E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 


Döyrüşlər, ay döyrüşlər (dərvişlər)


Haqq üzünü görmüşlər


Verin bizim payımızı


Aparaq verək ustada


Ustad yesin ad eləsin


Tanrı sizi şad eləsin.


Novruz mətləbini versin


Novruz gülünə dönəsən


Novruz payı yeyəsən


Novruza niyaz eləyəsən


Novruz üzünə gülsün


Novruzda bəxtin açılsın


Novruz falın uğurlu olsun


Novruz xonçan düşərli olsun


Novruz köməyin olsun


Ürəyin Novruz qədər qutlu olsun

 


<< Geri