Ə

1 2 3 4 5 6


 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu [Mətn] /Red. F.Nağıyeva; Fotoqraf. F.Xayrulin; Rəssam. E.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. B.: Azərbaycan, 1995.48 s. foto, il

 

ƏDV-dən azad olunan malların siyahısı: (13 iyul 2000-ci il 124 - li qərar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 20 s.

 

ƏDV-nin hesablanması: (Tövsiyələr): Vergi Məcəlləsinin tətbiqi sənədləri /Burax. məsul: N. Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 52 s.

 

Əbdoli Əli. Kadusların tarixi /Ə.Əbdoli; Red.: N.Məmmədov; Fars dilindən tərcümə edən: .Quliyev.- Tehran, 2002.- 272 s.

 

Əbdülhəsənli Tofiq. Azərbaycan dili [Mətn]: işgüzar yazışmalar: dərs vəsaiti /T.Əbdülhəsənli, A.Hüseynova, G.İsmayılzadə; elmi red. E.Cahangirova; [baş red. İ.Səfərova; red. İ.Hüseynova]; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlətİqt. Un-ti.- B.: [İqtisadUniversiteti], 2011.- 270 [1] s. gerb., il., cədv

 

Əbdülqasımov Vaqif Əmir oğlu. Azərbaycan tarı [Mətn] /V.Əbdülqasımov; rəyçi. A.Məmmədov.-B.: İşıq, 1989.- 95, [1] s.

 

Əbdülrəhimov Ramiz Həmid oğlu. İnşaat fizikası ali texniki məktəblər üçün dərslik/R.H.Əbdülrəhimov; ixtisas red. M.Nəcəfov, Y.Naziyev, Q.Qeybullayev.- Bakı: Maarif, 1983.- 346, [2] s.

 

Əbdülrəhmanov Fəzail İkraməddin oğlu. Akustik sistemlər F.İ.Əbdülrəhmanov, M.Ə.Qurbanov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 124 səh. ill. 20 sm.

 

Əbdülsəlimzadə Qüdrət Yaquboğlu. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: metodik vəsaittərt. ed. Q.Y.Əbdülsəlimzadə; red. A.T.Əhmədov; rəyçi İ.İ.Meyrəliyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [BiznesUniversiteti] 2013.- 119 s.

 

Əbdülsəlimzadə Qüdrət Yaqub oğlu. Nikbin faciə: Qanlı Yanvar düşüncələri /Q.Y.Əbdülsəlimzadə.- Bı: 2002.- 136 səh. ; 20 sm.

 

 Əbdürrəhmanov Yusif Ələkbər oğlu. Balıqlar (Pisces) /Y.Ə.Əbdürrəhmanov; red. hey. S.M.Əsədov [və b.]; cildin red. A.M.Ələkbərov; Azərbaycan SSR EA Zoologiya İnstitutu.- Bakı: AzSSR EA, 1966.- 222, [2] s.

 

Əbdürrəhimova Ceyran Əsədulla qızı. Felyeton və Pamflet [Mətn]: dərs vəaiti /C. Ə. Əbdürrəhimova; elmi red. F. Mehdiyev; rəyçilər. A. Zamanov, K. Talıbzadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov adına ADU.- Bakı: ADU, 1987.- 85, [2] s.

 

Əbədi məşəl [İzaomaterial] /[red. R. X. Allahverdiyev, E. Ə. Qasımzadə; tərt. S. İsmayılov, F. Məmmədov; tərc. M. Əhmədov ; foto F. Fətəliyev, R. Bağırov, F. Xayrullin, S. Ələsgərov ] [Bakı]: [Bakı], [1999] 80 s.: fotoşək.

 

Əbədiləşən görüşlər [Mətn] /Məsləhətçi. T. Qaraşov; Kitabın tərtibçisi. A. Ağalarzadə; Buraxılışa məsul. A. Rəhimzadə.- B.: Təknur, 2008.- 120 s.

 

Əbilov Ataxan. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan [Mətn] /A.Əbilov; red. N.Abdullayev; Eurasia Foundation.- B.: Qanun, 2006.- 319, [1] s.

 

Əbilov Ataxan. Avropa Şurası və Azərbaycan Ataxan Əbilov; Naşir: Qoşqar Qarayev; Elmi red.: A.Rəcəbli; Xüsusi red.: V.Qardaşlı.- B.: Qapp-Poliqraf, 2001.- 100 səh.  

