N

 

 Nabat. Əldə xına, gözdə yaş /Aşıq Nabat ; toplayanı, tərt. ed. və ön sözün müəl. S. P. Pirsultanlı ; red. M. Qasımlı.-Bakı : [s. n.] , 2012.- 121, [1] s.

 

 Nabokov Vladimir. Seçilmiş əsərləri/V.Nabokov; tərc. ed. S.Kəlbixanlı; ön söz. müəll. R.Kamal; red. E.Başkeçid; bədii tərt. və dizayn. müəll. T.Qorçu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 455, [1] s.

 

 Nadirli İnqilab. Hikmətli dünyam [Mətn] /N.İnqilab; baş red. M.Ş.Məchul.- B.: [Zərdabi LTD], 2013.- 167, [1] s.: portr., ill., 17 sm.

 

Nadirli İnqilab. Nəvələrə ərməğan [Mətn] /İ.Nadirli; Red. M.Ş.Məchul; Korrektor. N.Tapdıqoğlu; Məsləhətçi. İ.Quliyev.- B.: Adiloğlu, 2008.- 336 s.

 

 Nadirli İnqilab. Ömrün payız akkordları... [Mətn] /İ. Nadirli ; tərt. ed. T. İbadova ; red. N. Cəfərov ; məsləhətçi G. Nadirova. Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2015.- 374, [2] s., [1] v. şək.: portr., fotoşək., ill., faks., 22 sm.

 

  Nadirov İnqilab Ədil oğlu. Abşeron iqtisadi rayonunda ekosistemin sağlamlaşdırılması və məhsuldar qüvvələrin səmərəli ərazi təşkili [Mətn]: Böyük Şor gölü massivinin timsalında /Nadirov İnqilab Ədil oğlu; Elmi red.: Ə.Nuriyev; İqtisadi İslahatlar Mərkəzi.- Bakı: Elm, 1997.- 204 s.

 

Nadirov İnqilab. Tarixə qovuşan illərim /(Nadirov İnqilab).- Bakı: Şərq-Qərb, 1998.- 248 s.

 

Nafi Nafilə.(Abuzərli, Nafilə ; Həsənəliyeva Nafilə İbad qızı).Əsərləri [Mətn]: [dramlar, poemalar] /Hacı N. Nafi ; red. və ön söz müəl. N. Məmmədli.Cild 1.Bakı: [Ecoprint], 2017.566, [2] s.: 21 sm.

 

Nafi Nafilə. (Abuzərli, Nafilə ; Həsənəliyeva Nafilə İbad qızı) Əsərləri [Mətn]: Cild2.Bakı: Ecoprint, 2018.551, [1] s.: 21 sm.

 

Naibova Tamilla Muxtar qızı. Neft-kimya və neft emalı sənayesində polimer materialları [Mətn]: dərslik /T.M.Naibova; red. Y.M.Bilalov, İ.Q.Abdullayeva; rəyçilər. M.R.Bayramov, K.Y.Əcəmov.- B.: ADNA, 2009.- 202, [1] s.

 

Nağdsız hesablaşmaların aparılması [Mətn]: təlimat /Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 28 s. , cədv. ; 21 sm.

 

Nağı Akif. Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix /A.Nağı.- Bakı: MBM-R, 2009.- 111, [1] s.

 

Nağı Akif. Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix /A.Nağı.- Bakı: [s. n.], 2011.- 111, [1] s.

 

  Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: Ali təhsilə hazırlıq kurslarının dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti /Möhsün Nağısoylu; Red.: N.Cəfərov, R.Quliyev.- Bakı: Zirvə Yayınları, 2003.- 224 s.

 

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu. Azərbaycan dili: Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti /M.Nağısoylu; İxtisas red.: N.Cəfərov, R.Quliyev; Red.: M.Zeynallı; ARAZ kursları.- Bakı: Araz, 2006.- 213 s.

 

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti /Möhsün Nağısoylu; Tərtibat və dizayn: F.Həsənov; Red.: M.Zeynallı.- Bakı: Çağ Araz MMC: Araz kursları, 2007.- 256 s. ; 21 sm.

 

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti /M.Z.Nağısoylu, M.M.Zeynallı; tərtibat və dizayn F.Həsənov; ixt. red. R.Quliyev; red. S.Hüseynov.- Bakı: Çağ öyrətim, Arazkursları, 2007 - 2009.- 255, [1] s. cədv

 

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu. Quran hekayələri [Mətn] /M.Nağısoylu; red. C.Qəhrəmanov, M.Babaşov.- B.: Nurlan, 2009.- 144 s.

 

Nağıyev Cəlil Qərib oğlu. Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi: Ali məktəblər üçün dərslik /C.Nağıyev; Elmi red.: V. Məmmədəliyev , M.Mirzəyev.- Bakı: Asiya, 2004.- 546 s.

 

Nağıyev Cəlil Qərib oğlu. Qədim Şərq ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /C.Nağıyev; elmi red. V.Məmmədəliyev, M.Mirzəyev; rəyçilər. A.Abasov, A.Bədəlzadə.- B.: Asiya:[Nurlan]; 2009.- 559, [1] s.

 

Nağıyev Zahid. Bir obanın övladları [Mətn] /Z.Nağıyev; Red.: T.Tofiqqızı.- B,: Təhsil, 1998.- 56 s.: fotoşək., 21 sm.

 

Nağıyeva Cənnət Mir Mustafa qızı. Heyran xanım [Mətn]: (həyat və yaradıcılığı) C.Nağıyeva; red. M.Sultanov.- Bakı: Yazıçı.- 1989.- 148, [4] s.

 

Nağıyev Ələkbər Məmmədbağır oğlu. Ədədi sistemlər [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.M.Nağıyev.- Bakı: Maarif, 1976.- 347, [9] s. s. 348-349 (rus dil.)

 

Nağıyev Əli Teymur oğlu. Tətbiqi iqtisadiyyatın elementləri: Dərs vəsaiti /Ə.T.Nağıyev, R.M.Quliyev, Ş.A.Abbasov; Elmi red.: A.F.Musayev; Rəyçilər: Ə.Q.Əlirzayev, A.D.İskəndərov.- B.: Səda, 2001.- 196 s.

 

Nağıyev Fazil Əli oğlu. Ucarın tarixi coğrafiyası /F.Ə.Nağıyev; Baş məsləhətçi və elmi red.: Budaq Budaqov; Red.: Malik Novruzov.- Bakı: Araz, 2005.- 160 s.

 

 Nağıyev Fəxrəddin. Konstitusiya hüququ [Mətn]: mühazirə mətnləri /F.Nağıyev; elmi red. Z.A.Əsgərov; rəyçilər. İ.O.Quliyev, İ. İ. İsmayılov.- Bakı: Qanun, 2009.- 238, [2] s.

 

 Nağıyev Hümbət. Azərbaycan tarixi [Elektron resurs]: e.ə. IX-e.XII əsrləri: dərs vəsaiti H.Nağıyev, H.Verdiyeva; elmi red. Ə.Zeynalov; rəyçilər S.Məmmədov, F.Məmmədov, K.Şükürov, C.Sadıqov I Hissə.- B.: [MBM] 2007.- 103 s.

 

Nağıyev Nağı. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə: külliyyat Romanlar /N. Nağıyev; külliyatı tərt. ed. V. N. Nağiyev, Y. V. Qəhrəmanlı, M. V. Süleymanova; naşir və red. Q. İsabəyli I Cild.-Bakı : Şirvannəşr , 2009.- 559, [1] s.

 

Nağıyev Nağı. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə: külliyyat Povestlər [Mətn]; Səhnə əsərləri /N. Nağıyev; külliyatı tərt. ed. V. N. Nağıyev, Y. V. Qəhrəmanlı, M. V. Süleymanova; naşir və red. Q. İsabəyli II Cild.-Bakı : Şirvannəşr , 2009.- 526, [2] s.

 

Nağıyev Nağı. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə: külliyyat Hekayələr ; felyetonlar; miniatür yazılar; xatirələr; oçerklər /N. Nağıyev; külliyatı tərt. ed. V. N. Nağıyev, Y. V. Qəhrəmanlı, M. V. Süleymanova; naşir və red. Q. İsabəyli; III Cild-Bakı : Şirvannəşr , 2009.- 441, [1] s.

 

Nağıyev Nizami Həsənoğlu. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi [Mətn]: [monoqrafiya] N.H.Nağıyev, F.M.Hüseynov; lay. rəhb. E.Ə.Qasımzadə; tərc. Avrasiya Tərcümə Mərkəzi; elmi red. G.H.Məmmədova; Azərb. Resp. Memarlıq İn-tu C. 5.- Bakı ["Şərq-Qərb"] 2013.- 340, [3] s.

 

Nağıyev Sadiq Firudin oğlu. Qızılbaşlıq haqqında.-Bakı:Əbilov, Zeynalov ,1997.

 

Nağıyev Vasif Nağı oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları [Mətn] /V. N. Nağıyev, İ. Ə. Məmmədov; baş red. H. S. Bağırov; red. Y. Ə. Kərimov; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti.-B.: Elm, 2010.- 239 s.

 

Nağıyev Zahid Əşrəf oğlu. Təhsil işçilərinin əmək haqqı [Mətn] /Zahid Nağıyev; Red.: Məsudə Əvəz qızı.- B.: Təhsil, 1997.- 91 s. cədvəl

 

Nağıyev Zakir Saleh oğlu. Hüququn əsasları üzrə mühazirə mətnləri [Mətn]: [dərslik] Z.S.Nağıyev; Elmi red.: Ə.C.Seyidov, Rəyçilər: M.S.Qəfərov, C.S.Cəfərli.- Bakı: 2005.- 122 s.

 

Nağıyeva Cənnət Mir Mustafa qızı. Həsən bəy Zərdabi arxivinin təsviri [Mətn] /C.Nağıyeva; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu; red. M.Məmmədova.- Bakı: Nurlan, 2008.- 91s.

 

Nağıyeva Dilarə. Xalq üçün ömrünü şam kimi əridən... [Mətn]: (Ağa Musa Nağıyev haqqında xatirələr və faktlar) /D. Nağıyeva.- B.: 2007.- 248 s.

 

Nağıyeva Dilarə Ağamusa. Zamanın sorağında milyonçu Ağa Musa Nağıyevin fəaliyyəti və xeyriyyəçiliyi haqda /D. A. Nağıyeva ; elmi red. A. Həşimov ; red. K. Muxtarqızı.-Bakı : Elm , 2011. -229, [3] s. Azf-268536

 

Əminə Nağıyeva [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v. , şək., portr.

Nağıyeva-Muxtarova Dilarə. Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti /D. Nağıyeva-Muxtarova ; elmi red. H. Həsənov .-Bakı : Elm , 2011. -139, [1] s.

 

Naxçıvan 1924-2014 [İzomaterial]: [fotoalbom] /Azərb. Resp. [Naxçıvan Muxtar Resp. Məd. və Turizm Naz., Naxçıvan Muxtar Resp. Dövlət Arxiv İdarəsi]Naxçıvan: [Əcəmi], 2015.- 263, [1] s.: portr., fotoşək., şək., faks., 30 sm.

 

Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi, beynəlxalq simpozium Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi 20-24 iyul 2011-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları /AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Un-ti; baş məsləhətçi V.Talıbov; red. hey. İ.Hacıyev [və b.]Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 397, [1] s.

 

Naxçıvan abidələri ensiklopediyası.-Bakı: [s.l.] , 2008.

 

Naxçıvan duzdağının qədim duz mədənləri /V. Baxşəliyev [və b.] ; elmi red. İ. Hacıyev ; məsləhətçi İ. Həbibbəyli ; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Fransa Milli Araşdırmalar Mərkəzi.-Naxçıvan : [Əcəmi NPB] , 2012.-78, [2] s.

