Ə

1 2 3 4 5 6


 

Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin siyahısı [Mətn]B.: Qanun, 2006.- 4 s.

 

Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin siyahısı [Mətn]: [Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir]B.: Qanun, [2007?]3, [1] s.

 

Əmək hüququ üzrə praktikum [Mətn]: hüquq ədəbiyyatı /burax. məs. və red. İ.A.Cavadova.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 368 s.

 

Əmək hüquqlarının müdafiəsi üzrə yaddaş kitabçası [Mətn] /Tərtib etdi. P.İsgəndərov; "Praksis" Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi.- Bakı: [Qarabağ], 2007.- 80 s.

 

Əmək kitabçalarının tətbiqi qaydası haqqında [Mətn] Red. heyəti: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

 

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə, hamiləliyə, doğuma, uşağa qulluq edilməsinə görə müavinətlərin verilmə qaydaları [Mətn]: Əsəsnamə.- B.: 1995.- 36 s.

 

Əmək qanunvericiliyi toplusu 2013 [Mətn] : [ əmək məcəlləsi, normativ hüquqi sənədlər, DSMF rəsmisinin məzuniyyət və müavinətlə bağlı açıqlamarı, DƏMX və VN ekspertlərinin əmək qanunvericiliyi ilə bağlı şərhləri, ən çox verilən suallara MK jurnalı ekspertlərinin cavabları] buraxılışa məsul A. Bayramov ; [red Q. Toğrul].- B.: [s. n.] 2013.- 399, [1] s. cədv. 24 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM) ; 12 sm.

 

Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə [Mətn]: mühasibin və kadrlar üzrə mütəxəssisin stolüstü kitabı: [100- dən çox nümunə və misal] /A.Cəfərov; [red. Q.Toğrul]Bakı: 2010.- 341, [7] s.

 

Əmək pensiyaları haqqında qanun [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 7 fevral 2006-cı il tarixli qanunu: 15 sentyabr 2010-cu il tarixinədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə burax. məsul E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 68 s.

 

Əmək pensiyalarının hesablanması qaydaları [Mətn] /Qanun info; [red. İ.Baharov]Qanun İnfo. .- B,: [s.n.], 2008.- 32 s.: 21 .

 

Əmək və istehsalat təliminin gigiyenası [Mətn]: metodik tövsiyələr Az SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Y.H.Məmmədəliyev, adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; hazırlayanı. Y.B.Səfərov.- B.: 1989.- 44,[1]s.

 

Əməkçi miqrantların hüquqları [Mətn] /Tərc.: T.Vəliyev; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 28 s

 

Əməli kargüzarlıq [Mətn]: metodiki vəsait /tərtib edəni və buraxılışına məsul S.İsmayılov.- B.: Azərbaycan, 2002.- 248 s.

 

Əməli yazılar və onların öyrənilməsi məsələləri [Mətn]: [metodik tövsiyə] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; tərt. ed. H.Q.Hüseynov; red. B.S.Məmmədova.- Bakı: 1989.- 31,[1]s. ; 20 sm.

 

Əməyin mühafizəsi [Mətn] : Müəssisə rəhbərləri və mütəxəssislər ücün soru-cavab toplusu /M.V. Ağayev, N.Ə. Qasimov , E.H.Məmmədov, Q.H.Qasimov; Elmi red.: C.B. Quliyev; Rəy verənlər: R.A.Abdullayev, L.İ.Veçxayzer. Bkı: Səda, 1999. 94 səh.: ill

 

Əməyin mühafizəsi [Mətn] dərs vəsaiti. tərt. Həsənov M.M., İsmayılzadə M., Cəfərov E. N.- B.: İqtisad Un-ti nəş-tı.- 2009.- 39 s.

 

Əməyin mühafizəsi problemləri respublika elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn] /Red. heyəti. Ə..Nağıyev, İ.E.Rəhimov, R.M.Axundov və b.; Elmi red. E.H.Məmmədov. Bkı: 1999. 98 s

 

Əməyin mühafizəsinə dair normativ sənədlər toplusu /Red. heyəti: Ə..Nağıyev, İ.E.Rəhimov,E.H.Məmmədov və b. Bkı: 1999. 158 səh.: şək., cədvəl

 

Əmiraslanov Ağaməhəmməd Əli oğlu. Qədim Gəncə gələcəyin cənnət diyarıdır [Mətn] /A.Əmiraslanov, F.Əmiraslanova, N.Əmiraslanov; red. R.Təmkin; rəssam Ş.Məmmədov; dizayner S.Məmmədova.-[Gəncə]: [Əsgəroğlu NP MMC], [2008].- 206 s. , portr., fotoşək

 

Əmiraslanov Azər Kamal oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatı və bazar münasibətləri [Mətn] /A.Əmiraslanov; Elmi red. Z.İbrahimov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 208 s.

 

Əmiraslanov Aslan Mahmud oğlu. Ümumi fizika praktikumu [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Əmiraslanov; [elmi red.: K.Daşdəmirov]Bakı: Maarif, 1978.- 306, [2] s.

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Qığırdaq şişləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.T.Əmiraslanov, N.V.Qasımov; Elmi red.: F.İ.İslamzadə.- Bakı: Təbib, 2001.- 200 s., 1 portr., cədvəl, ill.; 21 sm.

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Onkologiya [Mətn]: dərslik /Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev; rəyçi. C.Əliyev, B.Ağayev.- Bakı: Təhsil, 2010.- 910, [2] s., şək., cədv.; 25 sm.

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Sümük şişləri [Mətn]: tibb universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev, N.V.Qasımov.- Bakı: Təbib, 1994.- 41 s.

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Sümük şişləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev.- Bakı: Təbib: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1997.- 480 s.

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Sümük şişləri [Mətn] /Ə.T. Əmiraslanov, A. Y. Qazıyev; Rəyçi: C. Ə. Əliyev, X. D. Dadaşov. Ankara: [Demirkan], 1999. 480 səh. portr., ill

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Sümük şişlərinə görə operasiya edilmiş xəstələrin tibbi-sosial reabilitasiyası [Mətn]:[Monoqrafiya] Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev; Rəyçi Ə.M.Məmmədov, M.İ.Yusifov.- B.: [Təbib], 1996.- 112 s. portr.,fotoşək., ill

 

Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Uşaq onkologiyası: Dərslik Ə.T.Əmiraslanov, A.Y.Qazıyev; Red.: F.İslamzadə.- B.: Maarif, 2003.- 648 səh.

 

Əmircanova Qənirə Abduləli qızı. Gözəllik və kamillik ilahəsi [Mətn] Q.A.Əmircanova; Ön söz. P.Xəlilov; Elmi red. Ə.Hacızadə; Red. A.Bakıxanova.- B.: Avropa, 2008.- 128 s.

 

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Azərbaycanda muzey quruculuğu və muzeyşünaslığın inkişafı [Mətn]: [monoqrafiya] S. A.Əmirxanov; elmi red. İ.H.Hüseynov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti] 2012.- 289, [2] s., [4] v.

 

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Dünya muzeyləri və tarixi mədəniyyət abidələri [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /S.Əmirxanov, İ.H.Hüseynov; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Bakı Biznes Universiteti; elmi red. A.Əzizov; red. M.Süleymanov; rəyçilər. M.Abdullayev və b.- Bakı: MarsPrint, 2008.- 298 s.

 

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Nəzəri muzeyşünaslıq [Mətn]: qarşılıqlı əlaqələr, qanunauyğunluqlar, texnologiyalar: monoqrafiya /S.A.Əmirxanov; elmi red. V.Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- Bakı: [s.n.], 2009. 211, [1] s.

 

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Muzey pedaqogikası [Mətn]: [monoqrafiya] /S.A.Əmirxanov; elmi red. V.C.Xəlilov.- Bakı: Mars-Print, 2004.- 117, [1] s.

 

Əmirxanov Sabir Abuzər oğlu. Muzeyşünaslıq tədris-metodik vəsait /S.Əmirxanov; elmi red. V.C.Xəlilov; rəy. İ.Hüseynov, A.Əlizadə; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti Bakı: [Bakı Biznes Un-ti], 2012.- 112 s.

 

Əmirli Əli. 15 pyes [Mətn] /Ə.Əmirli.- Bakı: [Öndər], 2006.- 568 s.

 

Əmirli Əli. Hasarıno üzü [Mətn]: pyeslər /Ə.Əmirli; [Azərb. Resp. Mədəniyyətə Turizm Nazirliyi]Bakı: [İdeal-Print], 2010.- 501, [1] s.

 

Əmirov Cəmşid Cabbar oğlu. Qara "Volqa" [Mətn ]Roman C.Əmirov; Red. M.Müştaq; Rəssam A.Məmmədov, Bədii ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatı.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 255 s.

 

Əmirov Eldar. Tarixin fəlsəfəsinə dair bəzi düşüncələr /Eldar Əmirov; Elmi red.: M.Əliyev.- Bakı: Təhsil, 2005.- 168 s.

 

Əmirov Əhliman Məhərrəm oğlu. Neft-mədən avadanlıqlarının keyfiyyətinin təmin olunması [Mətn] /Ə.M.Əmirov, E.A.Məmmədov; Rəyçi: Ə.Süleymanov, T.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti. Maşınqayırma İstehsalat Birliyi.- B.: Elm, 1997.- 222 s. portr., cədvəl

 

 Fikrət Əmirov - 90 [Mətn]: Biblioqrafiya (Əlavələrlə və düzəlişlərlə elektron resurs) / M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı, 2012.