 

Əbilov Azər Hacı İmamverdi oğlu. Qafqaz islam ordusu Neftçalada [Mətn]: 1918-ci il /Hacı Azər Əbilov. B.: Yurd, 1999. 43 s

 

Əbilov İmamverdi Xankişioğlu. Dünənin... sabahın... çağdaşdahisi [Mətn]: sənədliesse /Hacıİmamverdi Əbilov; red. T.Əhmədov.- Bakı: Nurlar, 2007.- 88 s.

 

Əbilov İmran Rəşid oğlu. Azərbaycanda camışçılıq [Mətn] /İ.Əbilov, M.Zeynalov; red. heyəti M.Musayev və b.- Bakı: MBM, 2009.- 303, [1] s. , portr., şək., cədv., fotoşək. ; 21 sm.

 

  Əbilov İmran Rəşid oğlu.Deyilən söz yadigardır [Mətn]: [memuar] /İ. R. Əbilov ; red. Ş. O. Ağayev.- Bakı: MM-S, 2019.- 292, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Əbilov Rəşad Səffan oğlu. Dağ çaylarından sugötürən qurğular [Mətn] /R.S.Əbilov; elmi red. F.B.Bəşirov; "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, "Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə Axtariş Energetika İn-tu" MMC.- B.: [Yeni Poliqrafist MMC], 2014.- 155, [1] s.

 

 Əbiyev Telman Qulam oğlu. İdmanın texniki vasitələri bakalavr tədris pilləsi üçün dərslik /müəll. və tərt. ed. T.Q.Əbiyev, M.S.Ağayeva, E.M.Əliyeva; rəy verən. A.Q.Abiyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- Bakı: Müəllim, 2012.-205, [3] s., cədv., şək.; 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.

 

 Əbiyev Telman Qulam oğlu. İnformatika [Mətn]: "bakalavr" tədris pilləsi üçün dərslik T.Q.Əbiyev, M.S.Ağayeva, E. M. Əliyeva; rəy verənlər R.Q.Məmmədov [və b.]B.: Müəllim, 2013.- 207, [1] s.

 

Əbu Bəkir İbn Xosrov Əl-Ustad. Munisnamə [Mətn] /Əbu Bəkir İbn Xosrov Əl-Ustad; tərcümə ed. və ön söz. H. S. İbrahimov; elmi red. S. İbrahimov; rəyçilər. H. F. Səfərli, M. Nağısoylu, M. R. Sultanov; AME Akademiyası Naxçıvan bölməsinin Əlyazmalar Fondu.-Naxçıvan, 2008. -143 s.

 

Əbülfət qızı Şərqiyyə. Türkiyə-Azərbaycan-bir ürəkdə iki can [Mətn]: publisistik məqalələr /Ş.Əbülfətqızı; red. H.Məlikzadə.- B.: Araz, 2006.- 293, [1] s. portr., fotoşək

 

Əcəmi Səlahəddin. Əsli və Kərəm [Elektron resurs] : poema /S. Əcəmi ; red.: E. İsmayıl. Bakı: [Ağrıdağ], 2011.- 121 s.

 

Əcəmi Səlahəddin. Koroğlu [Elektron resurs] : poema /S. Əcəmi ; red.: T. Əlibəyli. Bakı: [Ağrıdağ], 2011.- 152 s.


Əcəmi Səlahəddin. Sözlər abidəsi [Elektron resurs] : poema /S. Əcəmi ; red. Ə. Ələkbərli. Bakı: [Ağrıdağ], 2011.- 78 s.

 

Əcəmi Səlahəddin. Müqəddəsnamə [Elektron resurs] : epopeya /S. Əcəmi ; red. T. Əlibəyli. Bakı: [Ağrıdağ], 2011.- 926 s.

 

Əcəmi Səlahəddin. Müqəddəsnamə [Mətn]: epopeya /S. Əcəmi; red. T. Əlibəyli. B.: Ağrıdağ, 2010. 914 s.: portr

 

Əcəmov Keykavus Yusif oğlu. Kinetika və kataliz /K.Y.Əcəmov.- Bakı: ADNA, 2004.- 336 s.

 

Əcəmov Keykavus Yusif oğlu.Kinetika və kataliz [Mətn] : Dərslik. İkinci nəşr (tamamlanmış və əlavələr olunmuş).- Bakı: EL Print, 2019.444, [1] s.: 25 sm.

