Marağayi Zeynalabdin 

 

 İbrahimbəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin bəlası: [Roman].- B.: Elm, 1982.- 500 s.

 

 

 

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved