E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

Ərazisi 312 km2

Əhalisi 20 374 nəfər(12-19 yanvar, 1989-cu il sa.)

Rayonun inzibati mərkəzi Şuşa

1 şəhər, 1 qəsəbə (Turşsu), 37 kənd var

Ən yüksək zirvəsi - Böyük Kirs dağı (2725 metr).

Kəndləri:

Daşaltı

Göytala

Xanalı

Həsənabad

İmamqulular

Xəlfəli

Armudlu

Dükanlar

Qarabulaq

 Laçınlar

Mirzələr

Şüşülü

Zamanpəyəsi

Böyük

Qaladərəsi

Kiçik Qaladərəsi

Qaybalı

Xudaverdilər

Nağılar

Yuxarı Quşçular

Aşağı Quşçular

Malıbəyli

Sarıbaba

Onverst

Səfixanlar

Allahqulular

Həsənqulular

Xanlıqpəyə

Şırlan

Ağbulaq

Cəmillər

Çaykənd

İmanlar

Məmişlər

Paşalar

Turabxan

Zarıslı

Nəbilər


<< Geri