 

 Əcnəbi vətəndaşlara verilən viza blanklarının ciddi hesabat sənədi kimi uçotu və tətbiqi: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- Bakı: BUSİNESS PRESS, 2002.- 4 s.; 20 sm.

 

Əczaçılıq biznesində istifadə olunan bəzi termin, söz və ifadələrin qısa izahlı lüğəti [Mətn] Tərt.: N.Naibov, İ.Nəsibov; Rəyçi: Q.B.İsgəndərov, Y.X.Vəliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 136 s.

 

Ədalət Aliyə. Şəhid ömrü yaşayanlar [Mətn] /Aliyə Ədalət; Red.: N.Cəfərov; Ön söz: M.Cəfərov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2006.- 270 s.

 

Ədəbi proses-79 [Mətn]: nəsr, poeziya, dramaturgiya, tənqid red. M.Cəfər, K.Talıbzadə, Q.Qasımzadə, Q.Yaşar; Azərbaycan SSR, EA Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1983.- 164 səh.

 

Ədəbi proses-81-82 [Mətn] : Nəsr, poeziya, dramaturgiya, tənqid /red. hey. M. Cəfər, Ə. Mirəhmədov, K. Talıbzadə [və b.] ; AzSSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu B.: Elm, 1987.- 302, [2] s.

 

Ədəbi proses - 2013 [Mətn] /AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; red. heyəti: İ.Həbibbəyli, Ş.Sadıqov, M.Qasımlı [və b.]; [məsul red. T.Talıbova] B.: Hədəf nəşrləri, 2014.- 239, [1] s.

 

Ədəbi tənqid [Mətn]: problemlər, vəzifələr tərt. ed. və red. K.Talıbzadə.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 164, [4] s.

 

Ədəbiyyat [Mətn]: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait /İ.Ə.Əhmədzadə (elmi red.) [və b.]; red. hey. R.H.Novruzov (baş. red.) [və b.]; rəyçilər V.İ.Məmmədova, [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: [s. n.]; 2010.- 679, [1] s.,portr., şək.

 

Ədəbiyyat [Mətn]: müəllim üçün metodik vəsait: 5 sinif B.A.Həsənli, S.Hüseynoğlu, Ə.Ə.Səfərova, Ə.Q.Quliyev.- B.: Bakınəşr Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, 2012.- 208 s.

 

Ədəbiyyat: 6-cı sinif üçün dərslik /Tərtibçilər: R.Hüseynov, V.Qurbanov, Ə. İmanov və b.; İxtisas red.: B.Abdulla.B.: Təhsil, 2000.- 280 s.

 

Ədəbiyyat məcmuəsi [Mətn]: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun gənc alimləri üçün xüsusi buraxılış /AMEA, Nizamiad. Ədəbiyyat İn-tu; red. heyəti T.Kərimli [və b.]; baş red. İ.Həbibbəyli. Cild 25. [1]B.: Elm və təhsil, 2014.- 357, [3] s.

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: I-I-ci siniflər üçün dərs vəsaiti Ş..ikayılov; lmi red: P.Xəlilov Mikayılov, Şəmistan Abdul oğlu. ped. e. d-ru, prof.- Bı: rif 2000.- 196 s.

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. 10-11 [Mətn]: Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti: Test tapşırıqları /M.K.İmanov və b.; Elmi red. İ.Ə.Əhmədzadə, M.Kazımoğlu; Rəyçilər. V.İ.Məmmədova, M.Ə.Hüseynova; Tləbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: [TQDK- "Abituriyent"]; 2007.- 115 s.

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: (Təsnif, tərif və izahlar) [Mətn]: metodik göstəriş /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinin Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti; tərt. ed. İ.Ə.Həbibov; rəyçi. M.Z.Cəfərov; elmi red. Y.İ.Axundov, M.Əliyev, Ş.Alışanov.- B.: 1985.- 58 s.

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi kursunda sentimentalizm ədəbi cərəyanının öyrədilməsi [Mətn]: Metodik göstəriş Hazırlayan. Y.İ.Axundov, H.M.Həşimov; Red. S.İ.Vəliyev; Rəyçi. İ.Ə.Həbibov, N.B.Orucəliyev; Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.Bkı 1990.- 26 s.

 

Ədəbiyyat ocağı müasir İran şairlərinin təzkirələri /tərt.ed. Y.Şeyda.- Təbriz: [s.n.], 1987.- 696 s., portr.; 25 sm.

 

Ədəbiyyat və dilçilik sözlüyü [Mətn] AzSSR Ensiklopediyası, Baş Redaksiya.- B.:[s.n.];1967.- 27, [1] s.

