Qarayev Qara. Dostluq himni ( ) /Q.Qarayev; Rəsul Rza.- Bakı: 1972.- 11 s.

 

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Nizami [Əlyazma]: Fortepiano üçün 2 əl aranjımanı / F.Əmirov; M.Mirzəyev. Bib id vtls000366562.- Bakı: 1985.- 128 s .: qeydlər 345

 

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. 3 mahnı və fortepiano üçün əlavə /F.Əmirov; Teymur Elçin.- Bakı: 1981.- 14 s. , notlar ; 30 sm. 54

 

Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Şənlik rəqsi (Dance of joy) [Əlyazma] /F. Əmirov; işləyəni R. Əliyev.- Bakı: 2012.- 15 s.: notlar, 30 sm.

 

Abbasov Əşrəf Cəlal oğlu. 6 mahnı fortepiano ilə oxumaq üçün /Ə.Abbasov; söz. T.Elçin.- Bakı: 1988.- 29 s. notlar; 30 sm.

 

 Abdullayev İlham. Heydər Ata xor və fortepiano üçün /İ.Abdullayev.- Bakı: 2003.- 8 s. , notlar ; 30 s.

 

 Abdullayev İlham. "Azərbaycan" [Notlar] :kantata simfonik orkestr üçün /İ. Abdullayev: söz. B. Vahabzadə. B.: 2003. 36 s.: notlar

 

Adıgözəlzadə Həsən. 7 pyes fortepiano üçün /H.Adığözəlzadə.- Bakı: 1982.- 34 s. notlar; 30 s.

 

 Allahverdiyev Vasif. Heydər Əliyev- Ömür yolu simfonik poema /V.Allahverdiyev.- : 2007.- 168 s. notlar; 30 s.

 

Axundova Şəfiqə. 8 mahnı []: / Ş.Axundova.- Bakı; 1984.- 48 .

 

Axundova Şəfiqə. 10 mahnı [Notlar] /Ş. Axundova. B.: 2008. 85 s.: notlar

 

Axundova Şəfiqə. Atalar sözləri öyüddür bizə [Notlar] /Ş. Axundova; söz. B. Vahabzadə. B.: 2006. 5 s.: notlar

 

Axundova Şəfiqə. Bakıda xatirəmiz var [Notlar] /Ş. Axundova; söz. B. Vahabzadə. B.: 2006. 3 s.: notlar

 

Axundova Şəfiqə. Həyat, kim səndən doydu getdi? [Notlar] /Ş. Axundova; söz. B. Vahabzadə. B.: 2006. 4 s.: notlar

 

Axundova Şəfiqə. İçim çölümə sığmır [Notlar] : səs və fortepiano üçün /Ş. Axundova; söz. B.Vahabzadə. B.: 2002. 6 s.: notlar

 

Axundova Şəfiqə. İnamla qazandıq bu günləri [Notlar] /Ş. Axundova; söz. B.Vahabzadə. B.: 2006. 12 s.: notlar

 

Axundova Şəfiqə. Kölgəndə yaşadıq [Notlar] : /Ş. Axundova; söz. B. Vahabzadə. B.: 1997. 4 s.: notlar

 

Axundova Şəfiqə. Sev torpağı, sev insanı [Notlar] /Ş. Axundova, söz. B. Vahabzadə. B.: 2006. 4 s.: notlar

 

Axundova Şəfiqə. Sirlə dolu nəğmə [Notlar] :xalq çalğı alətləri orkestri üçün /Ş. Axundova; söz. B. Vahabzadə. B.: 2005.20 s.: notlar

 

Axundova Şəfiqə. Süita tar və simfonik orkestr üçün; fleyta və fortepiano üçün /Ş.Axundova.- Bakı: 1982.- 38 s. , notlar ; 38 sm.

 

 Axundova Şəfiqə. Süita simfonik orkestr üçün /Ş.Axundova 3 hissəli.- B.: 1983.- 68 s.

 

 Axundova Şəfiqə. Vətən qədər ucalar [Notlar] /Ş. Axundova; söz. B.Vahabzadə. B.: 2005. 4 s.: notlar

 

 Axundova Şəfiqə. Vətən üçün yaşayan [Notlar] : /Ş. Axundova; söz. B.Vahabzadə. B.: 1997. 3s.: notlar

 

 Axundova Şəfiqə. Yeni mahnı [Notlar] /Ş. Axundova; söz. B. Vahabzadə. B.: 2004. 14 s: notlar

 

Bakıxanov Tofiq Əhməd Ağa oğlu. Qayıdış simfonik poema.- Bakı 2006.- 36 s.

 

Cahangirov Cahangir Şirgəşt oğlu. 10 mahnı /C.Cahangirov.- Bakı: 1982.- 47 s.

 

 Dadaşova E. Dünya dalar sükuta [Notlar] : /E. Dadaşova ; söz. B. Vahabzadə. B.: 1987. 11 s.: notlar

 

Dadaşova Elnarə. 10 xor əsəri a capella və fortepianonun müşayiətilə üşaq xoru üçün /E.Dadaşova.- Bakı: 2005.- 45 s. , notlar ; 30 sm.

