M

1 2 3 4 5 6


 

Məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələrinin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında əsasnamə [Mətn] /Nəşrə məsul. Ş.Xuduoğlu.B.: Qanun, 2006.52 s

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan kompensasiyalar, müavinətlər və gəlirlərin siyahısı: Azərbaycan Respublikasının qanunlar toplusu /Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 4 s.

Məcburi dövlət sosial sığortası [Mətn]: təlimat Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 35 s.

Məcburi sığorta iştirakçılarının uçotu [Mətn]: qaydalar Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 12 s.

Məcburi sosial sığorta iştirakçılarının uçotu (Qaydaları): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 13 səh.

Məcidbəyli Rauf. İnsan resurslarının idarə edilməsi [Mətn]: (İnsan resurslarının idarə edilməsinin meydana gəlməsi anlayışı və tarixi inkişaf prosesi) R.Məcidbəyli.- B.: Bilik, 2013.- 111, [1] s.

Məcidov Mobil Kamil oğlu. Vergi sistemi [Mətn]: dərslik M.K.Məcidov; elmi red. R.F.Sadıqov; rəyçi İ.C.Həsənov [və b.].- B.: [Bakı Biznes Universiteti] 2013.- 506, [1] s.

Məcidov Tofiq Kərbəlayı Paşaoğlu. Mənəviyyat insanağlının ümumbəşəri zəka sərvətidir [Mətn] /Tofiq Kərbəlayı Paşaoğlu Məcidov.- Bakı: Nasir, 2005.- 160 s.

Məcidova Nigar Zahid qızı. Tibbi jurnalistika /N.Z.Məcidova; Ruscadan tərcümə edəni: İ.Umudlu.- B.: Ziya-Nurlan, 2005.- 196 s.

Mədəni - maarif işində sosioloji tədqiqatların metodikası [Mətn]: metodiki göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. M. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt. ed. O.P.Sultanov; red. R.A.Şərifov; rəyçilər. R.Ə.Ağayev, T.Ş.Haqverdiyev.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 33, [1] s.

 Mədəniyyət fəaliyyətinə aid qanunlar toplusu [Mətn] /məsul şəxs. M.Əmrullayeva, Az.Res.Mədəniyyət Nazirliyi.- B.: Nağıl evi, 2003.- 182, [2] s.

 Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: (06 fevral 1998- ci il, ¹ 430-IQ) Naşir: Şahbaz Xuduoğlu Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Qanun, 2002.- 24 səh.

 Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat [Mətn]: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: qəzet materialları əsasında /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, Mədəniyyət üzrə informasiya şöbəsi; burax. məs. D.Sadıxova və b.; red. G.Səfərəliyeva İyun – 2006 B.: M.F.Axundov adına Millikitabxana, 2006.- 59 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Dekabr - 2012 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2012.- 87 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Yanvar - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi;red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.-64 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Fevral - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 63 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Mart - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 75 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Aprel - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 89 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: May - 2013 / /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 93 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyun - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 96 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: İyul - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 79 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Avqust - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, H.Bəşirova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 51 s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Sentyabr - 2013/baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 76s

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Oktyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 86s.

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat: cari biblioqrafik informasiya göstəricisi: Noyabr - 2013 /baş red. və bur. məsul K.Tahirov; bur. haz. Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi; red. D.Sadıxova, N.Səlimova. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2013.- 90s.

Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /M.C.Manafova və b.; elmi red. V.İ.Məmmədova.- Bakı: Təbib, 2006.- 819 s.

Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik /Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi; ümumi red. M.C.Manafova, N.T.Əfəndiyeva, S.A.Şahhüseynova; rəyçilər. İ.Kərimov, G.Sultanova, N.Cərulla qızı, Ş.Məmmədov; elmi red. V.İ.Məmmədova.- Bakı: Sabah, 2010.- 872, [4] s.

Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi [Mətn]: Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, MM-sin deputatı, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyət sahəsində fəaliyyəti. Dövri mətbuat materialları əsasında tərtib edilmişdir (1995-2007) /Tərtibçi və elmi red. S. Məmmədəliyeva; Layihənin müəllifi: L. Kazımova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; AMŞ - Beynəlxalq Musiqi Şurası; Azərbaycan Milli Komitəsi.- B.: Nurlar, 2007.- 424 s.

Mədəniyyətin əsas göstəriciləri: Statistik bülleten Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: 2001.- 19 səh.

 Mədəd,Rasim. 3837 gün [Mətn]:  ["7 gün" qəzeti haqqında xatirə kitabı]: jurnalist qeydləri : [1991-2001-ci illər] /R.Mədəd ; [red. Ə.Rzazadə; üz qabığın tərt. R.İsmayılov].Bib-ID vtls000600071.- Bakı: [Elm və təhsil], 2014.- 383, [1] s.: portr., fotoşək., 25 sm.
Ar2014-2737

Mədətli Eynulla Yadulla oğlu. Azərbaycan həqiqətləri İran tarixişünaslığında [Mətn] E.Mədətli; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Təhsil, 2011.- 270, [2] s.

Mədətov Fərhad Kamal oğlu. Yeni Azərbaycan Ədəbiyyatında Heydər Əliyev obrazı [Mətn]: Sabir Əhmədlinin romanları əsasında /Fərhad Mədətov; Red.: Azadə-Taleh Hüseynova.- B.: BDU; 2003.- 116 s.

Mədətov Qaraş Əli oğlu. Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsində [Mətn] Q.Mədətov; red. B.S.Qurbanov; Azərb. SSR EA Tarix İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1965.- 503, [1] s.

Məftun, Maşallah. (Nəbiyev Maşallah Sərdar oğlu) Güllərin soyqırımı [Mətn] : [2 hissədən ibarət poema ] /M. Məftn ; red. V. Nəsib, S. Hüseynoğlu ; [ön söz N. Həsənzadə ; üz qabığı rəssamı N. Səmədova].Bakı: Mütərcim, 2018.125, [3] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

Məhbuslara beynəlxalq minimal standart davranış qaydaları [Mətn]B.: Qanun, 2006.- 51, [1] s.

Məhbusların hüquqları [Mətn] /Tərtibçi müəllif: N.Əliyev; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 36 s

Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər haqqında əsas müddəalar: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Cəmilə Mir-Bəşirova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000,17 səh

Məhəmməd Ağa. (Məmmədov Məhəmməd Ağayeviç) Süleyman Xəndanının şəcərəsi A.Məhəmməd; Red.: B.Əsədov; Sponsor: R.Məcidoğlu.- B.: 2002.- 140 səh.

Məhəmməd Deyhim. Təzkireyi-şüərayi-Azərbaycan [Mətn]: Tarixi zindəgi və asar /Məhəmməd Deyhim I cild.-Təbriz: [s. n.], 1367 h.(1989).- 464 s.; 24 sm.

Məhəmməd Deyhim. Təzkireyi-şüərayi-Azərbaycan [Mətn]: Tarixi zindəgi və asar /Məhəmməd Deyhim II.- Təbriz: [s. n.], 1367 h.(1989).- 810 s.

Məhəmməd Əsəd bəy. Allahu Əkbər. İslam dünyasının Əbdülhəmiddən İbn Səuda qədər çöküşü və qalxışı [Mətn]: [tarixi-publisistik roman] /Məhəmməd Əsəd Bəy, Volfqanq Fon Vaysl; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İn-tu; seriyanın məsul red. E.İsmayılov; alman dilindən çevirəni. Ç.Qurbanlı; red. S.Abdullayev, G.Pirnəzərova.-Bakı: Nurlan, 2005.-464 s.

Məhəmməd Əsəd bəy. Son peyğəmbər [Mətn] /M. Əsəd Bəy; alman dilindən çevirən. Ç.Qurbanlı; red. S.Abdullayev, G.Pirnəzərova; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İn-tu.- B.:Nurlan, 2005.- 452 s.

Məhəmməd Füzuli - 500: Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları (7-8 noyabır 1996) [Mətn]: [Məqalələr məcmuəsi ] Red. heyəti: Bəkir Nəbiyev, Kamal Talıbzadə, Yaşar Qarayev və b.- B.: Sabah, 1997.- 296 s.

Məhəmməd Füzuli əsərlərinin nəşri [Mətn]: biblioqrafik göstərici Tərtib edəni və xüsusi red.: F.Məmmədov; Elmi red.: M.Müsəddiq; M.F.Axundov Adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı: Maarif, 1996.- 261 s.

Məhəmməd Füzulinin nəzm əsərlərinin əlifba-tezlik sözlüyü /Tərt.: K.A.Vəliyeva və b.; Red.: A.A.Axundov, A.B.Mirzəyev; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 2004.- 548 s.; 19 sm.

Məhəmməd Peyğəmbər. 40 sual-cavab. Hikmətləri [Mətn] /Məhəmməd Peyğəmbər; Tərtib edəni və çapa hazırlayan: S.Kərimli; Red.: Ə.Hüseynzadə.- B.: 1998.- 70 s.

Məhəmməd Şəhriyar [Mətn] /Məhəmməd; Tərt., ön söz və lüğətin müəll. Ə.Səfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

Məhəmməd Şeyx Nasir əd-Din əl-Əlbani. Peyğəmbərin namazı [Mətn]: təkbirdən təslimədək /Şeyx Məhəmməd Nasir əd-Din əl-Əlbani; Ərəb dilindən tərc. edəni. Z.Qasımov; Elmi red. Ş.Uluxanov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 104 s.

Məhəmməd Tağı Sidqi: taleyi və sənəti [Mətn] /tərt. ed. F.Xəlilov; elmi red. Ə.Quliyev.- [Naxçıvan]: [Əcəmi], [2015].- 183, [1] s.: 24 sm.

Məhəmmədqızı Afərim. Bərdə [Mətn]: şəhərin tarixi, şəxsiyyətlər haqqında məlumatlar/A.Məhəmmədqızı, Ş.Çərkəzoğlu; red. Ə.Əlisəfaooğlu.- B.: Araz, 2003.- 263, [1] s.

Məhəmmədqızı Afərim. Bərdə [Mətn] /A.Məhəmmədqızı, Ş.Bərdəli; red. H.Məlikzadə.- B.: MBM, 2004.- 271, [1] s.

Məhərrəmqızı Aybəniz. Çağdaş dövrdə söz yaradıcılığı problemləri [Mətn]: leksika / Aybəniz Məhərrəmqızı; Elmi red..: L.Kərimli.- B.: Elm; 1998.- 73 s.

Məhərrəmqızı Aybəniz. Dil quruculuğunun yeni mərhələsi: (söz yaradıcılığı) /Aybəniz Məhərrəmqızı; Elmi red.: Ağamusa Axundov Bakı: Azərbaycan, 2004.- 104 s.