 

Ədəbiyyatda şəxsiyyət konsepsiyası [Mətn]: Monoqrafik məcmuə /Tərtibçi və red. A.Abdullazadə; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2000.- 216 s.

 

Ədəbiyyatdan təlim materiallarının seçilməsi prinsipləri [Mətn]: Metodik tövsiyə /Hazırl. B.O.Əliyeva; Red. A.M.Bəkirova; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi.-B., 1991. - 32 s.

 

Ədəbiyyatın KBT cədvəlləri üzrə sistemləşdirilməsi [Mətn]: mədəniyyət institutlarında "Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya" 2113 -li ixtisas üzrə qiyabi və axşam şöbəsinin tələbələri üçün metodik göstərişlər AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərtibçil. E.A.Marçenko, L.V.Xortyunova, Q.İ.Çijnova, A.Lifanova; tərc. ed. və işləyən. A.A.Əliyev, N.Ə.İsmixanov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 85,[2] s.

 

Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti [Mətn] /tərt. ed. Ə.Mirəhmədov; rəy. ver. Ə.Cəfər.- Bakı: Maarif, 1988.- 266, [2] s.

 

Ədədi üsullar fənnindən laboratoriya işlərinin aparılmasına dair metodik göstərişlər [Mətn]: tənliklərin təqribi həlli /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. S.C.Cəbrayılov, R.Y.Şükürov; red. Ə.M.Məmmədov.- B.: APİ, 1987.- 71, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

 

Ədilli Şirvani Kamil oğlu. Azərbaycan şerində forma məsələləri [Mətn] /Ş. K. Ədilli ; ön söz müəl. və red. T. Səmimi.- B.:Elm və təhsil 2014.- 142, [2] s. sxem, portr., cədv. 20 sm.

 

Ədilli Şirvani Kamil oğlu. Əruz vəzninin sadələşdirilmiş qəlibləri [Mətn] /Ş. Ədilli; red. N. Əhmədli.-B.: Adiloğlu, 2011.- 50, [2] s.

 

Ədilli Şirvani Kamil oğlu. Mənim odlar diyarım [Mətn]: şeirlər /Ş. Ədilli; red. N. Əhmədli.-B.: Adiloğlu, 2011.- 111, [1] s.

 

Ədilli Şirvani Kamil oğlu. Milli ideologiyamız : Türklük, çağdaşlıq, islam [Mətn] /Şirvan Ədilli ; red. və ön söz. müəl. A. Qasımlı.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 287, [1] s. portr., cədv. 20 sm.

 

Ədiloğlu Nurəddin. (Muğanlı Nurəddin Ədil oğlu) Yaqub Abbasov: məqamlar, müsahibələr və məqalələr Nurəddin Ədiloğlu; Red.: Binnət Süleyman.- B.: İsmayıl, 2002.- 94 səh.

 

Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti /R. Əfəndi; Red.: M. H. Abdullayev.-B.: Çaşıoğlu, 2001.- 312 s.

 

 Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycan incəsənəti [Mətn] /Əfəndi Rasim.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 160 s.

 

 Əfəndi Rasim Səməd oğlu. Azərbaycanın daş plastikası [İzomaterial] /R.Əfəndi; [tərt. ed. T.Əfəndiyev; red. A.Sadıxova, S.Quliyev].- Bakı: İşıq, 1986.- 28, s.

 

 Əfəndiyev Arif Mustafa oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn]: [4 cilddə]: Tibb Universiteti üçün dərslik A.M.Əfəndiyev, F.İ.İslamzadə, F.Q.İslamzadə I cild.- B.: Şirvannəşr, 2002.- 352 s.

 

 Əfəndiyev Arif Mustafa oğlu. İnsan biokimyasının əsasları [Mətn]: tibb universiteti üçün dərslik /A.M.Əfəndiyev, F.Q.İslamzadə, F.İ.İslamzadə; elmi red. F.İslamzadə; rəyçilər. F.İ.Cəfərov, S.Ə.Cavadov.I cild.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 323, [1]s.şək., sxem, cədv

 

Əfəndiyev Asif Kazım oğlu. İnam və şübhə /A. K. Əfəndiyev; red. A. Hüseynov.-B.: Yazıçı, 1988.-171, [5] s.

 

Əfəndiyev Asif Kazım oğlu. Müdriklik səlahiyyəti [Mətn] /A.K.Əfəndiyev.- Bakı: Gənclik, 1976.- 190, [2] s.

