E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 


2022


Əhmədli, Bədirxan Balaca oğlu. Əhməd Cavad – yeni poetik yolun başlanğıcı [Mətn] /B.Əhmədli//Ədəbiyyat qəzeti.-2022.- 30 iyul.- S.8-9.


"Əhməd Cavad - türk ruhunun söz bayrağı"; [Mətn] : İstiqlal şairimiz haqqında kitab Ankarada təqdim olunub //525-ci qəzet.-2022.- 29 iyul.- S.9.


Məmmədli, N. Cümhuriyyət nəğməkarı – Əhməd Cavad [Mətn] /N.Məmmədli//Mədəniyyət.-2022.- 29 iyul.- S.4.


Qasımov, Ramiz. Milli mənlik və istiqlal duyğularının alovlu tərcümanı [Mətn]: Əhməd Cavad-130 /R.Qasımov//525-ci qəzet.-2022.- 9 iyun.- S.13.


Sultanova Mehparə. Çırpınırdın, Qara dəniz, baxıb türkün bayrağına... [Mətn]: Türkiyə paytaxtında Əhməd Cavadın adı əbədiləşdirlib, kitabının təqdimatı və 130 illiyi şərəfinə konsert keçirilib /M.Sultanova//Mədəniyyət.-2022.- 8 iyun.- S.1;2.


Əsgərli, Əlizadə. Milli istiqlal şairi [Mətn] : Əhməd Cavad - 13000 /Ə.Əsgərli//Respublika.-2022.- 7 iyun.- S.9.


Əhmədli, Bədirxan Balaca oğlu. Əhməd Cavadın "Mühacirət şeirləri" və ədəbi tənqidin metodoloji aspektləri [Mətn] /B. Əhmədli//Ədəbiyyat qəzeti.-2022.- 28 may.- S.6-8.


Qasımov, Emin. Xalqımızın istiqlaliyyətinin, mübarizə və yaratmaq eşqinin ifadəsi [Mətn] : 1919-cu ildə bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş "İstiqlal marşı"nın Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni kimi təsdiq edilməsindən 30 il ötür /E.Qasımov//Respublika.-2022.- 27 may.- S.11.


Cəfərova, Aytən Cəfər qızı. Niyə pərişandı halların, dağlar?! [Mətn]: Əhməd Cavad yaradıcılığında folklor düşüncəsii /A. Cəfərova//İki sahil.-2022.- 11 may.- S.12.


Fərəcov, Savalan. İstiqlal şairinin Vətən nəğmələri [Mətn]: Əhməd Cavad-130 /S.Fərəcov//Mədəniyyət.-2022.- 11 may.- S.6.


Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycanın istiqlal şairi Əhməd Cavad [Mətn] /N. Yaqublu. //Ədəbiyyat qəzeti.-2022.- 7 may.- S.16.


Ankarada Əhməd Cavadın heykəlinin ucaldılması türk dünyasının tarixi şəxsiyyətlərinə ehtiramın növbəti təcəssümüdür [Mətn]ətn]n]n] //Azərbaycan.-2022.- 6 may.- S.13.


Azadi, Sevinc. Milli istiqlal şairi [ /S. Azadi//İki sahil.-2022.- 5 may.- S.7.


Salmanlı, Rəhman. Vətən sevdalı şair [Mətn] : Əhməd Cavad - 130 /R.Salmanlı//Azərbaycan.-2022.-5 may.- S.15.


Əhməd Cavad və İlyas Əfəndiyev adına mükafat təsis olunub [Mətn] : Əhməd Cavad mükafatına "Vətən" poemasının müəllifi Ramiz Qusarçaylı, İlyas Əfəndiyev mükafatına Qarabağ mövzusunda povestlərinə görə Aqil Abbas layiq görülmüşlər//Ədəbiyyat qəzeti.-2022.- 30 aprel.- S.9.


Rza, Zahid. Üçrəngli torpağımızın rənglərində, Dövlət Himnimizin sözlərində yaşayan şair [Mətn] : Əhməd Cavad-130 /Z. Rza//İki sahil.-2022.- 22 aprel.- S.2.


Mustafayeva, Göyərçin. Ana dilimizin və milli ruhun alovlu təəssübkeşi [Mətn]: Əhməd Cavad-130 /G.Mustafayeva//525-ci qəzet.-2022.- 20 aprel.- S.22.


Mustafayeva, Göyərçin. Göyərçin Mustafayeva: Bayrağıma xain baxan xain gözə mən tikanam [Mətn] : (Əhməd Cavad-130) /G.Mustafayeva//Bakı Xəbər.-2022.- 7 aprel.- S.14.


2021


Əhməd Dilqəm. Cümhuriyyət xadimləri Pişəvəri hökuməti haqqında [Mətn] /D. Əhməd //Türküstan.-2021.- 21-27 dekabr.- S.5.


Mirişli Elşən. İstiqlal şairi Əhməd Cavad Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə /E. Mirişli//Türküstan.-2021.- 30 noyabr - 6 dekabr.- S.7.


Mirişli Elşən. Yorulmaz mücahid-İstiqlal şairi Əhməd Cavad /E. Mirişli//Türküstan.-2021.- 23-29 noyabr.- S.7;


Qasımov Hamlet. Gəncədə istiqlal şairi Əhməd Cavadın barelyefinin açılışı olub [Mətn] /H.Qasımov//Xalq qəzeti.-2021.- 21 oktyabr.- S.7.


Əliyev Sabir. Gəncədə Əhməd Cavadın barelyefinin açılışı olub [Mətn] /S.Əliyev //Azərbaycan.-2021.-19 okyabr.- S.11.


Tahir Ülviyyə. Dəhşətləri yazmağa gücüm çatmadı [Mətn] : Ülviyyə Tahir: "O zaman dərk etdim ki, Şükriyyə elə mənəm" /Ü.Tahir; müsahibəni apardı: F.Hüseyn//Kaspi.-2021.- 14 avqust.- S.8-9.


2020


Turan Aynur. Şanlı Vətənin qəhrəman övladı: [Mətn]: Dövlətçilik tariximizin mahir təbliğatçısı olan Əhməd Cavad /A.Turan//Azad Azərbaycan.-2020.- 29 oktyabr.- S.9.


Mehdi Aynur.Şanlı Vətənin qəhrəman övladı: Dövlətçilik tariximizin mahir təbliğatçısı olan Əhməd Cavad [Mətn] /A.Mehdi //Azad Azərbaycan.-2020.- 22 oktyabr.- S.9.


Axundzadə Anar. Varislər [Mətn]: Anar Axundzadə: "67 ildən sonra Əhməd Cavadın əmanəti bizə çatdı" /A. Axunzadə; söhbətləşdi: Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti.-2020.- 17 oktyabr.- S.16-17.


Seyidzadə Tofiq. Min bir əziyyətə dözən romantik ruhlu şair: Əhməd Cavad [Mətn] /T.Seyidzadə//Azad Azərbaycan.-2019.- 17 oktyabr.- S.7.


Mehdi Aynur. Şanlı Vətənin qəhrəman övladı: Dövlətçilik tariximizin mahir təbliğatçısı olan Əhməd Cavad [Mətn] /A.Mehdi//Azad Azərbaycan.-2020.- 15 oktyabr.- S.9.


Abidqızı Göyərcin. Çırpınırdı Qara dəniz [Mətn] /G.Abidqızı//Ədalət.-2020.- 25 iyul.- S.4.


Abidqızı, Göyərcin. Çırpınırdı Qara dəniz [Mətn] /G.Abidqızı//Ədalət.-2020.- 23 iyul.- S.7.


Nəsiboğlu, Sevindik. Əhməd Cavad Əmrə və indiki türkcə [Mətn] : Türkün dili tək sevgili istəkli dil olmaz, Ayrı dilə qatsan bu əsil dil əsil olmaz Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar /S.Nəsiboğlu//Kredo.-2020.- 20 yanvar.- S.13.


2019Tağıyeva, Nuranə. Tanıyaq ki, yaşasınlar!.. [Mətn]: Əhməd Cavadın əziz xatirəsinə /N.Tağıyeva//525-ci qəzet.-2019.- 23 noyabr.- S.20.


Zeynalova, Tamilla. Əhməd Cavadın həyat və yaradıcılığının tədrisi [Mətn] /T.Zeynalova //Azərbaycan müəllimi.-2019.- 15 noyabr.- S. 6.


Abidqızı, Göyərcin. Ədəbiyyatımızın "közü sönən külü qalan", "haqq bağıran səs"ləri [Mətn] /G.Abidqızı //Ədalət.-2019.- 17 oktyabr.- S.7.


Qasımbəyli, Yaşar. Yaddaşımızın Qara dəniz həsrəti [Mətn] /Y.Qasımbəyli//Ədəbiyyat qəzeti.-2019.-20 iyul.- S.24-25.


Qasımbəyli, Yaşar. Azərbaycanın poeziya bayrağında dalğalanan dəniz [Mətn] /Y.Qasımbəyli//Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı / AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu.-2019.- №2.- S.215-222.


2018


Quliyeva Səfurə. Əhməd Cavad poeziyası [Mətn] /S.Quliyeva//Respublika.-2018.-11 oktyabr.- S.6.


Sağırkaya, Sedat. “Əhməd Cavad kimi şəxsiyyətlər bizi aydınladan ulduzlardır” [Mətn] /S.Sağırkaya: müsahibəni apardı M.Sultanova //Mədəniyyət.-2018.- 29 iyun.- S.15.


Pənah, Gülxani. Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti ədəbi həyatda böyük canlanmaya təkan verdi [Mətn]: Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, Ümgülsüm Sadıqzadə, Əli Yusif poeziya sahəsində uğur qazandılar /G. Pənah //Xalq Cəbhəsi.-2018.- 20 aprel .- S.14.


Abbaslı, Tahir. Əhməd Cavad - [Mətn]: Ümumtale-tariximizdə ilk Milli Mənlik doğuluşumuzun - Cümhuriyyətimizin Baş poetik vəsfkarı... /T.Abbaslı //Mədəniyyət.-2018.- 4 may.- S.12.


Sağırkaya Sedat. "Əhməd Cavad kimi şəxsiyyətlər bizim sönməyən ulduzlarımızdır"... [Mətn] /S.Sağırkaya; Müsahibəni apardı: M.Sultanova //Mədəniyyət.az.-2018.- Mart-Aprel.- S. 56-57.


Qasımov, Ramiz. Əhməd Cavad yaradıcılığını tədris edərkən... [Mətn] /R.Qasımov //Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi:elmi-metodik jurnal.-2018.- № 1(yanvar-mart).- S.18-22.


2017


Əliyeva, Aynurə. Şanlı vətənin qəhrəman övladı: [Mətn]: Əhməd Cavad /A.Əliyeva //Azad Azərbaycan.-2017.- 4 noyabr.- S.7


İbrahimova, Güllər. “Atamla bağlı arxivim var” [Mətn]: “Cavid əfəndi, Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarı tez-tez evimizə gələrmiş” /G.İbrahimova;müsahibəni apardı Məlahət Rzayeva //Şərq.-2017.- 4 iyul.- S.5.


Müşfiq, Şahanə. Əhməd Cavadın 125 illiyi qeyd edildi [Mətn] /Ş.Müşfiq //525-ci qəzet.-2017.- 13 may .- S.12.


Abbaslı, Tahir. Əhməd Cavad... [Mətn]: “Olsun bizim bütün ellər Qurban Türkün bayrağına!” deyib qurban getmiş şərəfli bir ad /T.Abbaslı //Mədəniyyət.-2017.- 3 may .- S.13.


2016


Əsgərzadə, Qafar. Əhməd Cavad misraları Türkiyə əhalisini riqqətə gətirdi [Mətn] /Q. Əsgərzadə //Yeni Təfəkkür.-2016.- 12 avqust.- S.3.


Anar. İki şairin acı taleyi [Mətn] : Məhəmməd Hadi (1879-1920) və Əhməd Cavad (1892-1937)... /Anar //Ədəbiyyat qəzeti.-2016.- 24 dekabr.- S.4-5.


Yıldırım, İbrahim. İstanbuldan [Mətn] /İ. Yıldırım //Ədəbiyyat qəzeti.-2016.- 20 fevral.- S.3.


2015


Şərifli, Bəşir. Gecə yarısı döyülən qapılar... [Mətn] Repressiya qurbanları /B.Şərifli //Azərbaycan.-2015.-15 sentyabr.- S.7.


Ağabalayeva, Südabə. Tarixi dəyərləndirmək fürsəti və bir dövlət quracaq milli ruh [Mətn] /S. Ağabalayeva //Ədəbiyyat qəzeti.-2015.- 30 may.- S.25.


Abbaslı, Tahir. Əhməd Cavad - [Mətn] şəxsi ağrı-əzabları min-min, murazına yetmiş milli arzu-əməlləri çin-çin... /T.Abbaslı //Mədəniyyət.-2015.- 6 may.- S. 13.


2014


Muradoğlu, Nizami. Əhməd Cavadın bayatıları [Mətn] /N. Muradoğlu //Xalq Cəbhəsi.-2014.- 2 iyul.- S.13.


Muradoğlu, Nizami. Əhməd Cavadın bayatıları [Mətn] /N.Muradoğlu //Xalq Cəbhəsi.-2014.- 20 iyun.- S. 15.


Muradoğlu, Nizami. "Ağlayırdım, gülürəm!" [Mətn] Əhməd Cavadın ədəbi taleyinin müəyyənləşməsində "Göy-göl" şeiri xüsusi önəm daşıyıb /N.Muradoğlu //Xalq Cəbhəsi.-2014.- 6 iyun.- S. 14.


Muradoğlu, Nizami. Turan sevdalısı [Mətn] Əhməd Cavad arzu edirdi ki, uca bayraq bütün ayrı düşmüş türk ellərini birləşdirsin /N.Muradoğlu //Xalq Cəbhəsi.-2014.- 4 iyun.- S. 14.


Uğur. Baxıb Türkün bayrağına ... [Mətn] Əhməd Cavadın anadan olmasından 122 il ötür /Uğur //Xalq Cəbhəsi.-2014.- 6 may.- S. 14.


Tahirli, Abid Həmid oğlu. İstiqlal şairindən xilaskar paşaya hədiyyə [Mətn] /A. Tahirli //Ədəbiyyat qəzeti.-2014.- 21 fevral.- S.4.


2012


Ceyhun. Əhməd Cavad - istiqlal şairi [Mətn] /Ceyhun //Mədəniyyət.-2012.- 30 noyabr.- S. 4.

Vahid, Təranə. Şair, ölüm dalğası və azadlıq [Mətn] Əhməd Cavad - 120 /T.Vahid //Mədəniyyət.-2012.- 6 iyun.- S. 12.

Xəlilzadə, Flora Fətulla qızı. Haqqın səsi [Mətn] Əhməd Cavad - 120 /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.-2012.- 6 may.- S. 11.

Salmanlı, Rəhman. İstiqlal şairi [Mətn] Əhməd Cavad - 120 /R.Salmanlı //Azərbaycan.-2012.- 6 may.- S. 11.

Abbasxanlı, Tamilla. Qara dənizin sevdalısı [Mətn] Əhməd Cavad-120 /T.Abbasxanlı //525-ci qəzet.-2012.- 25 aprel.- S.7.

İsayev, Əhməd Məmməd oğlu. İstiqlal şairinin özü və sözü [Mətn] Əhməd Cavad - 120 /Ə.İsayev //Azərbaycan.-2012.- 12 aprel.- S. 7.

Nərimanoğlu, Məhəmməd. Əhməd Cavad sevgisi [Mətn] /M.Nərimanoğlu //Azərbaycan.-2012.- 25 yanvar.- S. 8.


2011


Dünyaminqızı, Qərənfil. Əhməd Cavad haqqında yeni kitab [Mətn] /Q.Dünyaminqızı //Azərbaycan müəllimi.-2011.- 2 dekabr.- S.21.


Xəlilzadə, Flora Fətulla qızı. Azadlıq aşiqinin ömür yolu [Mətn] /F.Xəlilzadə //Azərbaycan.-2011.- 2 iyul.- S. 8.


Sarıyeva, İradə. Məşhur himnimizin müəllifi ilə bağlı AMEA aliminin tam yeni fikrinə reaksiya verildi: 1968-ci ildə Türkiyədə çıxan "Azərbaycan" jurnalı dövlət himnimizin müəlliflərinin Üzeyir Hacıbəyov və Əhməd Cavad olduğunu yazıb [Mətn] /İ.Sarıyeva//Bakı Xəbər.-2011.- 24 fevral.- S. 15.


2010


Anar. İki şairin acı taleyi [Mətn] /Anar //Ədəbiyyat qəzeti..-2010.- 9 sentyabr.- S.4.
 


<< Geri