 

 Əfəndiyev Rəşid (Nəsiboğlu) Ancaq [Notlar] : romans /R. Nəsiboğlu; söz. B. Vahabzadə. B.: 1987. 4 s.: notlar

 

 Əfəndiyev Rəşid Nəsiboğlu.  "İnsan və zaman" Rəşid Nəsiboğlu Əfəndiyev; söz. B.Vahabzadə.- Bakı: 1980.- 71 с.

 

 Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu. 5 romans 3 mahnı [Notlar]: solist, xor və simfonik orkestr üçün. Xalq çalğı alətləri orkestri üçün /S.Əlsgərov; söz.- B.: 1985.- 77 s.: notlar, 45 sm.

 

 Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu. Aşıqvarı [Notlar] : simfonik orkestr üçün /S. Ələsgərov. B,: 1987. 32 .:

 

Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu. Doqquz mahnı XÇA orkestri, oxuyan və fortepiano ücün /S.Ələsgərov.- Bakı: 1982.- 125 s. , notlar ; 40 s.

 

 Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu. Ömür cala solist, xor və simfonik orkestr üçün /S.Ələsgərov, Y.Həsənbəy.- Bakı: 1998.- 13 s.

 

 Ələsgərov Süleyman Əyyub oğlu. Vokal simfonik poema S.Ələsgərov.- Bakı: 1980.- 64 с.

 

 Əzizov Əziz Əkbər oğlu Qadın ürəyi səs, xor və simfonik orkestr üçün /Ə.Əzizov; söz. T.Bayram.- B.: 1983.- 58 s.

 

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. 3 mahnı və fortepiano üçün əlavə /F.Əmirov; Teymur Elçin.- Bakı: 1981.- 14 s. , notlar ; 30 sm.

 

Hacıbəyli Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu [Notlar] : Partitura : 5 pərdəli opera : eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında /Ü. Ə. Hacıbəyli ; [libretto müəl. H. İsmayılov ; şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi ; red. F. Əlizadə ; kompüter not qrafikası və korrektor Y. Nemətli ; burax. məsul Ə. Güləliyev ; ön sözün müəl. Z. Qafarova] ; Heydər Əliyev Fondu ; Azərbaycan Mədəniyyət Fondu. C. 1. Pərdə 1. [Bakı]: [Şərq-Qərb], [2010]. 278, [2] s.: not

 

 Hacıyev Rauf Soltan oğlu. Vətən [Notlar]: kantata solist, xor və böyük simfonik orkestr üçün /R.Hacıyev; söz. Ş.Aslan.- B.: 1984.- 63 s.

 

 Hacıyev Telman. Süita ansambl üçün mahnı və rəqslər /T.Hacıyev; F.Qoca; Nəbi Xəzri.- Bakı: 1981.- 69 s. , notlar ; 30 sm.

 

İbrahimova Elza İmaməddin qızı. 7 mahnı [Notlar]: / E.İbrahimova.- Bakı;1984.- 24 s.

İbrahimova Elza İmaməddin qızı. 10 mahnı /E.İbrahimova; D.Gədəbəyli.- Bakı: 1982.- 37 s.

 

İbrahimova Elza İmaməddin qızı. Altı mahnı [Notlar]: E.İbrahimova.- B.: 1983.- 22 s.

 

 İbrahimova Elza İmaməddin qızı. Mahnılar fortepiano üçün /E.İbrahimova.- Bakı: 1981.- 25 ., ; 30 .

 

Kərimov A. Tarix kitabı [Notlar] : vokal - simfonik nağıl /A. Kərimov; söz. B.Vahabzadə. I- II hissə; B.: 1984. 128 s.: notlar

 

Kərimov Ağakərim Bahar və mən [Notlar] : bas səsi ilə fortepiano üçün /A. Kərimov; söz. B. Vahabzadə. B.: 1986. 6 s.: notlar

 

Kərimov Ağakərim. Gözəllik [Notlar] : bas səsi ilə fortepiano üçün pomans /A. Kərimov; söz. B. Vahabzadə. B.: 1986. 8 s.: notlar

 

Kərimov Ağakərim. Gülüşlər [Notlar] : bas səsi ilə fortepiano üçün /A. Kərimov; söz. B. Vahabzadə. B.: 1986. 12 s.: notlar

 

Kərimov Ağakərim. İntizar [Notlar] : bas səsi ilə fortepiano üçün /A. Kərimov; söz. B. Vahabzadə. B.: 1986. 6 s.: notlar

 

 Qasımova Ruhəngiz. 4 mahnı /R.Qasımova; söz. C.Məmmədov.- B.: 1982.- 11 s.

 

Qurbanov Həsənağa. Dahilər dühası / Qurbanov H. Söz: Quliyev S. (Solist, xor-bədii qiraət və böyük simfonik orkestr üçün) Partitura.- Bakı: 2003.- 11 s.

 

Mansurov Eldar Bəhram oğlu. Saqinamə [Notlar]: tar, iki skripka, alt və violonçel üçün / E.Mansurov.- Bakı;1984.- 42 s.

 

Mansurov Eldar Bəhram oğlu. Sən hardan biləsən [Notlar] /E. Mansurov; söz B. Vahabzadə. B.: 1987. 2 s.: notlar

 

Mirişli Ramiz Aqil oğlu. 6 uşaq mahnısı /R.Mirişli; Y.Həsənbəyov; F.Qoca; T.Mütəllimov.- Bakı 1982.- 14 s. , notlar; 30 sm.

 

Mirişli Ramiz Aqil oğlu, Konsert tar ilə simfonik orkestr üçün /R. Mirişli III hissəli Bakı , 1980. 131 s. , notlar ; 60 см.

 

Mirişli Ramiz Aqil oğlu. "Sən ucadan uca diyar" kantata: solist, xor və simfonik orkestr üçün /R.Mirişli; M.Araz 3 hissəli.- Bkı: 1983.- 78 s.

 

Mirişli Ramiz Aqil oğlu. İki prelüd [Notlar]: fortepiano üçüm /R.Mirişli.- B.: 1984.- 4 s.

 

Məmmədov Qalib Həsən oğlu Beş pyes [Notlar]: kamera orkestri üçün/ Məmmədov Q. bəstəkar.- Bakı: 1984.- 29 s..: notlar, 30 sm.

 

Məmmədov Nəriman Həbib oğlu. 6 mahnı /N. Məmmədov; söz. R. Heydər.Bakı, 1982.- 23 s.

 

Məmmədov Nəriman Həbib oğlu. Romans və mahnı [Notlar]: N.Məmmədov; söz. N.Həsənzadə.- B.: 1984.- 11 .

 

Mustafayev Ramiz Hacı oğlu. Ana /R.Mustafayev; söz. Nəbi Xəzri.- Bakı: 1982.- 145 s. , notlar; 35 .

 

Mustafayev Ramiz Hacı oğlu. Dörd romans [Notlar]: səs və fortepiano üçün R.Mustafayev.- Bakı 1984.- 18 s.

 

Mustafayev Ramiz Hacı oğlu. Mənim müasirim [Notlar] : oratoriya solist, xor və simfonik orkestr üçün /R.Mustafayev; N.Xəzri I-VI hissə.- B.: 1983.- 180 s., notlar; 38 sm.

 

Rüstəmov Eldar. 6 mahnı xor a capella üçün /E.Rüstəmov.- Bakı: 1982.- 40 s. , notlar ; 30 sm. 98

 

Rüstəmov Eldar. Böyük bayram qarışıq iki səsli xor üçün /E.Rüstəmov; R.Zəka.- B.: 1983.- 4 s.,notlar; 30 sm.

Rüstəmov Eldar. Kommunistlər partiyası səs, bariton, solo xor və böyük simfonik orkestr üçün /E. Rüstəmov; R. Zəka; Vahid Əziz.- Bakı: 1981.- 88 s. , notlar ; 37 sm.

 

Rüstəmov Səid Əli oğlu. Dahi rəhbər xor, solist və fortepiano üçün /S.Rüstəmov.- Bakı: 1980.- 63s. , notlar; 30 sm.

 

Rzayev Azər Hüseyn oğlu. Beş mahnı səs və fortepiano üçün /A.Rzayev,söz. Gülhüseyn Kazım, İslam Səfərli, Cabir Novruz, R.Rza.- Bakı: 1981.- 18 s. , notlar; 30 sm.

 

 Sabitoğlu Emin. 6 mahnı [Notlar] : səs və fortepiano üçün /E. Sabitoğlu; söz. B. Vahabzadə. B.: 1990. 12 s.: notlar

 

 Sabitoğlu Emin. (Mahmudov). Şükrüyyə [notlar]: səs və fortepiano üçün / E.Sabit; 30 sm.; söz. Ə. Cavad.- Bakı;1992.- 3 s.

 

Sultanova Asya. Balaca ulduzlar /A.Sultanova; T.Elçin.- Bakı: 1984.- 3 s. , notlar ; 30 sm.

 

Sücəddinov Mir Faiq. "Ölkəm": oda [Notlar] : səs və simfonik orkestr üçün /F. Sücəddinov; söz. B. Vahabzadə. B.: 2004. 10 s.: notlar

Şəfəq Rəşid. 12 uşaq mahnıları solist, üşaq xoru və piano üçün /R.Şəfəq.- Bakı: 2007.- 33 s. , notlar ; 30 sm.

 

Şəfəq Rəşid. Bahar xoru uşaq xoru və fortepiano üçün /R.Şəfəq; söz. A.Şaiq; Sərdar Əsəd.- Bakı: 1981.- 6 s. , notlar; 30 sm.

 

Zülfüqarov Oktay Qədir oğlu. "Sülhdür adımız" silsiləsindən 12 mahnı /O.Zülfüqarov.- Bakı: 1982.- 33 s.

 

 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved