E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

 

Lenin ordeni 1936-cı il "Puşkin medalı "Şərəf nişanı" ordeni,  1939  Stalin mükafatı Stalin mükafatı "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordeni. 1945 Lenin ordeni 1956-cı il

1936

“Lenin ordeni”

1937

“Puşkin medalı”

1939

“Şərəf nişanı” ordeni

1941

Stalin mükafatı

1942

Stalin mükafatı

1946

Qırmızı Əmək Bayrağı Ordeni

1956

İkinci dəfə “Lenin ordeni”

<< Geri