Azərbaycan Respublikası prezidentinin “Azərbaycan dilində latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqinda” sərəncamı əsasında Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çap olunmuş əsərlər

Dünya Uşag ədəbiyyatı

 

  Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri [Mətn] /tərc. ed. Ş. Mirbağırova, A. Məmmədova; tərt. ed. C. Nağıyev, S. Mustafayev/- B.: Öndər, 2005.- 280 s.

Britaniya adalarının xalq nağılları [Mətn] /ingiliscədən tərcümə edənlər və ön sözün müəllifləri. Şahin Xəlilli, Zakir Səfəroğlu; red. Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005.- 376 s.

  Dode Alfons. Taraskonlu Tartarenin qeyri-adi macəraları [Mətn] /Dode Alfons Dode; Tərcümə edən: Ə. Ağayev; C. Bağır; Ön sözün müəllifləri: C. Nağıyev; Q. Quliyev.- B.: Öndər, 2005.- 448 s.

Elladanın qəhrəmanları [Mətn].-B.: Öndər, 2004.- 152 s.

Kuper Ceyms Fenimor. Sonuncu mogikan [Mətn]: [Roman] /Ceyms Fenimor Kuper; Tərc.: Ə.Zeynalov; Red.: C.Nağıyev (ön sözün müəllifi), S.Mustafayev.- B.: Öndər, 2005.- 376 s.

Keroll Lüis. Alisa möcüzələr ölkəsində; Mauqli; Cəsur Joanın qəribə macəraları [Mətn] /Lüis Keroll; Redyard Kiplinq; Joze Qomes Ferreyra; Tərc. ed. A.İbrahimov; M.Əfəndiyev; C.Nağıyev.- B.: Öndər, 2005.- 448 s.

Koster Şarl de. Ulenşpigel və Lamme Qudzak əfsanəsi [Mətn]: Onların Flandriya və başqa ellərdəki şücaəti, qoçaqlığı, məzəli macəraları /Şarl de Koster; Tərcümə edən: B. Musayev.- B.: Öndər, 2005.- 656 s.

Rable Fransua. Qarqantua və pantaqruel [Mətn] /Fransua Rable; tərcümə edəni: Əhməd Cavad; ön sözün müəllifi: Cəlil Nağıyev.- B.: Öndər, 2005. -304 s.

Rus uşaq ədəbiyyatı [Mətn] /tərtib edəni və red. C Nağıyev; ön sözün müəllifi: Ə. Əliyev.-I kitab.- B.: Öndər, 2005.- 328 s.

Rus uşaq ədəbiyyatı [Mətn] /Tərtib edəni və red.: C Nağıyev, S. Mustafayev.- II kitab.- B.: Öndər, 2005. -392 s.
 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved