E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

 

Şuşanın memarlıq abidələri:

Qala divarı (uzunluğu 8 km)

Qala Divarları üzərində tikilmiş bürclər (17 ədəd)

17 qədim üslübda salınmış məhəllə

17 məscid

17 bulaq

17 hamam

Meydan bulağı

İsa bulağı

Saxsı bulaq

Turşsu Qalereyası

Karvansaray (4 ədəd)

Şahlıq körpüsü

Gəncə qapısı

Mirzə Həsən qəbiristanlığı

Şor bulaq

Mirfəseh qəbiristanlığı

Rasta bazar

Torpaq meydan

Zarıslıda Korun karvansarayı

Təzə məhəllədə körpü

Ü.Hacıbəyovun heykəli

Bülbülün büstü

H.Hacıbəyovun büstü

Cıdır düzü

Topxana meşəsi

Ağaböyük Xanımın bürcü

Malıbəylidə Qızlar məktəbi

Un dəyirmanı

Kəlba Şəhriyarın bağı

Mirfəseh bağı

“Həzrət Əli” kahası

“Qızıl qaya”

Səkili bulağı

Qotur bulağı

Şəmilin bağı

Hacıyevlərin armud bağı

Ağabəyim Ağanın qəsri

Bəhmən Mirzə Qacarın saray kompleksi

Bəhmən Mirzənin hərəmxanası

Bəhmən Mirzə Qacarın tikdirdiyi “Bab” hamamı

Qacarların məqbərə kompleksi

Qulam Şahın malikanəsi

Əsəd bəyin malikanəsi

Mamay bəyin malikanəsi

Şeytana bazar

Əfsanəvi Leyli qalası

Çuxur məhəllədə 2 minarəli “Şəfa ocağı“

Məhəmməd Həsən Ağanın imarəti

Qarabağ xanlığının Divan kompleksi

“Həzrət Abbas Şəfa ocağı“

Dəlik-daş pilləkan kompleksi

Qarabaş Qazisinin mülkü

Şuşa Ovdan bulağı

Vaqif poeziya evi

M.P.Vaqifin məqbərəsi

M.P.Vaqifin müəllimlik etdiyi bina

M.P.Vaqifin büstü

M.P.Vaqifin evi

Xan qızı Xurşud Banu Natəvanın sarayı

Xan qızı Xurşud Banu Natəvanın bulaq kompleksi

X.B.Natəvanın büstü

X.B.Natəvanın tikdirdiyi “Qarama”

X.B.Natəvanın tikdirdiyi həbsxana

Aşağı Gövhər Ağa Məscidi

Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi

Malıbəyli Məscidi

Qaybalı Məscidi

Şırlan məscidi

Alban kilsəsi

Rus kilsəsi

Hacı Qulamın mülkü

M.M.Nəvvabın mülkü

M.M.Nəvvabın abidə kompleksi

Nəcəfqulu Ağanın mülkü

Ağa-Əbdürrəhim Ağanın evi

Hacı Bəşirin mülkü

Cabbar Qaryağdı oğlunun mülkü

Mirzə Hüseynin mülkü

Mirəlibəyin mülkü

Seyid Məcidin mülkü

Kəlba Şirinin mülkü

Öpənnik Qara Zeynalın mülkü

Fərzalı bəyin mülkü

Allahverənli Kəlba Şirinin mülkü

Çuxur məhəllədə Kal Həsənin evi

Təzə məhəllədə Xayatlılar Mehdinin evi

Çuxur məhəllədə Kürd uşağının evi

Məşədi Qəhrəmanın mülkü

Quyruq məhəlləsində Məşədi Teymurun evi

Mehmandarovun ev kompleksi

Zöhrabbəyovların evi

İbrahim xanın mülkü

Sadıqcanın qəsri

Uluq bəyin evi

Quyruq məhəlləsində Sadıq bəyin mülkü

Cəlal bəyin evi

Nəcəf bəy Vəzirovun mülkü

Firudin bəy Köçərlinin mülkü

Süleyman Sani Axundovun mülkü

İsmayıl bəyin evi

Məşədi Şirinin mülkü

Gəraf Əsgərovun mülkü

Ağamirovların mülkü

Hüsü Hacıyevin mülkü

Hüsü Hacıyevin büstü

Kəlba Hüseynin evi

Yusif Vəzir Çəmənzəmənlinin mülkü

Mir Həsən Vəzirovun mülkü

Qaraşovların mülkü

Hüseyn Qayıbovun mülkü

Q.B.Zakirin yaşadığı ev

Q.B.Zakirin qəbirüstü abidəsi

Hacı Dadaşın mülkü

Əbdülrəhim bəy Haqverdiyevin evi

Hacı Şükürün imarəti

Qədimovların mülkü

Ü.Hacıbəyovun ev muzeyi

Bülbülün ev muzeyi

Xalça muzeyi

Rəsm Qalereyası

Tarix Diyarşünaslıq muzeyi

Qarabağ Dövlət tarixi muzeyi

Azərbaycanda ilk “realnı uçiliş“in binası

Yaşıl aptek

Mədəniyyət evi

Külli miqdarda gümüş və mis qablar

İbrahim Xəlil xanın 1801-ci ildə tikdirdiyi mədrəsə kompleksi (Gövhər Ağanın məscidinin həyətində)

Qarabağ xanlığının vəziri Mirzə Cəmal bəy Cavanşirin və onun ailəsinin məqbərə kompleksi

Daş kitabələr

<< Geri