 

 Əmirov Fikrətin anadan olmasının 80 illiyi və kitabxanaların vəzifələri: Metodik tövsiyələr Buraxılışa məsul və ixtisasred.: ..Tahirov; Tərtib edən: .Məmmədov; Rd.: S.İsayeva, Z.Qulamova; .F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bkı: .F.Axundov d. Dövlət Kitabsanası, 2003.- 16 səh.

 

Əmirov Mübariz. İnsan və cəmiyyət [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. -B.: ADPU, 2010.- 580 s.

 

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Orta məktəbdə tarixin tədrisinin aktual problemləri [Mətn]: metodik vəsait /M.Əmirov; red. İ.H.Cəbrayılov; rəyçilər. V.H.Əliyev, S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: [s.n.], 2009.- 158, [1] s.

 

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Tam orta məktəbdə tarixin fəal interaktiv təlimi metodikası [Mətn]: Ali məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti.- Bakı, 2011.-700 s.

 

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Tarix dərslərində şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması [Mətn]: HSM 060111- "Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası" ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün dərs vəsaiti M.M.Əmirov (ön söz); elmi red. F.Rüstəmov.- B.: [ADPU] 2014.- 126, [1] s.

 

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Tarix üzrə dərsdənkənar iş [Mətn]: HSM 060111-"Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası" ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün dərs vəsaiti: [metodik vəsait] M.M.Əmirov (ön söz); red. R.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [ADPU] 2014.-115, [1] s.

 

  Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Tarixin tədrisində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması üzrə işin sistemi [Mətn] /M.M.Əmirov; elmi red. Ə.Ağayev.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 176 s.

 

Əmirov Mübariz Mirəziz oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində tarixin fəal/interaktiv təlimi metodikası [Mətn]: ali məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti M.M.Əmirov (ön söz); elmi red. O.Sultanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [ADPU] 2014.-678, [2] s.

 

Əmirov Ziyafət Məsim oğlu. Microsoft Office Word 2003 [Mətn]: /Z.M.Ərirov; elmi red. M.H.Məmmədova.- Bakı: Elm, 2007.- 662, [2] s.

 

Əmlak bazarı terminləri [Mətn]: İzahlı lüğət: 1001 məlumat /Əmlak Bazarı İştirakçıları İB-nin əməkdaşları tərəfindən tərtib edilib; tərtibçi E.Əsədov [və b.]B.: REC-NAŞİR, 2005.- 220 s.

 

 Əmlakın qiymətləndirilməsinin aktual məsələləri [Mətn]: [Vəsait] /Mövzunu işləyən: R.Ş. Hacıyev və b.- Bakı: [Mütərcim], 1997.- 180 s.

 

 Əmlakın və öhdəliklərin inventarizasiyası: Qaydalar: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva. B,: 2000. 19 səh

 

 Əmmə cüz [Mətn]: Qurani məcid: ba tərcümeyi farsi və türki /tərc. ed. A.Müsbahzadə, Ə.Kayanpur; xəttat. Q.Səfa Bir hissə.- Tehran: İqbal, 1990.- 78 s.

 

 Əmrah Mais. Mərkəzi Asiyanın türk respublikaları müharibə illərində, 1941-1945-ci illər [Mətn] : dərs vəsaiti /tərt.-müəl. M. İ. Əmrah ; elmi red. C. Ə. Bəhramov ; red. S. M. Mustafayeva.B.: Mütərcim, 2015.- 271, [1] s.: portr., cədv., ill., xəritə, gerb, 24 sm.

 

 Əmrah Mais. Şəkidə təhsil : tarix, inkişaf yolu [Mətn] /M. Əmrah, M. Mais qızı ; elmi red. T. H. Musayeva ; red. S. M. Mustafayeva.B.: [s. n.], 2014,522, [1] s.: portr., fotoşək., cədv., 25 sm.

 

Əmrahlı Limunət Şəfi qızı. Məktəbə hazırlığın psixodiaqnostikası [Mətn] /L.Ş.Əmrahlı; Red.P.B.Əliyev; Azərbaycan RespublikasınınTəhsil Problemləri İnstitutu.- B.: Nərgiz, 2006.- 188 s.

 

Əmrahlı Limunət Şəfi qızı. Psixoloji xidmət [Mətn] /L.Ş.Əmrahlı; Rəyçi. Ə.Ə.Əlizadə, R.İ.Əliyev, C.Q. Alıyev; Elmi red. Y.Ş. Kərimov I kitab.- B.: 2007.- 284 s.

 

Əmrahlı Limunət Şəfi qızı. Şəxsiyyət və cəmiyyət [Mətn]: Psixoloji etüdlər /L.Əmrahlı; Elmi red. N.Mehdi B.: MBM, 2007. 200 s.

 

Əmrahoğlu Arif. Epik sözün poetik gücü /A.Əmrahoğlu; Red.: Ş.Alışanov; Rəyçi: K. Əliyev; Rəssam: A.Ələkbərov.- Bakı: Elm, 2000.- 212 s.

 

Əmrahoğlu Cahangir Əsəd. Qədim türk ədəbiyyatının linqvistik poetikası: (M. Kaşğarlının"Divanü lüğat-it-türk"əsərindəki bədii nümunələr əsasında) Əsəd Cahangir; Elmi red.: Tofiq Hacıyev; Rə'yçi: Arif.- B.: Elm, 2000.- 168 səh.

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. Azərbaycanda ali məktəb quruculuğu ali pedaqoji təhsilin təşkili və inkişafı tarixinin oçerkləri [Mətn]: (1917-1941-ci illər) Dərs vəsaiti /M.İ. Əmrahov, M.N. Salahov, N.N.Əsədov; Red. O.B. Sultanov; Rəyçilər. F.A. Rüstəmov, R.İ. Əliyev.- Bakı: Mütərcim, 2007.- 142 s.

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. Böyük ipək yolu [Mətn]: -B.: Mütərcim, 2011. -84 s.

 

Əmrahov Mais İ. İkinci dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri 1939-1945 [Mətn]: Əmrahov Mais.-B.: Mütərcim, 2010. -552 s

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. İkinci dünya müharibəsinin yekunları və dərsləri 1939-1945 [Mətn]: Metodik vəsait /M.İ.Əmrahov, N.Əsədov; Red. O.B.Sultanov; Rəyçi. X.S.Köçərli, Q.Ş.Orucov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı.-Bakı: Mütərcim, 2006.- 76 s.

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. XX əsrdə Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M. İ. Əmrahov; elmi red. O. B. Sultanov; red. N. N. Əsədov; rəyçilər. X. S. Köçərli, Ə. M. Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.-B.: [ADPU-nun nəşriyyatı], 2009. -364 s.

 

Əmrahov Mais İ. Qarabağ xanlığı [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İ.Əmrahov, Ə.Çingizoğlu, H.İ.Həsənov; [elmi red. E.Məhərrəmov; red. N.Əsədov; rəyçilər. S.Məmmədov, C.Mustafayev]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki Filialı.-B.: Mütərcim, 2008.-208 s.

 

Əmrahov M.İ. Şərqi Avropada türk tayfa birlikləri [Mətn]: metodik vəsait /M.İ.Əmrahov, N.N.Əsədov, H.İ.Həsənov; red. Z.N.Kərimov; rəyçi. V.H.Əliyev, O.B.Sultanov, M.M.Əmirov.- B.: [ADPU nəşriyyatı], 2010.- 66, [1] s.

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. Unutsan, unudularsan/M.Əmrahov; Elmi red.: S.A.Məmmədov; Red.: Vaqif Aslan.- Bakı: Müəllim.- 2002.- 116 s.

 

Əmtəəşunaslıq və kimya: Dərslik /A.H.Həsənov, Ə.İ.Babayev, Ə.P.Həsənov, C.M.Vəliməmmədov, L.İ.Əliyeva; Elmi red.: A.H.Əzizov.- Bakı: Elm, 2006.- 540 s.

 

Ən... ilk... ensiklopediyası [Mətn]: [10 cilddə] /baş red. hey. A. Məhərrəmov, B. Babayev, R. Əliyeva və b.; burax. məs. B. Babayev. II cild. B.: Azərnəşr, 1999. 174 s

 

Ən yaxşı müasir sovet pyesləri yazmaq üçün Ümumittifaq müsabiqəsi /Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında İncəsənət İşləri İdarəsi və Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı ; [red. H. Qasımov]. Bakı: [s.n.], 1947.16, [2] s.

 

Ən yeni tarix: 1917-1939-cu illər [Mətn]: orta məktəbin doqquzuncu sinfi üçün dərslik /A.Y.Manuseviç, V.A.Orlov, S.M.Steskeviç və b.; red. V.K.Furayev; tərc. ed. Ə.Mirzəyev, M.Qasımov.- B.: Maarif, 1989.- 150, [2] s.

 

Ən yeni tarix (1939-1988) [Mətn]: Orta məktəbin 11-ci sinfi üçün dərslik S.S.Volk, L.Y.Gertman,G.R.Levin və b.; Red. V.K.Furayev.- B.: Maarif, 1990.- 320 s.

 

Ənbiya oğlu Əbdülhüseyn. XX əsrin 100 görkəmli azərbaycanlısı [Mətn] /Ə. Ənbiya oğlu; Tərcüməçi: H. M. Fərzullayev; Red.: H. A. Mansurzadə Sumqayıt, 2002.- 296 s.

 

Ənnağıyev Ələddin Abbas oğlu. Sanitariya mikrobiologiyası [Mətn] / Ə.A. Ənnağıyev, N.M. Şirinov; Red. E.Məmmədov; Rəssamı. B.Xananyev.- B.: Azərnəşr; 1992.- 157 s.

 

Ənsarian Hüseyn. İslamda ailə quruluşu [Mətn] H.Ənsarian; tərc. ed. M.Sayılov; red. Ş.İxtiyaroğlu; ön söz M.T.Cəfəri.- B.: Nurlar, 2012.-347, [1] s.

 

Ənsər Bilal. Alo, Ləmbəli: telefon-məlumat kitabçası /B.Ənsər, S.Nəzərli.- B.: 2001.- 146 s.

 

Ənsərli Mirzə Məsim oğlu (Ləmbəli). Cəfər Seyidəhməd Krımər [Mətn] /Mirzə Ənsərli; Elmi red. və ön sözün müəll.: V.Arzumanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu.- B,: Qartal, 1998.- 30 s.: portr., 21 sm.

 

Ənsərli Mirzə Məsim oğlu (Ləmbəli). Əhməd Zəki Vəlidi Toqan [Mətn] /M.Ənsərli; Elmi red. və ön sözün müəll.: V.Arzumanlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu.- B,: Qartal, 1998.- 56 s.: portr., 21 sm.

 

Ənsərli Mirzə Məsim oğlu Ləmbəli. İstanbulun məşhur kitabxanaları [Mətn] /Mirzə Ənsərli (Ləmbəli); Red.: A. Məmmədova; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxana.- B.: 1998.- 31 s.: 20 sm.

 

Əntiqə Gövhər. Zərifə [Mətn]: Şerlər /G.Əntiqə; Red.: A.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2001.- 76 s.

 

Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan dramaturgiyası: tarixilik və müasirlik [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 248 s.

 

Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılıq problemləri [Mətn]: [Monaqrafiya] /H.Ənvəroğlu; Elmi red.: .Hacıyev.- Bı: lm, 2004.- 773 səh.

 

Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan romanının inkişaf problemləri [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 336 s.

 

Ənvəroğlu Himalay. Azərbaycan şeirinin poetikası [Mətn].- B.: Nurlan, 2008.- 388 s.

 

Ənvəroğlu Himalay. Ədəbiyyatşünaslıq problemləri ədəbi-nəzəri düşüncə müstəvisində [Mətn] : [məcmuə] H. Ənvəroğlu ; elmi red. E. H. Quliyev ; naşir A. Fəttahova.- B.: [MBM] 2014.- 535, [1] s. portr. 21 sm.

 

Ənvəroğlu Himalay. Sənət və sənətkarlıq məsələləri yeni düşüncə müstəvisində [Mətn] /Himalay Ənvəroğlu; elmi red və ön söz. müəl. N. Paşayeva B.:Elm və təhsil,2011. 367, [1] s.

 

Ənvəroğlu Himalay. Şəhriyar poetikası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /H. Ənvəroğlu, E. Quliyev; Elmi red. İ. Həbibbəyli; Rəyin müəl.N.Cəfərov.- Bakı: 2006.- 228 s.

 

Ərdəbili Arif. Fərhadnamə [Mətn] /A. Ərdəbili; Çevirən və ön sözün müəllifi. X. Yusifli; Elmi red. Ə. Səfərli.-B.: "OKA Ofset", 2007.- 310 s.

 

Ərəb və fars sözləri lüğəti [Mətn]: Azərbaycan klassik ədəbiyyatını oxumaq üçün /red. heyəti. B.T.Abdullayev, Ə.Ə.Orucov, Y.Z.Şirvani; AzSSR EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Yazıçı, 1985.- 1035, [5] s.

 

 Ərəbcə-azərbaycanca lüğət 4 cilddə: 44000 sözvəifadə /AzSSR EA, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İn-tu; tərt. ed. H.H.Zərinəzadə (məsul red.), Ə.M.Nəvai, A.İ.Zahidi, A.Y.Məmmədli I cild.- Bakı: Elm, 1972.- 524, [3] s.

 

Ərəbcə-azərbaycanca lüğət [Mətn]: İki cilddə: Təxminən 45000 söz və ifadə /R. Əliyev I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 440 s.

 

 Ərəblinski Elman Bəşir oğlu. Xaliq [Mətn] /E. B. Babayev, E. B. Babayev; red. R. A. Məmmədov-: Ünsiyyət, 2011. - 444 s.

 

Ərəb filologiyası məsələləri [Mətn] /red. H.M.Zərinəzadə, A.N.İmanuliyeva ; AzSSR Elmlər Akad. Yaxın və Orta Şərq Xalları İn-tu. III buraxılış.- Bakı: Elm, 1979.- 166,[2] s. , cədv. ; 22 sm.

 

Ərəb ölkələri tarixi. [Mətn] Ərəb ölkələri tarixi kursunun proqramı.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1990.- 52 s.

 

Ərəblinski Elxan Bəşir oğlu. Xaliq [Mətn]: Bismillahir rəhmanir rəhim Elxan B.Ərəblinski, Elman B. Ərəblinski; Red.: Kərim Mayıl oğlu.- B.: Nafta-Press, 2004.- 278 s.

 

 Ərəbov Rafiq Bayram oğlu. Texniki dizayn və erqonomika texniki ixtisasların tələbələri üçün dərs vəsaiti /R. B. Ərəbov; elmi red. O. Ə. Məmməd-zadə; rəyçi C. Ə. Kərimov, N. E. Zeynalov, A. D. Nəbiyev, S. Y. Əliyeva.- B.: [s. n.], 2013.[ADNA-nın mətbəəsi].- 110, [1] s.

 

Əroğul Əlisahib. Azərbaycanda erməni-daşnak terrorunun xronologiyası [Mətn]: bədii, tarixi publisistika /Ə.Əroğlu; red. N.Tapdıqoğlu.- Bakı: Təknur, 2009.- 199, [1]s.

 

Əroğul Əlisahib. Böyük Nazar [Mətn]: roman /Əlisahib Ərogul; Red. İ.Kazımov.- Bakı: Ekologiya, 2005.- 308 s.; 21 sm.

 

Əroğul Əlisahib. Erməni-daşnak faşizmi və Azərbaycan.-Bakı: Təhsil , 2007.

 

Ərşadoğlu Elşad. Kələfin ucu [Mətn] : [şeirlər] /E. Ərşadoğlu ; red. A. Əmrahoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 161, [3] s.: portr., il., 20 sm.

 

  Ərzumanqızı İlbəst (Həsənova İlbəst Arzuman qızı). "Qarpız kababı-lal məhəbbət" [Mətn] : (kinohekayə) /İ. Ərzumanqızı, A. İlyasoğlu.- Bakı: MM-S, 2018.- 151, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Ərzumanqızı İlbəst (Həsənova İlbəst Arzuman qızı). Sevirəm deməmiş ölmək olmaz. Şeytan [Mətn] : (Kinohekayə).- Bakı: MM-S, 2019.- 198, [2] s.: 20 sm.

 

Ərzaq malları əmtəəşünaslığı [Mətn]: "ət-balıq və qastronomiya malları" profili üzrə ixtisaslaşdırılan III kurs ərzaq malları şöbəsinin tələbələri üçün metodiki göstərişlər və yoxlama tapşırıqları /RSFSR Ticarət Nazirliyi, Qiyabi Sovet Ticarəti Texnikumu; [tərt. ed. Q.N.Balaxan, V.Q.Buzova; tərc. ed. M.Ə.Miriyev; red. Z.Rüstəmov].-B.: [s.n.], 1968.- 53, [2] s.: 20 sm.

 

Əsas vəsaitlərin uçotu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu. /Burax. məsul: Ə.Babayev.-B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 64 s.

 

Əsəd Sərdar. Cərrah ürəyi şeirlər və poemalar /S.Əsəd; [red. M.İbrahim].- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 113, [3] s. ; 14 sm.

 

Əsədli Gülnar. Nura qərq olunmuş Astaram /G.Əsədli; Red.: Hacı Mehman Fərzullayev.- B.: Mütərcim, 2004.- 172 s.

 

Əsədli Lazım Ağabala oğlu. "Albaniya tarixi" və erməni redaktorunun barmağı tarixi-filoloji araşdırma /L.A.Əsədli.- [Bakı]: Qanun, [2012]191, [1] s.

 

Əsədov A.Ə. Ekologiya hüququ [Mətn]: Dərslik /A.Ə.Əsədov, L.T.Axundzadə, Z.N.Quliyeva; Rəyçi. İ.O.Quliyev; Elmi red. A.M.Qasımov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 512 s.

 

Əsədov .İ. Avropa ədəbiyyatşünaslığı və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikri [Mətn] /Afaq Əsədova; Elmi red.: Şamil Salmanov; Rəyçilər: İsa Həbibbəyli, Vaqif Arzumanlı, Cəlil Nağıyev.- Bakı: Elm, 2006.- 274 s.

 

Əsədov Adil. Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası prosesində milli mədəniyyətin inkişaf perspektivləri [Mətn]: metodik vəsait /A. Əsədov; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Döv. Dəstəyi Şurası; Fəlsəfi Maarifçilik Assosiasiyası İctimai Birliyi.- B.: [s.n.], 2009.- 23, [1] s.: 21 sm.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Anqlo-Amerikan fəlsəfədən etüdlər: anqlo-amerikan fəlsəfədə idealın və reallığın münasibətlərinə dair [Mətn]: /A.Əsədov; elmi red. İ.Məmmədzadə; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: Təknur, 2008.- 51, [1] s.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Gözəlliyin fəlsəfəsi: mahiyyət və onun cismani təcəssümü spiritualist istokratizm işığında [Mətn]: /A.Əsədov; elmi red. F.Köçərli;[ön söz. K.Talıbzadə]; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatl İn-tu.- B.: Nurlan, 2005.- 498, [2] s.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. İdeal və reallıq arasında [Mətn]: estetik və ontoloji prinsiplərdə uyğunsuzluq və müvazinət məqamalarına dair fəlsəfi dialoq /A.İ.Əsədov; elmi red. F.Qasımzadə; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B.: Elm, 2006.- 225, [1] s. portr

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Kosmosentrizm qədim dünyagörüşün başlıca prinsipi kimi [Mətn]: Tədris-metodik vəsit /A. Əsədov; Beynəlxalq Pedaqoji Akademiya; Azərbaycan Fasiləsiz Təhsil Kompleksi "Futuroloq"; Açıq Universitet; Elmi red.: R.Əsədov.- B.: 1998.- 86 s.: portr., 21 sm.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Siyasətin fəlsəfəsi: Dövlət və onun inkişaf mərhələləri siyasi aristokratizmin təkamül dinamikası işığında /Adil Əsədov; Ön sözün müəllifi və rəyçi: F.Köçərli; Elmi red.: A.Şükürov.- Bakı: [Nafta-Press], 2001.- 307 səh., 1 portr.; 21 sm.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Siyasətin fəlsəfəsi: mahiyyətin gerçəkləşdirilməsinə yönələn iradə və onun tarixi taleyi spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstində [Mətn] /A.İ.Əsədov; ön sözün müəl. F.Köçərli; elmi red. İ.Məmmədzadə; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu V cild.- B.: Təknur, 2010.- 415, [1] s.

 

Əsədov Adil İsgəndər oğlu. Siyasətin fəlsəfəsi: mahiyyətin gerçəkləşdirilməsinə yönələn insani iradə və onun tarixi taleyi üzərində düşüncələr [Mətn] : (insan, cəmiyyət, hakimiyyət və siyasət spiritualist aristokratizm fəlsəfəsi kontekstdə).- Bakı: Təknur, 2013.- 463, [1] s.: 20 sm.

 

Əsədov Arif Ərrəhman oğlu. Azərbaycan və İngilis dillərində cümlənin aktual üzvlənməsi [Mətn] Arif Əsədov; N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universiteti.- B.: 1992.- 28 s.

 

Əsədov Arif Ərrəhman oğlu. Azərbaycan və İngilis dillərində mübtədanın rema kimi işlənməsinin müqayisəli tipoloji tədqiqi /Arif Əsədov; Red. və ön sözün müəllifi: B.Q.Hüseynov; Rəyçilər: F.Y.Veysəlli, A.R.Hüseynov.- Bakı: Nurlan, 2005.- 168 s.

 

Əsədov Aslan Məhəmməd oğlu. Atalar sözü və məsəllər [Mətn] /A.Əsədov; red. A.Ş.Əhmədli.- B.:Təhsil NPM; 2008.- 132, [2] s.

 

Əsədov Çingiz D. Azərbaycanda qanköçürmənin tarixi [Mətn] /Ç. D. Əsədov, Z. X. Əlimirzəyeva, P. Hacıyeva. Bakı: [s. n.], 2017.- 287, [1] s.: fotoşək., portr., cədv., 24 sm.

 

Əsədov Elsevər Sabir oğlu. Biologiyadan biliklərin yoxlanılması [Mətn]: yoxlamasuallarvə çalışmalartoplusu /E.S.Əsədov (tərt. ed.); elmi red. R.Sultanov;Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, NaxçıvanDövlətUn-ti.H. 1 Botanika.- B.: [MBM], 2009.- 98, [1] s. cədv

 

Əsədov Ələddin Qurban oğlu. Kompüter haqqında söhbətlər [Mətn] /Ə.Q.Əsədov; [ red. Ş.Məmmədova]Bakı: Gənclik, 1987.- 49,[3] s.

 

Əsədov Firudin Sərdar oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gömrük siyasəti [Elektron resurs] F.Əsədov; red. B.M.Abdullayev.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2009.- 60 s.

 

Əsədov Firudin Sərdar oğlu. Dərbənd xanlığı: /tarixi oçerk/ F.Əsədov; Red.: M.Teymurov.- B.: Bakı Universiteti İqtisad Universiteti, 2004.- 94 səh.

 

Əsədov Heydər. Müəllif layihəsi "Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları" [Mətn] /H.Əsədov, E.Cəfərov; red. R.Kərimov; buraxılışa məsul E.Cəfərov.- B.: [AzETETİ], 2006.23 s.

 

Əsədov Kərəm Sadıx oğlu. Yabanı qida bitkiləri [Mətn] /K.S.Əsədov, O.İbadov; red. F.H.Fərəcov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 94, [1] s.

 

Əsədov Mübariz Xasay oğlu.Orta məktəbin riyaziyyat kursunda məsələ həlli təliminin nəzəri və metodik problemləri [Mətn] : (V-IX siniflər üçün) Bakı: Elm və təhsil, 2018.383, [1] s.: 20 sm.

 

Əsədov Nazir Nəbi oğlu. Azərbaycanın Asiya və Avropa ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri [Mətn]: Qədim dövrdən XIX əsrə qədər: Dərs vəsaiti /N.N. Əsədov; Elmi red. S.A. Məmmədov; Rəyçilər. E. Hacıyev, E. Məmmədova.- B.: 2006.-152 s.

 

Əsədov Oqtay Sabir oğlu. Azərbaycan Respublikasının parlamenti [Elektron resurs] O.Əsədov, R.Cəbrayılov; red. S.Mirzəyev; tərc. ed. Q.Əhmədov, Q.Bayramov, İ.Qafarova.- B.: 2008.- 519, [1] s.

 

Əsədov Rasim Əhməd oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: orta məktəbin 6-cı sinifi üçün dərslik /R.Ə.Əsədov; Ə.M.Əhmədov; elmi red. Q.Ş.Kazımov.- B.: Maarif, 1989.- 158,[1] s.

 

Əsədov S.M. Zoologiya terminləri lüğəti /Azərb. SSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi; tərt. ed. S.M.Əsədov (red.), Y.Ə.Əbdürrəhmanov; red. K.M.Qəmbərov.- Bakı: AzSSR EA, 1961.- 106, [1] s.

 

Əsədov Vaqif Arif oğlu.Azərbyacanın küp qəbirləri [Mətn]: tarix üzrə fəls. d-ru . dər. l. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 07.00.06 /V. A. Əsədov ; , Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.Bakı: 2010.21 s.:
 

Əsədova Adilə. Azərbaycan dilində qrammatik hallar [Mətn]: [monoqrafiya] /A.Əsədova; red. M.Məmmədov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B.: ELM və Təhsil, 2009.- 131, [1] s.: 20 sm.

 

Əsədova Məhəbbət Nəcəf qızı. İngilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri [Mətn] /M.Əsədova; red. A.Axundov; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 145,[1] s. portr., cədv

 

Əsədullayev Seyfulla Qüdrət oğlu. Azərbaycan poeziyasında sonet janrı: Tarixi və nəzəriyyəsi /Ə.Q.Əsədullayev; Red.: Z.Ağayev; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 2002.-68 s.

 

Əsədullayev Seyfulla Qüdrət oğlu. Tarix, sənətkar, müasirlik /S.Q.Əsədullayev; [red. B.Nəbiyev].- Bakı: Gənclik, 1975.- 174, [2] s. , portr.

 

Əsgər Əfzələddin. Türk savaş sənəti [Mətn] /Əfzələddin Əsgər, Məmmədli Qıpçaq; Elmi red.: N.Cəfərov, M.Rəsulov, M. Fətəliyev; Məsləhətçi: A.Rəhimov; Kitabın sponsoru: Q.C.Məmmədov.-Bakı: Yazıçı, 1996.-176 s.

 

Əsgər İlkin. Azərbaycan dilində məhsuldarlıq yaradan qeyri-məhsuldar şəkilçilər [Mətn]: monoqrafiya /İ.Əsgər; elmi red. F.R.Xalıqov.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 147, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Əsgər Tarif. Üşüyən bənövşələr [Mətn] /T.Əsgər; red. R.Behrudi; ön sözün müəl. M.Araz.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 77, [3] s.

 

Əsgərli Əlizadə. Fərdi üslubun poeziyası [Mətn] : [monoqrafiya] /Ə. Əsgərli ; elmi red. T. Hüseynoğlu. Bakı: Vektor beynəlxalq nəşrlər Evi, 2017.- 150, [2] s.: portr., faks., 21 sm.

 

Əsgərli Əlizadə Bayram oğlu. Milli ideal mücahidi [Mətn] /Ə. B. Əsgərli; Ön sözün müəllifi: B. Ə. Nəbiyev; Elmi red.: T. Ə. Əhmədov; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 419 s.

 

Əsgərli Ərəstun. Fələyin bizimlə imtahanı var [Mətn] : [şeirlər] /Ə. Əsgərli ; red. M. İrəvanlı ; dizayn R. Anarqızı. Gəncə: Gəncə Poliqrafiya ASC, 2016.- 375, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Əsgərli Ərəstun. Hər kəs bir mehmandı qoca dünyada [Mətn] : [şeirlər] /Ə. Əsgərli ; red. M. İrəvanlı. Gəncə: Gəncə-Poliqrafiya, 2012.- 188, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının mərhələli inkişafı [Mətn]: [monoqrafiya] /F. Əsgərli; elmi red. Z. Xəlil. B.: [ADPU], 2009.- 435, [1] s., portr.

 

Əsgərli Füzuli. Bədii tərcümə prinsipləri [Mətn].- B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2009.- 226 s.

 

Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu. Ömrün sözü, sözün ömrü [Mətn]: [monoqrafiya] /F. F. Əsgərli; elmi red. Z. Tahirli.- B.: [ADPU], 2008.- 390, [2] s.

 

Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu. Uşaq ədəbiyyatı: qarşılıqlı yaradıcılıq qaynaqları [Mətn]: /F. Əsgərli; elmi red. Z. Xəlil.- B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2010. -414, [1] s.

 

Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu. Zahid Xəlilin sənət dünyası [Mətn] /tərtib ed. F. Əsgərli; elmi red. N. Cəfərli; - ADPU, 2010.- 323.

 

Əsgərli Füzuli Feyruz oğlu. Sehrli dünyanın memarı [Mətn] : yazıçı Zahid Xəlilinin anadan olmasının 70 illik yubileyi münasibətilə : [monoqrafiya] /F. F. Əsgərli ; elmi red. B. Nəbiyev.- Bakı: [ADPU], 2012.- 444 s., [8] v. portr., fotoşək.: 21 sm.

 

Əsgərli Zaman. Nəcəf bəy Vəzirov [Mətn] /Ə.Zaman; Elmi red.: V.Quliyev; Rəssam: Zaur Əliyev.- B,: Şuşa, 1998.- 56 səh.: 1 portr., 21 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Aynasında buta /Ə.Əsgəroğlu; məsləhətçi P.Ayazqızı; red. Z.Əzəmət.- Bakı: Mütərcim, 2012.- 87, [1] s., portr.; 17 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Dərdimizin qan rəngi [Mətn]: poema: 4 dildə /Ə.Əsgəroğlu; tərcüməçilər. S.Məmmədzadə, S.Gülten, O.Hacımusalı; dizayner. M.Qaraxanlı.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 48 s., portr.; 17 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Göyçaydan başlayan ömür yolu /Ədalət Əsgəroğlu; Toplayanı, haz.və burax. məsul: Dilqəm Quluoğlu; Red. və məsləhətçi: Bəxtiyar Əzizli.- Bakı: Azərbaycan, 2000.- 512 səh., portr., fotoşəkil.; 20 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Xocam Xocalı! /Ə.Əsgəroğlu; red. Z.Əzəmət.- Bakı: Ərgünəş, 2012.- 111, [1] s., portr., fotoşək.; 19 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Məmləkətim, canım mənim... [Mətn] /Ə.Əsgəroğlu; red. E.İsgəndərzadə; tərc. N.Məmmədov.- Bakı: Vektor, 2005.- 229, [1] s., portr., fotoşək.; 21 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Özüm qürbətdə, gözüm Vətəndə /Ə.Əsgəroğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 227, [1] s., fotoşək., portr., faks.; 21 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Sabahını itirməyən adamlar [Mətn]: şeirlər /Ə.Əsgəroğlu; red. M.Heydər oğlu.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 167, [1] s.; 20 sm.

 

Əsgəroğlu Ədalət. Texnika elmləri doktoru, professor Calal Mahmudov - 70. Alim və pedaqoq ömrü [Mətn] /Ə.Əsgəroğlu.-Bakı: Adiloğlu, 2003.- 117, [1] s., fotoşək., faks.; 20 sm.

 

Əsgəroğlu İslam. Təhsil quruculuğu və yeni pedaqoji təfəkkür: ideyalar, perspektivlər, problemlər... [Mətn]: Abşeron rayon məktəblərində pedaqoji-psixoloji araşdırmalar İ.Əsgəroğlu; ön sözün müəl. Ə.Ağayev; məsləhətçi N.Ağayev; red. V.Mövsümov.- B.: [s. n.] 2012.- 860, [2] s.

 

Əsgəroğlu İslam. Zəmanəmizin böyük Azərbaycanlısı [Mətn]: İslam Əsgəroğlu, Ağababa İbrahimov; Red. N.Aqaşova; Məsləhətçi. M.Mərdanov.- B.: [Ozan], 2002.- 388 s.

 

Əsgərov Aydın Musa oğlu. Azərbaycan florasının konspekti [Mətn]: əlavələr və dəyişikliklərlə (1961-2009) /A.Əsgərov; red. T.H.Tahirov; AMEA, Genetik Ehtiyatlar İn-tu.- Bakı: Elm, 2011.- 202, [2] s.

 

Əsgərov Aydın Musa oğlu. Azərbaycanın ali bitkiləri [Mətn]: Azərbaycan florasının konspekti /A.M.Əsgərov; Red.: V.C.Hacıyev; AMEA Botanika İnstitutu; ETM "Təfəkkür" Universiteti I.- B.:Elm, 2005.- 248 s.

 

Əsgərov Aydın Musa oğlu. Azərbaycanın ali bitkiləri [Mətn]: Azərbaycan florasının konspekti: [Lamiaceae, Asteraceae] A.M.Əsgərov; red. V.C.Hacıyev; AMEA Botanika İn-tu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ETM "Təfəkkür" Un-ti.Cild III.- B.: Elm, 2008.- 240, [4] s.

 

Əsgərov Bəhram Mehrəli oğlu. Termodinamika və statistik fizika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /B.M.Əsgərov; rəyçi F.M.Həşimzadə.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 625 s.

 

Əsgərov Cavid Səlimxan oğlu. Elektromaqnit sahə nəzəriyyəsinin xüsusi məsələləri [Mətn] : monoqrafiya /C. S. Əsgərov ; elmi red. M. Həmidov. Bakı: Azərnəşr, 2017.- 171, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

 

Əsgərov Cavid Səlimxan oğlu. Elektrotexnika və elektrik maşınları [Mətn]: laboratoriya işlərinin sxemlərinin kompyüterdəyığma proqramları: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.S.Əsgərov, M.S.Ağaməmmədov, T.Ə.Əhmədova; elmi red. R.Kazımzadə; rəyçi F.Məmmədov, T.Qurbanov.- Bakı: ADNA, 2011.- 189 s.

 

Əsgərov Elçin Mirnizami oğlu. İslamın əsasları: fəlsəfə, tarix və əxlaq baxımından [Mətn]: [İslamın əsasları mövzusunda 62 mühazirə] /Dini Araşdırmalar Mərkəzi; ..Əsgərov, N.Ə.Rəhimova.- Bakı: Dini Araşdırmalar Mərkəzi, 2002.- 320 s. , şək. ; 21 sm.

 

 Əsgərov Ələddin Abdulla oğlu. Davamlı insan inkişafı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.A.Əsgərov, E.M.Hüseynov, S.Y.Hüseynov; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər. İ.Məmmədzadə [və b.]Bakı: [Azərb. Döv. Aqrar Un-ti], 2009.- 495 s.

 

Əsgərov Ələddin Abdulla oğlu. Ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərdən istifadə [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.A.Əsgərov; Rəy verən: N.Axundov; İxtisas red.: Ə.Hüseynov.- B.: Maarif, 1989.- 252 s.

 

Əsgərov Ələddin Abdulla oğlu. İnsan və təbiət [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.A.Əsgərov, H.İ.Mahmudov.- Bakı: İşıq, 1992.- 264 s.

 

Əsgərov Ələddin Abdulla oğlu. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xüsusi gigiyenası [Mətn]: Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının tələbələri üçün dərs vəsaiti /Ə.A. Əsgərov, M.M. Əliyev, A.M. Tağıyev.- B.: Maarif, 1992.- 304 s.

 

Əsgərov İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn] 1 iyun 2014-cü ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /İ.Q.Əsgərov (ön söz); naşir Ş.Xuduoğlu; red. R.Ə.Bayramov. K. 1.- [Bakı]: Qanun, 2014.-947, [1] s. gerb

 

Əsgərov İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası /İ.Q.Əsgərov; B.H.Əsədov; red. Y.Ə.Mehdiyev I kitab.- Bakı: Qanun, 2004.- 526, [2] s. ; 24 sm.

 

Əsgərov İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası [Mətn] /İ.Q.Əsgərov; red. R.Ə.Bayramov; naşir. Ş.Xuduoğlu II kitab.- Bakı: Qanun, 2006.- 311, [1] s.

 

Əsgərov İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası [Mətn] 2008-ci ilin iyulunadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /İ.Q.Əsgərov; red. R.Ə.Bayramov; naşir. Ş.Xuduoğlu III kitab.- B.: Qanun, 2008.- 823, [1] s.

 

Əsgərov İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası [Mətn]2009-ci ilin 7 aprelinədəki olan əlavə və dəyişikliklərlə /İ.Q.Əsgərov; red. R.Ə.Bayramov; naşir. Ş.Xuduoğlu I-II kitab.- [Bakı]: Qanun, 2009.- 783, [1] s. , 1 portr. ; 25 sm

 

Əsgərov İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin kommentariyası [Mətn]2010-cu ilin 20 aprelinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /İ.Q.Əsgərov; red. R.Ə.Bayramov; naşir Ş.Xuduoğlu III kitab.- Bakı: Qanun, 2010.- 823, [1] s. , portr. ; 25 sm.

 

Əsgərov İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn]: 2010-cu ilin 20 mayınadək olan əlavə və dəyişikliklərlə /İ.Q.Əsgərov (ön söz.); red. R.Ə.Bayramov; naşir. Ş.Xuduoğlu; IV Kitab.- Bakı: Qanun, 2010.- 399, [1] s.

 

Əsgərov İdris Qasım oğlu. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin Kommentariyası [Mətn]: 3 yanvar 2015-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə /İ.Q.Əsgərov (ön söz); naşir Ş.Xuduoğlu; red. R.Ə.Bayramov.K. 2. [Bakı]: Qanun, 2015.- 1118, [1] s. gerb

 

Əsgəroğlu İslam. (Məmmədov İslam Əsgər oğlu) Xilaskar, Qurucu, Fövqəlbəşər [Mətn] /İslam Əsgəroğlu B.: Ozan, 2004.- 296 s.

 

Əsgərov İsmayıl Binnət oğlu. İbtidai hərbi təlimin metodikası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /İ.B.Əsgərov; T.R.Fərzəliyev; Red.: H.O.Ocaqov; Rəyçilər: M.A.Cahangirov, T.O.Həsənov; Naşir: Ə.Ələkbərov.- Bakı: Ağrıdağ, 1999.- 248 s.

 

Əsgərov İsmayıl Binnət oğlu. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsasları [Mətn] /İ.B.Əsgərov; Elmi red.: H.O.Ocağov; Rəyçilər: M.A.Cahangirov; B.S.Quliyev.- Bakı, 2000.- 152 s.

 

Əsgərov Mayıl Binnət oğlu. Linqvopsixologiya və ya dilin psixologiyası. [Mətn] : .- B.: Elm və təhsil 2011.- 305 [2] s. 21 sm.

 

Əsgərov Mayıl Binnət oğlu. Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsi [Mətn] /M. B. Əsgərov ; elmi red. Q. Ş. Kazımov. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 191, [1] s.: portr., ill., cədv., 20 sm.

 

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Adın tarixi, tarixin adı [Mətn]: paleotoponimlər: dərs vəsaiti /N.Əsgərov; elmi red. N.Xudiyev; rəyçilər. Ə.Tanrıverdi, N.Məmmədov, R.Eyvazova, K.Bəşirov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ADPU.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 279, [1] s.

 

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Areal türk onomastik vahidlərinin linqvistik xüsusiyyətləri [Mətn] /Nəbi Əsgərov; Elmi redaktor: Afad Qurbanov.- Bakı: Elm, 2005.- 485 s.

 

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Azərbaycan çay adlarının tarixi-linqvistik təhlili [Mətn] N.Əsgərov; elmi red. B.Xəlilov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 575, [1] s.

 

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Azərbaycan hidronimləri Nəbi Əsgərov; Red: Afat Qurbanov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 2002.- 146 səh.

 

Əsgərov Nəbi Ələsgər oğlu. Azərbaycanın makrotoponimləri [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Ə.Əsgərov; elmi red. M.Çobanov; rəyçilər. Q.Məşədiyev, İ.Kazımov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Ped. Un-ti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 486, [2] s.

 

Əsgərov Rafiq Əşrəf oğlu. Klinik anatomiya və operativ cərrahlıq [Mətn]: Sual və cavablarda / R.Ə. Əsgərov, Ə.Ə. Quliyeva; Rəyçi.B.M. Aşurov.- B.: Təbib; 1992.- 232 s.

 

Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu. Düşüncə tərzi [Mətn] /Ş.Q. Əsgərov B.: Azərbaycan, 2008. -336 s.

 

Əsgərov Şahlar Qaçay oğlu. Təhsilimiz dünən, bu gün, sabah /Ş.Əsgərv; Red.: S.Ağababayeva; Rəssam: N.Rzaquliyev.- Bkı: Azərbaycan, 2003.- 280 s.

 

Əsgərov Şamil Səlim oğlu. (Şamil Dəlidağ) Körpələrin münəccimi Şamil Əsgərov; Rd.: Mürvət, Qədimoğlu (Şəkərli).- Bı: Təfəkkür, 2003.- 195 səh.

 

Əsgərov Vüqar. Dövlət qulluğuna qəbul üzrə qanunvericilik toplusu və test tapşırıqları [Mətn]: 2013-cü ilin sentyabr ayının 15-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə: [toplu] /V.Əsgərov, E.Əliyev; nəşrə məsul şəxs N.Adilov; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi; Azərb. Gənc Hüquqşün. Birliyi; Azərb. Hüquqşün. Konfederasiyası Buraxılış B.: [Adventa Qroup], 2013.- 378, [5] s.: fotoşək., cədv., 20 sm.

 

Əsgərov Vüqar İsa oğlu. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları /V. Əsgərov; Red.: K. İsmayılov.- B.: Respublika Xatirə Kitabı, 2005.- 251 s.

 

Əsgərov Vüsal Feyzulla oğlu. İman sahibi Feyzulla Şirəli oğlunun dəftərləri /V.Əsgərov; red. Ş.Əlifoğlu.- Bakı: [Səda], 2008.- 175, [1] s., portr., fotoşək.; 21 sm.

 

Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları: Dərslik /Z.Əsgərov (red.), E.Nəsirov, M.İsmayılov.- Bakı: QAPP-POLİQRAF, 2005.- 376 s.

 

Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu. Konstitusiya hüququ [Mətn]: Dərs vəsaiti /Z.A.Əsgərov; Elmi red.: M.N.Ələsgərov.-Bakı: Bakı Universiteti, 2002.- 632 s. ; 22 sm.

 

  Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu. Konstitusiya hüququ [Mətn]: Dərs vəsaiti /Z.A.Əsgərov; Elmi red.: M.N.Ələsgərov; Rəyçilər: İ.A.Əliyev, R.R.İsmayılov, M.İ.İsmayılov, E.H.Nəsirov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2006.- 698 s.

 

 Əsgərova Afaq Məmməd qızı. "Oğuznamə"nin dili .-Dərs vəsaiti.-B.: Təhsil, 2011. - 210 [] s.

 

 Əsgərova Rəfiqə Əsgər qızı. Yaşlıların təhsilinin aktual məsələləri [Mətn]: [monoqrafiya] R.Əsgərova; elmi red. A.A.Abdullayev; rəyçilər A.D.Zamanov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu Bakı [s. n.] 2013.- 423, [1] s.

 

 Əsgərova Sevinc İsrafil qızı. Anarın dili: Nəsr, dramaturgiya, publisistik S.İ.Əsgərova; Elmi red.: N.Q.Cəfərov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Nurlan, 2002.- 136 səh. 20 sm.

 

Əsgərova Zöhrə Qulam-Hüseyn qızı. Özgə evin işıqları [Mətn]: Povestlər /Z.Əsgərova.- B.: Yazıçı, 1989.- 192,[2] s.

 

Əskər Nailə. İslam coğrafiyası və Azərbaycanda oyunlar [Mətn] /N.Əskər; red. Q.Şəhriyar; AMEA, Folklor İnstitutu; [fotoqraf M.Sancı] Bib-ID. vtls000542963.- Bakı: [Elm və təhsil], 2017.- 159, [1] s.: foto 2017/475

 

 Əskər Ramiz. Qutadğu Bilig /R.Əskər; Elmi red.:.Hacıyev.- B.: Elm, 2003.- 320 s.

 

 Əskər Ramiz. Mahmud Kaşğari və onun "Divanü lüğat-it-türk" əsəri /sponsor. B.Ə.Abdullayev; [R.Əskər; elmi red. T.Hacıyev] B.: [MBM];2008.- 432 s.,portr.

 

 Əski (keçmiş) Azərbaycan əlifbası [Mətn]: ADU-nun bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram /Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti;tərt. ed. A.Babayev; red. İ.Z.Qasımov; rəyçilər Ə.Rəcəbli, F.Əhmədov.- B.: [s.n.], 2009.- 13, [1] s.

 

Əski Azərbaycan yazısı [Mətn]: proqram /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti, S. M. Kirov ad. ADU; tərt. ed. S.Q.Əlizadə; red. T.Hacıyev.- Bakı: ADU, 1986.- 7 s. ; 21 sm.

 

Əski Azərbaycan yazısı [Mətn]: Pmetodiki göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. Ə.Yaqubi; elmi red. S.Əlizadə.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 84,[2] s.

 

Əski çap kitabları kataloqu [Mətn]. I cild. B.: Nurlan, 2008. 250 s

 

Əski çap kitabları kataloqu [Mətn] Farsdilli kitablar [Mətn] /Tərtib edən: T.Həsənzadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İstitutu II cild.- Bakı: Nurlan, 2007.- 440 s.

 

Əski çap kitabları kataloqu [Mətn] Ərəbdilli kitabları /tərt. ed. və ön söz müəl. K.Şərifli; elmi red. M.Adilov; red. S.Nəsirova; AMEA, M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu III-cü cild.- Bakı: Nurlan, 2010.- 412, [4] s.

 

Əski türk yazılı abidələri müntəxəbatı [Mətn]: Dərs vəsaiti /tərtib edəni, ön söz, qeyd və lüğətin müəllifi. Ə.A.Quliyev; rəyçilər. M.Seyidov, C.Cəfərov; ixtisas red. K.Vəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 1994.- 280 s.

 

Əskişəhər şairlərinin şer antologiyası [Mətn]: [Şerlər] /Red. və ön sözün müəllifi: E.İsgəndərzadə; Azərbaycan türkcəsində nəşrə hazırlayanlar: .İsgəndərzadə, .Hacımusalı.- B.: Vektor NE, 2005.-70 s.

 

Əsli və Kərəm [Mətn] Təbriz: [1991].- 120 s.

 

Əsrin müqaviləsi: 1994-1999.- Bakı, 1999.- [17] s.

 

Əsrin müqaviləsi 10 il.- B.: ARDNŞ, 2004.- 36 s.

 

Əsrin müqaviləsi-10 Azərbaycan böyük inkişaf yollarında [Mətn]: Tarixi-siyasi təhlil /Ön söz: Y. Rüstəmov; Elmi red.: Ə.Tağıyev; Tərtibçilər: F.İsmayılov, S.S.Həsənov; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Min bir Mahnı MMC, 2004.- 182 s. 3 v.fotoşək, portr

 

Ətraf mühit və ekologiya [Mətn]: Elmi-metodik konfransın materialları /Red.: Ş.Y.Göyçaylı, V.Hacıyev, C.Nəcəfov, N.Mikayılov və b.- B.: Ozan, 1997.- 768 s.

 

Ətraf mühitə dair informasiya haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 11 səh.

 

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə milli fəaliyyət planı [Mətn] /Ön söz: A.Şərifov; Dövlət Ekologiya və Təbiətdən istifadəyə Nəzarət Komitəsi.- B.: [Press-Alyans], 1998.- 67 s.: fotoçək., xəritə, 27 sm.

"Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə etmək məqsədilə filiz-mineral yataqları və sənaye tullantılarından istifadə olunması" elmi-təcrübi konfransının materialları [Mətn] 25-26 may 1989-cu il /Azərbaycan SSR Elmər Akademiyası, Gəncə Elm Mərkəzi; [red. hey. F.Y.Əliyev, Z.A.Xasıyev, Ç.Q.İsmayılov].- B.: Elm, 1990.-120 s.

 

Ətraf mühitin normativ hədlərinin və normativdən yüksək çirklənməsinin ödənməsi üçün hesablama metodikası [Mətn] / Red. T.Ə.İsmayılov; Tərtib ed. T.A.Cavanşir; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi.- Bakı; 1992. 40 s.

 

Əvəz Müəllim. Cənub həsrəti [Mətn] /Əvəz Müəllim ; red. B. Sadiq. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 119, [1] s.: portr., şək., ill., 16 sm.

 

Əvəz Müəllim. Sənli günlərim [Mətn] /Əvəz Müəllim ; [naşir A. Fəttahova ; dizayn.: İ. Əhmədova, M. Babayev]. Bakı: [MBM], 2016.- 223, [1] s.: fotoşək., ill., 21 sm.

 

Əvəzoğlu Təhməz. Qubadlıdan nigaranam: [Şerlər] T.Əvəzoğlu; Red.: X.Rəhimli.- B.: Mütərcim, 2001.- 200 səh.

 

Əvvəllər fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicilərinin cari vergi ödənişləri: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 4 səh.

 

Əylisli Əkrəm Nəcəf oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əkrəm Əylisli.-B.: Şərq-Qərb, 2004. -368 s.

 

Əyyub Nəriman. Dünya [Mətn] : [poemalar və şeirlər] /N. Əyyub ; red. Q. Nəcəfzadə. Bakı: Nərgiz, 2015.- 223, [1] s.: ill., portr., 17 sm.

 

Əyyub Nəriman. Qəhrəman Mübariz [Mətn]: [şeirlər və poema] N. Əyyub; red. İnqilab Xan Rəvan.-Bakı.- Adiloğlu.- 2012.- 221, [1] s.

 

Əyyub Nəriman. Şəhid Xocalı [poema : şeirlər] /N. Əyyub ; red. O. Əfəndiyev.-Bakı : Nərgiz , 2013.-229, [1] s.

 

Əyyub Nəriman. Vətən [Mətn]: (şeirlər və poemalar) /Nəriman Əyyub; Red. B.Qəmxar.- B.: Adiloğlu, 2008.- 264 s

 

Əyyub Nəriman. Zakir.- B.: Nərgiz, 2012.- 180 s.

 

Əyyubov Əyyub Abdin oğlu. Biznes sistemləri, yolları və prinsipləri [Mətn]: Sahibkar fəaliyyətinin anatomiyası /Əyyub Əyyubov; Red. Ş.Səlimbəyli.- B.: Sabah, 1995,128 s. ill., 1fotoşək

 

Əyyubov Səlahəddin. Bəhai Dini Azərbaycanda və ya bütün dinlərdə Vəd Olunmuş Kəsin zühuru [Mətn] /S. Əyyubov, [Bakı]: [Ekspress], [2013.] 245 s.: xəritə, fotoşək., portr., cədv., 20 sm.

 

Əzim qızı Sevinc. Marketinq və onun aktual məsələləri [Mətn] /Sevinc Əzim qızı; Elmi red.: E.H.Məmmədov.- Bakı: Təhsil NPM: Elm, 2005.- 107 s.

 

Əzimli Azər. Azərbaycan-NATO münasibətləri (1992-2000) /A.Əzimli; elmired. M.Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 226 s.

 

Əzimli Əbülfəz Tahir oğlu. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrində təhkiyə poetikası [Mətn]: Elmi-metodik vəsait /Ə.T.Əzimli; Red.: Y.İ.Axundlu; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan: Əcəmi, 2005.- 72 s.

 

 Əzimli Əbülfəz Tahir oğlu. Yeni dövr tənqidi və tənqid /Əbülfəz Əzimli; Elmi red.: Əliyev, Kamran.- Bakı: Elm, 2001.- 160 s.

 

Əzimli Qulam E. Yaş və pedaqoji psixologiyanın müasir problemləri [Mətn]: Ali məktəblər üçün tədris vəsaiti /Q.E.Əzimli; Rəyçilər Ə.Ə.Əlizadə, Ə.T.Baxşəliyev; İxtisas red. Ə.S.Bayramov.- Bakı: 2006.- 530 s. , portr.; 22 sm.

 

Əzimli Qulam. Yaş və pedaqoji psixologiyanın müasir problemləri [Mətn]: Ali məktəblər üçün tədris vəsaiti /Q.E.Əzimli; Rəyçilər Ə.Ə.Əlizadə, Ə.T.Baxşəliyev; Ön sözün müəll. Ə.Bayramov.-B.: Nurlan, 2008.- 526 s.

 

 Əzimov Böyükağa Əliqulu oğlu. Neft mədəninin elektrotexnikasının əsasları /B.Ə.Əzimov; [red. A.Ə.Ələkbərov] I hissə.- B.: Azərneftnəşr, 1954.- 451, [2] s.

 

Əzimov Böyükağa Əliqulu oğlu. Neft mədəninin elektrotexnikasının əsasları /B.Ə.Əzimov; [red. C.C.Əmirov] II hissə.- B.: Azərneftnəşr, 1956.- 447, [1] s.

 

Əzimov Hikmət. Qax şəhidləri [Mətn] /H.Əzimov; Sponsorlar: Ə.Əhmədzadə, M.Rəcəbov, K.Ramazanov, X.Məmmədov, H.Nəzirov.- Bakı: Səda, 1996.- 145 s. , portr. ; 20 sm.

 

Əzimov Qulam Eynulla oğlu. Psixi inkişaf və tərbiyənin müasir problemləri: Ali məktəblər üçün tədris vəsaiti /Q.E.Əzimov; İxtisas red.: Ə.S.Bayramov.- B.: 2004.- 338 s.

 

  Əzimov Musa Əli oğlu. Diferensial tənliklər [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.Ə.Əzimov, F.H.Səlimov, Ş.F.Məmmədov; rəyçilər. Q.Ə.Orucov; elmi red. F.Q.Maqsudov.- Bakı: Maarif, 1991.- 674 s.

 

  Əzimova Aygün. Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii publisistikası [Mətn] : -Bakı: Elm və təhsil, 2018.206, [2] s.

 

  Əzimova Rəfiqə. İnsanşünaslıq-XXI əsrin elmidir [Mətn] : sintezin məna təşkil edən konstantlarının axtarışında /R. Əzimova ; red. R. Əsgərov ; tərc. İ. Rüstəmov ; AMEA Fəlsəfə, Sosialogiya və Hüquq İn-tu, Sosiologiya və Sosial Psixologiya şöbəsi.- Bakı: Təknur, 2012.
 

  Əzizbəyli Ramiz. Cızma-qaralar [Mətn] : Deyimlər, şeirlər, ithaflar, hekayələr.- Bakı: Ecoprint, 2019.- 190 [2] s.: 21 sm.

 

Əziz Boran. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, həyata keçirilmə üsulları və nəticələri [Mətn] /B.Əziz; Elmi red. M.Q.Abdullayev; Red. Ə.Ağalarov Rəyçi. F.F.İbrahimli və b.- B.: Azərnəşr, 2008.- 224 s.

 

Əziz Musa. Qələbə lap yaxında idi... [Mətn]: povest /M. Əziz; red. və ön söz müəl. K. Cəfərli.-B.: Azərnəşr, 2010.- 203, [5] s.

 

Əziz Vahid. Aylı pəncərə [Mətn]: şeirlər /V.Əziz; [red. İ.Tapdıq]Bakı: Gənclik, 1974.- 63, [1] s.; 17 sm.

 

Əzizbəyov X.Ə. Azərbaycanca-rusca lüğət /tərt. ed. X.Ə.Əzizbəyov; red. B.T.Abdullayev, Z.R.Tağıyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1965.- 417, [1] s.

 

Əzizoğlu Həsən. Türklüyümüz [Mətn] /Həsən Əzizoğlu; Ön söz müəl. N.Cəfərov; Red. S.Nəzərli.- Bakı: AzAtaM, 2007.- 224 s.; 20 sm.

 

 Əzizbəyova Püstə Əzizağa qızı. Məşədi Əzizbəyov [Mətn] /P.Ə.Əzizbəyova.- Bakı: Azərnəşr, 1955.- 76, [2] s.

 

 Əzizbəyova Püstə Əzizağa qızı. Onlar 26 nəfər idi P.Ə.Əzizbəyova; [red. S.Tahirova].- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 147, [5] s.

 

 Əzizov Arif Məhəmmədəziz oğlu. Meyvələr və giləmeyvələr şəfavericidir. Arı məhsullarının qida və müalicə əhəmiyyəti. Sıyıqlar sağlam qidanın əsasıdır [Mətn] /A.M.Əzizov, C.A.Əzizov, A.İ.İbrahimova; red. S.D.Sadıqova, G.S.Abduləzizova.- B.: [s.n.], 2008.- 158 s. cədvəl, şək

 

Əzizoğlu Aslan. Dəli kürün kür balası [Mətn] /Aslan Əzizoğlu; Sponsor: Ş.M.Həsənov; Red.: İslam Sadıq.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 104 s.

 

Əzizoğlu Sabir. Elm və həqiqət [Mətn] /S. Əzizoğlu ; red. N. Məmmədli ; [ön söz Ə. Ə. Məmmədov ; dizayn K. İbrahimov].- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 334, [2] s.: portr., ill., cədv., 22 sm.

 

 Əzizov .. Açıq mədən işləri: Ali məktəblər üçün dərslik /..Əzizov, H.H.Muxtarov, ..Nağıyev; Baş red.: .Hüseynov.- Bı: Elm, 2003.- 420 s.

 

Əzizov Arif Məhəmmədəziz oğlu. Dağ-mədən işlərinin əsasları [Mətn]: dərslik /A.M.Əzizov, Z.C.Əfəndiyeva; rəyçi. R.B.Muradov, elmi red. H.M.İbrahimov.- Bakı: ADNA-nın nəşriyyatı, 2010.- 278, [1] s.

 

Əzizov B.M. Tətbiqi ekologiyanın əsasları [Mətn]: dərslik B.M.Əzizov, M.İ.Əliyev, C.S.Mehdiyev; elmi red. A.Ş.Mehdiyev; rəyçilər Ş.Y.Göyçaylı, N. H.Cavadov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC, Milli Aviasiya Akad.- B.: [s. n.] 2013.- 437, [1] .

 

Əzizov Elbrus İslam oğlu. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası: Dialekt sisteminin təşəkkülü və inkişafı [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.İ.Əzizov; Rəyçilər: M.İ.İslamov, G.Q.Vəliyeva; İxtisas red.: Ş.X.Xəlilov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1999.- 354 s.

 

Əzizov Eldar Əziz oğlu. Difai [Mətn]: XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin tarixi şərtləri və səbəbləri /E. Əzizov.-B.:2009.- 359, [1] s.

 

Əzizov Əflatun Polad oğlu. Biologiya [Mətn]: Testlər və çalışmalar: Abituriyentlər üçün vəsait /Ə.P.Əzizov; Elmi red. və ön söz: Ə.H.Qasımov; Red. R.İ.Əliyeva; Rəyçilər: C.Ə.Nəcəfov, R.Ə.Əıiyev.- B,: Çıraq, 1998.- 182 s.: 20 sm.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika [Mətn]: (buraxılış işləri və kurs layihələrini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər): dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, İ. Y. Hacıyeva, H. Ə. Heydərov; red. M. A. Qarayev; rəy. S. H. Babayev, S. O. Hüseynov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Bakı [s.n.] 2003. ADNA 94, [1] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika.-Bakı 2003.34 s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika hidroaparatları [Mətn]: dərs vəsaiti.-Bakı 2003.94 s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan laboratoriya işləri [Mətn]: dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, Ə. S. Əhmədov, H. Ə. Heydərov, V. H. Əzizov; elmi red. A. M. Rəhimov; rəy verənlər M. A. Qarayev, R. X. Abdullayev; Azərb. Döv. Neft Akad.Təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş Bakı [s.n.] 2009. ADNA 230, [2] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan məşğələlər [Mətn]: dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, İ. Y. Hacıyeva, V. H. Əzizov; red. A. M. Rəhimov; rəyçilər M. A. Qarayev, R. X. Abdullayev; Azərb. Dövlət Neft Akad..-Bakı [s.n.] 2008. ADNA 156, [1] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika 2 cilddə: dərslik /Ə. H. Əzizov, X. M. Heydərov; red. Ə. S. Əhmədov; rəy ver. V. T. Məmmədov [və b.]; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- I cild.- B.: ADNA, 2012.- 503 [] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika 2 cilddə: dərslik /Ə. H. Əzizov, X. M. Heydərov; red. Ə. S. Əhmədov; rəy ver. V. T. Məmmədov [və b.]; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- II cild.-B.: ADNA, 2012. -520 [] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik maşınlar [Mətn]: dərslik Ə. H. Əzizov, M. A. Qarayev, H. Ə. Heydərov, S. Ə. Ağammədova; red. Ə. S. Əhmədov; rəy verənlər A. M. Məmmədzadə, V. T. Məmmədov, Ç. İ. Sultanov; Azərb. Döv. Neft Akad.-Bakı [s.n.] 2010. [ADNA] 601, [1] s.

 

 Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Hidravlik maşınlar və hidravlik intiqallar kursundan laboratoriya işləri [Mətn]: dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, S. Ə. Ağammədova; red. H. Ə. Heydərov; Azərb. Dövlət Neft Akad.təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş Bakı [s. n.] 2008. [ADNA] 190, [1] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Hidravlik maşınlar" kursundan laboratoriya praktikumu [Mətn]: dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, S. Ə. Ağammədova; red. H. Ə. Heydərov; rəy. M. A. Qarayev, S. O. Hüseynov; Azərb. Dövlət Neft Akad..-Bakı [s.n.] 2007. ADNA 118, [2] s.

 

Əzizov F. Ali məktəbə daxil olanlar üçün riyaziyyatdan müsabiqə məsələləri (həlli ilə).- Bakı: ERGÜN, 1992.- 372 s.

 

Əzizov Rahim Zaman oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində peşəyönümü məsələləri [Mətn]: metodik vəsait R.Z.Əzizov; elmi red. İ. M. Mayılov; rəyçi Ə. M. Abbasov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi , Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: Müəllim, 2013.- 137, [1] s.

 

Əzizov Rüstəm Duman oğlu. Televiziya həyatımızda [Mətn]: Azərbaycan televiziyasının 30 illiyi münasibətilə /R. D.Əzizov; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti; [red. Q.Həsənov].- Bakı: [s.n.], 1988.- 83, [3] s. ; 20 sm.

 

Əzizov Tofiq Hüseyn oğlu. Azərbaycanın etnik tarixindən [Mətn]: /Tofiq Əzizov; Red.: Q. Bəxtəvər.- B.: [Səda], 1997.-48 s.

 

Əzizov Türyan Əziz oğlu. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində.-Bakı: Zaman , 1997.

 

Əzizov Vəsadət Əli oğlu. Kəskin zəhərlənmələr [Mətn] /V.Ə.Əzizov, İ.N.Əfəndiyev, L.Q.Əmrahova.- B.: [Ünsiyyət], 2001.-195, [1] s.

 

Əzizov Vəsadət Əli oğlu. Kliniki toksikologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Ə.Əzizov, İ.N.Əfəndiyev, A.S.Maqsudov; rəyçilər. A.Ə.Axundbəyli, Ə.A.Hidayətov; Azərb. Respub. Səhiyyə Nazirliyi.- B.: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2004.- 282, [2] s.

 

Əzizov Vəsadət Əli oğlu. Ürək-qan damar sisteminin xəstəlikləri [Mətn]: (təsnifatı,diaqnostikası, müalicəsi və ekspertizası) /V.Ə.Əzizov, S.N.Alimetov; Elmi red. S.N.Alimetov.- B.: Təbib, 1994.- 280 s.: cədv., ill

 

Əzizova E.D., Mustafayeva Z.İ., Bayramova S.R., Əzizov A.A. Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət-məlumat kitabçası.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2011.- 214 s.

 

Əzizova Elnarə. İngiliscə-Azərbaycanca ədəbiyyatşünaslıq terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /Elnarə Əzizova, M.Qazıyeva, Elmira Əzizova; Elmi red.: Z.A.Ağayev; Naşir: T.H.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2002.- 140 s.

 

Əzizova Nəzakət. Bənövşəli görüşlər [Mətn]:-B.: 2010.- 191 s.

 

Əzizova Nəzakət. Gözlərimin günahı [Mətn]: -B.: İrşad, 2008. -103 s.

 

Əzizova Nəzakət. H.Cavid dramaturgiyasında İnsan, İblis,Tanrı[Mətn]:-B.: 2009. -151 s.

 

Əzizova Nəzakət. Hüseyn Cavid dramaturgiyasında qadınların tipləri və Cavidin məhəbbət konsepsiyası [Mətn] /Nəzakət, Əzizova; Elmi red.: X.Əliyev.-B.: Sabah, 2005.-272 s.

 

Əzizova Nəzakət. Könlümün yükü [Mətn]:-B.: İrşad, 2008. -118 s.

 

Əzizova Nəzakət. Yarı yuxuda gördüm [Mətn] /Nəzakət Əzizova; Rəssamı. Rəna Cəfərova B.: Borçalı NPM, 2004.- 136 s.

 

Əzizova Nəzakət Məhərrəm qızı. Romantizm. Akademik Məmməd Cəfərin tədqiqatları əsasında [Mətn]: Hüseyn Cavidin Həyat və yaradıcılığı ədəbi tənqiddə (Rafael Hüseynovun "Vaxtdan uca" (Cavidlər) əsəri əsasında); Hüseyn Cavid və ədəbi tənqid (XX əsrin əvvəlləri); Hüseyn Cavid haqqında ən yeni tədqiqatlar (XX əsrin sonları) /Nəzakət Əzizova; Elmi məsləhətçi. Ş. Salmanov; Elmi red. R. Hüeynov.- B.: Borçalı, 2007.- 97 s.

 

Əzizxanlı Məmmədxan Nehmət oğlu. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əlavə və dəyişikliklər haqqında təkliflər toplusu [Mətn] Məmmədxan Əzizxanlı; red. F.Ağazadə (ön söz.); naşir Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 342, [2] s., [1] v.

        Əzizxan Tanrıverdi dilçilikdə /tərt. və red. İ. Abbasov ; elmi məsləhətçi N. Cəfərov.Dil sevgisindən dilçiliyə [Mətn] : Bakı: Elm və    təhsil, 2017.315, [1] s.: 21 sm.  

       Əzizxan Tanrıverdi-60 [Mətn] :Bakı: Elm və təhsil, 2018.206, [2] s.: 21 sm.

 

 


1 2 3 4 5 6

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved