BALA BARӘSİNDӘ

 

 

 

 

Mәn aşiqәm balasın,

Laçın vermәz balasın.

Mәn balamı istәrәm,

Balam istәr balasın.