  Məhərrəmli, Baba Balaca oğlu. Dünya dillərində homogen sözlər [Mətn] :- elmi red. T. Hacıyev ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu
Bakı: [Xəzər Universiteti], 2016.302, [2] s.: portr., 22 sm.

  Məhərrəmli, Baba Balaca oğlu. Türk dillərinin qədim leksikası [Mətn]:-elmi red.T. Hacıyev. Bakı:[Xəzər Universiteti],2017.270,[2] s.:portr.,22 sm.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Danışır Təbriz [Mətn] /Qulu Məhərrəmli; Red. Cəmil Həsənli.- B.: Nurlan, 2004.- 80 s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. İctimai televiziya [Mətn]: Prinsiplər, reallıqlar, perspektivlər /Qulu Məhərrəmli; Elmi red. Aynur İmamverdiyeva; Red. Firuzə Nadir.- B.: Bakı, 2003.- 176 s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Jurnalistikanın əsasları [Mətn]: ali məktəblərin Jurnalistika fakültələrinin tələbələri üçün dərslik Q.M.Məhərrəmli; red. K.Abdulla; rəyçi R.Qeybullayeva, O.Aydemir, A.Rüstəmov.- B.: [Qanun] 2012.- 434, [1] s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Kino, televiziya, radio terminləri [Mətn]: İzahlı lüğət /Q.Məhərrəmli; Elmi red. və rəyçi: İ.Kərimov.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002.- 352 s.

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Kütləvi kommunikasiya və dil [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.M.Məhərrəmli; rəyçilər. N.A.Cəfərov, M.B.Məmmədov; red.: Y.M.Əlizadə.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 208 s.

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Mediada işlənən alınma sözlər [Mətn]: izahlı lüğət /Q.M.Məhərrəmli; red. A.Axundov.- B.: Elm, 2008.- 254, [2] s.

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Radio dərsləri [Mətn]: Tarix. Nəzəriyyə.Təcrübə: dərs vəsaiti /Q.Məhərrəmli; red. Y.Əlizadə; rəyçi. R.Hüseynov.- B.: Nurlan, 2007.- 495, [1] s.

Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya dili [Mətn]: Spesifika: funksiya və struktur /Q. Məhərrəmli; Rəyçi: K.Abdullayev, F.Mehdi; Elmi red.: M.Məmmədov.- B.: Elm, 2002.- 304 s.

 Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya jurnalistikasının əsasları [Mətn]: metodik vəsait /Q.M.Məhərrəmli; elmi red. Y.Əlizadə; rəyçi. A.Dadaşov; Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; BDU.- B.: Bakı Universiteti, 2005.- 144 s.

 Məhərrəmli Zemfira İsmayıl qızı. Döyüşə qızlar gedir [Mətn]: Oçerklər və sənədli hekayələr /Zemfira Məhərrəmli; Red.: Qulu Məhərrəmli.- B.: Dünya, 1997.- 176 s.: portr., 20 sm.

 Məhərrəmli Zemfira İsmayıl qızı. Qırx qız dastanı [Mətn]: Sənədli hekayələr və portret oçerklər /Zemfira Məhərrəmli; Ön sözün müəll. Tofiq Köçərli; Red. Telli Pənahqızı; Rəssam H.Cəlilov.- B.: Nurlan, 2003.- 314 s.: foto., 21 sm.

Məhərrəmov A.M. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; red. A.Ə.Quliyev; rəyçi İ.V.Əzimov, E.M.Qurbanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 287, [1] s. , şək. ; 21 sm.

Məhərrəmov A.M. Metalüzvi birləşmələr üzvi praktikumda [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova; [rəyçi. İ.Ə.Əliyev]Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 87, [1] s. , şək. ; 20 sm.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Azərbaycan kimyaçıları [Mətn]: (Akademik Yusif Məmmədəliyevin əziz xatirəsinə ithaf olunur) /A.Məhərrəmmov, M.Allahverdiyev, R.Əliyeva; Red.: F.Şiriyev; Rəyçilər: M.Rüstəmov, İ.Əliyev.- B.: Azərbaycan, 1998.- 590 s.: portr., 21 sm.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Bakı Dövlət Universiteti 90 [Mətn]/A.Məhərrəmov; dizayner K.Məcidov.- B.: Bakı Universiteti, 2009.- 689, [5] s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Bifunksional amin birləşmələri [Mətn]: [monoqrafiya] A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; rəyçi. Ə.R.Bayramov, N.Q.Şıxəliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 158, [2] s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Dərman maddələrinin sintezi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allhverdiyev, M.M.Qurbanova; Red. İ.Ə.Əliyev; Rəyçilər. M.N.Məhərrəmov, A.M.Mustafayev.- B.: [Bakı Universiteti nəşriyyatı], 2007.- 144 s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Nano texnologiya [Mətn] :kimya, fizika, biologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik A.M.Məhərrəmov; M.Ə.Ramazanov, L.İ.Vəliyeva; elmi red. S.A.Hacıyev; rəyçi M.S.Salahov.- B.: Çaşıoğlu 2007.- 231, [1] s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Neft kimyası və neft - kimyəvi sintez: Ali məktəblər üçün dərslik /Məhərrəmov, A.M. Bayramov, M.R..; Red.: Hacıyev, M.M.- Bakı: Çaşıoğlu, 2003.- 562 səh., ill.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik A.M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov; rəyçi. T.M.Nağıyev, V.M.Fərzəliyev; red. M.M.Hacıyev.- B.: [BakıUniversiteti] 2006.- 603, [1] s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasında müasir metodlar [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti A. M.Məhərrəmov, M.R.Bayramov, İ.Q.Məmmədov; elmi red. M.M.Hacıyev ;rəyçilər Ə.Ə.Məcidov, M.Ə.Allahverdiyev.- B.: [Bakı Universiteti] 2006.- 138, [2] s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. II cild. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 375, [1] s.: portr., cədv., şək

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. III cild. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 367, [1] s.: portr., cədv., şək

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə. IV cild. B.: Bakı Dövlət Universiteti, 2010. 287, [1] s.: portr., cədv., şək

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi birləşmələrin adlandırılması [Mətn]: aliməktəblər üçündərsvəsaiti A.M.Məhərrəmov, A.İ.İsmiyev, M.N.Məhərrəmov; elmi red. M.N.Məhərrəmov; rəyçilər İ.M.Əhmədov, M.Ə.Rüstəmov.- B.: Çaşıoğlu, 2010.- 111, [1] s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.M.Məhərrəmov; M.N.Məhərrəmov; Elmi red. N.M. Seyidov; Rəyçilər. M.S.Salahov, Ə.B.Əliyev.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 538 s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblərin biologiya ixtisasları üçün dərslik A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; rəyçi İ.Ə.Əliyev.- B.: Bakı Un-ti, 2007.- 383, [1] s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimya sual və cavablarda [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev; [red. M.N.Məhərrəmov]Bakı: [Bakı Universiteti], 2008.- 123, [1] s.

hərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimyada fiziki tədqiqat üsulları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.M.Məhərrəmov, Ş.S.Nəsibov, M.Ə.Allahverdiyev; red. Ə.Ə.Məcidov; rəyçi. M.N.Məhərrəmov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2009.- 102, [2] s. , şək., cədv.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Üzvi kimyadan təcrübi məşğələlər [Mətn] A.M.Məhərrəmov, M.Ə.Allahverdiyev, M.Ə.Axundova; red. M.N.Məhərrəmov; rəyçi. İ.M.Əhmədov, V.M.İsmayılov.- B.: [Bakı Universiteti], 2011.- 317, [2] s.

Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu. Yer qabığının ümumi kimyası: Ali məktəblər üçün dərslik /Abel Məhərrəmov, Sübhi Bəktaşi; Elmi redaktor: Vasif Babazadə.- B.: Bakı Universiteti, 2002.- 482 s.

Məhərrəmov Akif. Nə mən dünyadayam, nə dünya məndə [Mətn]: [Şeirlər] A.Məhərrəmov; Ön söz. A.Əmrahoğlu.- B.: OKA Ofset Azərb.Türkiyə NPB, 2002.- 248 s.

Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu. İqtisadi diplomatiya [dərslik] A. M. Məhərrəmov ; ideya müəl. və layihənin rəhbəri Ə. Hüseynli ; rəyçi İ. H. Aliyev [və b.] ; [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Azərb. Hüquqşünasları Konfederasiyası, Azərb. Gənc Hüquqşünaslar Birliyi].- Bakı: [s.n.] , 2013.- 385, [1] s.

Məhərrəmov Qulu Məmmədqulu oğlu. Audiovizual nitq [Mətn]: Televiziya və radio dilinin nəzəri-təcrübi problemləri /Qulu Məhərrəmov; Elmi red.: M.Məmmədov; Red.: F.Nadir; Dizayn: T.Məlik.- B.: Elm, 2000.- 444 s.

Məhərrəmov Qulu Məmmədqulu oğlu. Televiziya nitqi və ədəbi tələffüz [Mətn] /Q.M.Məhərrəmov; Elmi red.: M.Məmmədov; Rəyçi: M.Qasımov, S.Axundov. B.: Təhsil, 1999. 128 s

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. İradə tərbiyəsinin yolları [Mətn]: valideynlər üçün M.C.Məhərrəmov; red. M.Muradxanov, Ə.Rəcəbov.- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 43, [1] s.

Məhərrəmov Məhərrəm. Sığorta işi haqqında qısa məlumat və terminlərin lüğəti [Mətn] /M.Məhərrəmov.- B.: "Vektor" Nəşrlər Evi, 2003.- 261 s.

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. İzahlı psixoloji lüğət. [Mətn] Bakı Universiteti nəşriyyatı, B.: 1960.- 85 s.

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. İzahlı psixoloji lüğət M.Məhərrəmov; İxtisas red.: Ə.Ə. Əlizadə; Red.: B.Eyvazlı; Rəssamı: S.Şatikov.- B.: Azərnəşr, 1999.- 152 s.

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. Psixologiya oçerkləri [Mətn]: [Tədris vəsaiti]: [2 hissədə] /M.C.Məhərrəmov; AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi; S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti; red. Ə.Bayramov I hissə.- B.: Azərb. Un-ti, 1960.- 168 s.

Məhərrəmov Məmmədəli Cavad oğlu. Psixologiya oçerkləri [Mətn]: [tədris vəsaiti]: [2 hissədə] /M.C.Məhərrəmov II hissə.- B.: Azərtədrisnəşr, 1961.- 194 s.

Məhərrəmov Mustafa. Rusca-azərbaycanca qısa hərbi lüğət [Mətn] /tərt. ed. M.Məhərrəmov; red. B.Abdullayev.-Bakı: Gənclik, 1975.- 127, [1] s.

Məhərrəmov Ramil. İctimaiyyətlə əlaqələr [Mətn] /R.Məhərrəmov.- B.: Adiloğlu, 2002. 87 s.

Məhərrəmov Telman Hümmət oğlu. Fizikadan suallar və məsələlər [Mətn]: Abituriyentlər və hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti /T.H.Məhərrəmov; Elmi red. M.Əliyev.- B.: Maarif, 1991.- 332 s.

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Erməni əsirliyindən dönənlər [Mətn] /V. Məhərrəmov; ön söz. Q. Çaxmaqlı. Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2009.- 135, [1] s.: fotoşək., portr., 21 sm.

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Hər addım uğrunda [Mətn] /V. M. Məhərrəmov ; rəssam M. Hüseynov ; [ön söz Ş. Nəzirli] [Bakı]: [Qanun], [2013].- 295 s.: portr., ill., 20 sm.

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Kəsilməyən atəş səsləri [Mətn] /V. M. Məhərrəmov ; [ön söz V. Yusifli] ; rəssam Ə. Həsənov. [Bakı]: [Qanun], [2015].- 407, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Qanlı gecə, qanlı tarix [Mətn] : [20 Yanvar faciəsi haqqında] /V. M. Məhərrəmov. Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2011.- 95, [1] s.: şək., portr., 21 sm.

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Qələbə naminə /Vahid Məhərrəmov; Red.: S. Mahmudzadə. Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2000.- 208 səh.: portr., fotoşək., 20 sm.

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Müharibənin bir ili [Mətn] /V. Məhərrəmov; Naşiri: T. Vəlixanlı; Red.: S. Mahmudzadə, İ. Kərimov. Bakı: Mütərcim, 1998.- 128 s.: portr., fotoşək., 21 sm.

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Ölməzlik zirvəsi [Mətn] : [Qarabağ şəhidləri haqqında] /V. Məhərrəmov ; red. M. Əvəz qızı. Bakı: Təhsil, 2004.- 160 s.: fotoşək., 20 sm.

Məhərrəmov Vahid Məmmədqulu oğlu. Səngərdə yazılmış sətirlər [Mətn] /Vahid Məhərrəmov; Red.: S. Mahmudzadə. Bakı: Hərbi, 1999.- 160 s.: portr., fotoşək., 20 sm.

Məhərrəmov Zakir Tülü oğlu. Pascal-dan Delphi-yə [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.T.Məhərrəmov; elmi red. Ə.H.Nağıyev; rəyçilər F.H.Ələkbərli, M.F.Bəhmənov.- B.: Təhsil, 2010.- 410, [2]s.

Məhərrəmov Zakir Tülü oğlu. Turbo Pascal [Mətn]: dərs vəsaiti Z.T.Məhərrəmov; rəy verənlər Ə. H. Nağıyev, F.H.Hacıyev; elmi red. B.A.Abasov.- B.: [ADPU-nəşriyyat], 2013.- 211, [2] s.

Məhərrəmov Ziyəddin Həmid oğlu. İrəvanda məktəbdarlıq və maarifçilik [Mətn]: 1800-1920-ci illərdə ədəbi-mədəni mühit /Z. Məhərrəmov; elmi red. Q. Namazov, İ. Məmmədov, Ə. Ələkbərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Nurlan, 2010. -319 s.

Məhərrəmova Arzu Arif qızı. Fərqli baxışlar, fərqli naxışlar [Mətn] /A.A.Məhərrəmova; [ön söz M.S.Qasımov, K.H.Qasımova; naşir C.Əliyev].- B.: [MBM], 2014.- 102, [2] s.: ill., portr., fotoşək., 21 sm.

Məhərrəmova Rəhilə Cavad qızı. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisinə dair materiallar sadə cümlə /R.C.Məhərrəmova, M.P.Cahangirov; red. Ə.Dəmirçizadə; Azərb. SSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1962.- 259, [1] s.

Məhərrəmova Sevinc Hüseynbala qızı. Latın dili və tibbi terminologiya [Mətn]: dərs vəsaiti S.H.Məhərrəmova; rəyçi. M.Ə.Əbdüləliyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirliyi; Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı [Təbib] 2012.- 195, [1] s.

Məhərrəmova Solmaz Səttar qızı. XIX-XX əsrin əvvəllərində Kiçik Qafqazın cənub-şərq bölgəsinin maddi mədəniyyəti və təsərrüfatı [Mətn] /S.Məhərrəmova; Elmi red.: T.Ə.Bünyadov, Q.Ə.Rəcəbli; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2007.- 208 s. , portr.. ill. ; 21 sm.

Məhərrəmzadə Əlibala Səttar oğlu. Xocalı soyqırımı [Mətn]: ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı apardığı soyqırım siyasətinin xronologiyası /Ə.S.Məhərrəmzadə; red. S.Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2011.- 167, [1] s.

Məhiqızı Esmira. Er vaxtı [Mətn] : [şeirlər] /E. Məhiqızı ; red. E. B. İsgəndərzadə. Bakı: Vektor, 2017.- 102, [2] s.: 17 sm.

Məhkəmə-ballistik ekspertizası üzrə xüsusi terminlərin izahlı sözlüyü [Mətn] /Azərb. Resp. Ədliyyə Nazirlyi, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi; AMEA Terminologiya Komissiyası; hazırlayan. C.Əhmədov; red. F.Cavadov, Y.Rüstəmov.- B.: 2009.- 149, [3] s.

Məhkəmə ekspertizası sxemlər albomu [Mətn]: Dərs vəsaiti /Fuad Cavadov və b.; Elmi red. F.Cavadov; Rəy verənlər. C.Süleymanov, Ə. Məlikov; Polis Akademiyası "Kriminalistika" kafedrası.- Bakı: Nurlan, 2007.- 244 s. ; 26 sm.

Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 40 səh.

Məhkəmə psixiatriyası /Tərt.ed. M.İ.Həsənov; Red.: Ə.Z.Ağalarzadə.- Moskva: Plyus; 1997.- 456 s.

Məhkəmə və hüquq - mühafizə orqanları işçilərinin sığortası: Azərbaycan Respublikasının qanunları.- B.: 1999.- 5 s.

Məhkəmələr və hakimlər haqqında [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: Qanun, 1998, 56 s.

 Məhkumun hüquqlarına dair 100 sual 100 cavab [Mətn] /elmi red. K.Səlimov; tərtibçi S.Əliyeva; tərcüməçi: R.Həsənli 1-ci buraxılış.- B.: RS poliqraf, 2005.- 94 s.

Məhsəti: Şairlər məclisinin almanaxı I kitab /Tərt.: Fəridə Ləman; Red.: Yeganə Əmiraslan.- B.: Adiloğlu, 2002.- 189 s.

Məhsəti Gəncəvi nəğmələri Məhsəti Gəncəvi rübailəri Rafael Hüseynovun farscadan tərcümələrində və Rizvan Sədirxanovun bəstələrində /ön söz və rübailərin farscadan tərcümələri R.Hüseynov; musiqi red. K.Sədirxanova; [rəsmlərin müəl. S.Şatikov].-Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 65, [7] s. , notlar ; 30 sm.

Məhsəti Gəncəvi. Rübailər [Mətn] Gəncəvi Məhsəti; tərc. ed. N.Rəfibəyli.- B.: Gənclik, 1981.- 42, [2] s.

Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılması [Mətn] /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: 1998.- 20 s.: 21 sm.

Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyərinə daxil edilən xərclərin tərkibi haqqında [Mətn]: Əsasnamə. 16 avqust 1996-cı il /Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti.- B., 1996.- 11 s.

Məhsəti Əsmət. (Quliyeva Əsmət Xanış qızı.) Azərbaycan kənd təsərrüfatı terminləri [Mətn] /Ə.Məhsəti; Red.: B.Eyvazlı.- B.: Azərnəşr, 1998.- 132 s.: 20 sm.

Məhsəti Gəncəvi. Rübailər [Mətn] /G. Məhsəti; tərc. N.Rəfibəyli, X.Yusifli.- B.: Lider, 2004.- 144 s.

Məhyəddinqızı Şəlalə. Akademik Hüseyn Həsənov [Mətn] /Ş. Məhyəddinqızı ; red. Ə. Quliyeva. [Bakı]: MM-S müəssisəsi, 2017.- 229, [1] s.: portr., ill., fotoşək., faks., 21 sm.

Məhyəddinqızı Şəlalə. Qaranlıqdan işığa /Ş. Məhyəddinqızı; [ön söz R. Rüstəmov].-Bakı: Nasir, 2012.-177, [3] s.

Məhyəddinqızı Şəlalə. Qəbələ Qafqazın incisi[Mətn].- B.: Oğuz eli, 2009.- 256 s., portr., şək.

Məxdumqulu Fəraqi. Şeirlər /Məxdumqulu; tərt. ed., ön sözün müəl. F.Əhmədova; [tərc. ed. F.Əliyev, İ.Əliyev, B.Adil, Ə.Ziyatay, Ş.Abbasov, H.Abbaszadə, Ə.Kürçaylı, Ə.Kərim, N.Gəncəvi].- B.: Elm, 2006.- 168 s.

Məişət tullantılarında üzvi gübrə-kompost emalı texnologiyası, işlədilməsi və səmərəliliyinə dair təlimat - tövsiyyələr [Mətn] /[tərt. S.A.Bağırova].- B.: [s.l.], 1990. -12 s.

Məktəb emalatxanasında əmək təlimi [Mətn]: 6-7-cisiniflər üçün dərs vəsaiti A.İ.Dyomin, İ.V.Zeldis, D.A.Smetanin, D.M.Tarnopolski; [tərc. ed. N.Quliyev, S.Əlayi; red. S.Həşimzadə].- B.: Maarif, 1977.- 210, [2] s.

Məktəbdə tərbiyəvi tədbirlərin planlaşdırılması məsələləri [Mətn]: metodik məktub Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin Tədris-Metodika Şöbəsi; red. Y.Talıbov.- Bakı [s.n.] 1967.- 43, [1] s. 

Məktəbdə tərbiyə işinin metodikası [Mətn]: bütünixtisaslar üzrə proqram /Azərb. SSRAlivə Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. A.M.İsmayılov; elmi red. Ə.Ə.Əlizadə..- Bakı: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1985.- 16, [2] s.

Məktəbdə tərbiyə işinin metodikası kursunun tədrisinə dair metodik tövsiyələr [Mətn] /Tərt. H.Ə.Əlizadə, L.N.Qasımova, B.H.Əliyev; Red. T.Y.Dadaşova; BDU.- B.: Bakı Universiteti, 1990. - 43 s.

Məktəbə qədər yaşlı uşaqlar üçün müntəxabat [Mətn] Tərtibçilər: Ş.Abdullayeva, X.Məmmədova, A.Məmmədovavə b.; Rəyçilər: Z.Vəliyeva, Z.Ağayeva; Red.: Y.Ş.Kərimov; Buraxılışa məsul: R.T.Qəndilov; Təhsil Problemləri Üzrə Respulika Elmi-Metodik Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2000.- 276 s.

Məktəbəqədər pedaqogika /red. A.V.Surovtseva; [tərc. ed. R.Məmmədov, O.Vəliyev, Ə.Qasımov]Bakı: Maarif, 1964.- 246, [2] s.

Məktəbəqədər pedaqogika fənni üzrə proqram /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu; tərt. ed. A. M. Nəzərov; elmi red. R. L. Hüseynzadə; rəyçilər A. M. Həsənov [və b.].-Bakı: [s. n.], 2013.- 55, [1] s.

Məktəbəqədər yaşlı uşağın əməkdə tərbiyəsi [Mətn] /R.S.Bure, V.Q.Neçayev, L.V.Zagik və b.; åərçumə edənləri: J.İ.Həsənova, Z.C.Hacıyeva.- B.: Maarif, 1989.- 220 s.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsi [Mətn]: dərslik H.H.Qurbanov, S.S.Bağırov, N.T.Quliyev, T.Q.Berzigiyarov; elmi red. N.Məcidov; M.Həsənov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu; Milli Aviasiya Akademiyas ; Resp. Bədən Tərbiyə Mərkəzi.- B.: [s.n.] 2012.- 195, [23] s.

Məktəbin idarə olunması [Mətn]: (məktəbşünaslıq): universitetlərin müəllim hazırlığı ixtisasları üzrə bakalavr təhsil pilləsi üçün fənn proqramı Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti; haz. L. N. Nağıyeva; elmi red. F. A. Rüstəmov; rəyçilər A. N. Abbasov, Ş. T. Tağıyev, B. F. Apoyev.-Bakı [Mütərcim NPM] 2012. 17, [1] s.

Məktəblilərdə hafizənin xüsusiyyətləri [Mətn] /A.Ü.Məmmədov.- B.: Maif, 1974.- 204 s.

Məktəblilərə Varxiyanlı Aşıq Məhəmmədin həyat və yaradıcılığının öyrədilməsi: [Metodik tövsiyə] /Tərt.: Həşim İsmayılov, Qurban Şabanov; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu (Zaqatala filialı).- B.: 2003.- 28 s.; 20 sm.

Məktəblilərin gigiyena və sağlamlıq üzrə biliyini artırmaq üçün metodik tövsiyələr [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Tibb Universiteti; Tərt. edənlər: M.S.Qasımov, İ.R.Əhmədov, İ.F.Ramazanova, S.A.Gürzəliyev, Ş.M.Balayeva, F.C.Tağızadə; Rəy verənlər: R.H.Əliyeva, F.H.Məmmədzadə; Red.: M.A.Kazımov.- B.: Qismət, 2006.- 88 s., fotoşək., cədvəl; 21 sm.

Məktəblinin toponimik lüğəti /İ.Ə.Quliyev; Elmi red.: F.A.Həsənli.- B.: Nərgiz, 2005.- 200 s.

Məlikov Arif Cahangir oğlu. Şərq muğamları [Mətn]: /A.C.Məlikov; red. E.Məmmədova.- Bakı: Şərq - Qərb, 2008.- 192 s.

Məlikov Fikrət. Pedaqoq rejissorların tamaşa üzərində iş prosesi [Mətn]: dərs vəsaiti /F.Məlikov; red. S.Şahhüseynova; rəyçilər. Ə.Qədirov və b.; ön söz. R.Ağayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.- B.: Orxan, 2006.- 136, [3] s.

Məlikov Hacı Amil. (Məlikov Amil Qədəş bala oğlu.) Füzuli şeriyyatında islam əhli-beytinin və digər din müqəddəslərinin tərənnümü [Mətn] Hacı Amil Məlikov; Red.: Qəni Hüseynov.- B.: Adiloğlu, 2006.- 124 s.

Məlikov İlyas Mahmud oğlu. Yerli sovetlərin büdcə hüquqları [Mətn] /İ. M. Məlikov, Ə. İ. Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 49, [2] s.

Məlikov Malik Zərbəli oğlu. İynəbatırma ilə müalicə [Mətn] /M.Z.Məlikov; naşir. R.Xan-Sayadoğlu.- B.: MBM-R, 2009.- 582, [1] s. portr

Məlikov Rüstəm. 80 illik ömrün 80 səhifəsi [Elektron resurs] : [sənədli povest] /R. Məlikov ; ideya müəl. və red. A. Ə. Məlikov ; [ön söz R. Hüseynov]. Bakı: Ozan, 2011.- 131, [1] s., XX v. fotoşək.: portr.,

Məlikov Teyfur Qiyas oğlu. Müşahidə nəticələrinin riyazi araşdırılması [Mətn] /T.Q Məlikov; G.S.Həsənov.- B.: Elm, 2006.- 308 s.

Məlikov Yavər Əbdülkərim oğlu. İnformasiya iqtisadiyyatı [Mətn] : dərs vəsaiti /Y. Məlikov ; elmi red. İ. Ağasəf ; elmi məsləh. T. Əliyev ; rəyçi. S. Kərimov, F. Qasımov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad. B:. ADNA, 2009. 265, [1] s. portr. cədv

 Məlikova, İradə.Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri [Mətn]: red.Ə.Rəcəbli ;red.heyyəti A.Bayrami [və b.] ;[naşir C.Əliyev].Bakı: [Ecoprint], 2017.167, [1] s.: 21 sm.

Məlikova Məsumə Fazil qızı. Azərbaycanın siyasi-hüquqi nəzəriyyələr tarixi [Mətn]: oçerklər /M.F.Məlikova, E.R.Bayramov; elmi red. Z.B.Göyüşov.- B.: Maarif, 1984.- 310, [2] s.

Məlikova Məsumə Fazil qızı. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi [Mətn]:ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.F.Məlikova.- Bakı: Maarif, 1979.- 298, [2] s.

Məlikova Məsumə Fazil qızı. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /M.F.Məlikova; Elmi red. və ön söz: M.X.Xələfov. -B.: Maarif, 1988.- 384 s.

 Məlikova Məsumə Fazil qızı. Xarici ölkələrin dövlət və hüquq tarixi [Mətn] /M.F.Məlikova, E.Məmmədov; I hissə, dərslik.- B.: Qanun, 1997.- 414 s.

Məlikova Məsumə Fazil qızı. Qədim dövrlərdə və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanın dövlət və hüququ [Mətn] /M.F.Məlikova, X.İsmayılov; elmi red. Y.Mahmudov.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2001.-184 s.

 Məlikova M.F. Müasir dövlət və hüquq tarixi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik/M.F.Məlikova, E.Q.Nəbiyev; red. M.F.Məlikova; [bur. məsul A.Səyavuş qızı]Bakı: Elm və həyat, 2003.- 635, [1] s.

Məlikzadə Hikmət. Raqif Nazimoğlu yaradıcılığında həyat kodeksi və ictimai düşüncə [Mətn] /H.Məlikzadə; red. İ.Etibar.- B.: [MBM-R], 2009.- 109, [1] s.

  Məlikzadə Hikmət. Mənzərə Sadıqovanın yaradıcılığında insan-cəmiyyət-zaman münasibətləri [Mətn] : [monoqrafiya] /H. Məlikzadə ; elmi red. Ş. Alışanlı ; red. T. Orucov. Bakı: Elm və təhsil, 2016. 158, [2] s.: 21 sm.

Məlikzadə İsi Abbas oğlu. Həsrətin sonu hekayələr /İ. A. Məlikzadə; red. Ə. Əhmədli.- B.: Azərnəşr, 1964.- 43, [1] s.

Məlikzadə İsi Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İsi Məlikzadə; tərtib ed. İ.Qasımzadə; ön sözün müəllifi. V.Yusifli B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

Məmməd Emil. Ürəyimi görən yoxdur...: [Şerlər] EmilMəmməd; Red.: Ələsgər Cəfər; Naşir: Telman Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 2001.- 56 səh.

Məmməd Əmin Adil oğlu Qazıyev - biblioqrafiya /S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti, Əsaslı Kitabxanası; tərt. ed. K.H.Həsənov, A.Əliyev; red. A.A.Xələfov.- B.: Azərb. Dövlət Un-ti, 1969.- 60, [3] s.

Məmməd Rahim [Mətn]: biblioqrafik göstərici Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi ;tərt. ed. S.İ.Allahverənov, İ.İ.Qaracayev; red. M.Y.Nəcəfova, E.Ş.Bəşirova.- B.: [s. n.] 1980.- 156, [2] s.

Məmməd Ruzbeh.365 gün [Mətn] : [şeirlər] /[Bakı]: [Qanun], [2014].103 s.: portr., 18 sm.

Məmməd Tahirə Qəşəm qızı. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı ali məktəblər üçün dərslik /Tahirə Məmməd; red. Rəhilə Qeybullayeva; rəyçilər Pərvanə İsayeva [və b.]; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti 1-cihissə.- Bakı: [Apostrof], 2010.- 161, [1] s.

Məmməd Zahid Fərrux. Pul. Kredit. Banklar [Mətn]: dərslik /Z.F.Məmməd; [red. V.Z.Zeynalov]; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: Azərnəşr, 2010.- 319, [1] s.

Məmmədbəyov Kamal Oktay oğlu. Maili və üfüqi quyuların profillərininin lahiyələndirilməsi: Metodik göstərişlər O.K.Məmmədbəyov; P.M.Quluzadə; M.M.Şirinov; E.E.Şmonçeva; H.Ə.İsmaylova.- B.: Nafta-Press, 2001.- 45 səh.

Lütfi Məmmədbəyov [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: [İşıq], 1974.- [1] qat. v., portr., fotoşək.; 19 sm.

Məmmədcan oğlu Rauf. Rusiyanın etnoqrafiyası [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /R. Məmmədcan oğlu ; elmi red. A. F. Qəhrəman ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BSU. B.: Mütərcim, 2015. 133, [2] s

 Məmmədbağıroğlu, Əli. XVII əsr Azərbaycan əlyazma kitabı. [Mətn] : paleoqrafiya və mətnşünaslıq məsələləri /Ə. Məmmədbağıroğlu ; elmi red. P. Kərimov ; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.Bakı: Elm və təhsil, 2018.203, [1] s.: portr., ill., cədv., faks., 21 sm.
 

Məmmədəli Qarapapaq Şurəddin. Borçalı-Ahıska- Kars ortaq əbədi arealı /Şurəddin Məmmədəli Qarapapaq.- Tibilisi:[ Kolori ]; 2004.- 64 s.

