E L E K T R O N M Ə L U M A T B A Z A S I


The dates reflecting the life and work of the famous poet are given in chronological order in the section "Main dates of life and work" In this section, significant dates of the life of Khurshidbanu Natavan were included. Starting from the year of birth, including creative progress.


 1832-ci il

6 avqust

XIX əsr Azərbaycanın görkəmli şairəsi, sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı Xurşidbanu Natəvan  Şuşada anadan olmuşdur.

 

- İlk tərbiyəçiləri sarayın təcrübəli dayə və mürəbbiyələri olmuşdular.

- Məktəb yaşına çatdıqda evdə dövrün alim və sənətkarlarından dərs almağa başlamışdır.

- "Quran" ayələrini və dini ehkamları əzbərləməklə yanaşı, dünyəvi elmlərlə də tanış olmuşdur.

- Doğma dili ilə bərabər, ərəb və fars dili dillərini öyrənmiş, onların vasitəsilə klassik şeirin qayda-qanunlarını mənimsəmişdir.

1850

-Vorontsovun şəxsi yavəri Xasay bəy Usmiyevlə ailə həyatı qurmuş, əvvəlcə Dağıstanda, sonra isə Tiflisdə yaşamışlar.

-Yaradıcılığa təxminən XIX əsrin 50-ci illərindən başlamışdır. İlk vaxtlar onun "Xurşid" imzası ilə yazdığı şeirlərin əksəriyyəti itib-batmış, yalnız cüzi bir hissəsi bizə gəlib çatmışdır.

1855

- Xurşidbanunun oğlu Mehdiqulu xan dünyaya gəlmişdir

1856

- Xurşidbanunun qızı Xanbikə xanım anadan olmuşdur.

1858

- Məşhur Fransız yazıçısı Aleksandr Düma ilə Bakı şəhərində görüşmüşdür..

1867

- Xan qızının Qarabağ cinsli “Əlyetməz” və “Meymunu” adlanan köhlənləri Parisdə keçirilən ümumdünya sərgisində birincilik qazanmış, qızıl medala və fəxri fərmana layiq görülmüşdü.

1869

- Rəiyyət içərisindən çıxmış Seyid Hüseyn adlı bir şuşalıya ərə getmiş, bu hərəkəti ilə bəy və mülkədarları qəzəbləndirmişdir.
- Xan qızının Qarabağ cinsli “Əlyetməz” və “Meymunu” adlanan köhlənləri Moskvada keçirilən ümumdünya sərgisində birincilik qazanmış, qızıl medala və fəxri fərmana layiq görülmüşdü.

1870

- Şairə özünə "Natəvan" (köməksiz, zəif, xəstə) təxəllüsü götürərək, dərin məzmunlu qəzəllərini yaratmışdır.

1872

- Ədəbiyyat tariximizdə məşhur olan “Məclisi-üns” cəmiyyətini təşkil etmişdir.

1873

 ‒ Şuşa şəhər əhalisinin suya olan təlabatını ödəmək məqsədi ilə başlanğıcını şəhərdən yeddi kilometr aralıda yerləşən Sarıbaba dağının ətəyindən götürən saxsı borularla su kəməri çəkdirmişdir (“Xan qızı bulağı”).

1878-1880

 ‒ Xan qızı tərəfindən Merdinli məhəlləsində bir gün kişilərə, bir gün qadınlara xidmət göstərən “Şirin su hamamı” tikdirmişdir (Layihənin memarı Kərbəlayi Səfixan Qarabaği)

1886

- 227 səhifədən ibarət “Gül dəftəri” adlı şeir və rəsmlərdən ibarət albomu tərtib etmişdir.

1887

- Yaşadığı binanın şimal səmtində məktəb binası tikdirmişdir.

1888

 - Tiflis şəhərinə köçdüyü ilə əlaqədar “Məclisi-ünsü”ü tərk etmişdir.

1889

 - Şuşaya yazdığı şəxsi xarakter daşıyan məktubu Respublika Əlyazmaları fondunda saxlanılır.

