GӘLİNİN SÖZLӘRİ

 

 

 

 

Baldızım -- çuval bizim,

Dәm-dәm batar, mәn neylәyim,

Qayınanam dәmir darağı,

Dıqladar ötәr, mәn neylәyim.

Qayınatam -- sәrv ağacı,

Qapıda bitәr, mәn neylәyim,

Qayınım -- gül  yarpağı,

Xatirim tutar mәn neylәyim.