmiş əsərlər [Mətn]: beş cilddə: şeirlər /Şahməmməd; red. Z. Şahsevənli; naşir. R. Xan-Sayad oğlu; tərtibatçılar. K. Abasova, F. Məmmədova.- II cild.- B.: MBM, 2009.- 399 s.

 

Şahməmməd. Seçilmiş əsərlər [Mətn]: beş cilddə: şeirlər /Şahməmməd; red. Z. Şahsevənli; naşir. R. Xan-Sayad oğlu; tərtibatçılar. K. Abasova, F. Məmmədova.- III cild.- B.: MBM, 2009.- 399 s.

 

Şahməmməd. Seçilmiş əsərlər [Mətn]: beş cilddə: poemalar /Şahməmməd; red. Z. Şahsevənli; naşir. R. Xan-Sayad oğlu; tərtibatçılar. K. Abasova, F. Məmmədova.- IV cild.- B.: MBM, 2009.- 399 s.

Şahməmməd. Seçilmiş əsərlər [Mətn]: beş cilddə: xatirələr, esselər /Şahməmməd; red. Z. Şahsevənli; naşir. R. Xan-Sayad oğlu; tərtibatçılar. K. Abasova, F. Məmmədova.- V cild.- B.: MBM, 2009.- 399 s.

 

Şahməmməd. Sözün də çəkisi var [Mətn] : poema : [suvenir kitab] /Şahməmməd ; red. T. Taisoğlu. Bakı: Ecoprint, 2017.- 143, [1] s.: portr., şək., 13x9 sm.

 

Şahmirov Əbdülrəhman Şahmur oğlu. Faşizm üzərindəki qələbədə Azərbaycan neft və kimya sənayesinin həlledici rolu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.Ş.Şahmirov; Elmi red.: S.R.Aslanov; Rəyçi: F.Məmmədov, M.H.Salahov.- B.: Maarif, 1996.- 120 s.


Şahsevən İltifat. İstiqlal fədailəri - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili işlər nazirləri və silahdaşları (1918-1920) /İ. Şahsevən, T. Behbudov ; red. Z. Şahsevənli ; elmi red. Ş. Qasımov ; məsləhətçi Y. Əliyev .-Bakı : Mütərcim , 2013.- 493, [1] s.

 

Şahtaxtı Sabir. (Hacıyev Sabir Həbib oğlu) Böyük Çin səddi erməni terrorizminin hədəfində [Mətn] /Sabir Şahtaxtı; Red. və məsləhətçi: A.Aslanov.- B.: Nurlan, 2004.- 212 s.

Şahtaxtinskaya Elmira [İzomaterial]: kataloq /Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi. Dövlət İncəsənət Muzeyi. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı; [mətnin müəl. K. Kərimov; tərt. Z. Əliyev; red. T.Qasımova].- B.: [Kommunist], 1989.- [33]s.

 

Şahtaxtinskaya Zara Mustafa qızı. Zoologiya [Mətn]: Dərslik Pedaqoji İnstitutlar üçün /Z.M.Şahtaxtinskaya.- B.: Maarif, 1974.- 296 s.

 

Şahtaxtlı Məhəmmədağa. Seçilmiş əsərləri [Mətn] Məhəmmədağa Şahtaxtlı; toplayanı, tərt. ed. və ön sözün müəllifi. İsa Həbibbəyli; rəyçi. İ.Hacıyev; red. S.Vəliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2006.- 432 s. portr., fotoşək. 22 sm.

 

Şahverdiyev Akif. Biblioqrafik göstərici: Göstərici Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin tövsiyyəsi ilə nəşr olunur Tərtibçi red.: Akif Abbasov; Elmi red.: Həqiqət Kərimova.- B.: Araz, 2002.- 44 səh.

 

Şahverdiyev Astan Nuşrəvan oğlu. Eksperimental istilik fizikasından laboratoriya praktikumu: Dərs vəsaiti /A. N. Şahverdiyev, C.T. Səfərov, C.Y. Naziyev; Rəyçilər: Ş.Y. İmanov, M.A. Kərimov; İxtisas red.: Y.M. Naziyev;Azərbaycan Texniki Universiteti; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: 2000. 108 səh.: cədvəl, sxem

 

Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində.-Bakı: Elm , 2008. 221 s.

 

Şahverdiyev Zəhmət, Zeynalov İsmayıl. Naxçıvan Muxtar Respublikası (1991-2001-ci illərdə) .- B.: Qismət, 2002.- 168 s.

 

Şaxtaxtı Sabir. (Hacıyev Sabir Həbib oğlu) "Xaç" əməliyyatı: Siyasi-tarixi əsər. S.Şahtaxtı; Red.: N.Cəfərov.- Bı: Nurlan, 2003.- 200 səh.

 

Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. I cild /Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə; ön sözün müəl. A.Bayramoğlu.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 496 s.

 

Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. II cild /Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 568 s.

 

Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. III cild /Abdulla Şaiq; tərt. ed. K.Talıbzadə.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 536 s.

 

Şamaxı [Mətn] /Toplayıb tərt. edənlər: S. Qəniyev, M. İsmayılova; Rəyçilər: M. Qasımlı, V. Xanəliyev. II kitab. B.: Ozan, 1998. 72 s.: portr. fotoşək

 

Şamıyeva Həyat Rəhman qızı.(Dr. Həyat Şəmi) tarix üzrə fəls. d-ru. Azərbaycanda dini-siyasi hərəkatlar (VIII-IX əsrlər) [Mətn] : [monoqrafiya] /H. Şamıyeva ; elmi red. T. H. Nəcəfli.- [Bakı]: XAN, [2019].- 391, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Şami Nizaməddin. Zəfər-namə.-Bakı: Elm , 1992. 40 s.

 

Şamil Əli. (Şamilov Əli Hüseyn oğlu). Dastanlaşmış ömürlər [Mətn] /Əli Şamil; red. M. Qaradaşlı; nəşrə məs. Ə. Ələkbərli; AMEA, Dədə Qorqud ad. Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi; B.: Səda, 2001.- 96 s.: portr., 20 sm.

Şamil Əli. Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı [Mətn] /elmi red. H.İsmayılov, red. R.Əskər; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2011.- 411, [1] s.

 

Şamil Əzizə. Aşıq İsgəndər Ağbabalı [Mətn]: xatirə, məqalə, məktub və sənədlərin işığında /Ə.Şamil, Ə.Şamil; red. Ə.Oğuz; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 145, [3] s.: portr., fotoşək., ill., 21 sm.

 

Şamiloğlu Zəlimxan. Biosfer, ekologiya, dünyamızın gələcəyini düşünəndə [Mətn]: [Elmi-kütləvi ədəbiyyat] /Z.Şamiloğlu.- B.: Maarif, 1996.- 150 s. cədvəl

 

Şamilov Bəhram. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Ağciyər xərçəngi [Mətn]: (rezyume) /Bəhram Şamilov. B.: Parni iz Baku, 2007.16 s.:1 portr., cəd., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram Eyvaz oğlu. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Leylilərə və Məcnunlara [Mətn] /B. Şamilov; B.: [s.n.], 2009.8 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram Eyvaz oğlu. Meqapolis [Mətn] /B. E. Şamilov.- Bakı: [n.y.], 2018.- 91, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Reanimasion tədbirlər kompleksi. Təcili cərrahiyyədə həkim texnikası.[Mətn] /B. Şamilov. B.: [s.n.], 2009.35, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Rəssam kimi baxarkən... [Mətn] /B. Şamilov. B.: [s.n.], 2011.- [32] s.: portr., 21 sm.

 

Şamilov Bəhram Eyvaz oğlu. Stress... Relyativizm... Psixoanaliz: mülahizələr, düşüncələr /B.Şamilov; Elmi red.: İnsanov, Q. B.- B.: Parni iz Baku, 2004- 32 s.

 

Şamilov Bəhram. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Stress Relyativizm Psixoanaliz [Mətn] /B. Şamilov B.: [s.n], 2009.24 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Şamilov Bəhram Eyvaz oğlu. (Almaz Aleksandr Lak Çanlik) Təcili cərrahiyyədə həkim texnikası. Reanimasion tədbirlər kompleksi. /B.Şamilov.- Bı: Parni iz baku, 2005,36 səh.

 

Şamilov Xeyrulla Xeyrulla oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /X.X.Şamilov; red.: V.M.Abbasov, İ.A.Cəfərov.H. 1.- Bakı: [s. n.], 2007,503, [1] s. cədv

 

Şamilov Xeyrulla Xeyrulla oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /X.X.Şamilov; red.: V.M.Abbasov, İ.A.Cəfərov/ H. 2.- Bakı: [s. n.], 2008.- 314, [2] s. cədv

 

Şanlı 100 il [Mətn]: metodik və biblioqrafik materiallar məcmuəsi /Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası; red. N.H.Tağıyev.- Bakı: [s.n.], 1969.- 38, [2] s. portr

 

Şardən Jan. Parisdən İsfahana səyahət. Amsterdam 1711.-Bakı: Elm , 1994. 96 s.

