E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 Şəmkir şəhərində İstiqlal parkında böyük şəxsiyyətlərimizin xatirəsinə bir sıra abidələr ucaldılıb. Dünyada tanınan heykəltəraşımız Azad Əliyev sözügedən İstiqlal parkında müstəqil Azərbaycanın dövlət himninin müəllifləri Üzeyir Hacıbəyli və Əhməd Cavadın heykəlini yaradıb. O, bu əsər üzərində işləyərkən bəstəkarla şairin himn üzərində birgə işini öz təsəvvüründə canlandırmağa çalışmışdır.

 

 

 

 

 

 

 << Geri