BUĞDA, ARPA VӘ DARI

 

 

 

Bir gün buğda, arpa vә darı bir-biriylә söһbәt edirdilәr.

 

Buğda dedi:

Mәnim bir tikәm bir dağı aşırır.

 

Arpa dedi:

 

Mәnim dә bir tikәm dağın yarısına kimi çıxardır, amma aşırmağına zamin ola bilmәrәm.

 

Darı da dedi:

Mәn xalqın uşağının qanına bais ola bilmәrәm ki, evindәn çıxardıb borana salam, öldürәm. Mәndә o qüvvәt yoxdur.