E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 


Bismillah [Mətn]: şeir /Ə. Cavad //Ulduz 2021.- №1.- S.16.


Su çərşənbəsi [Mətn] /Ə.Cavad //Azərbaycan 2021.- 23 fevral.- S.7.


Boz ay [Mətn] /Ə.Cavad //Azərbaycan 2020.- 17 mart.- S. 7.


Məqsədimiz [Mətn]: şeirlər /Ə. Cavad //Ədəbiyyat qəzeti 2020.- 12 dekabr.- S.9.


Yel baba [Mətn] /Ə.Cavad //Azərbaycan 2020.- 8 mart.- S.6.


Çillə şərqisi [Mətn] /Ə.Cavad //Azərbaycan 2019.- 9 fevral.- S.7.


Milli bayrağımıza! [Mətn] /Ə.Cavad //525-ci qəzet 2019.- 17 dekabr.- S.15.


Milli marş [Mətn]: şeir /Ə. Cavad //Ədəbiyyat qəzeti 2018.- 26 may.- S.16.


Yenə böhran [Mətn] /Ə. Cavad //Ədəbiyyat qəzeti 2018.- 9 iyun.- S.9..- müəllifin 1919-cu ildə çap olunmuş məqaləsi


Karadeniz: [Mətn] /Ə. Cavad //Ədəbiyyat qəzeti 2016.- 20 fevral.- S.3.


Şeir [Mətn] /Ə. Cavad //Azərbaycan 2015.- 17 mart.- S.6.


Milli marş [Mətn]: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin himni /Ə. Cavad //Ədəbiyyat qəzeti 2012.- 21 dekabr.- S.3.


Azərbaycan bayrağına [Mətn] şeirlər /C. Əhməd //Ədalət.-2010.- 28 may.- S. 20.


<< Geri