1897

- Oktyabrın 1-də vəfat etmiş, Ağdamın "İmarət" qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.

1928

- İlk mətbu əsəri “Natəvan (Xurşid Banu)” Hənəfi Zeynallının redaktəsi ilə “Azərnəşr”də ərəb qrafikasında nəşr edilmişdir.

1932

‒ 10 oktyabrda Azərbaycan vokal sənətinin banisi Bülbülün təşəbbüsü ilə Xan qızı Natəvanın evində ilk uşaq musiqi məktəbi ‒ “Şuşa Musiqi məktəbi” fəaliyyətə başlamışdır;

1937

- Natəvanın şeirləri rus dilinə tərcümə edilərək Moskva, Leninqrad və Bakıda nəşr olunan jurnal və kitablarda hissə-hissə cıxmışdır.

1938

- “Şeirlər” adlı kitabı Məmməd Rahimin redaktəsi ilə “Azərnəşr”də köhnə latın qrafikasında nəşr edilmişdir.

1956

- “Şeirlər” adlı kitabı M. A. Sultanovun redaktəsi ilə “Azərnəşr”də çapdan çıxmışdır.

1981

- “33 qəzəl” adlı kitabı “Gənclik” nəşriyyatında nəşr olunmuşdur.

1982

‒ Azərbaycan KP MK-nin Birinci katibi Heydər Əliyevin iştirakı ilə məşhur Azərbaycan şairəsi Xurşidbanu Natəvanın büstünün açılışı olmuşdur;

1984

- İlk akademik nəşri - “Əsərləri” “Yazıçı” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır.

1985

‒ Xurşidbanu Natəvan adına Respublika uşaq (vərəm) sanatoriyası yaradılmışdır.

1987

‒ Xurşidbanu Natəvanın evində Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Xurşidbanu Natəvan adına Qarabağ filialı fəaliyyətə başlamışdır.

1991

- Təbriz şəhərində “Seçilmiş əsərlər”i ərəb qrafikasında nəşr edilmişdir.

1993

‒ Üzeyir Hacıbəyov, Xan qızı Natəvan, Bülbülün ermənilər tərəfindən Şuşada güllələnmiş heykəlləri ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıya gətirilmiş və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin həyətində yerləşdirilmişdir.

2004

- Bəylər Məmmədovun tərtib etdiyi və ön söz yazdığı “Əsərləri” “Lider” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır.

2012

- 3 aprel Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Xurşidbanu Natəvanın anadan olmasının 180 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" Sərəncam imzalamışdır;
- Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Mustafa Çəmənlinin tərtib etdiyi “Neçin gəlməz” şeirlər kitabı “Təhsil” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır.

2016

‒ Fevralın 18-də Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Belçika Krallığının Vaterlo şəhərində Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılış mərasimi keçirilmişdir. Abidənin müəllifi heykəltəraş İmran Mehdiyevdir.

2018

 ‒ Hollandiyanın Harlem şəhərindəki Montessori kollecində şairə Xurşidbanu Natəvanın poemaları əsasında səhnələşdirilmiş “Xarı & Bülbül” teatr tamaşası təqdim edilmişdir.

2019

‒ 7 may Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 211 nömrəli Qərarı ilə Xurşidbanu Natəvan əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.

2021

‒ 16 martda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Üzeyir Hacıbəyov, Xan qızı Natəvan, Bülbülün güllələnmiş heykəlləri Şuşaya gətirilmişdir;

‒ 12 mayda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Xan qızı Natəvanın sarayının qarşısındakı əraziyə baxış keçiriblər;

‒ 12 mayda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva “Xan qızı” bulağında olublar;

‒ 15 iyunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və birinci xanım Əminə Ərdoğan “Xan qızı” bulağında olublar;

2022

Xurşidbanu Natəvanın 190 İlliyinin Qeyd Edilməsi Haqqında Azərbaycan Respublikasi Prezidenti Sərəncam imzalamışdır.


<< Geri