 

Şekspir Uilyam. Seçilmiş əsərləri [Mətn] U.Şekspir; ing. dilindən tərc. ed. S.Mustafa; ön söz. müəl. İ.Rəhimov; red. S.Novruzov; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 773, [3] s.

Şekspir Vilyam. Seçilmiş əsərləri /V. Şekspir ; [red. M. Rzaquluzadə ; tərc. ed. C. Cəfərov və b.].-Bakı : Azərnəşr , 1962.- 361, [3] s.

Şekspir Vilyam. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild /İngilis dilindən tərcümə ed. S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. İ.Rəhimov.- B.: Öndər, 2004.- 736 s.

 

Şekspir Vilyam. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Tərcümə ed. M.İbrahimov, Anar, S.Mustafa; Ön sözün müəllifi. Z.Ağayev II cild.- Bakı: Öndər, 2004.- 304 s.
 

Şeqoleva L.İ. Bioloji kimya kursundan yoxlama işləri [Mətn]: Pedaqoji institutların biologiya fakültələrinin III kurs qiyabiçi-tələbələr üçün /AzSSR Ali və Orta Təhsili Nazirliyi, Tədris Metodika Kabineti, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərc. ed. M.M.Nəsirova, V.S.Həsənov.- Bakı: [s.n.], 1987.- 30, [1] s.

Şeyx Məhəmməd ibn Yəqub əl-Kuleyni. Üsuli-kafi [Mətn]: hədislər toplusu /Şeyx Məhəmməd ibn Yəqub əl-Kuleyni; tərc., ixtisar və izahlar İ.İsmayılzadə; red. A.Babayev - Bakı: Nurlar [QüdsDekor] 2013.- 580, [4] s.

 

Şenkman Stiv. Biz kişilər [Mətn] /S.Şenkman; tərc.ed. Q.İsazadə, H.Bədəlov; rəyçi. A.Tahirova.- B.: İşıq, 1988.- 249, [6] s.

 

Şəbədələr [Mətn] /Toplayan. N.Əbdülrəhmanlı; Red. T.Rüstəmova; Azərbaycan tələbə-gənclərin elmi istehsalat xeyriyyə assosiasiyası "Tanıtım".- B.: Gənclik, 1991.- 48 s.

 

Şəddat Cəfərov biblioqrafiya /tərt. ed. A. Abdullayev ; red. R. Qurbanov ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi "Gənclik" nəşriyyatı.-Bakı : Gənclik , 2011. - 104 s.

 

  Şəfa Şəfiqə. Qarışıq ünvanlar [Mətn] : [şeirlər] /Ş. Şəfa ; red. E. İsgəndərzadə ; dizayner S. İsmayılov.- Bakı: Vektor Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2017.- 87, [1] s.: ill., 17 sm.

 

  Şəfahət Qalib(Bağırov Qalib Xanoy oğlu). Eşqə batır yanaqlarını [Mətn] :- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 103, [1] s.: 20 sm.

 

Şəfahət Qalib. Mənə ürək verin [Mətn]: [şeirlər] /Q.Şəfahət; red. M.Ələkbərli.- Bakı: Şur, 2010.- 111, [1] s.

 

Şəfahət Qalib (Bağırov Qalib Xanoy oğlu). O mən deyildim [Mətn] : /Q. Şəfahət ; red. T. Musayeva ; rəss. A. Mahmudova Kaplan.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 210, [2] s.: ill., portr., 20 sm.

 

Şəfaqətova Gülputa Gülbaba qızı. Kompleks birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /G.G.Şəfaqətova (ön söz); rəyçi. Ə.N.Qurbanov, Ö.M.Əliyev.- Bakı: Ləman, 2010.- 130, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Şəfaqətova Gülbuta Gülbala qızı. Ümumi və qeyri-üzvi kimyadan məsələ və çalışmalar [Mətn]: [Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /G.G.Şəfaqətova; Elmi red: R.Y.Əliyeva.- Bakı: Kür, 2002.- 292 s. , ill. ; 20 sm.

Şəfəq Bəhram. Ürəyimdə sözüm var /Bəhram Şəfəq ; red. H. Məlikzadə ; [dizayner F. Məhərrəmov].-Bakı : Təknur , 2013.- 102, [1] s.

 

Şəfəqli Şamil. Zəmanənin qurbanı [Mətn] /Ş. Şəfəqli ; red. M. Zaman. Bakı: Yeni Poliqrafist, 2010.- 304, [3] s.: portr., şək., 21 sm.

 

Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarətin rolu və əhəmiyyəti, beynəlxalq elmi-praktik konfrans (2008; Bakı) Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarətin rolu və əhəmiyyəti [Mətn]: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 18-19 sentyabr 2008-ci il /Tərt. S.Gülməmmədov; Elmi red. V.Novruzov; Red. Ş.Yaqubov; Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı; Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası. B,: İqtisadiyyat və audit jurnalının nəşri, 2008.- 372 s.

Şəfi Üzeyir. Konfliktologiya [Mətn]: Siyasi-sosioloji təhlil /Üzeyir Şəfi; Rəyçilər M.Qasımov, A.Raqimov.- B.: Adiloğlu, 2002.- 182 s.

 

Şəfibəyov Əsəd Balabəy oğlu. Torpaq və bitkilərin aqrokimyəvi analiz üsulları /Ə.B.Şəfibəyov; [red. Ə.Musabəyova, C.Qədimov].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 203, [1] s.

Şəfiyev Əfqan Cəfər oğlu. Azərbaycanın Cənub bölgəsinin tarix və mədəniyyət abidələri [Mətn] /Ə.C.Şəfiyev; Red. C.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2007.- 86 s.

Şəfiyev Əfqan Cəfər oğlu. Əsirlikdə təkcə torpaq qalmayıb... [Mətn] /Əfqan Şəfiyev; Elmi red. R.Məmmədov.- B.: Nurlan, 2008.- 140 s.

 

Şəfiyev Əfqan Cəfər oğlu. UNESKO-İKOM-Azərbaycan milli-iftixarımızdır [Mətn] /Ə.Şəfiyev; məsləhətçi. C.Əliyev.- B.: Nurlan, 2008.- 164 s.

 

Şəfiyev Əfqan-Cövhər. Astara tarix - diyarşünaslıq muzeyi [Mətn]: bələdçi-məlumat kitabçası /Ə.C.Şəfiyev; red. Ş. Bayramov Bakı : Nurlan , 2009. 61, [3] s.

Şəfiyev Əfqan-Cövhər. Azərbaycanın Astara bölgəsində olan inanc yerləri və onların mənşəyi [Mətn]: /Ə.C.Şəfiyev; elmi red. R. Məmmədzadə; rus və ing. dil. tərc. S. Hüseynov; rəyçi, ön söz. M.Məmmədov.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 93, [3] s. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

Şəfiyev Əfqan-Cövhər. Ekoloji turizm: vəzifələr və perspektivlər [Mətn] /Ə.C.Şəfiyev; elmi red. R.Məmmədzadə, ing. və rus dilindən tərc. S. Hüseynov.- Bakı: Nurlan, 2009.- 163 , [1] s. , portr., fotoşək., cədv., sənədlər; 21 sm.

Şəfiyev Mənsur Nəsir oğlu. Mühəndis geodeziyası kursu [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /M.N.Şəfiyev.-Bakı: Maarif, 1975.- 333, [3] s. , ill., cədv.

Şəfiyeva Elnarə İbrahim qızı. Klinik psixologiya: Dərs vəsaiti /E.Şəfiyeva; Elmi red.: Ə.S.Bayramov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: BDU, 2002.- 81 s.

 

Şəfiyeva Elnarə İbrahim qızı. Psixofiziologiya [Mətn]: Mühazirə mətnləri: Ali təhsilin bakalavr pilləsində "Psixologiya" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti E.İ.Şəfiyeva, M.Ə.Həmzəyev; Elmi red.: Ə.Ə.Əlizadə; Rəyçilər: Ə.S.Bayramov, G.B.Tağıyeva; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi Metodik Mərkəzi, M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası.- B.: Səda, 1998.- 64 s.

 

Şəfizadə Baloğlan Cəmallədin oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ən qədim dövrlər: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.C.Şəfizadə; red. F.Mehdiyev; M.Ə.Rəsulzadə ad. BDU.- Bı: Adiloğlu, 2003.- 304 s. ; 20 sm.

 

Şəfizadə Baloğlan Cəmallədin oğlu. Zərdüşt, Avesta, Azərbaycan... [Mətn]: Maq sivilizasiyası /B.Şəfizadə; Sponsor: A.Əliyeva; Elmi red.: K.Talıbzadə, Y.Qarayev.- B.: Elm, 1996.- 324 s. + 9 v. cədvəl, sxem. 1 portr

 

Şəhidi Seyyid Cəfər. İmam Hüseyn (ə)qiyamı [Mətn] /Doktor Seyyid Cəfər Şəhidi; Tərtibçi: Qabil Xeyrullaoğlu; Tərcüməçilər: "Əlhuda" nəşriyyatının tərcüməçilər qrupu.- Bakı: Əlhuda, 1997.- 148 s.

