SӘMӘNI

 

 

 

 

Sәmәniyә saldım badam,

Qoymazlar bir barmaq dadam,

Dörd tәrәfin alıb adam,

Sәmәni, bizana gәlmişәm, [1]

Uzana-uzana  gәlmişәm.

 

[1] Bizana gәlmişәm -- (burada) cana gәlmişәm, bezmişәm.

 

 

T a p m a c a:

 

Suda Süleyman gördüm,

Dağda düleyman gördüm.

Yatar gövşәr daş gördüm,

Duzsuz bişmiş gördüm.

 

Uzun qız -- oba gәzәr.

 

 

Y a n i l t m a c:

 

Bazarda nә ucuz?

Mis ucuz, küncüt ucuz, duz ucuz.