E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

Üzeyir Hacıbəyli. Şəfqət bacısı. T.İsmaylova.


Qəmbər Huseynli. Dağlar. Dilbər İbrahimova.


Qəmbər Huseynli. Gülə-gülə. Gulağa Məmmədov.


Qulu Əsgərov. Yada sal məni. Q.Əsgərov.


Seid Rustamov. Oxu gözel. Şövkət Ələkbərova.


Hacı Xanməmmədov. Ala göz. Nazakət Məmmədova.


Şəfiqa Axundova. İlk xatirələr. Şövkət Ələkbərova.


Qulu Əsgərov. Muğana Ceyran. Aşıq Kamandar.


Ələkbər Tağıyev. Azərbaycan. Zeynab Xanlarova.


Ələkbər Tağıyev. Yadıma düşdü. Məmmədbağır Bağırzadə.


Hacı Xanməmmədov. Yaxın gəl. Nazakət Məmmədova.


Emin Sabitoqlu. Dağlar. Şövkət Ələkbərova.


Rəşid Nasiboğlu. Mən tələsmirəm. Eldar Axundov.


Vasif Adıgözəlov. Şair nə tez qocaldın sən. R.Adıgözəlov.


Sevda İbrahimova. Bir diyarın eşqinə.  Azər Zeynalov.


<< Geri