E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

"Qafqazın müdafiəsinə görə" medalı"Əmək igidliyinə görə" medalı"1941–45-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində fədakar əməyinə görə"“Şərəf nişanı”  ordeni “Şərəf nişanı”  ordeni "Qırmızı əmək bayrağı" ordeni"Oktyabr inqilabı" ordeniLenin komsomolu mükafatı


"Qafqazın müdafiəsinə görə" medalı (1944)


"Əmək igidliyinə görə" (1944) medalları


"1941–45-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində fədakar əməyinə görə" (1946)


“Şərəf nişanı”  ordeni  (1954)


 “Şərəf nişanı”  ordeni  (1958)


 “Qabaqcıl maarif xadimi” nişanı (1958)


“Əmək igidliyinə görə” medalı (1960)


"Qırmızı əmək bayrağı" ordeni (1967)


Respublika Lenin Komsomolu mükafatı (1968)


Azərbaycan SSR “Əməkdar elm xadimi” adı verilmişdir (1969).


"Oktyabr inqilabı" ordeni (1978)


İki dəfə Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı və "Qabaqcıl maarif xadimi" nişanı ilə təltif olunmuşdur.