FATMA MAHMUDOVA

Mahmudova Fatma Yaqub qızı 1954-cü ildə Ağdam rayonunda anadan olub. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutununu bitirib. 1968-ci ildən Ağdam Dövlət Dram Teatrında aktrisa işləyib. Teatrın aparıcı aktrisalarından olan F.Mahmudova bu müddət ərzində bir çox özünəməxsus obrazlar yaratmağa nail olmuşdur. "Dağılan Tifaq"da Sona xanım, "Fərhad və Şirin"də Məryyəm, "Solğun Çiçəklər"də Sara, "Qaçaq Nəbi"də Həcər, "Təhminə və Zaur"da Təhminə, "Qismət"də Ana və s. bu kimi obrazlar onu tamaşaçıların sevimlisinə çevirmişdir. Aktrisa 1989-cu ildə "Pirverdinin Xoruzu" filmində Həlimə roluna çəkilmişdir.

1989-cu ildə Respublikanın Əməkdar Artisti fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ağdam rayonunun işğalı ilə bağlı Bakıda köçkün kimi yaşayan F.Mahmudova 1994-cü ildən taleyini Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı ilə bağlamalı olmuşdur. Burada teatrın repertuarında olan tamaşaların əksəriyyətində rol alaraq bir sıra maraqlı obrazlar yarada bilmişdir. O, "On min dollarlıq keyf" tamaşasında Bağdagül, "Hərənin öz ulduzu"nda Xurma, "Bankir adaxlı"da ağuçu Gülbikə, "Birgünlük siğə"də Adilə Dudu, "Adamın adamı"nda At Balaxanım, "Məsmə xala dayımdır" əsərində Əsmər, "Şeytanın yubileyi"ndə Məryəm və s. rolların öhdəsindən bacarıqla gəlmişdir.

İki qız anası F.Mahmudovanın əməyi yüksək qiymətləndirilərək 2000-ci ildə Respublikanın Xalq Artisti fəxri adına layiq görülb. Prezident təqaüdçüsüdür.Kiçik qızı Nigar musiqi ilə məşğuldur.

<< Geri