GÜNӘŞİ ÇAĞIRMAQ

 

 

 

 

Gün, çıx, çıx, çıx!

Kәhәr atı min, çıx!

Oğlun qayadan uçdu,

Qızın tәndirә düşdü,

Keçәl qızı qoy evdә,

Saçlı qızı götür, çıx!

Gün getdi su içmәyә,

Qırmızı don biçmәyә.

Gün çıxıbdı yetirәcәk.

Qarı yerdәn götürәcәk,

Keçәl qızı gәtirәcәk,

Saçlı qızı gәtirәcәk,

Duman, tac, qaç, qaç!

Sәni qayadan asarlar!

Buduna damğa basarlar!

Gün getdi dağ başına,

Könlü şamama istәyәn

Dolansın tağ başına.