 

Əfəndiyev Eldar Məmməd oğlu. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin şərhi: Xüsusi hissə /E.M.Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.- 920 s.

 

Əfəndiyev Eldar Məmməd oğlu. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin (ümumi və xüsusi hissə) qısa şərhi [Mətn]: 1999-cu il 30 dekabr tarixli qanunla təsdiq edilmiş, 2000-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minmişdir: 2010-cu il noyabrın 10-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə /E.Əfəndiyev; elmi red. F.Y.Səməndərov.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 1015, [1] s.

 

Əfəndiyev Eldar Məmməd oğlu. Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi təkliflər və onun reallaşdırılması əsasları: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti/E.Əfəndiyev; elmi red. F.Y.Səməndərov; [rəyçilər B.S.Zahidov, K.N.Səlimov]Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2010.- 551, [1] s.

 

Əfəndiyev Eldar Məmməd oğlu. Jurnalistlər üçün hüquqi terminlər lüğəti [Mətn] /E.Əfəndiyev; elmi red. E.Nuriyev.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 350, [2] s.

 

Əfəndiyev Ə. Azərbaycan ədəbiyyatı SSRİ xalqları dillərində [Mətn]: biblioqrafiya Ə.Əfəndiyev; red. P.Xəlilov; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Döv. Kitabxanası, Elmi - metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s. n.] 1960.- 86, [2] s.

 

Əfəndiyev Ə.T. 26 Bakı Komissarı bədii ədəbiyyatda [Mətn]: biblioqrafiya tərt. ed. Ə.T.Əfəndiyev; red. Ə.Y.Əliyev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası.-B.: [s.n.] 1964.- 40, [3] s.

 

Əfəndiyev Əmin Tahiroğlu. İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı [Mətn]/Ə.Əfəndiyev; Elmired.: B.Nəbiyev; AEAMilliMünasibətlər İnstitutu.- Bakı: Elm, 2000.- 310 s.

 

Əfəndiyev Əmin Tahir oğlu. İmadəddin Nəsimi [Mətn]: biblioqrafiya tərt. ed., red. Ə.Əfəndiyev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1973.- 42, [1] s.

 

Əfəndiyev Əmin Tahir oğlu. Qafqaz əraziləri və xalqlarının təsvirinə dair materiallar toplusu. QƏXTMT (SMOMPK) [Mətn]: İzahlı biblioqrafiya /Ə.Əfəndiyev; Elmi red. və ön söz müəllifi: V. Arzumanlı; Azərb.Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutu; M. F. Axundov adına Dövlət Kitabxanası.- B.: Qartal, 1998.- 219 s.

 

 Əfəndiyev Əmin Tahir oğlu. SSRİ xalqları ədəbiyyatı Azərbaycan dilində [Mətn] :biblioqrafiya /Ə.Əfəndiyev; [red. İ.Gözəlov]Bakı: Azərnəşr, 1973.- 113, [2] s.

 

Əfəndiyev F.M. İnşaat və yol maşınlarının etibarlığının əsasları: Dərs vəsaiti /F.M.Əfəndiyev; Red.: R.Q.Qardaşov; Rəyçi: A.R.Şərifov, A.Z.Verdiyev.- Bakı: [ Memar Nəşriyyat-Poliqrafiya], 2006.- 115 s.

 

Əfəndiyev Fəxrəddin. Bunları bilmək vacibdir [Mətn] /F.Əfəndiyev; Rəyçi: S.Musayev. Birinci kitab. B.: Nasir, 2000. 256 s.: portr., cədvəl

 

Əfəndiyev Heydər Xəlil oğlu. Nadir elementlər kimyasına giriş /H.X.Əfəndiyev, P.H.Rüstəmov, Z.Ş.Qarayev; red. A.H.Ağayev.- Bakı: Azərnəşr, 1964.- 234, [2] s.

 

Əfəndiyev Hidayət Əli oğlu. Azərbaycan bədii nəsrinin tarixindən /H.Ə.Əfəndiyev; [red. M.A.Sultanov].- Bakı: Azərnəşr, 1963.- 234, [2] s.; 21 sm.