 

Şəhriyar Məhəmmədhüseyn. (Behcət Təbrizi) Türki divanı külliyatı [Mətn]: "Heydərbabaya salam" mənzuməsi ilə / M.Şəhriyar; müqəddimə. H.Məmmədzadə.- Tehran:[s. n.];1368 h.(1989) 316,[11] s.

 

Şəhriyar Seyid Məhəmmədhüseyn. (Behcət Təbrizi.) Aman ayrılıq [Mətn]: poema və şeirlər M.Şəhriyar; tərt. ed. Q.Beqdeli, H.Məmmədzadə.- B.: Yazıçı, 1981.- 106,[2] s.

 

Şəhriyar Seyid Məhəmmədhüseyn. (BehcətTəbrizi.) Heydər babaya salam [Mətn] /M.H.Şəhriyar; [red. Ə.Cəmil].- B.: Azərnəşr, 1964.- 23, [1] s. şək., portr

 

Şəhriyar Seyid Məhəmmədhüseyn. Heydər babaya salam [Mətn]: Şəhriyar; tərt. ed. və ön sözün müəl. P.Xəlilov; red. T.Babayev.- B.: Azərnəşr, 1998.- 80 s.

Şəhriyar Seyid Məhəmmədhüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar; Tərtib edənlər. Nazim Rizvan, Xuraman Quliyeva, İslam Qəribov; Ön sözün müəllifi. Bəkir Nəbiyev.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 480 s.

 

Şəxsiyyət və fəaliyyətin psixologiyası [Mətn] : 050121-Təhsildə sosial-psixoloji xidmət : pedaqoji universitet və institutlarda bakalavr hazırlığı üçün proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti ; tərt. ed. E. M. Quliyev ; red. R. İ. Əliyev. Bakı: [s. n.], 2015.- 31, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Şəxsiyyətin inkişafının etnopsixoloji məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /məsul red. Ə.S.Bayramov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: ADU; 1985.- 139, [1] s.

 

Şəxsiyyətin qüdrəti [Mətn]: kitabda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyev barədə müxtəlif Kütləvi İnformasiya Vasitələrində çap olunmuş məqalələr toplanmışdır məqalələr /ön söz müəl. və tərt. ed. A. Naxçıvanlı. [Bakı]: Yazıçı, [2012].- 302, [2] s. portr

Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii dağıdıcı hadisələri və regionun inkişafının ekocoğrafi problemləri Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii dağıdıcı hadisələri və regionun inkişafının ekocoğrafi problemləri elmi-praktik konfransı: 9-10 iyun /Red.heyəti: B.Ə.Budaqov (baş red.) və b.- Şəki, 2005.- 108 səh. , cədvəl, ill. ; 20 sm.

 

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatı: reallıqlar və perspektivlər [Mətn] /A. Şəkərəliyev, Q. Şəkərəliyev ; red. M. Ə. Əhmədov. Bakı: Turxan, 2016.- 532, [2] s.: cədv., portr., 25 sm.

 

Şəkərəliyev A. Ş. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətində gömrük işinin rolu [Mətn] : metodiki vəsait /[A. Ş. Şəkərəliyev, M. Y. Yadulla qızı, M. M. Aslanova] ; elmi red. A. M. Məhərrəmov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bakı: İqtisad Universiteti, 2016.- 147, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Biznesin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Ş.Şəkərəliyev, A.A.Şəkərəliyev; rəy verənlər F.Nəsrullayev, H.Vəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad İn-tu.- B.: [s. n.], 1996.- 137, [3] s.


Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinə ithaf olunur: monoqrafiya /A.Ş.Şəkərəliyev; elmi red. M.X.Meybullayev.- B.: [İqtisad Universiteti], 2011.- 542, [2] s.


Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər [Mətn]: [monoqrafiya] /A. Ş. Şəkərəliyev; elmi red. M. X. Meybullayev; rəyçilər. M. A. Əhmədov [və b.].- B.: [İqdisadi Universiteti], 2009.- 415, [1] s.

 

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər [Mətn] /A.Ş.Şəkərəliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu; Rəyçilər: F.A.Nəsrullayev, H.M.Vəliyev; Elmi red.: M.A.Əhmədov.- B.: 1999.- 256 s.

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A. Ş. Şəkərəliyev, C. Q. Nuriyev, A. Ə. Əliyev Bakı : Qanun , 2004.324 s.

 

  Şəkərəliyev, Arif Şəkərəli oğlu. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi: Ali məktəblər üçün dərslik. C. Q. Nuriyev, . . Əliyev; Red.: Ş. S. Bağırov; Nəşrə məsul: Ş. uduoğlu.Bakı: Qanun, 2003.332 səh.: sxem, cədvəl, 20 sm.

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi [Mətn] : dərs vəsaiti /A. Ş. Şəkərəliyev, Z. A. Şəkərəliyeva ; elmi red. M. Əhmədov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti. Bakı: [İqtisad Universiteti], 2015.- 167, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

 

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi /A. Ş. Şəkərəliyev, Z. A Şəkərəliyeva ; elmi. red. M. X. Meybullayev.-Bakı : Azərnəşr , 2006. -228, [1] s

Şəkərəliyev Arif Şəkərəli oğlu. Keçid iqtisadiyyatı və dövlət /A.Ş.Şəkərəliyev; Elmi red.: M.Əhmədov; Rəyçilər: F.Nəsrullayev, F.Hüseynov.- B.: BDU, 2000.- 280 s.

 

Şəkərəliyev Arif. Ümummilli lider Heydər Əliyev: amalı yaratmaq məramı qurmaq məqsədi xalqına xidmət etmək olan ulu öndər [Mətn]: (Son dövrdə mətbuatda çap edilmiş məqalələr toplusu) /Red.: M. X. Meybullayev.- B.: Naksuana, 2007.- 491 s.: portr., 22 sm. + [1] elektron opt. disk (CD ROM); 12 sm.

 

Şəkixanova Mətanət Məmməd qızı. Sufizm fəlsəfəsinin "Kamil insan" konsepsiyası [Mətn] M. Şəkixanova; elmi red. İ.Rüstəmov; elmi məsləhətçi. Z.Quluzadə.- B.: [s.n.] 2007.- 157, [1] s.

 

Barat Şəkinskaya [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək.

 

Şəkinskaya Fəridə. Mir Mövsüm Ağa F.Şəkinskaya.- B.: Ozan, 2003.- 238 səh.

 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Azərbaycan Respublikasının düzən və dağ ətəyi regionlarında səhralaşma prosesinin bəzi nəzəri və təcrübi problemləri [Mətn] /Bəhruz Şəkuri; Red.: H.Ə.Qiyasi.- Bakı: MBM MMC, 2004.- 188 s.

 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacı torpaqlarında humus əmələgəlmə prosesinin əsas parametrlərinə və münbitlik potensiyalına eroziya prosesinin təsiri [Mətn]: bu kitab eroziyaşünaslıq elminin banisi K.Ə.Ələkbərovun əziz xatirəsinə ithaf olunur /B.Şəkuri; red. H.Ə.Qiyasi; [ön söz. B.Q.Şəkuri].- B.: MBM, 2009.- 127, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., 20 sm.

 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Molibden mikroelementinin bəzi geokimyəvi xüsusiyyətləri, Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarında onun miqdarı və kənd təsərrüfatı əhəmiyyəti /B.Q.Şəkiri, Z.Ə.Nəcəfova.- B.: 2006.- 254 s.

 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının ekoloji-geokimyəvi səciyyəsi, biogeokimyəvi əyalətləri və ekzogen proseslərin onların ilkin vəziyyətinə təsiri /B.Q.Şəkuri; Red.: H.Ə.Qiyasi.- B.: 2006,336 səh. cədvəl., ill

 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekosistemləri ekzogen və antropogen proseslərin onlara təsiri təbii müvazinətin bərpası zərurəti [Mətn] /B.Q.Şəkuri, A.H.Mərdanlı.- Bakı: [Şirvannəşr], 2009.- 256 s. , portr., cədv. ; 21 sm.

 

Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və onların qorunması [Mətn] /Şəkuri Bəhruz Qulamhüseyn oğlu, Mərdanlı, Akif Haşım oğlu; Elmi red.: Z.Nəcəfova.- B.: MBMMMC, 2005, 344 s.: 3 portr., ill., cədvəl

 

Şəlalə Ana. (Şəlalə Qabil qızı Hümmətli.) "7 kitab"dan biri, yaxud "Saliklikdən arifliyədək" (İstedadlı yazıçı, alim-fenomen Firudin Qurbansoyun yaradıcılığı əsasında) /Şəlalə Ana; Elmi red.: Vasim Məmmədəliyev.- B.: Nurlan, 2004.- 140 səh + 8 səh.: 1 portp., fotoşək., 20 sm.

