ӘRİNCӘK İT

 

 

 

 

Qış olanda it deyir:

 

“Yaz olaydı, özümә bir çuxa toxuyaydım.”

 

Elә ki, yaz gәlir, it tәnbәllәşib deyir:

 

“Eh, kim әyirib, kim toxuyacaq?!”

 

 

Mәsәllәr:

 

Bu günün işini sabaha qoyma.

 

Qalan ә qar yağar.

 

Әldәn qalan әlli gün qalar.

 

Qorx payızdan, qabağından qış gәlir.

 

Qorxma qışdan, qabağından yaz gәlir.

 

Köpәk itin qarnı tox gәrәk.