E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

 

Ünvan:
AZ1000,Bakı,Səbail,Xaqani,15

Telefon:
(+994 12) 493-00-63 (кассы),

Website: http://www.rusdrama-az.com
Email: rdt@azdata.net

Səməd Vurğun adına Dövlət Rus Dram teatrı

Teatr 1920-ci ildə Bakı Azad Tənqid-Təbliğ Teatrı adı altında yaradılmış,1923-cü ildən Bakı İşçi Teatrı adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. 1937-ci ildən isə Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı adlanır. 1956-cı ildə teatra istedadlı şairimiz Səməd Vurğunun adı verilmişdir. Teatrın keçdiyi yaradıcılıq yolunda əlvan və zəngin repertuarı olmuşdur.Teatrın repertuarını şərti olaraq üç bölümə ayırmaq olar: Dünya klassiklərinin məşhur əsərlərinin tamaşaları; rus klassiklərinin pyeslərinin tamaşaları; çağdaş dünya və rus dramaturqlarının müasir mövzulu dram əsərlərinin tamaşaları; Azərbaycanın klassik və müasir sənətkarlarının pyeslərinin tamaşaları. Azərbaycan müəlliflərindən Mirzə Fətəli Axundzadənin "Xırs quldurbasan" və "Lənkəran xanının vəziri", Hüseyn Cavidin "Şeyx Sənan”, Cəfər Cabbarlının "Aydın", "Sevil" və "1905-ci ildə", Səməd Vurğun "Vaqif", "Fərhad və Şirin" və "Xanlar", İlyas Əfəndiyevin "Sən həmişə mənimləsən" İmran Qasımovun "Xəzər üzərində şəfəqlər" və "Ömür elə qısadır ki..." kimi səhnə əsərləri tamaşaya qoyulmuş və uğur qazanmışdır.Rus müəlliflərindən Konstantin Trenyov "Lyubov Yarovaya", Vladimir Kirşonun "Çörək" və "Küləklər şəhəri", Maksim Qorkinin "Ana", Nikolay Poqodinin "Mənim dostum" və "Sürət" və sair tamaşaları teatrın yaradıcılığında xüsusi yer tutmuşdur.

<< Geri