 

Şəmmədqızı Salidə. Dionisin qələbəsi [Mətn] : Bakı: Elm və təhsil, 2018.198 [2] s.: 21 sm.

 

Şəmistan Nəzirli [Mətn]: biblioqrafiya Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. A.Əliyeva; ixtisas red. və burax. məs. K.Tahirov; red. M.Cəfərova.- B.: ["Zərbabi LTD" MMC NPM] 2014.- 191, [1] s.

 Şəmsəddinskaya Naziyə Musa qızı. Mamalıqda və ginekalogiyada dərman müalicəsi [Mətn] /N.M.Şəmsəddinskaya, D.Y.Hüseynov.- Bakı: Azərnəşr, 1986.- 338, [2] s.

 

 Şəmsi Bədəlbəylinin yaradıcılıq irsinin mədəni-maarif müəssisələrində təbliği: Metodik vəsait Tərtibçi müəllif: B.Ələsgərov; Red.: M.N.Məmmədov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: 2001.- 23 səh.

 

 Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı [Mətn] : Mərhələlər və konsepsiyalar /N. Şəmsizadə; Red.: B. Nəbiyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.B.: Ozan, 1997.- 292 s.

 

 Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Azərbaycan ideologiyası [Mətn] /N.Şəmsizadə; Red. Şirindil.- B..: Sabah; 1996.- 103 s.

 

 Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Azərbaycançılıq [Mətn]: [Azərbaycan xalqının milli ideologiyası] /Nizaməddin Şəmsizadə; Red.: K.Talıbzadə.- B..: Nurlar; 2006.- 192 s.

 

 Şəmsizadə Nizaməddin. (Babayev Nizaməddin Şəmsəddin oğlu) Böyük nəslin davamçısı [Mətn]: [monoqrafiya] /Nizaməddin Şəmsizadə; red. Asif Rüstəmli.- B.: Elm, 2005.- 296 s., [12] v. fotoşək. portr

 

Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Bürkü /N.Şəmsizadə.- B.: Ozan, 2003.- 64 səh.

 

 Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik red. B.Nəbiyev; rəyçi. N.Cəfərov, H.Qasımov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B.: Proqres, 2012.- 433, [1] s. portr., il. 23 sm.


Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Hıçqıran gülüşlər [Mətn]: Azərbaycan dülüş mədəniyyəti və Hacıbaba Bağırov /Nizaməddin Şəmsizadə.- B.: Ozan, 2002.- 128 s.

 

Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Tənqidin ədəbi prosesdə rolu /Nizaməddin Şəmsizadə; red.: Əliyeva Vəfa rəyçi: Aydın Məmmədov.- Bakı: Tural NPM, 2004.- 400 səh.1 portr. ; 20 sm.


Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Rejissor taleyi [Mətn] /Ş.Nizaməddin; Red. Aydın Abi Aydın.- Bakı: Tural NPM, 2004.- 56 s. , portr.,

 

Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Türk təfəkkürü məcrasında [Mətn]: Akademik Kamal Talıbzadə /N.Şəmsizadə; Red.: K.Əliyev; Naşir: M.Çobanlı.- B.: Təhsil, 1998.- 82 s.


Şəmsizadə Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Yazıçı ömrünə uvertüra [Mətn]: monoqrafik variasiyalar /N.Şəmsəddin; red. B.Nəbiyev.- B.: Təhsil, 2010.- 183, [1] s.

 

Şəmsizadə Solmaz. Sosializm yarışı müasir dövrün hərəkətverici qüvvəsidir [Mətn] S.Şəmsizadə; red. B.Səfiyev; AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və Milli biblioqrafiya şöbəsi.- B.: [s.n.] 1978.- 17, [1] s.

 

Şəriət hökmlərinin izahı [Mətn]: Əhli-beyt (əleyhimus-salam) məzhəbinin görkəmli mərcəyi-təqlidi Ayətullahil-Üzma Hacı Şeyx Məhəmməd Hadi Mərifətin fətvaları ilə uyğun Məhəmməd Hadi Mərifət ; tərc. ed. və ön söz. İ.İsmayılzadə; red. F.Cəfərzadə.Qum "Ət-təmhid", 2003.- 192 s.

 

Şəriət kitabı [Mətn]: Əqayid və əmalüş-şəriyyəyə məxsus məsail mötəbər mənbələrdən əxz olunmuş məcmuədir /M.M.Şirvani.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1992.- 150 s.

 

Şəriəti Əli. Ey ata, ey ana, biz müttəhimik! [Mətn] /Dok. Ə.Şəriəti; tərc. ed. M.Azəri.- [yersiz]: [Daneshe-hamedun], [2004].- 77, [2] s.: 21 sm.

 

Şərif Azad. XX əsr Azərbaycanının yaradıcı nəsilləri [Mətn] /A.Şərif; Azərbaycan nəşrinin red. X.Əliyev; rus nəşrinin red. E.Əliyeva; tərtibatçı. A.Hüseynov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 120 s.

Şərifli Kamandar Kazım oğlu. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları [Mətn] /K.Şərifli; elmi red. M.Z.Nağısoylu; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2009.- 190, [2] s. , şək., portr., faks. ; 21 sm.

Şərifli Kamandar Kazım oğlu. Mətnşünaslıq [Mətn]: VII-XIX əsr yazılı abidələri əsasında /Kamandar Şərifli; Elmi red. Ş.Cəmşidov, A.Musayeva; Xəttat: Hacı Müzafəddin Əzizov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- Bakı: "Tural-Ə" NPM, 2001.- 252 s.

 

Şərifli Məmmədəli Xəlil oğlu. IX əsrin ikinci yarısı-XI əsrlərdə Azərbaycan feodal dövlətləri [Mətn]: M.X.Şərifli; red. Z.M.Bünyadov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu.- B.: Elm 1978.- 342, [2] s.


Şərifov Arif Rza oğlu. Ensiklopedik texniki lüğət [Mətn] /A. R. Şərifov, T. C. Rəsulov, M. V. Nurəliyev; elmi red. Ç.C.Hacıyev; [ön söz. H. Q. Aslanov].- Bakı: Təhsil, 2009.-294 s.

 

Şərifov Hicran İbrahim oğlu.Uşaq-gənclər idman məktəblərinin idarə olunmasının modernləşdirilməsi [Mətn] : [monoqrafiya] Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil İn-tu.Bakı: Mütərcim, 2018.256, [2] s., [2] fotoşək.: sxem, cədv., portr., 21 sm.

 

Şərifova Salidə Şəmməd qızı Müasir Azərbaycan romanlarında ictimai-siyasi mühitin təsviri problemləri [Mətn] /S.Şərifova; Elmi red.: T.Hüseynoğlu; Rəyçi: Ə.Əsgərli.- B.: 2007.- 77 s.

 

Ələsgər Şərifov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: Elm, 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək.

 

Şərifov Famil Həsən oğlu. Üzümçülük [Mətn]: kənd təsərrüfatı üzrə ali məktəbtələbələri üçün dərslik F.Şərifov; elmi red. S.Y.Vəliyev; rəyçilər İ.H.Cəfərov [və b.]B.: Şərq-Qərb, 2013.- 583, [1] s.

 

Şərifov Famil Həsən oğlu. Üzümçülük (texniki məktəblər üçün dərsliklər və dərs vəsaitləri seriyasından) Bakı: Maarif, 1988.-296 s.

Firəngiz Şərifova [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək.


Şərifova Salidə Şəmməd qızı. Azərbaycan nəsr janrlarının təşəkkül və formalaşma prosesi [Mətn]: XX əsrin əvvəllərinə qədər /Salidə Şərifova; Elmi red. İsmayıl Vəliyev; Ön sözün müəllifi, Şamil Salmanov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2005.- 240 s. ; 21 sm.

 

Şərifova Salidə Şəmməd qızı. Çağdaş Azərbaycan postmodern romanı [Mətn] : [monoqrafiya] /S. Ş. Şərifova ; AMEA, Nizani ad. Ədəbiyyat İn-tu.-B.: Elm və təhsil, 2015.103, [1] s.: 20 sm.

 

Şərifova Salidə Şəmməd qızı. Ədəbi prosesə nəzəri baxış: Tənqidi məqalələr 2003-2005-ci illər /Salidə, Şərifova; Elmi red.: Akif, Hüseynov; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Maarif, 2006.- 210 s. ; 20 sm.


Şərifova Salidə Şəmməd qızı. Ədəbi prosesə nəzəri baxış [Mətn]: 2006-2007-ci illərin tənqidi məqalələri /S.Şərifova; Elmi red. B.Nəbiyev; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu İkinci kitab.- Bakı: Elm, 2008.- 216 s.; 21 sm.

 

  Şərifova Salidə Şəmməd qızı. Klassiklər və müasirlər söz müstəvisində [Mətn] : Bakı: Elm və təhsil, 2018.567, [1] s.: 21 sm.

 

Şərq [Mətn]: Tərcümə toplusu /AMEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; Red: Rafael Hüseynov 2.- B.: Nurlan, 2005,384 s.: portr., ill

 

Şərq fəlsəfəsi (IX-XII əsrlər): [Mətn] /Tərtibçi: Z. C. Məmmədov; Red.: Ə. S. Abasov; Rəyçi: V. M. Məmmədəliyev; Tərcümə edənlər: Z. C. Məmmədov, T. B. Həsənov, Z. F. Qasımov, N. A. İmanov. B.: BDU, 1999. 303 s.: portr

 

Şərq filologiyası məsələləri [Mətn] red.: R.M.Əliyev; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Ümumittifaq Şərqşünaslıq Assosasiyasının Azərbaycan Bölməsi Şərqşünaslıq İnstitutu.- B.: Elm, 1986.- 169, [3] s.

 

Şərq filologiyası məsələləri [Mətn] AzSSR EA Şərqşünaslıq İnstitutu; red. A.İmanquliyeva III buraxılış.- B.: Elm, 1990.- 185,[3] s.

 

Şərq tərbiyə ənənələri şagirdlərə mənəvi keyfiyyətləri formalaşdırmağın vasitəsi kimi [Mətn]: metodik tövsiyələr /Hazırlayan. X.Qazıyeva; Red. A. Abbasov; Respublika Tədris-Metodik Mərkəzi.- Bakı: 1992.- 38 s.

 

Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr [Mətn]: Aida İmanquliyeva-70 AMEA; red. A. Əsədova.- B.: Elm, 2009.- 143 s.

 

Şərqdə ilk Demokratik Respublika ("28 may-Respublika günü" ilə əlaqədar elmi-praktik konfrans) [Mətn]: məqalələr toplusu elmi red. V.Quliyeva. "Şərqdə İlk Demokratik Respublika", elmi-praktik konfrans (2014; B.:) B.: Elm və təhsil, 2014.- 222, [2] s. 

 

"Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransı Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş "Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları [Mətn] /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti; konfransın təşkilat komitəsi. A.M.Məhərrəmova [və b.]Bakı: [Nurlar NPM], 2009.- 271, [1] s.

Şifahi nitq [Mətn] /Tərtib edənlər: E.Mirzəyeva, K.Mirzəyev; Red.: N.M.Yusifov; Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 1996.- 52 s.

 

Şiller Fridrix. Pyeslər [Mətn] F.Şiller; red. Ə.Mehdiyeva; tərc. ed. Ə.Ağayev, M.Məmmədov, H. Şərifov, N. Rəfibəyli.- B.: Azərnəşr, 1960.- 419, [1] s. 20 sm.

Şiller Fridrix. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Fridrix Şiller; Tərcümə edənlər: Mehdi Məmmədov, Hüseyn Şərifov, Nigar Rəfibəyli; Ön sözün müəllifi: Nəzakət Ağazadə.- B.: Öndər, 2004.- 352 s.

 

Şindioğlu Gülxanım. Xılxına [Mətn] /Gülxanım Şindioğlu; "Şindioğlu" yaradıcılıq birliyinin heyəti: Ş.Həsənli, Q.Qeybullayev, H.Qaraman.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 64 s.

 

Şirazi Hafiz. Seçilmiş şeirlər [Mətn] /Hafiz Şirazi; Tərc. ed. Əbülfəzi Hüseyni.- B.: Öndər, 2004.-208 s.

 

Şirazi Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi Bəy. Təkmilətül-əxbar [Elektron resurs]: Səfəvi dövrü - Şah İsmayıl və Şah Təhmasib dövrlərinin tarixi Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi Bəy Şirazi; elmi red. V.Piriyev; fars dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlər Ə.H.Rəhimli; AEA, Şərqşünaslıq İn-tu.- B.: Elm, 1996.- 200 s.

 

Şirazi Seyid Məhəmməd Hüseyn. Həzrət Ayətullahil-Üzma Hacı Aşura örnəkləri [Mətn] /Həzrət Ayətullahil-Üzma Hacı Seyid Məhəmməd Hüseyn Şirazi; tərc. M.Şahbazov [Qum]: [Silsila], [2003]48, [12] s.

 

Şirazi Uzma Nasir Məkarim. Üsulıddin haqqında əlli dərs [Mətn] /Ş.N.M.Şirazi; mtərcim. Y.İbrahimova.- Bakı: [Azərb. Respublikasının Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komotəsi], 2008.- 223 s. ; 21 sm.

 

Şirəliyev Həsən İsmayıl oğlu. Politologiya [Mətn] /H.İ. Şirəliyev, F.F. Abbasov.- B.: Elm, 1992.- 176 s.

 

Şirəliyev Həsən İsmayıl oğlu. Politologiya [Mətn]: Dərslik /H.İ. Şirəliyev, F.F.Abbasov.- B.: Bilik, 1993.- 244 s.

 

Şirəliyev Həsən İsmayıl oğlu. Politologiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /H.Şirəliyev, Ə.Əhmədov; Red.: Ə.Z.Abdullayev; Sponsor: T.Sultanov.- B.: Təbib, 1997.- 416 s.


Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Şirəliyev.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 424 s.


Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Şirəliyev.- B.: Azərnəşr, 1967.- 424 s.

 

Şirəliyev Məmmədağa Şirəli oğlu. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M. Şirəliyev; [burax. məsul. Ə.Güləliyev].- B.: Şərq -Qərb, 2008.-416 s. 

 

 Şirəliyeva Rəna Kazım qızı. Klinik nevrologiya [Mətn]: [dərslik] /R.K.Şirəliyeva (ön söz); elmi red. A.Məsud. H. 2..- B.: [Abşeron Nəşr], 2009.- 527 [1] s., [4] v. şək.: şək., cədv., 22 sm.

 

 Şirəliyeva Rəna Kazım qızı. Nevrologiya [Mətn]: [dərslik] /R.K.Şirəliyeva. [H. 1.][Bakı]: [Kredo], [2007].- 321, [9] s., [2] s. şək.: cədv., şək., il., 22 sm.+ [1] elektron opt. disk (CD-ROM); 12 sm.

 

Şirin Solmaz. (Şirinova Solmaz Qədimalı qızı.) Aforizmlər [Mətn] S.Şirin; red. M.Teymur.- B.: Adiloğlu, 2011.- 142, [2] s. portr. 17 sm.

 

Şirinov A.Ə. Sosial fəlsəfə və sosial gerçəklik [Mətn] /Aydın Şirinov; Elmi red. Ə.F.Abbasov; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Qanun, 2008.- 340 s.

 

Şirinov Asif Xasay oğlu. Əmək qanunvericiliyinin əlifbası [Mətn]: [əmək hüququnun əsas anlayışlarının izahı, əmrlərin nümunələri, ərizələrin nümunələri, əmək müqavilələrinin nümunələri]: bu kitab tələbələrin, müəssisərəhbərlərinin, insan resirslarının idarə edilməsi üzrə mütəxəssislərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur /A.X.Şirinov; red. İ.Əhmədov; baş məsləhətçi M.Əliyev.- B.: Digesta, 2014.- 311, [1] s. portr., cədv., ill

 

Şirinov Azər Mehdi oğlu. Politologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Şirinov, N.S.İbadov; elmi red. M.Əfəndiyev; Azərb. Resp. Təhsil Naz., BDU.- B.: [AzTU], 2015.- 308, [4] s.: 21 sm.

 

Şirinov Əhməd Aydın oğlu. Miqrasiya və sığınacaq məsələləri üzrə terminlərin izahlı lüğəti [Mətn] /Ə.Şirinov; Tərc. Ə.Şirinov, R.Musayev, E.Abdullayeva; Red. İ.Mazanlı.- Bakı: 2008.- 161 s.

Şirinov Naib Şirin oğlu. Xəzərin, onun sahillərinin təbiəti və ekologiyası [Mətn]: Dərs vəsaiti /N.Ş.Şirinov, X.Ə.Vəliyev, Y.Q.Əliyev; Red.: M.Müseyibov; Rəyçilər: Ş.Həsənov, M.Məmmədov, B.Ələsgərov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: 1998 189 s.

 

Şirinov Naib Şirin oğlu. İnsan və relyef [Mətn] /Naib Şirinov.- Bakı: Azərnəşr, 1991.- 120 s. ; 16 sm.

 

Şirinov Namiq Telman oğlu. Atomlar...Kvantlar...İnsanlar... [Mətn]: II-hissədə /N.Şirinov; elmi red. və ön söz: A.Şükürov. Cild Kvant nəzəriyyəsinin yaranması I.- B.: Elm, 1997.- 204s. cədvəl, ill

 

Şirinov Natiq Telman oğlu. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi [Mətn]: xüsusi hissənin izahı: [1 yanvar 2008-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklər nəzərə alınmaqla] /N.T.Şirinov.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 381, [1] s. cədv

 

Şirinzadə Natiq Əhməd oğlu. Neft: Həqiqətlər və müəmmalar [Mətn] /N.Şirinzadə.- Bakı: Çaşıoğlu, 2011.- 205, [3] s.

 

Şirkətin məlumat təminatı [Mətn]: Kiçik özəl müəssisələrin sahibləri, müdirləri və əməkdaşları üçün vəsait /Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu; tərt. E.Məmmədov; layihənin rəhbəri: S.Bağırov; Sponsor: Beynəlxalq Özəl sahibkarlıq Mərkəzi.- B,: [Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi], 1998.- 19 s.: 21 sm.

 

Şirkətdə mühasibat uçotu [Mətn]: Kiçik özəl müəssisələrin sahibləri, müdirləri və mühasibləri üçün tədris-metodik vəsait /Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu; Tərtibçi: E.Məmmədov; Layihənin rəhbəri: S.Bağırov; Sponsor: Beynəlxalq Özəl sahibkarlıq Mərkəzi.- B,: [Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi], 1998.- 36 s.: 21 sm.

 

Şiruyə Sərraf. Ayrılıq belə düşdü [Elektron resurs] : [dastan-poema] /S. Şiruyə ; red. A. Yaquboğlu ; ön sözün müəl. Q. İman. Bakı: Qismət, 2014.- 224 s.: portr., sxem.

 

Şiruyə Sərraf. Susma, ürək... [Elektron resurs] : [şeirlər] /S. Şiruyə ; tərt. ed. və red. A. Yaquboğlu ; ön sözün müəl. T. Yusif. Bakı: SkyG, 2015.- 272 s.: portr., ill.

 

 Şirvan Sabir. Ellər məni unutmayın [Mətn]: Şeirlər və poema S. Şirvan ; red. Y. Dirili ; ön söz müəll. N. Mahmud.- Bakı.- Təfəkkür.- 2011.-86 s.

 

Şirvan Sabir. Könlümün közü [Mətn] : şeirlər /S. Şirvan ; red. Y. Xəlil ; məsləhətçi R. Yerfi. Bakı: ["3 saylı Bakı Mətbəəsi" ASC], 2017.- 234, [2] s.: ill., portr., 22 sm.

 

Şirvan Yusif. (Əsgərov Yusif Şirvan oğlu)Buludlar dağılır [roman] /Y.Şirvan; [red. C.Bağır].- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 302, [2] s. , şək. ; 21 sm.

 

Seyid Əzim Şirvani. Öyüd [Mətn]: Mənzum məktublar, mənzum hekayələr, qəzəllər /S.Ə.Şirvani; tərt. edəni və ön sözün müəllifi: A.Məmmədov; red.: M.Ələkbərli.- B.: Gənclik, 1989.- 160 s.

 

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. I cild /S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.- 288 s.

 

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. II cild /S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.- 384 s.

 

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə. III cild /S.Ə. Şirvani; Tərtib edəni: S. Rüstəmov; Red.: Q. Namazov, S. İbrahimov.- B: Avrasiya Press, 2005.- 288 s.

 

Şirvani Fətullah. Musiqi məcəlləsi [Mətn]: musiqi haqqında risalə /F.Şirvani; ərəb dilindən tərc. ed. Ə.Əmirəhmədov; red., ön söz və şərhlərin müəl. Z.Səfərova; red. M.Adilov; Azərb. Mədəniyyətinin Dostları Fondu; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu, Muğam-irs layihəsi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 119 + [100] s. , şək., cədv ; 22 sm.+ [1] elektron. opt. disk (DVD); 12 .

Şirvani Məhəmməd Yusif. Tibbnamə [Mətn]: yüzillərin sığınacağından çıxmış xalq təbabəti haqda: [məlumat kitabı] /M.Y.Şirvani; rəyçilər. V.Hacıyev, A.İsmayılov; mətni hazırl. və ön sözün müəl. M.Sultanov, A.Fərzəliyev; şərhlər, lüğətlər və mətnin elmi red. F.Ələkbərov; transliterasiya. A.Ramazanov; [red. H.Sadıqova]Bakı: İşıq, 1990.- 191, [1] s.

 Şirvani Yusif Muskuri. Sufi yolunu keçmək istəyənlər üçün sirlərin izahı [Mətn]: Yaradılış ardıcıllığı /Y.M. Şirvani; Ərəbcədən çevirən və ön söz müəllifi C. HacıyevElmi məsləhətçi Z. Quluzadə Stokholm: "CA&CC Press", 2006. -336 s.

 

 Şirvanlı Aşıq Mirzə Bilal. (Bilal Mustafa oğlu Mikayılov) Bir vaxt şam-çıraqla gəzərlər məni [Mətn] /Şirvanlı Aşıq Mirzə Bilal; topl., tərt. ed., qeyd və izahların müəl. S.Qəniyev; red. E.Məmmədli; Azərb. Milli EA, Folklor in-tu.- B,: Elm və təhsil, 2012.- 103, [1] s., [4] v. fotoşək., portr.: ill., fotoşək., 20 sm.

 

Şirvanşahlar sarayı kompleksinin memarlıq abidələri [İzomaterial] /müəl. və tərt. ed. R.M.Acalov, E.A.Adıgözəlzadə; burax. məs. A.A.Vəliyev; foto V.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 1984.- 24

 

Şirzadov, Fərhad Məhəmməd oğlu. Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı [Mətn]: Dərs vəsaitiBakı:- BMU, 2018.223, [1] s.: 21 sm.

 

Şirzadov, Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribologiyanın əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti. Bakı:-BMU, 2018. 271, [1] s.: 21 sm,

 

Şirzadov,Fərhad Məhəmməd oğlu. Tribotexniki avadanlıq və vasitələr [Mətn]:-Dərs vəsaiti..Bakı:- BMU, 2018.304, [1] s.: 21 sm.

 

Şirzadova Rəna Firudin qızı. Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində dağ-qara və bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqların ekoloji şəraitinə və münbitlik parametrlərinə eroziya prosesinin təsiri [Mətn]: [monoqrafiya] /R.F.Şirzadova; elmi red. B.Q.Şəkuri; red. H.Ə.Qiyasi; Azərb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İn-tu.- B.: Ocaq, 2005.- 111, [1] s.: portr., şək., cədv., 20 sm.

 

Şıxəhmədoğlu Hacıbala. Ömür-gün: Şerlər və poemalar H.Şıxəhmədoğlu; Rd.: K.Ağakişioğlu.- B.: Universiteti, 2002.- 328 səh.


Şıxəliyev Fərhad Əli Əşrəf oğlu. Əmək mühafizəsi [Mətn]: ali məktəblərin neft-mədən və geologiya ixtisasları üçün dərslik /F.Şıxəliyev; elmi red. K.Ə.Əsgərov; rəyçi. Azərb. Polit. İn-tu, əmək mühafizəsi kafedrası [və b.]Bakı: Maarif, 1981.- 299, [1] s. , cədv., şək. ; 22 sm.

Şıxəliyev Fərhad Əşrəfoğlu. Neft emalı və neft-kimya sənayesində əmək mühafizəsi [Mətn]: imya-texnologiya fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti /F.Ə.Şıxəliyev, Ə.Y.İsayev, F.Y.Ağayevvə b.; red. Z.İ.Hüseynzadə; rəyçilər T.H.Tağızadə, R.T.Aslanov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- Bakı: [s. n.], 1988.- 74, [6] s.

Şıxəliyev İmran Nağdəli oğlu. Azərbaycan musiqisinin lad nəzəriyyəsi [Mətn]: "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" fənni üzrə musiqi kollecləri üçün dərs vəsaiti /İ.Şıxəliyev; elmi red. C.Həsənova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Musiqi Kolleci.- [Bakı]: Zərdabı nəşriyyat-poliqrafiya, 2015.- 168, [4] s. ill., portr., not

 

Şıxəliyev Kərəm Seyfi oğlu. Polimer qarışıqlarının alınması [Mətn]: dərs vəsaiti /K. S. Şıxəliyev, T. M. Naibova, F.Ə.Əmirov; red. İ.H.Mövlayev; rəyçilər. O.Əkbərov, A.Qasımov.- B.: [s.n.], 2009.- 161, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Şıxəliyev Yavər Şıxəli oğlu. Vərəm xəstəliyinin erkən və gecikmiş residivləri [Mətn] /Y.Ş.Şıxəliyev; Red.: Ş.Alışanlı; Rəyçilər: F.M.İsmayılov, G.S.Hacıyev.- B,: Elm, 1998.- 176 s.: diaqramma, 20 sm.

Şıxəlizadə Bikə Cümşüd qızı. Neft və qaz kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.Şıxəlizadə, Q.Səfərov, R.Azəri; elmi red. S.İ.Mehdiyev.- B.: Maarif, 1978.- 337, [3] s.: cədv., şək.+ [1] v. əlavə şək

 Şıxəmirova Rəna. Haraya çağırıram [Mətn]: kiçik yaşlı məktəblilər üçün hekayələr /R.Şıxəmirova; red. ed. Z.Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1989.- 91, [2] s.

 

Şıxıyev İbrahim Abbas oğlu. Element-üzvi birləşmələr kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün vəsait /İ.Şıxıyev; [red. C. Zülfüqarlı. M.Mirzəbabalı].- Bakı: Maarif, 1965.- 193, [3] s. , cədv. ; 22 sm.

 

Şıxıyev İbrahim Abbas oğlu. Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin texnologiyası [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /İ.A.Şıxıyev; rəy verənlər S.Sadıqov, Y.Bilalov.- Bakı: Maarif, 1977.- 301, [3] s.

 

Şıxlar Niftalı. Dünyamızın 20 yanvar faciəsi [Mətn] /N.Şıxlar; red. R.Əsgər.- Bakı: Müəllim, 2010.- 92 s.

 

Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu. Azərbaycanda filloksera ilə zədələnmiş müxtəlif üzüm sortlarının köklərində mikroorqanizmlərin tədqiqi və kompleks davamlı formaların aşkar edilməsi [Mətn] /Hacı Şıxlinski; elmi red. P.Z.Muradov, V.S.Səlimov.- B.: Müəllim, 2015.- 366, [1] s. şək., cədv

 

Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu. Meyvə-giləmeyvə bitkilərinin xəstəlikləri, zərərvericiləri və onlarla mübarizə üsulları [Mətn] /H.M.Şıxlinski; Elmi red. S.Ə.Əhmədovvə b. Rəyçi M.V.Amanov.- Bakı: [Azərnəşr], 2008.- 174 s.

Şıxlinski Hacı Məmmədtağı oğlu. Üzümün xəstəlikləri, zərərvericiləri və onlarla mübarizə üsulları /H.Şıxlinski; elmi red. İ.Q.Məcidli, N.İ.Axundova, .İ.Əkbərov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 134 s.

Şıxlı Afaq. Ömrümün beşinci fəsli şeirlər /A.Şıxlı; ön sözün müəl. və red. İ.Məmməd.- Bakı: Adiloğlu, 2013.- 179, [1] s. , portr. ; 20 sm.

Şıxlı Afaq. Səni düşünürəm... [Mətn]: şeirlər /A.Şıxlı; red. E.Tovuz.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 135, [1] s. , portr. ; 20 sm.

 

Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Dəli Kür [Mətn]: [roman] /İ.Şıxlı; red. hey. N.Cəfərov və b.; məsul red. İ.Akifqızı.- Bakı: Pedaqoqika, 2004.- 352 s.

 

Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Dəli Kür [Mətn]: roman /İsmayıl Şıxlı [Bakı]: [Qanun], [Əli və Nino], [2014].- 512 s.: portr., şək., 21 sm.

Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Dostum Hüseyn Arifin lətifələri [Mətn] /İ. Şıxlı; tərtibçi və red. E. Borçalı.- B.: Kirpi jurnalı redaksiyası: Azərbaycan, 1991.- 48 s.


Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Namərd gülləsi [Mətn]: hekayələr, xatirələr /İ.Şıxlı; red. R.Abbasova.- Bakı: Yazıçı, 1991.- 228 s. , portr., ill. ; 21 sm.

Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild /İsmayıl Şıxlı; tərt.ed. Elçin Şıxlı; ön sözün müəl. İ.Qasımzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

 

Şıxlı İsmayıl Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /İsmayıl Şıxlı II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 400 s.

 

Şıxlınski Mustafa. Ceyranım /Şıxlınski, Aşıq Mustafa ; red. Z. Yaqub ; tərt. ed. və çapa hazırlayan E. Məmmədli ; toplayan M. Mustafa oğlu ; sponsor E. Maarif oğlu.-Bakı : Elm və təhsil , 2014.-103, [1] s.

 

Şınıxlı Novruz. Günlər yaşamışam ağlı, qaralı [Mətn] : [şeirlər] /Aşıq Novruz Şınıxlı ; tərt. ed. M. Hüseynov ; red. və ön söz. müəl. A. Bədəlzadə. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 140 s.: portr., 20 sm.

Şoloxov Mixail Aleksandroviç. Povest və hekayələr [Mətn] /M.A.Şoloxov; rus dilindən tərcümə edənlər. Ə.Abbasov, B.Musayev, H.Şərif.- Bakı: Avrasiya press, 2007.- 357, [3] s.

Şoloxov Mixail Aleksandroviç. Sakit Don [Mətn] /M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə birinci kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 432 s. 245385

 

Şoloxov Mixail Aleksandroviç. Sakit Don [Mətn]/M.A.Şoloxov; rus dilindən tərc. ed. C.Cavadzadə ikinci kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 408 s.

 

Şoloxov Mixail Aleksandroviç. Sakit Don [Mətn] /M.A. Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə üçüncü kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 432 s.

Şoloxov Mixail Aleksandroviç. Sakit Don [Mətn] /M.A.Şoloxov; Rus dilindən tərcümə edəni. C.Cavadzadə Dördüncü kitab.- Bakı: Avrasiya press, 2006.- 496 s.

 

Şopenhauer Artur. Dünya iradə və təsəvvür kimi /A.Şopenhauer; elmi red. İ.Məmmədzadə; red. Q.Camalov; tərc. ed. A.Əsədov I cild.- [Bakı]: [Təknur], 2011.- 367, [1] s.

Şoran torpaqların meliorasiya olunması və drenajın hesabatı üzrə kurs layihəsinə aid metodiki göstərişi [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu; tərt. ed. Ş.N.Bağırov, F.H.Həsənov; rəy ver. H.Q.Aslanov, E.V.Əliyev, Q.Z.Əzizov.- Bakı: [s.n.], 1987.- 60, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

Şpolski E.V. Atom fizikası ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /E.V.Şpolski; [tərc. ed. Ə.Cavadov, S.Hacıyev; red. A.Muxtarov] Icild.- Bakı: Azəritədrisnəşr, 1961.- 538, [2] s.

Şubayev Leanid Pavloviç. Ümumi yerşünaslıq [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /tərc. ed. B. T. Abdullayev, Y. O. Osmanov; tərc. ixtisas red. Ə. M. Rüstəmov.- B.: Maarif, 1986.- 452 s.

 

Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Azərbaycan Ədəbiyyatının Borçalı qolu: (1920-ci ilə qədər). Tbilisi : Kolori , 2003

Şuşa (Pənahabad)-250: Elmi-praktik konfransın tezisləri, 14 mart 2001.- Bakı ,2001. 16 s.

 

Şuşa həsrəti [Mətn]: Respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmış kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik vəsait /Tərtib edənlər: N. Alışova, A. Abdullayeva; Red.: G. Səfərəliyeva; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2007.- 39 s.

 

Şuşa - qədim Azərbaycan diyarı [Mətn] /layihə rəhbəri. D.Musayev; red. hey. N.Abdullayev və b. Bakı: [s.n.], 2009.- 68 s., [8] v.

 

Şuşinski Firidun Məhəmməd oğlu. Şuşa [Mətn] /F. Şuşinski; red. M. Çəmənli, Z. Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1998.- 428 s.

 

Şuvalova Yevqeni Petrovna. İnfeksion xəstəliklər [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Y.P.Şuvalova; tərc ed. B.Mahmudova, İ.Abasov; [red. S.V.Səbiyyə].- B.: Maarif, 1988.- 459, [5] s.

 

Şübbər Seyyid Abdullah. "Camiə-Kəbirə" ziyarətinin şərhi. Hidayət ulduzları kitabının tərcüməsi [Mətn] /A.S.A.Şübbər.- [Yersiz] : [s. n.], [2009].- 172 s.

 

Şükürlü Əlisa Cəbrayıl oğlu. Qədim türk yazılı abidələrinin dili [Mətn]: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti və pedaqoji institutlar üçün dərslik Əlisa Şükürlü; Rəyçi: Ə.Ə.Rəcəbov; Elmi red.: N.M.Xudiyev.- B.: Maarif, 1993.- 336 s.

 

Şüküroğlu Lətif. Cümhuriyyət hökuməti repressiya məngənəsində [Mətn]: [2 cilddə] /L. Şüküroğlu; red. F. İskəndərov; məsləhətçi. B. Əhmədov.- II cild.-Bakı: Şirvannəşr , 2000.-256 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Dədə Qorqud mifologiyası /A. Şükürov; Elmi red.: İ. Əliyev; Rəyçilər: K.V.Nərimanoğlu, F. Bayat.- B.: Elm, 1999.- 100 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ağayar Şükürov; Elmi red. İrşad Əliyev, Vəli Həbiboğlu; Rəy verən. G.Abdullazadə və b.- B.: Elm, 1997.- 384 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ağayar Şükürov; AMEA; Elmi red.: İrşad Əliyev, Zeynəddin Hacıyev. B.: Adiloğlu, 2002.- 490 s

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Şükürov; elmi redaktorlar. İ.Əliyev, Z.Hacıyev; rəyçilər. G.Abdullazadə, M.Cəlilov, T.Allahyarova; AMEA; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.- B.: Çıraq, 2008.- 490 [2] s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə - cəmiyyətdə onun yeri və rolu [Mətn]/Ağayar Şükürov; Elmi red.: V.Həbiboğlu; Sponsor: S.M.Mustafayev.- B.: [Təbib], 1996.- 88 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Fəlsəfə və qloballaşma [Mətn] A.M.Şükürov; Elmi red.: İ.Əliyev.- Bı: Adiloğlu, 2002.- 442 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Kulturologiya [Mətn]: Dərslik /Ağayar Şükürov; Elmi red.: İ.Əliyev; Elmi məsləhətçi: A.Nəbiyev, O.Abdullayev; Rəyçilər: R.İmrani, Ə.Tağıyev, S.Talışlı; AEA Lənkəran Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 1998.- 286 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Kulturologiya [Mətn]: dərslik /A. Şükürov; Elmi red.: M. Qasımlı.- B.: Adiloğlu, 2003.- 273 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Qədim Çin mifologiyası [Mətn] V kitab A.M.Şükürov; Elmi red.: V.Həbiboğlu.- B.: Elm, 1996.- 168 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Qədim Şərq xalqlarının mifologiyası [Mətn] 2-ci kitab A.M.Şükürov; Elmi red. V.Həbiboğlu.- B.: Elm, 1995.- 203 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Qədim türk mifologiyası [Mətn] VI kitab A.M.Şükürov; Elmi red.: V.Həbiboğlu; Rəyçilər: Ə.Tağıyev, F.Gözəlov (Bayat).- B.: Elm, 1997.- 229 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Qloballaşma, mif və tarix [Mətn] /A.Şükürov; Elmi red.: S.Hüseynov, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu; Rəyçi: Tağıyev, Ə.B.: [Təknur], 2005,273 s, 1 portr

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Qloballaşmış cəmiyyətlər: dünən, bu gün və sabah [Mətn] /A.M.Şükürov; Elmi red.T.Allahyarova; Rəyçi. İmanov H.- B.: [Azərbaycan Universiteti], 2006.- 192 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Mifologiya: [8 kitabda]İran xalqlarının mifologiyası [Mətn] /A.M.Şükürov; Elmi red. V.Həbiboğlu III kitab.- Bakı: Elm, 1995.- 158 s. , 1 portr. ; 20 sm.

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Müstəqil dövrün fəlsəfəsi və filosofları [Mətn] /A.M.Şükürov; Elmi red. Ə.Tağıyev; Rəyçi. S.Hüseynov, M.Rzayev.- Bakı: [Səda], 2007.- 396 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Şərq fəlsəfəsi və filosofları [Mətn] /A. Şükürov; elmi red. M. Cəlilov, A. Məmmədov; rəyçi. M. Qasımlı və b.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğullar, 2005. -668 s.

 

Şükürov Ağayar Məhəmməd oğlu. Yunan mifologiyası [Mətn] VII kitab A.M.Şükürov; Elmi red.: V.Həbiboğlu; Rəyçilər: T.Novruzov, İ.Məmmədov, A.Əhədov oğlu.- B.: Qartal, 1999.- 179 s.

 

Şükürov Aydın. Azərbaycan fəlsəfəsi [Mətn]: qədim dövr /A.M. Şükürov, G.A. Abdullazadə; Red. V.Həbiboğlu; Rəssam. F.Fərəcov.- Bakı: Azərnəşr, 1993. 93 s.

 

Şükürov Ə.T. İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması [Elektron resurs]: dərs vəsaiti Ə.T.Şükürov; elmi red. M.X.Meybullayev; rəyçilər F.A.Nəsrullayev, Q.N.Manafov, Q.S.Əlləzov.- B.: [İqtisad Un-ti] 2007.- 210 s.

 

 Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan əhalisi haqqında (əhali poblemlərinə dair ən mühüm əsərlərlə birgə) ədəbiyyat [Mətn]: Biblioqrafik göstərici (Qədim zamanlardan müasir dövrədək). Tarixi dövlər və illər üzrə təsnifat /Kərim Şükürov.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1997.- 368 s.

 

 Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: [3 hissədə] /K.K.Şükürov; elmi red. B.Şabiyev. H. 1. Elmi-nəzəri və praktik problemləri.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 233, [1] s. cədv

Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan tarixi: Üç hissədə. Ən qədim zamanlardan bizim günlərədək: Dövrlər, hadisələr, sinxronlaşdırılmış cədvəllər [Mətn] II hissə /K.Şükürov; Naşir: Q.İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 1998.- 480 s.

Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: üç hissədə /K.Şükürov; elmi red. B.Şabiyev; rəyçilər H.Rzayev, A.Şahmuradov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2004.- 233, [1] s. cədv

 

Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Türk xalqları XVI-XX yüzilliklərdə: Say dinamikası [Mətn]: Çar Rusiyası və Sovetlər İttifaqı üzrə /Kərim Şükürov; rəyçi. V.Həbiboğlu.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1997.- 54 s.

 Şükürov Kərim Kərəm oğlu. Türkmənçay-1828 [Mətn]: Tarixi xranika /Kərim Şükürov; Elmi red. Yaqub Mahmudov; Red. Sədaqət Turabova, Taleh Həmid; Tərcüməçi. Məhəmməd Rzayev.- B.: 2006.- 188 s.

 

 Şükürov Məsud Ağayar oğlu. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi-siyasi və ideoloji aspektləri [Mətn]: 90-cı illərin birinci yarısı M.A.Şükürov; Elmi red. və ön sözün müəll.: V.Arzumanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 1999.- 120 s.

 

Şükürov Müşfiq Yarəhməd oğlu. Siyasi idrak və yeni mənəvi imperativ /M.Y.Şükürov; Elmi red. A.Şükürov, T.Allahyarova; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Qloballaşma və sosial-ekologiyanın fəlsəfi problemləri şöbəsi.- B.: Elm-Təhsil, 2004.- 144 s.

 

  Şükürov Rəhim İzzət oğlu. Metallurgiya [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /R.İ.Şükürov, M.M.Rəhimov; elmi red. H.D.Novruzov.- Bakı: Maarif, 1985.- 343, [1] s. , cədv., şək. ; 22 sm.

 

Şükürov Sadıq. Nəriman Həsənzadənin yaradıcılıq yolu: Universitetlərdə və müəllimlər institutlarında filalogiya fakultələrinin tələbə və magistirləri tərəfindən, eləcə də ən yeni ədəbiyyatın tədrisində, buraxılış (diplom) işlərinin yazılmasında istifadə edilə bilər. /Sadiq Şükürov; Red.: X.H. Yusifov; Rəyçi: S.X. Əliyev B.: Ozan , 2004.- 176 s.

Şükürov Rəhim İzzət oğlu. Metalşünaslıq: [dərslik] /R.İ.Şükürov; Elmi red.: Z.Q.Məmmədov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 484 s.

Şükürov Tahir Şükür oğlu. Marketinq tədqiqatları [Mətn]: Ali məktəblərin tələbələri ücün dərs vəsaiti /T.Ş.Şükürov, R.Ş.Şükürov; Rəycilər: Ş.H. Hacıyev, Ə.Axundov, Kərimov N.M.- B.: Kooperasiya, 2007.- 424 s.

Şükürov Vəkil. "Qara kəmər" əməliyyatı [Mətn]: sənədli xronika: Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. /V. Şükürov; [ön söz. İ. Quliyev].- B.: Nurlar NPM, 2009.- 285.

 

Şükürov Vəkil. Taleyim mənim [Mətn] /V.Şükürov; Red.M.Rəhimzadə.- B.: Araz, 2006.- 322 s.

 

Şükürova Esmira Seyfəl qızı. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar [Mətn]: həyatı, mühiti, yaradıcılığı: [Monoqrafiya] /E.Şükürova; elmi red. və ön söz: T.Əhmədov.- B,: "Azərbaycan Ensiklopediyası" NPB, 1998.- 144 s.+ 8 v. ill.: 1portr., 20 sm.

 

Şükürova Təranə Çərkəz qızı. Azərbaycan və özbək dillərində müstəqillik dövründə termin yaradıcılığının əsas meylləri [Mətn] /T. Ç. Şükürova; elmi red. K. Vəliyeva, S. Sadıqova; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu .- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 201, [1] s.


Şüşə [Mətn]: Metodik tövsiyə /R.İ.Hüseynov və b.; Elmi red. R.İ.Hüseynov; Azərbaycan Texnologiya İnstitutu.-Gəncə, 1991.- 60 s.

Şüşə taralarının toplanması saxlanması və qaytarılması ilə əlaqədar olan xərclərin sənaye müssisələrindən alınması haqqında [Mətn] /Azərittifaq.- Bakı: [s. n.], 1980.- 7, [1] s.

Şvecicki dr. Marcin. Korrupsiyaya qarşı mübarizə örnəkləri [Mətn] /dr. Marcin Şvecicki; OSCE.- Bakı: 2006.- 294 s. , ill. ; 30 sm.

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved