E L E K T R O N   M Ə L U M A T   B A Z A S I

 

KİTABLAR


2019

Hüseynli, Rüfət. Qaliblərin qalibi-Qalib Hümbətov /R. Hüseynli ; red. N. Əhmədli. Bakı: [n. y.], 2019.- 108, [4] s.: portr., fotoşək., 21 sm


2018

Aprel döyüşləri-Vətənimin tarixi uğuru: [buklet] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Masallı Ziyalıları İctimai Birliyi. [Masallı]: [n. y.], [2018].- 1 vərəq (3 səh. qatlanmış): fotoşək., gerb., 21 sm.


Eyvazlı, Aida Göytürk. Qalibiyyət : şahidlər və şəhidlər : 2016-cı il aprel döyüşləri şəhidlərin əziz xatirəsinə Cild 2. /A. E. Göytürk ; red. D. Quliyeva ; layihənin rəh. C. Feyziyev ; [ön söz A. Abbas] Bakı: [Mütərcim], 2018.- 447, [1] s.: portr., fotoşək., 24 sm.


Əliyeva, Lətifə Ziyad qızı. Şəhidliyə aparan sevgi /L. Z. Əliyeva ; red. Ş. Dağlaroğlu ; ideya müəl. M. Sadıqov ; [ön söz V. Salehov] Bakı: [Araz], 2018.- 249, [1] s.: portr., fotoşək., şək., 21 sm.


Xanlaroğlu, Eldar. Ömür kitabımın səhifələri /E. Xanlaroğlu ; red. Q. Əvəzoğlu. Sumqayıt: [Azəri], 2018.- 351, [1] s.: portr., fotoşək., gerb, 21 sm.


Qaraqızı, Cəvahir. Aprel döyüşləri : [şeirlər] /C. Qaraqızı ; red. və ön söz müəll. Z. Budaq ; [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Məhsəti" Şairlər Məclisi İctimai Birliyi] Bakı: [n. y.], 2018.- 151, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.


Qəhrəman döyüşçülər və şəhidlərin ictimaiyyət arasında təbliği : [buklet] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Mina Qurbanlarının Sosial-İqtisadi Problemlərinin Həllinə Kömək İctimai Birliyi. Bakı: [n. y.], 2018.- 1 vərəq (3 səhifədə qatlanmış): gerb, şək., 21 sm.


Qəhrəmanlıq tariximizin salnaməsi : [buklet] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərb. Resp. "Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyinə Dəstək" İctimai Birliyi. Bakı: [n.y.], 2018.- 1 v. (3 səhifədə qatlanmış): gerb, portr., 21 sm.


Murad, Güləmail. Aprel döyüşləri : trilogiya /G. Murad ; red. A. Arif ; məsləhətçi və ön sözün müəllifi N. Q. Cəfərov. Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 367, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 20 sm.


Murad, Güləmail. Qəhrəmanlıq yüksəkliyi : Azərbaycan Ordusunun 100 illiyinə həsr olunur /G. Murad ; ön söz müəl. N. Cəfərov ; red. A. Arifə. Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 127, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.


Vətən igidləri ilə tanınır! [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, 20 Yanvar İctimai Birliyi] ; layihənin rəhb. S. Əzimzadə ; tərtibatçı: Q. Məmmədova. Bakı: [n.y.], 2018.- 47, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.


2017

Bahadurqızı, Yaqut. Hay ver mənə, cənab leytenant... /Y. Bahadurqızı ; [ön söz Q. Nəsibov]. [Bakı]: Çaşıoğlu, [2017] .- 168 s.: portr., fotoşək., 21 sm.


Bünyatov, Şövqi Yusif oğlu. 20 Yanvar hadisəsi və aprel döyüşlərinin milli ruhumuzun inkişafındakı rolu /Ş. Bünyatov ; elmi red. S. Talıblı ; [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası ; 20 yanvar fondu] Bakı: [Zərdabi LTD MMC], 2017.- 298, [4] s.: portr., rəngli fotoşək., 22 sm.


Eyvazlı, Aida. Göytürk. Samir! Nazim! Elşən! /Aida Eyvazlı Göytürk [məsul red. G. Nəsibov ; dizayn E. İsmayilov] Bakı: [CBS Polygraphic production], 2017.- 54, [10] s.: portr., foto., 19 sm.


Əliyev, Elşən. Murov qartalı : əfsanəvi kəşfiyyatçı polkovnik-leytenant Raquf İbrahim oğlu Orucov /müəllif və tərt.: E. Əliyev, E. Salahov ; məsləhətçilər: İ. Əhmədov, X. Məmmədov ; red. M. Həsənov. Bakı: [Azərbaycan Universiteti], 2017.- 199, [1] s., [32] s. fotoşək., portr., faks.: 22 sm.


Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliğində Aprel döyüşlərinin rolu: Respublikanın kütləvi və ixtisaslaşdırılmlş kitabxanaları, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri üçün metodik tövsiyələr /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt. S. Quliyeva ; ixtisas red. və burax. məsul K. M. Tahirov ; red. A. Abdullayeva. Bakı: [M. F. Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2017.- 35, [1] s.: 20 sm.


İlham Əliyev bizi Cocuq Mərcanlıya qaytardı [Mətn] /haz. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və "Azərbaycan" qəzeti. Bakı: [n. y.], 2017.- 152 s.: portr., fotoşək., xəritə, 30 sm.


İsmayılzadə, Müzahim. Əsərləri : 6 cilddə C. 4./M. İsmayılzadə. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 375, [1] s.: portr., ill., 20 sm.


Murad, Güləmail. Qayıdış : Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı Samid İmanovun aprel döyüşlərində Vətən uğrunda şəhid olmasının 1-ci ildönümünə həsr oluub /G. Murad ; red. Ö. Eltac ; ön sözün müəl. E. U. Abdiyev ; [dizayn. Z. Məmmədov]. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 111, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.


2016

Qarabağ dünən, bu gün və sabah : [15-ci elmi-əməli konfransının materialları toplusu : 26 may 2016-cı il] /[red. hey. Ə. Abasov [və b.]] Bakı: [s. n.], 2016.- 213 s.: 20 sm.


<< Geri