Məmmədəliyev Məmmədəli İbrahim oğlu. Tibbdə işlədilən termindüzəldici sözlər [Mətn]: [dərs vəsaiti] /AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov ad. Azərb. Döv. Tibb İn-tu; tərt. ed. M.İ.Məmmədəliyev, Y.İ.Sidorçuk.- B.: [s.n.], 1981.- 86, [1] s.

Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu. Quran və elm [Mətn] /Vasim Məmmədəliyev; Red.: V.Qaradağlı.- Bakı: Qismət, 2006.- 128 s. ; 21 sm.

Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı. Qloballaşma dövründə mədəniyyətin fəlsəfi aspektləri [Mətn] /S.Y.Məmmədəliyeva; tərc. ed. O.Qəbələli.- B.: Nurlar, 2006.- 224 s.

Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu. Endokrinologiya [Mətn]: [Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik] /R.M.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 240 s. , cədv., ill, fotoşəkil ; 24 sm.

Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu. Endokrinologiya [Mətn]: Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /R.M.Məmmədhəsənov; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti.- B.: Qismət, 2008.- 238, [4] s.

Məmmədhəsənov Rafiq Musa oğlu. Şəkərli diabetin fəsadları [Mətn]: monoqrafiya /R.M.Məmmədhəsənov, T.V.Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Tibb Universiteti, 2003.- 129, [1] s. , cədv. ; 21 sm.

Məmmədxanlı Ənvər Qafar oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Məmmədxanlı. B.: Avrasiya Press, 2005.- 416 s.

Məmmədquliyev Ş.F. İnteqral [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.F.Məmmədquliyev, Ə.A.Məmmədov; Elmi red. N.İ.Şixəliyev; Rəy verənlər. A.Ş.Hacıyev, A.H.Ələsgərov; Rəssam. P.K.Podnovozov; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- Bakı: [AzPİ], 1991.- 142 s.

Məmmədquluzadə Cəlil

Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası [Mətn] /red. hey. Anar [və b.]Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 318, [2] s.

Məmmədquluzadə Cəlil Hüseynqulu oğlu. Danabaş kəndinin əhvalatları [Mətn] C.Məmmədquluzadə; rəsmlər. E.Avalov (üzlük, titul), Ş.Rüstəmova.- B.: Altun Kitab, 2007.- 128 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Nəsr, dram əsərləri, satirik şeirlər, tərcümələr /C. Məmməquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov I cild.- B.: Öndər, 2004.- 664 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Felyeton və məqalələr /Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəllifi: İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov II cild.- B.: Öndər, 2004.- 584 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Felyetonlar və məqalələr /Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov III cild.- B.: Öndər, 2004.- 480 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Məmmədqulu oğlu. Əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Memuarlar, məqalələr, məktublar /Cəlil Məmmədquluzadə; tərt. ed. və izahların müəl. İ. Həbibbəyli; red. V. Məmmədov IV cild.- B.: Öndər, 2004.- 472 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Hüseynqulu oğlu. Konsulun arvadı [Mətn]: hekayələr /C.Məmmədquluzadə; buraxılışa və yayıma məsul: E.Ağaverdiyev; red. R.Gülməmmədov.[Yersiz], 2003.- 18 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Hüseynqulu oğlu. Ölülər [Mətn] C.M.Məmmədquluzadə [s. l.] [s. n.] [1979.] 53 s.

Məmmədquluzadə Cəlil Hüseynqulu oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] C.Məmmədquluzadə; tərt. ed. F.Hüseynov.- B.: Maarif, 1987.- 193, [2] s.

Məmmədquluzadə Cəlil Hüseynqulu oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə C.Məmmədquluzadə; tərt. İ.Həbibbəyli; red. V.Məmmədov I cild.- Naxçıvan Əcəmi, 2009.- 605, [3 ] s.

Məmmədli Afina Əflatun qızı. Əhməd Cavad və Türkiyə [Mətn]: [monoqrafiya] /A.Ə.Məmmədli; B.Nəbiyev.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 167, [1] s., portr.; 21 sm.

Məmmədli Atamoğlan. Gəlmələr [Mətn]: Ermənilərin gerçək tarixi /A.Məmmədli; Elmi red. S.Hacıyev; Tərtibçi. İ.Əhmədov; Üz qabığı. Elçin; Regionların İnkişafı İctimai Birliyi.- B.: [Regionların İnkişafı İctimai Birliyi], 2008.- 444 s.

 Məmmədli Cahangir. Elektron media: hüquqi tənzimləmə və təcrübə/C.Məmmədli; Tərt. edəni və buraxılışa məsul: M.Elyazov; Red.: F.Cəfərli, M.Aşirov; AJMK.- B.: 2002.- 150 s.

 Məmmədli Cahangir Əbdüləli oğlu. Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi [Mətn]: dəslik C.Məmmədli; elmi red. K.Niftəliyeva; rəyçi N.Əhmədli, R.Məcid.- B.: [Zərdabi LTD], 2012.- 614, [2] s.

 Məmmədli Elbariz İbrahim oğlu. "Məxmər yollar"ın sirri /E. İ. Məmmədli, V. Süleyman.- I kitab- Bakı: [Oğuz Eli], 2012.- 279, [1] s.

Məmmədli Elnur Cəmil oğlu. Azərbaycan-Böyük Britaniya münasibətləri (1991-2003-cü illər) [Mətn] /E. Məmmədli; elmi red. M.Qasımlı.- B.: Adiloğlu, 2003.- 173 s.

Məmmədli Firuzə. Dilək yaxasına dönnəm yenidən [Mətn] /Firuzə Məmmədli; Red.: Elçin İsgəndərzadə; Rəssam: Ədalət.- B.: Vektor NE, 2006.- 256 s.

Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Firuzə Məmmədli I cild.- B.: Nurlan, 2002.- 434 s.

Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Firuzə Məmmədli II cild.- B.: Nurlan, 2002.- 446 s.

Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F. Məmmədli; red. N. M. Xudiyev III cild.- B.: Nurlan, 2004.- 552 s.

Məmmədli Firuzə.Seçilmiş əsərləri [Mətn] / Bakı: Elm və təhsil,2018.419,[1] s:21 sm. IX cild

d Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : [şeirlər] /F. Məmmədli ; tərt. ed. T. T. Rəhimli ; dizayn. Ş. Camalova. C. 8. Bakı: Nurlan, 2016.- 427, [1] s.: 21 sm.

Məmmədli Firuzə. Söz macalı [Mətn] : [şeirlər] /F. Məmmədli ; tərt. A. Arifqızı.Bakı: [Qanun], 2017.- 607, [1] s.: ill., portr., 21 sm.

Məmmədli Firuzə. Y.V.Çəmənzəminlinin romanlarının dil və üslub xüsusiyyətləri: "Qızlar bulağı" və "Qan içində" romanları əsasında /F.Məmmədli; Red.: B.Ə.Xəlilov.- B.: [ADPU], 2005.- 167 s.; 20 sm.

Məmmədli Hüseynqulu Məhəmməd oğlu. Dədəm Qorqud gəzən yerdi bu yerlər /Hüseynqulu Məmmədli; Elmi red.: M.Qasımlı.- B.: Elm, 1999.- 330 s.

Məmmədli Hüseynqulu Məhəmməd oğlu. Dünyanı düşündürən "Dədə Qorqud" /H.Məmmədli. B,: Yurd, 1999.343 s. portr

Məmmədli Xalid. (Məmmədli Xalid Məmmədmövsüm oğlu.) Dəvəçi ziyalıları Red.: Ə.Əlisəfaoğlu.- B.: Araz, 2001.- 50 səh.

Məmmədli İmir Məmməd oğlu. Novellalar İ.Məmmədli; Red.: E.Kələyev.- Tbilisi İntellekt, 2002.- 180 səh.

Məmmədli Qulam Xiyabani. Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsi tarixindən /Q.Məmmədli; red. R.Şahvələd.- B..: Azərnəşr, 1949.- 159, [1] s.

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Azərbaycan teatrının salnaməsi [Mətn]: (1850-1920) /Q.Məmmədli; red. C.Cəfərov, Ə.Mirəhmədov; Azərb. Teatr Cəmiyyəti.- B.: Azərnəşr, 1975.- 582, [2] s.

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. İmzalar [Mətn] : Milli Mətbuat -140 : [biblioqrafik göstərici] /Q. M. Məmmədli, A. Əliyeva (ön söz) ; red. E. Qasımova ; AMEA, M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. B,: [Letterpress], 2015.311, [1] s

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. İmzalar [Mətn] /Q. Məmmədli; elmi red. A. Zamanov; burax. məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M F Axundov ad. AMK.- Bakı: Xatun Plyus, 2010.- 144, [2] s.: 20 sm.

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Molla Nəsrəddin Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və fəaliyyətinin salnaməsi /Q.M.Məmmədli; [red. Ə.Mirəhmədov]Bakı: Azərnəşr, 1966.- 563, [1] s.

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Sizə kim lazımdır? [Mətn]: biblioqrafik məlumat kitabı /Q.Məmmədli; elmi red. Ə.Mirəhmədov, X.Məmmədov.- B.: Maarif, 1990.- 192 s.

Məmmədli Qulam Məmməd oğlu. Üzeyir Hacıbəyov. 1885-1948 [Mətn]: həyat və yaradıcılığının salnaməsi Q.Məmmədli.- Bakı: Yazıçı, 1984.- 460, [4] s.

Məmmədli Mahal Səməd oğlu. Azərbaycan mədəniyyəti tarixindən Mühazirə mətnləri [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.S.Məmmədli; elmi red. T.Quliyev.- B.: Vətən, 2004.- 175 s.

Məmmədli Mahal Səməd oğlu. Mənalı həyat yolu: ( Seçilmiş əsərlər) /M.Məmmədli; Red.: T.Quliyev.- B.: Vətən, 2004.- 552 s.

Məmmədli Məhərrəm Əvəz oğlu. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti [Mətn]: dərs vəsaiti /M.Məmmədli; elmi red. E.İ.Əzizov; rəyçilər. M.D.Novruzov, G.Vəliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: [s.n.], 2008.- 239, [1] s.

Məmmədli Məhərrəm Əvəz oğlu. Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları [Mətn]: [monoqrafiya] /M.Məmmədli; elmi red. T.Hacıyev, E.Əzizov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Elm, 2003.- 262, [1] s.

Məmmədli Musa Qulu oğlu. Neft və qaz emalının texnologiyası ali məktəblər üçün dərslik /M.Məmmədli.- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 241, [3] s.

Məmmədli Natiq Adil oğlu. Atatürk bizimlə [Mətn]: Mustafa Kamal Atatürkün anadan olmasının 125 illiyinə /N. Məmmədli; elmi red. Ə. Muxtarova; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2006.- 96 s.

Məmmədli Natiq Adil oğlu. Mərkəzi Asiyanın Türk dövlətləri və Türkiyə [Mətn] N.Məmmədli; elmi red. Ə.Muxtarova; rəyçilər. Y.Mahmudov, N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2005.- 234 s.

Məmmədli Oqtay Qulam oğlu. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: dərs vəsaiti O.Məmmədli, F.İ.İsmayıl; elmi red. Ş.M.Muradov, M.İ.İsmayılov; rəyçilər. İ.Ş.Qarayev, M.X.Meybullayev, F.Ə.- B.: [s.n.] 2008.- 800 s.

Məmmədli Oqtay Qulam oğlu. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /O.Məmmədli, M.İsmayılov, F.İsmayılov; elmi red. Ş.M.Muradaov; rəy ver. İ.Ş.Qarayev, M.X.Meybullayev, F.Ə.Məmmədov.- B.: MBM, 2010.- 887, [1] s.

Məmmədli Oqtay Qulam oğlu. Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /O.Məmmədli, M.İsmayılov, F.İsmayılov; elmi red. Ş.M.Muradov; rəy verənlər. İ.Ş.Qarayev, F.Ə.Məmmədov.- B.: MBM, 2008.- 559, [1] s.

Məmmədli Oqtay Qulam oğlu. Statistika nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblərin iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisaslarının bakalavr və magistr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti: Gəncə Dövlət Universitetinin 70 illiyinə həsr olunur. /O.Məmmədli, M.İsmayılov, F.İsmayılov; elmi red. Ş.M.Muradov, N.Ə.Cavadov; rəyçilər. F.Ə.Məmmədov, S.Ö.Ömərov.- B.: [s.n.], 2009.- 549, [1] s.

Məmmədli Pərvanə Hacı qızı. Cənubi Azərbaycan mətbuat tarixi. Dərslik. Bakı: Elm, 2009.- 200 s.

Məmmədli Samirə Məmməd qızı. Azərbaycan cümhuriyyəti bədii nəsrdə [Mətn]: monoqrafiya S.M.Məmmədli; elmi red. və ön söz müəl. Q.Namazov.- B.: Elm və təhsil, 2009.- 178, [2] s.

Məmmədli Səyyarə Oruc qızı. (İsmayılova) Yalnız qələm dözür ağırlığıma [Mətn]: [şeirlər] /S.O.Məmmədli; önsöz. müəl. Y.Məmmədli; red. M. Yusifqızı.- B.: Vektor Nəşrlər Evi, 2014.- 186, [2] s.

Məmmədli Səyyarə Oruc qızı. Zamanın əl ağacı [Mətn] /S.Məmmədli; Red. M.Yusifqızı; Rəssam. Ədalət; Ön söz. V.Yusifli.- B.: Yurd NPB, 2007.- 232 s.

Məmmədli Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Alın yazımız [Mətn] /M.Şurəddin; Xüsusi red: V.Hacıyev; Tbilisi: Dayaq, 1997.- 104 s.: 1 portr., 20 sm.

Məmmədli Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Azərbaycan Ədəbiyyatının Borçalı qolu: (1920-ci ilə qədər) /Şurəddin Məmmədli. Tbilisi: Kolori, 2003.- 272 səh.: 20 sm.

Məmmədli Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Ədəbi Borçalı [Mətn] : Bədii ədəbiyyatda Borçalı mövzusu (1920-cu ilə qədər) /Ş.Məmmədli; naşiri və red. M. Çobanlı ; sponsor M. Çobanov. Bakı: Borçalı NPM, 2002.- 92 s.: 20 sm.

Məmmədli Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Paralanmış Borçalı və ya 1918-ci il Ermənistan - Gürcüstan müharibəsinin acı nəticəsi [Mətn] /Ş.Məmmədli; Red. F.Ağazadə. Bakı: Azərnəşr, 1991.- 66 s.: portr., 20 sm.

Məmmədli Şurəddin Qarapapaq Bahəddin oğlu. Paralanmış Borçalı və ya 1918-ci il Ermənistan - Gürcüstan müharibəsinin acı nəticəsi [Mətn] /Şurəddin Məmmədli; Red. S. Cabbarova; Rəssam. X. Qasımov. Bakı: Azərnəşr, 1995.- 56 s.: 1 portr., 20 sm.

Məmmədli Zeynal. Diktatura haqqında üç dərs [Mətn] /Z. Məmmədli, E. Məmmədov, N. Hacıyev; TUTU Uşaq Mədəniyyət Mərkəzi;Sponsor: BECA.- B.: [TUTU], 2001.- 12 s.

 Məmmədli Zeynal. Media hüququ [Mətn] /Zeynal Məmmədli, Rəşid Hacılı, İntiqam Əliyev; Red.: İ.Əliyev; Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GTZ), ATƏT-in Bakı Ofisi (OSCE).- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2006.- 432 s.

Məmmədli Zəlimxan. İdman böyük diplomatiyadır [Mətn]: ASF - 10 /Zəlimxan Məmmədli; Rəyçilər. Əbülfəz Əliyev, Sabir Hüseynov; Red. Malik Bayramov; Rəssam. Zirəddin Quliyev.- B.: 2002.- 300 s.

Məmmədov A. C. Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası [Mətn]: dərs vəsaiti /A.C.Məmmədov, B.Y.Səmədov; elmi red. S.M.Yaqubov; rəyçilər R.A.Səlimov, Ə.S. Salahov, Ş.M.Əbdürrəhmanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2011.- 120, [1] s.

Məmmədov A.Q. Nasoslar və kompessorlar [Mətn]: dərs vəsaiti AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İn-tu; A.Q.Məmmədov, V.H.Şərifov; red. M.A.Qarayev; rəy ver. H.P.Hüseynov, A.H.Ağayev.- B.: [s.n.] 1986.- 107, [1 ] s.

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Fövqəladə hallarda mülki müdafiə tibb xidmətinin təşkili dərs vəsaiti /A.Q.Məmmədov; rəyçi T.Feyzullayeva [və b.]Bakı: Təknur, 2011.- 143, [1] s.

Məmmədov Adil. Naxçıvan MSSR-də Səhiyyənin tarixi və mərhələli inkişafi (1826 – 1966). B.- “Nurlan”, 2006.- 190 s.

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Tibbi biliklərin əsasları [Mətn]: dərslik A.Məmmədov; elmi red. V.Verdiyev; rəyçilər R.Məmmədhəsənov [və b.]B.: [Təknur], 2012.- 606, [2] s.

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Yaş anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.Q.Məmmədov, H.M.Novruzov, T.A.Məmmədova; rəyçilər. Ə.H.Əliyev, V.B.Şadlinski, Ş.X.Səmədov.- B.: Təknur, 2008.- 443, [1] s.

Məmmədov Adil Qənbər oğlu. Yumşaq sarğılar [Mətn]: Tibb ixtisası tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Q.Məmmədov, T.A.Məmmədova; Elmi red.: A.Ə.Qeybullayev; Xalq həkimi M.A.Bağırov adına Naxçıvan Respublika Cərrahiyyə Mərkəzi və Naxçıvan Özəl Universiteti.- B.: Təbib, 2002.- 152 s.

Məmmədov Adıgözəl. Mir Cəfər Bağırov. Açılmamış səhifələr [Mətn] /A.Məmmədov; red. Ə.Cəfərli, M.Teymur.-Bakı: MBM, 2010.- 275, [1] s., [6] v. fotoşək. ;

   Məmmədov Adıgözəl. Siyasi liderlərin psixoloji portretləri [Mətn] : -Bakı: Mono Qroup, 2019. 248 [2] s.

Məmmədov Ağalar. Aşma [Mətn]: [toplu] A.Məmmədov; rəssam F.Həsənov; dizayner B.Əliyev[Bakı] [Qanun] [2012].- 351 s.

Məmmədov Aqşin Minacəddin oğlu. Tarixi yaddaş milli dil güzgüsündə [Mətn]: qədim türk abidələrinin leksikası və Azərbaycan dili: [monoqrafiya] /A.Məmmədov; elmi red. S.Mehdiyeva (ön söz); AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B.: [ADMİU-nun nəşriyyatı], 2015.- 290, [2] s. cədv

Məmmədov Allahverdi Paşa oğlu. Jurnalist bunları bilməlidir... [Mətn]: Kütləvi informasiya vasitələri işçiləri üçün stolüstü məlumat kitabı /Məmmədov Allahverdi, R.Xan-Sayadoğlu, C.Mirzəliyev; Red.: B.Hüseynov Bakı: Azərbaycan, 2005.- 500 s.

Məmmədov Altay Yusif oğlu. Kəngərlər [Mətn]: Ən qədim türk dövlətləri silsiləsindən /A. Məmmədov; Elmi red.: Q.Qeybullayev; Red.: S.Cabbarova; Rəssam: S.Şatikov.- B.: Azərnəşr, 1996. -131 s.

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Samux mahalının tarixi -arxeoloji tədqiqinə dair Arif Məmmədov; Elmi red: Mənsur Mənsurov, Hətəm Kəsəmənli; Rəs.: Rəna Əsəd qızı Cəfərova; Memar: V.Kərimov B.: Ağrıdağ, 2000.- 96 səh.

Məmmədov Arif Ümid oğlu. Gənclik dövründə şəxsiyyətin inkişafının psixoloji xüsusiyyətləri [Mətn] /Arif Məmmədov; Elmi red. M.Ş.Əbdülov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 1992.- 114 s.

Məmmədov Arif Ümid oğlu. İnsan beynini möcüzələri /A.Ü.Məmmədov; red. İ.Əsgərov.- B.: Azərnəşr; 1970.- 70, [2] s.

Məmmədov Arif Ümid oğlu. Təlimin psixoloji əsasları [Mətn] /A.Məmmədov; Elmi red. Ə.Ə.Əlizadə; Rəyçilər: M.Ə.Həmzəyev, M.Ş.Əbdülov, Ə.T.Baxşəliyev.- B.: Maarif, 1993.- 296 s.: 20 sm.

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Gəncəbasar IV-XIII əsrlərdə [Mətn]: Tarixi-arxeoloji tədqiqat /A.M.Məmmədov; Red.: R.M.Vahidov; Azərbaycan Respublikası EA Tarix İnstitutu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1993.- 206 s.

Məmmədov Arif. Goranboy orta əsrlərdə [Mətn] /A.Məmmədov, A.Məhərrəmov; Red. R.M.Vahidov; Rəy verən H. Həvilov; AEA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1992.- 150 s.