 

Əfəndiyev Hidayət Əli oğlu. M.F. Axundov realist-satirik nəsrinin davamçıları [Mətn] /H.Əfəndiyev; [red. Z.Qiyasbəyli]Bakı: Azərnəşr, 1974.- 170, [2] s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] İlyas Əfəndiyev; Red. hey. Əsgər Quliyev (baş red.) və b.; Tərtib edəni və red. Elçin; Ön sözün müəllifi. Yaşar Qarayev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 584 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- I cild.-B.: Avrasiya Press, 2005. -280 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- II cild.-B.: Avrasiya Press, 2005. -280 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /İlyas Əfəndiyev; tərt.ed. Elçin; red. V.Bəhmənli, U.Rəhimoğlu; ön sözün müəl. B.Nəbiyev.- III cild.- B.: Avrasiya Press, 2005.- 448 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Sən həmişə mənimləsən ;Unuda bilmirəm] /İ.Əfəndiyev; tərt. ed. T.Əfəndiyev; red. V.Xanoğlan; rəssam X.Məmmədova.- Bakı: [s. n.], 2013.- 202, [1] s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə I cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 448 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ. M. Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə II cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 472 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] 7 cilddə /İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə III cild.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 624 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə IV cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 568 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B. Mirzəzadə Vcild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 616 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ. M. Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəklin rəssamı. B.Mirzəzadə VI cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 424 s.

 

Əfəndiyev İlyas Məhəmməd oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 7 cilddə İ.M.Əfəndiyev; baş red. Elçin; red. Dilsuz; cildlərin forzasında gedən şəkiln rəssamə. B.Mirzazadə VII cild.- B.: Çinar-Çap, 2002.- 568 s.

 

 İlyas Əfəndiyev (İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyev) [Mətn]: biblioqrafik göstərici /Ə.Əfəndiyev; red. Z.Əliyeva.- Bakı: Çinar-Çap, 2002.- 240 s. , fotoşək. ; 17 sm.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Politologiya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.Ə.Əfəndiyev; elmi red. H.İmanov; rəyçilər N.Mikayılov [və b.] B.: Elm, 2011.- 491 s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Siyasi elm [Mətn] /M.Ə.Əfəndiyev; elmi red. Ə.Abdullayev.- B.: Siyasət, 2010.- 859, [1] s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Siyasi elmin əsasları [Mətn] /Məcid Əfəndiyev; Elmi red.: Əlikram Abdullayev.- B.: Siyasət, 2004.- 604 s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi [Mətn] /M.Ə.Əfəndiyev; elmi red. N.Mikayılov.- B.: Elm, 2009.- 625, [1] s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu Sosiologiyanın nəzəri problemləri [Mətn] /M.Ə.Əfəndiyev, A.M.Şirinov; Elmi red.: C.Əhmədli.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 514 s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Sosiologiya [Mətn] /M.Əfəndiyev; elmi red. C.Əhmədli.- B.: Bakı Universiteti, 2009.- 519, [1] s.

 

Əfəndiyev Məcid Əhməd oğlu. Şəxsiyyət-mədəniyyət sistemi. Sosial fəlsəfi təhlil [Mətn] /M.Əfəndiyev, S.Məcid qızı; Elmi red. H.İmanov.- Bakı: Elm, 2008.- 384 s.

 

Əfəndiyev Məhəmməd İbad oğlu. Triqonometrik tənliklər [Mətn] / M.İ. Əfəndiyev, N.B.Kərimov, N.İ. Mahmudov; Elmi red. C.E. Allahverdiyev.- B.: Təbib; 1992.- 150 s.

 

Əfəndiyev Nəsib Vəli oğlu. Vyana gecələri roman /N.V.Əfəndiyev; [red. N.Nağıyev]Bakı: Azərnəşr, 1965.- 279, [4] s.

 

Əfəndiyev Oqtay Əbdülkərim oğlu. Azərbaycan Səfəvilər dövləti [Mətn] /O.Əfəndiyev; Tərcümə edəni. K.Muxtarov; Elmi red. X.Qasımov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 304 s., portr.; 20 sm.

 

 Əfəndiyev Oqtay. Azərbaycan Səfəvilər dövləti [Mətn] /O.Əfəndiyev; Rus dilindən tərc. ed. K.Muxtarov; Elmi red. Ə.Əlizadə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 353 s.

 

 Əfəndiyev Oqtay. Azərbaycan səfəvilər dövləti.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 407 s.

 

 Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığı [Mətn]: 1920-ci ilə qədər /P.Əfəndiyev; Elmi red. M.Həkimov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: APİ, 1994.- 155 s.

 

 Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığı [Mətn]: (1920-1930-cu illər) /P. Əfəndiyev; Elmi red.: M.Həkimov; Rəyçilər: A.Nəbiyev, Q.Umudov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Paqoji Universiteti.- B.: 1997.- 118 s.

 

 Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığı: Müntəxəbat: Filologiya fakültəsinin tələbələri üçün /Paşa Əfəndiyev; Elmi red.: M.Həkimov; Rəyçilər: M.Mustafayev, M.Allahmanov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 2000.- 222 səh.

 

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri [Mətn]: filologiya fakültəsinin tələbələri üçün /P. Əfəndiyev; elmired. A. Nəbiyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti K. 2.- Bakı: [s.n.], 2004.- 400 s.

 

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri [Mətn]: filologiya fakültəsinin tələbələri üçün /P.Əfəndiyev; elmi red. A.Nəbiyev; Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti K. 3.- Bakı: [s.n.], 2005.- 460 s. ; 20 sm.

 

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığının problemləri V [Mətn]:-B.: Elm və təhsil, 2011.- 336 s.

 

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan folklorşünaslığının tarixi [Mətn] : [dərs vəsaiti] /P. Əfəndiyev ; elmi red. M. Həkimov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti..- B.: APİ, [s. n.], [2006].- 475, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Əfəndiyev Paşa. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn ] Pedoqoji institutlarının tələbələri üçün dərslik: Bakı: Maarif, 1981.- 404 s.

 

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /P.Ş.Əfəndiyev; elmi red. A.Nəbiyev.- Bakı: Maarif, 1992.- 478 s. ; 22 sm.

 

Əfəndiyev Paşa Şərif oğlu. Molla Cümə [Mətn] : (həyat və yaradıcılığı) Bakı: Ləman, 2017.- 363, [1] s.: 20 sm.

 

Əfəndiyev Rasim Səməd oğlu. Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri geyimlər. Bakı : Azərnəşr , 1960. 34, [4] s.

 

Əfəndiyev Rəşid bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /R. Əfəndiyev; tərtib ed. A. Abdullayev; red. M. Adilov; [buraxılışa məsul: Ə.Güləliyev].-B.: Şərq-Qərb, 2006.-120 s.

 

Əfəndiyev Sabir Tahir oğlu. Şəki Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti illərində: 1918-1920-ci illər /S.Əfənduyev; Red.: Mürsəl Cavad.- Bakı: 2003.- 32 s.; 21 sm.

 

Əfəndiyev Timuçin İlyas oğlu. Azərbaycan dramaturgiyasında metodlar /T.İ.Əfəndiyev; Elmi red.: M.Şəmsizadə.- B.:Elm, 2002.- 512 s.

 

 Əfəndiyev Timuçin İlyas oğlu. Azərbaycan Mədəniyyəti və İncəsənəti [Mətn]: Kitab-ensiklopediya /T.Əfəndiyev; Red: N.Ş.Şəmsizadə; Fotoqraf: N.Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti; İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı: 2003.- 208 s.

 

Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu. Əhali coğrafiyası [Mətn]: Dərslik /V.Əfəndiyev, S.Nağıyev; Elmi red. Ş.Y.Göyçaylı; Rəyçilər. N.A.Babaxanov, T.G.Həsənov.- B.: [Bakı Universiteti], 2006.- 338 s.

 

Əfəndiyeva Dünyabəyim Teymur qızı. Diyarşunaslıq [Mətn]: ali məktəbin magistr və bakalavr pilləsi üçün: ali məktəblərin coğrafiya və Pedaqoji fakültələrinin bakalavr və magistr pilləsinin tələbələri üçün: [metodik vəsait] D.T.Əfəndiyeva, D.S.Ələsgərova; elmi red. D.M.Ələsgərova.- B.: [s. n.] 2014.65, [1] s.

 

Əfəndiyeva Rüzgar Şahmar qızı. Ağdam döyüşür [Mətn] /müəlif və red. R.Ş.Əfəndiyeva.- B.: Zaman, 2002.-147, [1] s.: portr., 21sm.+ [12] v. şək.

 

Əfəndiyeva Rüzgar Şahmar qızı. Gözlə [Mətn]: şeirlər /Rüzgar Əfəndiyeva.- B.: Yazıçı, 1989.- 100,[2] s.

 

Əfəndiyeva Rüzgar Şahmar qızı. İnsanlıq [Mətn]: Poema/Rüzgar Əfəndiyeva.- Bakı: [Zaman], 1998.- 40 s.

 

Əfəndiyeva Rüzgar Şahmar qızı. Nur qanadında [Mətn]: [Publisist qeydlər]/Rüzgar Əfəndiyeva.- Bakı: Zaman, 1998.- 28 s. + 8 s.

 

Əfəndiyeva Türkan. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyat problemləri [Mətn] /Türkan Əfəndiyeva; Red. M.Məmmədov, İ.Məmmədov; Rəyçilər V.Əliyev, A.Əlizadə; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 84 s.

 

Əfəndiyeva, Türkan. Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri [Mətn] /T.Əfəndiyeva; red. M.Adilov; Azərb. SSR EA, Dilçilik İn-tu.- B.: Elm; 1973.- 74, [2] s.

 

Əfəndiyeva Türkan. Felin keçmiş zaman formaları [Mətn] /T. Əfəndiyeva; Red.: S.Sadıqova, İ.Məmmədov; Rəyçi: R.Məhərrəmova, A.Əlizadə; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2005.- 132 s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. IV sinifdə Azərbaycan dilindən proqram mater [Mətn]: metodik göstərişlər AzSSR Maarif Nazirliyi, Proqram-metodika İdarəsi; Ə.Əfəndizadə, Ə.Kəlbəliyev; red. Ə.Kəlbəliyev.- B.: [s. n.] 1971.-32 s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: 5-ci sinif üçün dərslik / Ə.Əfəndizadə, B.Əhmədov; Red.: T.Hacıyev, İ.Əhmədov.- B.: Təhsil; 1997.- 272 s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: onbirillik məktəbinV sinfi üçün dərs vəsaiti /Ə.R.Əfəndizadə; elmi red.B.A.Əhmədov.- B.: Maarif, 1989.- 192,[1] s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: Onbirillik məktəbin V sinfi üçün dərs vəsaiti / Ə.R. Əfəndizadə; Elmi red. B.A.Əhmədov.- B.: Maarif, 1992.- 194 s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Azərbaycan dilindən düşündürücü suallar və onların izahlı şərhi [Mətn]: orta məktəb müəllimləri və abituriyentlər üçün vəsait Ə.R.Əfəndizadə; elmi red. və ön söz. Ə.M.Abbasov; [tərt. ed. A.S.Kazımov]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [s.n.] 2008.- 237, [1] s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Orfoqrafiya-Orfoepiya-qramatika lüğəti. .- Bakı: Maarif, 1983.- 88 s.

 

Əfəndizadə Əziz Rəcəb oğlu. Orfoqrafiya və orfoepiya lüğəti [Mətn]: kompleks sorğu vəsaiti /Ə. R.Əfəndizadə; rəyçi. Y.Seyidov; red. A.Hüseynova.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 144 s.

 

Əfəndizadə Rəşid bəy İsmayıl oğlu. Şəki vilayətində kümdarlıq peşəsinin tarixi ipəkçilik sənayesi və ticarəti haqqında [Mətn] /Rəşid bəy Əfəndizadə;Tərtibçi və şərhlərin müəllifi. Ə.Tahirzadə; Elmi red.: Z.Əlizadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şəki Regional Elm Mərkəzi.- Bakı: Nafta-press, 2006.- 124 s.

 

Əfəndizadə Ş.M. Kitab xalqlar arasında ünsiyyət vasitəsidir [Mətn]: beynəlxalq kitab ili münasibətilə oxucuya yaddaş Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Dövlət Kitabxanası; tərt. ed. Ş.M.Əfəndizadə; red. Q.R.Süleymanzadə.- B.: [s. n.] 1972.- 42, [1] s.

 

Əfqan. Bəy İnal [Mətn]: roman /Əfqan.- B.: Yazıçı, 1989.- 332, [2] s.

 

Əfşani Nəzakət Tapdıq qızı. Məhəbbət harayı: Publisist və bədii əsərlər /Nəzakət Əfşani; Red.: Şahməmməd Şahməmmədov; Naşir: Telman Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 2002.- 440 s.

 

Əfşar Şöhlət. Poema-trilogiya [Mətn] : 1. "Həyat sən öyrədən deyil, müəllim" 2."Bu dünyanın havasına oynama" 3. "Bu dünya düzəlməz, düzəlməz, baba /Ş. Əfşar ; tərt. red. H. Məlikzadə. Bakı: Nurlar, 2015.- 175, [1] s.: portr., 15 sm.
 


1 2 3 4 5 6

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved