NARIŞ (narınc) QOYUN

 

 

 

 

Nәnәm o narış qoyun,

Yunu bir qarış qoyun,

Çoban sәndәn küsübdür,

Südü ver barış, qoyun.