Məmmədov Arif Məhəmməd oğlu. Nizami əsrinin gülüstan qalası [Mətn] /A.M.Məmmədov; red. A.B.Nuriyev; rəssam. R.Ə.Cəfərova; rəy verənlər. A.Nuriyev, R.Əhmədov, K.Məmmədzadə; AzSSR EA Tarix İnstitutu. Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1989.- 40, [1] s.

Məmmədov Arif Məmməd oğlu. Normal fiziologiya [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik /A.M.Məmmədov, K.V.Sudakov; rəyçi T.M.Ağayev, Ə.N.Fərəcov, S.M.Kərimova, Ə.Ş.Rüstəmzadə; red. A.X.Əliyev.- B.: Təbib, 2011.- 692, [1] s.

Məmmədov Aydın İsrafil oğlu. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /A.İ.Məmmədov; Rəyçilər. H.B.Allahverdiyev, R.B.Əliyev.- B.: Maarif, 1992.- 372 s.

Məmmədov Aydın İsrafil oğlu. Pambığın məhsuldarlığına təsir edən amillərin iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi [Mətn] /A. İ. Məmmədov.-B.: Azərnəşr, 1976. -78 s.

Məmmədov Aydın Hüseyn oğlu. Şəhər yolları və küçələri [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A.H.Məmmədov, H.N.Məmmədov; elmi red. R.M.Əliyev.- B.: [Təhsil], 2003.-167, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

Məmmədov Aydın Mirsaleh oğlu. Sözümüz eşidilənədək [Mətn] /A.Məmmədov; rəyçi. T.Hacıyev; red. K.Vəliyev; ön sözün müəll. A.Məmmədov.- Bakı:Yazıçı, 1988.- 244, [4] s.

Məmmədov B.M. Mexanikləşdirilmiş suvarmanın tətbiqi [Mətn]: [Məlumat kitabı] /B.M. Məmmədov; Rəyçilər: N.Ə. İsrafilov, F.H. Axundov; Elmi red. R.H. Məmmədov; Rəssam. M. Abdullayev.- B.: Azərnəşr, 1995.-111 s.

Məmmədov Bəylər Ağalar oğlu. Qarabağın baməzə adamları [Mətn]: (ədəbi portretlər, lətifələr) /B.Məmmədov.-B.: Yazıçı, 1992.- 150 s.

Məmmədov C.A. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /C.A.Məmmədov, H.B.Soltanova, S.H.Rəhimov; elmi red. A. H.Salmanov; elmi məsləhətçi. Ə.M.Qarayev; rəyçi M.M.Fərzəliyev.- B.: R.N.Novruz-94, 2002.- 547, [1] s.

Məmmədov Cabbar Manaf oğlu. Diplomatik psixologiya [Elektron resurs]: siyasi, ideoloji və psixoloji diversiya və anti-diversiyaların metodları C.Məmmədov.- B.: Sabah, 2001.- 159 s.

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. Azərbaycanda gəlmə turizm və onun inkişaf yolları [Mətn] /C.A.Məmmədov, B.Bilalov; elmi red. F.Qurbanov.- B.: Mütərcim, 2004.- 209, [3] s.

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. Ərəb ölkələrinin coğrafiyası [Mətn]: "Şərqşünaslıq" və "Yaxın və orta Şərq ölkələrinin tarixi" ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /C.Məmmədov, H.Soltanova; Red.: A.İbrahimov.- B.: Bakı Universiteti, 1992.- 348 s.

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. İranın və Əfqanıstanın coğrafiyası [Mətn]: dərslik /C.A.Məmmədov, H.B.Soltanova.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 204 s.

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. İran körfəzi əmirlikləri [Mətin]: Yaxın və orta şərq ölkələri /C.Məmmədov; T.Gərayzadə; Red. E.Məmmədyarov; Rəssamı: T.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1994.- 184 s.

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. Qərbi Avropa dövlətləri[Mətin]: Dərs vəsaiti /C.A.Məmmədov, T.P.Gərayzadə; Elmi red.: H.B.Soltanova.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 384 s.

Məmmədov Cabir Ağəli oğlu. Turizm və onunla əlaqəli sahələrdə işlədilən termin və anlayışların izahlı lüğəti C.Məmmədov, S.Rəhimov; Elmi red.: M.M.Fərzəliyev.- B.: Qanun, 2000.- 272 səh.

 Məmmədov Cahan Cahangir oğlu. Aqrar bölmədə maddi - texniki təminat və xidmət işinin təşkili [Mətn]: Dərslik /C.Məmmədov; Red.: Ş.Ə.Axundov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 530 s.

 Məmmədov Cəbrayıl Teymur oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası [Mətn] /C.T.Məmmədov, M.M.Ağayev, S.C. Hacıyev; Rəyçi: R.M.Məmmədhəsənov.- B.: Təbib, 1997.- 244 s. ; 17 v. şək

Məmmədov Cəbrayıl Teymur oğlu. Daxili xəstəliklərin propedevtikası [Mətn] xüsusi hissə: dərslik /C.T. Məmmədov, S.N. Alimetov; elmi red. S.N. Alimetov; rəyçi. M.M. Ağayev, A.B. Baxşəliyev.-B.: Nurlan, 2007.- 342, [2] s.

Məmmədov Cəlal. Mərziyə Davudova /C. Məmmədov ; [red. R. Şahvələd] ; Azərb. SSR, Azərb. Teatr Cəmiyyəti. Bakı : Azərnəşr , 1949.33, [1] s.

 Məmmədov Ç.H. İnkişaf etmiş sosializm və Azərbaycan kəndində mədəni quruculuq [Mətn] /Ç.H.Məmmədov; red. İ.Səfərov; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1977.- 40 s. ; 20 sm.

 Məmmədov Çingiz. Azərbaycan dəmir yolu tarixinin Heydər Əliyev dövrü [Mətn] /Ç.Məmmədov; Red. N.Əzməmmədov; Foto. Z.Zakiroğlu.- B.: 2007.- 327 s.

Məmmədov Çingiz İsaq oğlu. Azərbaycanın siyasi tarixi (XIX-XX əsrlər) [Mətn]: dərs vəsaiti /Ç.İ.Məmmədov; elmi red. H.C.Aslanov.- B.: Avropa, 2006.- 336 s.

Məmmədov Eldəniz Əliş oğlu. Səlcuqlar [Mətn] : dərs vəsaiti /E. Ə. Məmmədov ; elmi red. M. İ. Əmrahov ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Döv. Ped. Un-ti.B.: Mütərcim, 2015.- 202, [2] s.: portr., şək., xəritə, 20 sm.

Məmmədov Eldəniz. Türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri [Mətn]:- B.: Mütərcim, 2010. -148 s.

Məmmədov Elşən Qardaşxan oğlu. Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri [Mətn]: [monoqrafiya] E.Q.Məmmədov; elmi red. Ə.Q.Əlirzayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [Gənclik], 2013.- 170, [1] s.

Məmmədov Ə.M. Proqramlaşdırma dilləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Məmmədov, Ş.A.Məmmədov, V.M.Cabbarzadə; Red. M.S. Cəbrayılov; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.-B.: 1992.- 132 s.

Məmmədov Ə.M. Tədris prosesində hesablama texnikasından istifadə edilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M. Məmmədov, red. F.Ə.Tağıyev; Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 108, [1] s.

Məmmədov Əhməd Ramazan oğlu. Qoyun südü [Mətn] /Ə.Məmmədov; rəyçi. N.B.İsmayılov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 125, [2] s.

Məmmədov Ələkbər. Tətbiqi kulturologiya [Mətn]: dərslik /Ə.Məmmədov, S.Dadaşova, İ.Hüseynov; elmi red. G.Abdullazadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutu.- Bakı: Mars-Print, 2004.- 412 s. , şək. ; 21 sm.

Məmmədov Ələkbər C. Vergi və investisiya mühiti [Mətn]: [Azərbaycan Respublikasında əlverişli investisiya mühitinin formalaşmasında vergilərin rolu] Ə.C.Məmmədov, İ.Z.Seyfullayev; məsləhətçi F.Məmmədov; elmi red. Y.Kəlbiyev.- B.: [s. n.] 2013.- 375, [1] s.

Məmmədov Ələsgər Cəfər oğlu. Ərəb dili [Mətn]: 2-ci sinif üçün dərslik /Ə.C.Məmmədov; İxtisas red. V.M.Məmmədəliyev.- B.: Maarif, 1993.- 184 s.

Məmmədov Ələsgər Cəfər oğlu. Ərəb dili [Mətn]:: 6-cı sinif üçün dərslik /Ə.Məmmədov.- B.: Maarif, 1994.- 216 s.

Məmmədov Ələsgər Cəfər oğlu. Ərəb dili. [Mətn]: Şərqşünaslıq fakultəsinin ərəb dili şöbəsinin 1-ci kurs tələbələri üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1971.- 401 s.

Məmmədov Əli Əsgər Cəfər oğlu. Ərəb dili [Mətn]: ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /Ə.C.Məmmədov; İxtisas red. X.N.Əl-Abbasi.- B.: Maarif, 1994.- 176 s.

Məmmədov Əli Əsgər Cəfər oğlu. Ərəb dili [Mətn]: M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsi ərəb filologiyası şöbəsinin I və II kursları üçün dərslik /Ə.C.Məmmədov.- B.: Maarif, 1998.- 620 s.

Məmmədov Əli Mahmud oğlu. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpası və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə [Mətn]: [80-cı illərin sonu - 1997-ci il] /Ə.M.Məmmədov; Elmi red.: M.Qasımov, S.Məmmədov; Rəyçi: D.Qüdrətov, X.Köçərli, O.Sultanov.- B.: Elm, 1999.- 360 s.

Məmmədov Əlif Məmmədhəsən oğlu. Elementar riyaziyyat dərs vəsaiti /Ə.Məmmədov; elmi red. M.S.Cəbrayılov; rəyçilər S.S.Həmidov, S.A.Feyziyev, F.A.İsrafilov; Azərbaycan respublikasının Təhsil Nazirliyi.-Bakı: [s.n.], 2012.- 835, [1] s.

Məmmədov Əlisəfa Səttar oğlu. Azərbaycan adət və ənənələri [Mətn]: xalq adətləri və yeni sovet mərasimlərinin mədəni-maarif müəssisələrində təbliği haqqında Ə.S.Məmmədov, H.A.Quliyev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Respublika Mədəni-Maarif Işləri Elmi-Metodika Kabinəsi.- B.: [s.n.] 1966.- 76, [3] s.

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Dialektik idrak və eksperimental metod [Mətn] /Ə.B.Məmmədov, T.Zahidov; Red. R.Mirqədirov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 200 s.

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Dialektik idrak və ümumelmi tədqiqat metodları [Mətn] /Ə. B. Məmmədov; Elmi red.: V. M. Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1997.- 287 s.

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Elmi idrak və onun inkişaf dialektikası [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.B.Məmmədov; Elmi red.: V.M.Kərimov.- B.: Səda, 1998.- 110 s.

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. İnsan haqqında fəlsəfi düşüncələr [Mətn] /Ə.Məmmədov, İ.İbrahimov; Rəyçilər: F.Ramazanov, V.Kərimov, X.Abdullayev; Red.: Ə.Əliyev.- B.: Renessans, 2000.- 180 s.

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir fizikanın metodoloji prinsiplərinin fəlsəfi təhlili [Mətn] /Ə.B.Məmmədov; Elmi red.: İ.F.Abutalıbov.- B.: Səda, 1998.- 84 s.

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir fizikaya fəlsəfi baxış /Məmmədov Əziz Bəşir oğlu, İsmayılov Vilayət İsmayıl oğlu; Elmi red.: İ.Rüstəmov; Rəyçilər: S.Hacıyev, F.Ramazanov.- Bakı: Elm, 2001.- 408 s.

Məmmədov Əziz Bəşir oğlu. Müasir təbiətşünaslığın konsepsiyaları: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.B.Məmmədov, V.İ.İsmayılov, R.İ.Bəşirov, E.B.Hüseynov; Elmi red.: N.F.Qəhrəmanov, V.M.Kərimov.- Sumqayıt, 2002.- 506 s.

Məmmədov Əzizağa Hacı Əli oğlu. Şah İsmayıl Xətai [Mətn]: [monoqrafiya] Ə.Məmmədov; [red. K.S.Mehdiyev].-B.: Uşaqgəncnəşr, 1961.- 158, [2] s. portr. 17 sm.

Məmmədov F. Qadınlar kommunizmin fəal qurucularıdır [Mətn]: metodik vəsait və ədəbiyyat siyahısı F.Məmmədov; [red. H.A.Rzaquliyev]; Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s.n.] 1961.- 29, [1] s.

Məmmədov F.H. Kompüter riyaziyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Məmmədov; M.T.Əliyeva; elmi red. Ə.U.Quliyev; rəyçi. Ə.Ə.Aslanov, R.H.Şirinov.- Gəncə: GDU nəşriyyatı, 2011.- 205, [1] s.

Məmmədov Famil. Qeyri-üzvi kimya fənnindən laboratoriya işləri [Mətn] : [FHN-nin Akademiyası və başqa Ali Texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti] /F. Məmmədov, S. Zərbəliyeva ; elmi red. M. Abbasov. Bakı: [NPM "Təhsil"], 2013.- 180, [1] s.: şək., cədv., sxem., 20 sm.

Məmmədov Fazil. Mir Cəfər Bağırov: Xruşşovun qərəzli və sifarişli Bakı divanxanası [Mətn] /Fazil Məmmədov; Red. Hacı Mənsur.- Bakı: Şəms, 2008.- 504 s.

Məmmədov Fazil Əsəd oğlu. Vergilər [Mətn]: Orta məktəblərin IX-XI sinifləri üçün dərs vəsaiti F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov.- B.: 2007.- 152 s.

Məmmədov Feliks Vəli oğlu. Plastik kütlələrin texnologiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.Məmmədov, M.Zeynalova, F.Tağıyeva; elmi red. Y.M.Bilalov.- Bakı: Maarif, 1981.- 277, [3] s. , cədv., şək. 48099

 Məmmədov Fəxrəddin. Azəri adları və ya Azərbaycanda ən çox işlənən adlar /Fəxrəddin Məmmədov; elmi red: Əliyeva, R.Z.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 64 s.

 Məmmədov Fərman Oruc oğlu. Microsoft Windows XP sistemi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.A.Məmmədov; elmi red. Ə.Ə.Əliyev; rəyçilər C.K.Kazımov, F.T.İbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. Cild 2-ci hissə.- B.: OKA Ofset, 2008.- 271, [1] s.: şək., 20 sm.

 Məmmədov Fərman Oruc oğlu. Microsoft Windows XP sistemi [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F. O. Məmmədov ; elmi red. Ə. Ə. Əliyev ; rəyçilər C. K. Kazımov, F. T. İbiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. 1-ci hissə, B:. OKA Ofset, 2009.351, [1] s. şək

 Məmmədov Fərrux Məmməd oğlu. Bitkilərin vegetativ çoxaldılması [Mətn] /F.M.Məmmədov.- B,: Maarif, 1998.- 228s.: ill., cədv., 20sm.

 Məmmədov Firdovsi Firudin oğlu. Dövlətin konstitusiya quruluşu əleyhinə olan cinayətlər [Mətn] /F.Məmmədov, T.Cəlilov; Elmi red. və ön söz müəl. A.M.Abdullayev.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 96 s.

Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları.-Bakı: Proqres , 2011.

Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Günəş energetikası terminləri lüğəti.-Bakı: Elm , 2009.

Məmmədov Fuad Teyyub oğlu. İdarəetmə mədəniyyəti xarici ölkələrin təcrübəsi: dərs vəsaiti /F. T. Məmmədov; elmi red. və ön söz müəl. F. Qasımzadə ; tərc. və ədəbi red. Ş. Kəsəmənli; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; "Simurq" Azərb. Mədəniyyət Assosiasiyası.- B.: [Apostrof], 2013.- 671, [1] s.

Məmmədov Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya. Effektivli həyat və fəaliyyətə aparan yol kimi [Mətn]: təriflər, düsturlar, mədəniyyət müddəaları, ayrı-ayrı məqalə, məruzə və çıxışlar /F.Məmmədov; elmi red. və müqəddimənin müəl. F.Qasımzadə; tərc. V.Mehdiyeva; "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası.- Bakı: Çıraq, 2008.- 400 s.

Məmmədov Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya [Mətn] : /F. T. Məmmədov; Bakı: OL, 2016.- 257 [1] s.: 25 sm.

Məmmədov Habil Bahadur oğlu. Torpağı vətən edən oğullar [Mətn]: Qərvənd şəhidləri /H.B.Məmmədov; red. B.Abbasoğlu; [ön söz B. Qəhrəmanova]. Mingəçevir: Mingəçevir Poliqrafiya MüəssisəsiMMC, 2014.- 59, [1] s.

Məmmədov Habil Nurkişi oğlu. Ukraynanın müasir tarixi [Mətn]: XX əsrin sonları -XXI əsrin əvvəlləri: dərs vəsaiti /H.N.Məmmədov; elmi red. A.Ə.Rəcəbli; rəyçilər. R.Ə.Əliyev, S.B.Hüseynova, R.Məmmədcan oğlu; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B.: Elm və Təhsil, 2009.- 178, [2] s.

Məmmədov Havar Əmir oğlu. Xətti elektrik dövrələri nəzəriyyəsi [Mətn]: [ali texniki məktəblər üçün dərslik] H.Ə.Məmmədov, N.X.Əliyev; elmired. A.M.Həşimov, X.İ.Nəbiyev; rəyverən. N.A.Yusifbəyli [və b.]B.: [s.n.] 2011.- 599, [1] s.

Məmmədov Havar Əmir oğlu. Mühəndis riyaziyyatı [Mətn] : Matlab/Simulinkdə modelləşdirmə. Ali texniki məktəblər üçün dərslik. H.Ə.Məmmədov, Q.Ə.Rüstəmov. R.Q.Rüstəmov; B.: AzTU, 2015.- 440 s.: 24sm

Məmmədov Həbib Qurban oğlu. Nəzəri mexanika Statika. Kinematika: ali texniki məktəblər üçün dərslik /H.Q.Məmmədov; [red. İ.Zərgərli, X.Hüseynov] I hissə.- B.: Maarif, 1965.- 374, [2] s.

 Məmmədov Həbib Qurban oğlu. Nəzəri mexanika. Dinamika: ali texniki məktəblər üçün dərslik /H.Q.Məmmədov; rəyçilər: Y.Əmənzadə, R.Bəbəlov; [elmi red. M.Məmmədov] ikinci hissə.- B.: Maarif, 1966.- 286, [2] s.

 Məmmədov Hüseyn Əli oğlu. Riyazi analizin tədrisi metodikası [Mətn]: [Monoqrafiya] /H.Məmmədov; Elmi red.: F.Ə.Əliyev.- B.: ADPU, 2005.- 261 s.

 Məmmədov Xanış Bayram oğlu. Canlı əfsanə [Mətn] /X. B. Məmmədov ; red. S. K. Əzimov, B. Q. Hüseynov, Hacı M. E. Fərzullayev ; [rəssam İ. Mehdiyev] Bakı: Vətən, 2012.- 262, [2] s.: portr., fotoşək., 22 sm.

 Məmmədov Xeyrulla Qulam oğlu. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn] /Xeyrulla Məmmədov; Elmi red., nəşrə hazırlayanı və ön sözün müəllifi. E. Quliyev.B.: 2006.214 s. 1 portr

Məmmədov Xeyrulla Qulam oğlu. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllində Azərbaycan maarifçi realist ədəbiyyatı [Mətn]: xüsusi kurs /X.Q.Məmmədov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Naziriliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; rəyçi. Ə.Mirəhmədov, K.Qəhrəmanov, M.Mustafayev; elmi red. K.Tarverdiyeva.- B.: APİ, 1978.- 110, [2] s.

 Məmmədov Xeyrulla Qulam oğlu. "Əkinçi"dən "Molla Nəsrəddin"ə qədər [Mətn] /Xeyrulla Məmmədov; red. Ə.Mirəhmədov; rəyçi. B.Nəbiyev.- B.: Yazıçı, 1987.- 628, [2] s.

Xəqani Məmmədov [Mətn]: Biblioqrafiya.-B.: M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2010.- 132 s.

 Məmmədov Xəqani Məmməd oğlu. Aydınlarımızın istiqlal mücadiləsi [Mətn] /X. M. Məmmədov ; elmi red. C. P. Həsənli ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti. Bakı: [Biznes Universiteti], 1999.- 88 s.: 21 sm.

Məmmədov Xəqani Məmməd oğlu. Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsi [Mətn]: XIX yüzilliyin sonları-XX yüzilliyin əvvələri: [Dərs vəsaiti] /Xəqani Məmməd oğlu Məmmədov; Elmi red. S.S.Əliyarlı; Rəyçi. C.P.Həsənli, F.F.İbrahimli; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Elm, 2005.- 249 s.

Məmmədov Xəyyami, Qulu Mirzəməmməd oğlu. Rusca-azərbaycanca riyaziyyat terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /Q. M. Xəyyami-Məmmədov; Elmi red.; H.M.Həşimov.- B.: Nurlan, 2006.- 298 s.


1 2 3 4 5 6

 

 
National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved