Allahverdi Firudin. Nərdivan./sözləri - Nəriman Həsənzadə. İfa edir Teymur Əmrah// Mahnılar məcmuəsi.- Bakı: Azmusnəşr.- 1s.

   

Mirişli Ramiz. Yox deyə-deyə./ sözləri - Nəriman Həsənzadə. İfa edir Zeynəb Xanlarova// Mahnılar məcmuəsi.- Bakı: Azmusnəşr.- 1s.

   

Sabitoğlu Emin. Fikir eləmə./sözləri - Nəriman Həsənzadə. - İfa edir Flora Kərimova// Mahnılar məcmuəsi.- Bakı: Azmusnəşr.-  1s.

   

Sabitoğlu Emin. Xoşbəxtlik mahnısı./ sözləri - Nəriman Həsənzadə. İfa edir Zeynəb Xanlarova// Mahnılar məcmuəsi.- Bakı: Azmusnəşr.- 1s.

   

Sabitoğlu Emin. Mən sizə gələcəm./ sözləri - Nəriman Həsənzadə// Mahnılar məcmuəsi.- Bakı: Azmusnəşr.- 1s.

   

Tağıyev Ələkbər. Gül bir az./ sözləri - Nəriman Həsənzadə. İfa edir Ruhəngiz Musəvi// Mahnılar məcmuəsi.- Bakı: Azmusnəşr.- 1s.

Rəhmətova Ədviyyə. Yadına düşəcəyəm./ sözləri - Nəriman Həsənzadə. İfa edir Lalə Məmmədova// Mahnılar məcmuəsi.- Bakı: Azmusnəşr.- 1s.

 
 

Ana səhifə