 

Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Bazasının əsərləri Red. heyyəti: Rzayev N.R., Rzayev B.Z., İbrahimov Ə.Ş. ;AMEA., Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Bazası.1 buraxılış.- Naxçıvan: 2002.- 176 səh.

 

 Naxçıvan Ensiklopediyası /red. hey. C.Ə.Əliyev, A.A.Əlizadə, İ.Ə.Həbibbəyli [və b.]; AMEA.- Bakı: AMEA, 2002.-598 s.

 

Naxçıvan ensiklopediyası: NE 2 cilddə. Cild 1. Naxçıvan , 2005.

 

Naxçıvan ensiklopediyası: NE 2 cilddə. Cild 2. Naxçıvan , 2005.

 

Naxçıvan folkloru [Mətn] /tərt. ed. M. Cəfərli, R. Babayev; red. M. Cəfərli; dialektoloji sözlüyü haz. Ə. A. Quliyev; baş məsləhətçi. V. Talıbov. Azərbaycan folkloru antologiyası, I Cild Naxçıvan: [Əcəmi], 2010.- 506, [6] s.: şək., xəritə, 25 sm.

 

Naxçıvan folkloru antologiyası [Mətn] I cild tərt. T.Fərzəliyev, M.Qasımlı; elmi red. İ.Abbasov.- B.: Sabah, 1994.- 383 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Avtomatik çevirici qurğu [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.S.Əliyev].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 80 [Mətn]: Tarixi-statistik məcmuə /Məcmuənin ümumi rəhbəri: Vasif Talıbov, İsmayıl Hacıyev, Bəxtiyar İsmayılov.- B.: Səda, 2004.- 212 s., [4] v. qrafik və diaqram

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyalarda [Mətn]: Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 illik yubileyinə ithaf olunur /kitabın tərt., oçerk və mətnlərin müəl. E.Y.Cəfərli; red. F.Y.Səfərli; elmi məsləhətçi İ.M.Hacıyev.- B.: Elm və təhsil, 2014.- 207, [1] s.: ill., gerb, xəritə, cədv., 30 sm.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyası [Mətn] B.: Qanun, 2004.- 20 s.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubileyləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Naxcıvan Muxtar Respublikası-90 /[Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi].Bakı: [Əcəmi], 2014.- 210, [2] s. portr., fotoşək., cədv

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. İnformasiya materiallarının müəssisədə istifadə olunması [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu ; [red. S. A. İsmayılov].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Nadir torpaq elementləri ilə aşkarlandırılmış yarımkeçirici maddələrin bəzi tətbiqləri [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. H.Ş.Həsənov] Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Naxçıvan MSSR florasında yayılan ulaxqanqalı növləri [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. T.M.Sadıqov] Naxçıvan : ETİTM , 1985. 4 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Ordubadın qiymətli süfrə üzüm sortları [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. Ə.M.Abdullayev] Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. PTK-9 markalı kotanın gövdələrinin PN-8-35 markalı kotanın gövdələri ilə əvəz edilməsi [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu ; [red. C.A.Quliyev] Naxçıvan : ETİTM , 1985. 2 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Radio-translyasiya magistral xətlərinin çəkilməsində taxta kronşteynlərin tətbiqi [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.S.Əliyev].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Tesla SKV-7 markalı radiovericisinin elektrik mühərrikinə yağlama dirsəyinin əlavə edilməsi [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.S.Əliyev].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri: 9 məhərrəm 1140 (27 avqust 1727.-Bakı: Elm , 2001.- 376 səh.

 

Naxçıvan tarixi atlası. Bı : [s.n.] , 2010.

 

Naxçıvani Hinduşah. Əs-Sihah Əl-Əcəmiyyə [Mətn] /H. Naxçıvani, Məsul red. Z.M. Bünyadov, V.İ. Aslanov; AzEA Şərqşünaslıq İnstitutu.- B.: Şərq-Qərb, 1993. -295 s.

 

Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət/Fərman Xəlilov; Tərtibçi, ərəb əlifbasından transliterasiya edəni, izah və qeydlərin müəllifi: F.Xəlilov; Elmi red.: T.Həsənzadə.- Bakı: Nurlan, 2005.- 196 s.

 

Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu. Aqrar-sənaye kompleksi sistemində maddi-texniki təchizatın iqtisadi mexanizmi [Mətn] /H.İ. Namazəliyev; rəyçi. H. A. Qasımov.- B.: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1988. -133 s.

 

Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində elmi-texniki tərəqqinin effektliyinin təhlili [Mətn]: Dərs vəsaiti /H.İ. Namazəliyev, C.B.Namazova; Rəyçilər. İ.M. Mahmudov, Ə.İ. Hüseynov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: 1994.- 124 s.

 

Namazəliyev Hüseyn İbad oğlu. Sənaye müəssisələri təsərrüfat fəaliyyətinin iqtisadi təhlili [Mətn]: [Ali məktəblər üçün dərslik] /H.İ.Namazəliyev; Rəyçilər. S.Hüseynov, S.Ağayev, F.Qasımlı.-B.: Maarif, 1995.- 392 s.

 

Namazəliyev Hüseyn İbadoğlu. Təsərrüfat fəaliyyəti təhlilinin nəzəriyyəsi [Mətn]:dərs vəsati H.İ.Namazəliyev; Az SSR Ali və Orta ixtisas Təhsili Nazirliyi, D.Bünyadzadə ad. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İn-tu.- B.: [s.n.] 1986.- 114, [2] s.

 

Namazlı Ərşad. Horadiz, səni unutmadım... [Mətn] /Ə. Namazlı ; red. M. Məhərrəmov. Bakı: Müəllim, 2013.- 434, [1] s.: portr., fotoşək., şək., xəritə., 22 sm.

 

Namazov Bəxtiyar Fərman oğlu. Avtomobilin hərəkət nəzəriyyəsi və hesabı [Mətn]: [ali texniki məktəblərin avtomobil nəqliyyatı ixtisasları üçün dərslik] B. Namazov, R.Qasımov; elmi red. Ə.H.Tağızadə; rəy. F.Ə.Vəliyev, H.N.Məmmədov, A.C.Canmirzəyev, R.P.Bayramov.- B.: Zərdabi LTD MMC, 2012.- 337, [3] s.

 

Namazov Əlyar Dünyamalı oğlu. Gəmi elektrik enerji sistemləri: Dərs vəsaiti Əlyar Namazov, Zeynal Quliyev; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi Ihissə.- B.: 2002.- 111 səh.

 

Namazov Fuad Əli oğlu. Traktor və avtomobil mühərriklərinin nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərslik /F.Ə.Namazov; Rəy verənlər: F.B. Bağırov, F.M. Bəşirov. Gəncə: ADKTA, 1999. 152 s.: cədvəl, ill

 

Namazov İ.Ə. Sahibkarlığın əlifbası [Mətn]: İşgüzar şəxslərin stolüstü kitabı /İ.Ə.Namazov; Rəy verənlər: F.Z.Mehdizadə və b.; Red.: F.Ə.Namazov.- B.: Yeni nəsil, 1999.- 168 s.

 

Namazov İlyas Məhəmməd oğlu. Ellər məni unutmasın: Şerlər İ.Namazov; Tərtib edəni və baş red.: Ə.Amaşov.- B.: Ağırdağ, 2001.- 212 səh.

 

Namazov Q. K. Riyazi fizika tənlikləri [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.K.Namazov, M.İ.Əliyev, A.S.Fərəcov; [rəyçilər. M.Yaqubov, N.İsgəndərov]Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 164 s.

 

 Namazov Qara. Aşığın sazı və sözü [Mətn]: B.: Yazıçı, 1980.- 155 s.

 

 Namazov Qara Mustafa oğlu. Aşıqlar [Mətn]: bioqrafik məlumat kitabı Q.Namazov; red. H.İsmayılov; AMEA, Folklor İnstitutu I kitab.- B.: Səda, 2004.- 444 s.

 

Namazov Qara Mustafa oğlu. Azərbaycan aşıq sənəti [Mətn] /Q.M.Namazov; red. İ.Vəliyev.- B.: Yazıçı, 1984.- 190, [2] s.

 

Namazov Qara Mustafa oğlu. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Namazov; elmi red. T.Əhmədov; rəyçi. B.Nəbiyev.- Bakı: Maarif, 1984.- 331, [1] s.

Namazov Qara Mustafa oğlu. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Q.Namazov; elmi red. T.Əhmədov; rəyçi. B.Nəbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: Bakı Universiteti, 2007.- 444 s.

 

Namazov Qara Mustafa oğlu. Ozan-aşıq sənətinin tarixi [Mətn]: [monoqrafiya] /Q.M.Namazov; elmi red. M.Kazımoğlu (İmanov), R.Əliyev; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 479, [1] s.: 21 sm.

 

Namazov Müsəddin Əhməd oğlu.Azərdövlətlayihə [Mətn]  E. Əliyev ; ing. dilinə tərc. A. Əzimov (ing. mətn. red.) Azərb. mətn. red. Ş. Səlimli-Budad ; ing. mətn ; "Azərdövlətlayihə" Azərbaycan Dövlət Baş Layihə İnstitutu/Bakı: [s. n.], 2015.261, [3] s., 2 qat. v. şək.: portr., fotoşək., şək., sxem., 27 sm.

 

Namazov Müsəddin Əhməd oğlu.Azərbaycan memarlıq elementləri [Mətn] /Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi, AzərDövlətLayihə Dövlət Baş Layihə İn-tu.Bakı: [s. n.], 2017.398, [3] s.: fotoşək., ill., portr., 25 sm.

 

Namazov Nizami Rza oğlu. Göbələklərin sistematikası [Mətn]: dərs vəsaiti /müəl. və [ön söz] N.R.Namazov, X.Ə.Həsənov; elmi red. P.Z.Muradov.- Sumqayıt: [Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəşriyyatı], 2015.- 426, [1] s. şək., rəngli şək

 

Namazov Nizami Rza oğlu. Mikologiyadan praktikum [Mətn] : dərs vəsaiti /müəl. və [ön söz]: N. R. Namazov, N. H. Sultanova ; elmi red. A. Ş. İbrahimov ; [dizayner S. N. Yusifova]. [Sumqayıt]: [Sumqayıt Dövlət Universiteti], [2015]. 310 s.: şək

 

Namazova Adilə Əvəz qızı. Uşaq xəstəlikləri tibb in-tu üçün dərslik /A.Namazova; [red. Ə.Salahov] I hissə.- Bakı: Maarif, 1972.- 361, [3] s.

 

Namazova Ədilə Əvəz qızı. Təbabət etikası [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ədilə Namazova, Qoşqar Əliyev; Elmi red.: M.Ə.Salmanov; Rəyçilər: M.Ə.Tağıyev, M.Ə.Paşayev, S.M.Məmmədzadə.- Bakı: Təhsil, 2004.- 240 s.

 

Namiqqızı Pərvanə. (Kərimova Pərvanə Namiq qızı.) Ağdamda görüşərik [Mətn]: şeirlər /P. Namiqqızı; red. E. İsgəndərzadə; ön sözün müəl. A. Abbas. B.: "Vektor" Nəşrlər Evi, 2005.- 78, [2] s. portr

 

 Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorlar [Mətn]: Sənədlər toplusu /Ön söz: M.Əfəndiyev.- Bakı: 2005.- 208 s.

 

Nasir Məmməd Əli. Əbədi şəfa xəzinəsi. Sağlamlıq reseptləri /M. Ə. Nasir, S. H. Quliyev; Red.: Ə. Zabrati. B,: Zaman, 1999.136 səh. 1 portr

 

Nasuhbeyoğlu Ayhan. Sığınacaq liman yoxdur [Mətn] : şeirlər /A. Nasuhbeyoğlu ; Azərb. türkcəsiznə uyğunlaşdıran.: E. B. İsgəndərzadə (red. və ön söz.), P. Namiqqızı, Ş. Əhmədli ; [ön söz H. İvgin] Bakı: Vektor, 2017.- 135, [1] s.: 21 sm.

 

Natəvan Xurşidbanu. 33 qəzəl.- B.: Gənclik, 1981.- 32 s.

 

Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri [Mətn] /. Natəvan; Tərt. və ön sözün müəllifi. B. Məmmədov.- B.: Lider, 2004.- 88 s.

 

 Nazimqızı Könül. Çingiz ömrü [ Mətn] /K.Nazimqızı; Red.: Q. İlqar, A.Şahverdiyev.- Bkı: Səda, 1999.- 208 s.

 

 Nazimqızı Könül. Həqiqət carçısı [Mətn] /K.Nazimqızı; Red.: A.Balayev; Naşiri: İ.Ömərov.- Bakı: Nurlan, 2000.- 220 s.

 

 Nazimoğlu Raqif. (Əsgərov Raqif Nazim oğlu) Ağsu şəhidləri [Mətn] /R.Nazimoğlu; Red. V.Quliyev I kitab.- B.: Azərbaycan, 1993.- 64 s. 

 

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu. Maddələrin istilik fizikası Texniki Universitetlər üçün dərslik /Yaşar Naziyev, Astan Şahverdiyev, Ceyhun Naziyev və b.- Bakı: Təhsil NPM, 2004.- 478 s.

 

 Naumov A.V. Rusiya cinayət hüququ [Mətn]: Ümumi hissə.Mühazirə kursu/A.V.Naumov; Tərcümə edən və elmi red.: H.S.Qurbanov.- Bakı: Qanun, 1998.- 636 s.

 

Nazarbayev Nursultan Abışeviç. Böhranlı onillik [Mətn] /N. Nazarbayev; tərc. ed. İ. Umudlu.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 214 s.

 

 Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il qərarlarının monitorinqi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva.- B.: 2002.- 17 səh.

 

Nazirlər kabinetinin 1998-ci il qərarlarının monitorinqi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva.- B.: 2002.- 28 səh.

 

Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il qərarlarının monitorinqi: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 28 səh.

 

Naziyev Ceyhun Yaşar oğlu. Maye və qazların istilik tutumunun ölçülməsi metodikası: Metodik vəsait C.Y.Naziyev; Red.: Q.T.Həsənov; Rəyçilər: F.A.Əhmədov, Y.S.Feyziyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 157 səh.

 

Naziyev Ceyhun Yaşar oğlu. Termodinamikanın tarixi və metodologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /C.Y.Naziyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Elmi red.: A.O.Mehrabov; Rəy verənlər: T.S.Axundov, Ş.M.Əfəndiyev, A.A.Abasov.- B,: ADNA, 1998.- 133 s.: portr., 20 sm.

 

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu. Azərbaycanda istilik-energetikasının tarixi və metodologiyası Y.M.Naziyev, C.Y.Naziyev; Elmi red.: H.Q.Feyziyev; Rəyçilər.: F.İ.Kəlbiyev, M.R.Mustafayev.- B.: Elm, 2001.- 203 səh.

 

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu. Maye və qazların istilikkeçirməsinin ölçülməsi [Mətn] Y.M.Naziyev, C.Y.Naziyev, M.M.Bəşirov; elmi red. K.M.Abdullayev.- B.: Elm, 2001.- 171 s.

 

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu. Tətbiqi termodinamika [Mətn]: Texniki universitetlər üçün dərs vəsaiti /Y.M.Naziyev, C.Y.Naziyev, M.A.Talıbov; Rəy verən. H.Ə.Feyziyev, H.İ.İsayev; İxt. red. M.M.Bəşirov.- Bakı: Təhsil, 2007.- 254 s. , cədvəl, ill. ; 20 sm.

 

Necə oldu ki, Pyer Duş məşhurlaşdı? [Mətn]: hekayələr və pyeslər /tərc. və tərt. ed., müqəddimə və məlumatların müəllifi Elçin; [red. Ç.Əlioğlu]Bakı: Gənclik, 1982.- 170, [2] s.

 

Neft boy maddəsinin (NBM) kənd təsərrüfatında tətbiqinə həsr edilmiş ikinci ümumittifaq müşavirəsinin proqramı /Azərbaycan SSR EA.- Bakı: AzSSR EA, 1963- .53, [3] s.

 

Neft boy maddəsinin (NBM) K/T bitkiləri məhsulları və K/T heyvanlarının məhsuldarlığına təsiri məsələsinə həsr edilmiş I Ümumittifaq tələbə konfransı dəvətnamə /AzSSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.- Bakı: [s.n.], 1963.- [20] s.

 

Neft boy maddəsinin (NBM) və kompleks üzvi-mineral mikrogübrənin (MG) kənd təsərrüfatında tətbiqinə dair təlimat /AzSSR Elmlər Akad., Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1963.- 13, [3] s.

 

Neft elminin beşiyi / M.K.Bağırov və b.; Red.: Abdullayev, F. B.: 1999. 150 səh

 

Neft emalı zavodlarının avadanlıqları [Mətn]: Metodik vəsait /Tərtib edənlər: Q.İ.Səfərov, A.A.Yusifzadə, Ə.Ş.Qurbanov; Red.: S. Ə. Mustafayev; Rəy verənləri: M. H. Vəliyev, E. A. Axundov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət neft Akademiyası. B.: Azərb. DNA, 1999. 55 s.: ill

 

Neft fondları: yaradılma təcrübəsi, fəaliyyəti və inkişaf perspektivləri [Mətn]: 18 iyul 2002-ci il tarixində Bakıda keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları Azərb. İnkişafı Naminə İctimai Forum, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqası, Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu; tərt. və baş red. E.Namazov; Azərb. dilindəki mətnlərin red. F.Musayev; ing. dilinə tərc. E.Bağırov, Ə.Verdiyev; Azərb. dilinə tərc. F.Musayev; foto. S.Əliyev, A. Kazımlı Beynəlxalq konfrans. Neft fondları: yaradılma təcrübəsi, fəaliyyəti və inkişaf perspektivləri (2002; Bakı)B.: [s.n.] [2002.- ]120, 112, [2] s.

 

Neft, kimya və neftkimya sənayesində texnologiyaların ekoloji problemlərinin informasiya və idarəetmə sistemləri (Ekoloji İİS) I Milli konfransı [Mətn]: məruzələr tezisləri / Avtomatik İdarəetmənin Azərbaycan Milli Komitəsi və Neftqazavtomat Azərbaycan Elmi İstehsal Birliyi.- Sumqayıt; 1992.- 56 s.

 

Neft kimyası və neft-kimya sintezindən praktikum [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.R.Bayramov, M.M.Hacıyev, M.R.Mirzəyeva, İ.Q.Məmmədov; Elmi red.: O.H.Əkbərov; Rəyçilər: M.M.Mövsümzadə, M.A.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007.- 359 s.

 

Neft-qaz-mədən fakultəsinin tələbələri üçün xarici dildən metodiki vəsait Tərt.: F.Hüseynova, R.Məmmədova; Red.: S.Şıxiyeva; Rəyçilər: X.Əhmədov, S.U.Verdiyeva, Ə.Hüseynov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası I hissə.- Bakı: 2000.- 26 səh.

 

Neft-qaz qurğularının korroziyadan mühafizəsi dərs vəsaiti /Z. S. Musayev, K. M. Məmmədov, V. V. Məmmədova, A. Ə. Mürsəlov ; elmi red. M. S. Mansurov ; rəy verən. E. M. Eyvazov, L. F. Aslanov, M. S. Zərbəliyev. -Bakı : [Təhsil NPM] , 2011. -164, [1] s.

 

Neft-mədən işlərinə dair ingiliscə- azərbaycanca- rusca lüğət [Mətn]: 17700 termin /Tərtib ed. S.M.Quliyev, A.A.Mdivani; Red. A.S.Quliyev, A.O.Qurbanov; Nəşr ed. Vahid Əziz.- B.: Ergün, Bakı-İnvest BM, 1995,724 s.

 

Neft məhsullarının özlülüyü və onun təyini üsulları [Mətn] /Azərbaycan SSr Xalq Təhsili Nazirliyi; Bakı Dövlət Universiteti; [tərt.ed. M.R.Mirzəyeva; elmi red. M.R.Bayramov; rəyçilər.F.R.Babayev, C.Ənnağıyev]B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1990.- 16 s.

 

Neft sənayesi müəssisələrində ətraf mühitin mühafizəsi və əmək gigiyenası sahəsində sənədlərin məcmuəsi /Red.: Z.R.Əmirov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti.- Bakı: 1999.- 180 s.

 

Neft terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /tərtibatçı müəllif. T.Quliyev; red. M.Həsənov.- Bakı: Himayədar Humanitar Təşkilatı, 2005.- 78 s. ; 20 sm.

 

Neft və qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları [Mətn] /Red. komis.: Ə.Əsədzadəvə b. ; Azərbaycan Respublikası Dövlət Dağ-Mədən Texniki Nəzarət Komitəsi, Azərbaycan Dövlət Əməyinin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu, DƏNİZ NEFT QAZ LAYİHƏ Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu.- B.: Maarif, 1996.- 100 s.

 

Neft və qaz sənayesində işlənən texniki terminlərin Rusca-azərbaycanca-ingiliscə lüğəti /Tərtibçi-müəllif: M.M.Abbasov; Red. heyəti Y.Y.Şirinov, S.S.Zeynalov, C.A. Qazıyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Dənizdə Neft və Qazçıxarma İstehsalat Birliyi, Normativ-Tədqiqat Mərkəzi.- Bakı: 1997.- 185 s. ; 21 sm.

 

Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatından metodik tövsiyələr [Mətn]: (tələbələrin sərbəst hazırlaşması üçün) /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu; tərt. ed. K. H. Sadıqov, Q.X.Məmmə-dov, Ə.Ş.Əliyeva; red. R.S.Səmədov; rəy verənlər. A.S.İsayev, İ.M.Kərimov.- B.: Azərb.NKİ, 1989.- 74, [1] s.

 

Neft və qazıma [Mətn] R.S.İbrahimov, L.B.Kərimov, S.Ə.Rza-zadə, S.H.Binnətov; Ön söz: R.T.Əliyev.- B.: Elm 2006.- 840 s.

 

Neft və yoxsulluq [Mətn] /tərtibatçı müəl. A.Muradov; red. İ.Məmmədli, Himayədar Humanitar Təşkilatının nəzdindəki Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi.- B.: [s.n.], 2006.- 148 s.

 

Neft yığılan, nəql edən mühəndis qurğuları və avadanlıqları [Mətn]: [dərslik] /K. Məmmədov, Z. Musayev, A. Mürsəlov, V. Məmmədova; elmi red. M. S. Zərbəliyev; rəyçilər. T. M. Hacıyev, L. F. Aslanov.- B.: Təhsil, 2009.- 211, [1] s., cədvəl, şək., portr.

 

 Neftçiyə kömək [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası; tərt. ed. B.E.Hüseynova; red. S.Ə.Nəcəfova.- Bakı [s. n.] 1966.- 24, [2] s.

 

Nehru Cəvahirləl. Ümumdünya tarixinə nəzər [Mətn] /C.Nehru; tərcümə edəni. T.Paşazadə.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 344 s.

 

Nekrasov Boris Vladimiroviç. Ümumi kimya dərslik /B.V.Nekrasov; [tərc. ed. M.Mirzəbabalı; red. C.Zülfüqarlı, H.Qafar].- Bakı: Maarif, 1965.- 506 s.

 

Nekrasov N.A. Rus qadınları [Mətn]: iki hissəli poema /N.A.Nekrasov; [tərc. ed.V.Rüstəmzadə, M.Araz]Bakı: Yazıçı, 1983.- 121, [3] s. , şək. ; 13 sm.

 

Neql Tomas. T. Qiymətəmələgəlmənin strategiya və texnikası [Mətn] : mənfəət gətirən qərarların qəbulu üzrə göstəriş /T. T. Neql ; rus dilindən tərc. ed. X. H. Kazımlı (tərcümənin elmi red.) 3-cü buraxılış. B,: [İqtisad Universiteti], 2009.565, [1] s. cədv., şək

 

Nemanzadə Ömər Faiq. Əsərləri [Mətn] /Ö.F.Nemanzadə; tərt. ed. Ş.Qurbanov, S.Rzayev; red. K.Məmmədov.-Bakı: Yazıçı, 1983.- 149, [3] s.

 

Nemanzadə Ömər Faiq. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ömər Faiq Nemanzadə; Tərtib edəni, ön sözün və izahların müəllifi. Ş.Qurbanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 352 s.

 

Nemət Məşədixanım Kərbəlayı Sədulla qızı. Azərbaycanda pirlər [Mətn]: (Sosial-ideoloji iqtisadi-siyasi mərkəzlər) /M.Nemət: Red. T.Babayev; Rəssam: B.Xanayev; Rəyçi: Q.Əhmədov. B.: Azərnəşr, 1992. 104 s.: portr., ill

 

Nemətova Məşədi Xanım Sədulla qızı. Azərbaycanın epiqrafik abidələri XVII-XVIII əsrlər /M.S.Nemətova; red. F.Babayev; Azərb. SSR Elmlər Akad., Tarix İn-tu.- B.: AzSSR EA, 1963.- 155, [3] s.

 

Nemətzadə Sabir. Balaxanı neft: dünən və bu gün [Mətn] /S.Nemətzadə; Red.: Q.Nağıyev, İ.Türkay.- B,: Yazıçı, 1998.- 96 s.: fotoşək., 20 sm.

 

  Nemətzadə, Sabir Hüseynbala oğlu. Sarıtorpaq [Mətn] : [roman] /S. H. Nemətzadə; red. F. Abdullayeva.- C.1- Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 391, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Nemətzadə Səbirə. Seyid İmadəddin Nəsiminin dünyagörüşü fəlsəfə tarixinin obyekti kimi [Mətn] /S. Nemətzadə (ön söz); elmi red. M. Zeynalov Bakı : Nurlan , 2008. 127, [1] s.

 

Nesin Əziz. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əziz Nesin; tərt. ed. P.Məmmədova; ön sözün müəllifi və red. N.Cəfərov B.: Çaşıoğlu, 2004.- 472 s.

 

Nesin Əziz. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Nesin; çevirənlər. Y.Şirvan, O.Orucov, Q.İlkin və b.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 240 s. 

 

Nə? Harada? Nə zaman? məcəlləsi [rus dilindən tərcümə] /Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi şurası ; "Atəşgah İntellektual Oyunlar Klubu" İctimai Birliyi ; "Nə? Harada? Nə zaman?" Klublarının Beynəlxalq Assosasiyası ; red. heyyəti O. Ə. Məhərrəmov, A. S. Atalızadə, F. F. Eminov; [ön söz M. Potaşev].- Bakı : [QHT] , -2013.- 79 s.

 

Nəbatat terminləri (azərbaycanca-rusca) və bitki adları (azərbaycanca-latınca-rusca-ingiliscə), (latın-azərbaycanca-rusca-ingiliscə) lüğəti [Mətn]: [2 hissədə] /Baş red. C.Ə.Əliyev; Red. O.V. İbadlı; V.S.Fərzəliyev; Tərtib edənlər. R.İ. Babayev, N.B. Hüseynova və b.; AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı.[Ihissə] B.: Elm, 2008.- 328 s.

 

Nəbati Seyid Əbülqasim. Divani- Nəbati [Mətn]: Azərbaycanfolkloru /S.Ə.Nəbati.- Təbriz: [s.n.], 1991.- 139 s.

 

Nəbati Seyid Əbülqasim. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Seyid Əbülqasım Nəbati; Tərtib edən. Əbülfəzl Hüseyni; Ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 216 s.

 

Nəbati Seyid Əbülqasim. Sənsiz, ey gül [Mətn]: Seçilmiş şeirlər /Seyid Əbülqasim Nəbati; Red.: Musa Ələkbərli; Tərt. ed.: Raziyə Muradlı.- Bakı: Gənclik, 1997.- 104 s. ; 20 sm. 65591

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Beynəlxalq hüquq, idarəçilik və iqtisadiyyat [Mətn]: B.-2010.- 295 s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Ekologiya və fövqəladə hallar [Mətn] Z. Nəbibəyli ; elmi red. İ. Cəlilbəyli.-Bakı [s. n.] 2012. -367, [1] s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Əxlaqa aparan yol /Z. Nəbibəyli ; red. və ön söz əvəzi İ. Cəlilbəyli ; ixtisas red. F. Qaraoğlu.-Bakı : Adiloğlu , 2013.-354, [2] s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Gördüklərim-götürdüklərim [Mətn] : /Z. Nəbibəyli ; baş red. T. Əhmədov ; red. İ. Cəlilbəyli. B.: Adiloğlu, 2015.- 527, [1] s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Laçın 85 [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. Ş. Alışov, İ. Cəlilbəyli.- B.: Araz, 2009.-149 s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Sultan bəy və Xosrov bəy qardaşları [Mətn]: Bakı : Nurlar , 2011.- 173 s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Türkəm, Tanrıçıyam və ya dön geriyə bax [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. F. Fəcri, İ. Cəlilbəyli.- B.: Araz, 2009.- 135, [1] s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Zəngəzurun altun tacı Laçın [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. Ş. Arif; rəyçi və elmi məsləhətçi. Ş. Tağıyeva; elmi red. F. Süleymanov.- B.: UniPrint , 2009.- 270, [2] s., 1 portr.

 

Nəbibəyli Ziyadxan İsrafil oğlu. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası /Z.Həbibəyli (red.), M.Zəngilanlı.-B.: Qanun, 2000.-72 s.

 

Nəbibəyli,Ziyadxan. tarix e.d-ru,prof. Dünya neft elminin birincisi [Mətn]: Z.Nəbibəyli; red.R.Musayev.Bakı: [Adiloğlu],2018.39,[1] s: portr,20 sm.

 

 Nəbibəyli, Ziyadxan. tarix e. d-ru, prof. 20 yanvar 1990-cı il faciəsi və fəxarəti [Mətn]: Bakı: [Adiloğlu], 2018.55, [1] s: prof,20 sm.

Nəbili Əliş Fəyyaz oğlu. Qəzet tərtibi və buraxılışı texnikasının əsasları [dərslik] /Ə.Nəbili; elmi red. N.Zeynalov I Hissə.- Bakı: Maarif, 1983.- 209, [3] s.

 

Nəbioğlu Rasim. Vüqar Əhmədin yaradıcılıq yolu [monoqrafiya] /R. Nəbioğlu, M. Cabiroğlu ; ön sözün müəl. V. Məmmədəliyev ; elmi red. V. Qaradağlı.-Bakı : [MBM] , 2013.-383, [1] s.

 

Nəbioğlu Vəli. Azərbaycan bədii nəsrinin janr-üslub təkamülü (XIX-XX əsrlər) /Vəli Nəbioğlu; Red.: Muxtar Kazımoğlu; Ön sözün müəllifi: A.Zamanov; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2004.- 264 s.

 

  Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan aşıq məktəbləri [Mətn]: [dərslik] /A.Nəbiyev; red. P.Əfəndiyev.- Bakı: Nurlan, 2004.- 312 s. ; 20 sm.

 

Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik:[2 hissədə] /A.Nəbiyev; elmi red. B.Nəbiyev; red. Ü.Nəbiyeva; rəyçi. N.Cəfərov, P.Əfəndiyev I hissə.- Bakı: Turan, 2002.- 679 s.

 

Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı [Mətn]: [2 hissədə] /A.Nəbiyev; red. Ü.Nəbiyeva; elmi red. B.Nəbiyev; rəyçi. N.Cəfərov, H.İsmayılov II hissə.- Bakı: Elm, 2006.- 647 s.

 

Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəb təbələri üçün dərslik /A.M.Nəbiyev; elmi red. B.Nəbiyev; rəyçilər N.Cəfərov, P.Əfəndiyev; red. Ü.Nəbiyeva I kitab.- B.: Çıraq, 2009.- 638, [3] s.,portr.

 

Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. El nəğmələri, xalq oyunları [Mətn] /A.Nəbiyev; rəy vermişdir. P.Əfəndiyev; red. Ə.Ağalarov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 167, [1] s.

 

Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. Folklorda fasiləsiz transfer və yuxu paradiqmaları [Mətn] /A. Nəbiyev ; ön söz müəl. və red. F. İsmayılov ; buraxılışa məsul Ş. Albalıyev.-Bakı : Elm və təhsil , 2011.-335, [1] s .

 

Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. İlin əziz günləri /Azad Nəbiyev; Elmi red.: S.Əliyeva.- B.: Maarif, 1999.- 104 s.

 

Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu. Ədəbiyyat: 11-ci sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərs vəsaiti /B.Nəbiyev, Ş.Salmanov.- B.: Maarif, 2000.- 336 səh.

 

Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu. Əhməd Cavad [Mətn] /B.Nəbiyev; Red. M.Məmmədov.- Gəncə: Gəncə, 1993.- 130 s.: portr

 

 Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu. Əhməd Cavad [Mətn] B.Nəbiyev; red. A.Rüstəmli.- Bakı: Ozan, 2004.- 128 s.

 

Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu. Əhməd Cavad Əhməd Cavadın 120 illik yubileyi münasibətilə /B. Nəbiyev ; red. T. Kərimli.-Bakı : Proqres , 2012.-130 s.

 

Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu. Görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas F.Köçərlinin həyat və yaradıcılığı /B.Nəbiyev; red. Ş.Qurbanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- Bakı: AzSSR EA, 1963.- 164 s.

 

Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu. Xalq mənəviyyatının güzgüsü [Mətn]: "Kitabi-Dədə Qorqud" /B.Ə.Nəbiyev, Y.Qarayev; red. Ş.Alışanlı.- B.: Elm, 1999.- 29, [2] s. ill

 

Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu. Xəzan vurmasın [Mətn]: Toplu /B.Nəbiyev; Elmi red.: N.Cabbarlı, AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.Ə.- Bakı: Elm, 2006.- 452 s.

 

 Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu. Söz ürəkdən gələndə [Mətn]: ədəbi tənqidi məqalələr /B.Nəbiyev; red. Ş.Salmanov.- B.: Yazıçı, 1984.- 282, [2] s.

 

 Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu. Şamaxı torpağının yetirdiyi böyük Azərbaycan şairləri /B.Nəbiyev; elmi red. A.Rüstəmli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Ozan; 2012.- 287, [1] s.

 

 Nəbiyev Fikrət Həbib oğlu. Hüquqi təfəkkür: sosial detertminantları və dərketmə metodları [Mətn] : [monoqrafiya] /F. Nəbiyev ; elmi red. Ə. Hüseynov: B.: Avropa, 2015.- 142 s.: 20 sm.

 

Nəbiyev Nəcəf Hüseyn. English on economics [Mətn]: dərs vəsaiti /N.H.Nəbiyev, A.B.Cəfərova; rəy S.X.Ələsgərova; red. Ə.Ə.Ağayev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 191, [1] c. ; 22 sm.

 

Nəbiyev Hüseyn Mahmud oğlu. İstehsalat və məişət məzmunlu riyazi məsələlər həlli ilə [Mətn] /H.M.Nəbiyev.-Bakı: Maarif, 1976.- 196, [4] s.

 

Nəbiyev Kərəm. Gədəbəy [İzomaterial] : gözəlliyin yarandığı yer /K. Nəbiyev ; [ön söz. müəl. və red. T. Həmid ; dizayn SS Production]. Bakı: [Şərq-Qərb], 2012.- 211, [1] s.: rəngli ill., portr., fotoşək., 28 sm.

 

Nəbiyev Mahir. Əbədi heykəl [Mətn] : [poema, şeirlər və hekayələr] /M. Nəbiyev ; red. G. Qədimova. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 98, [2] s.: portr., 20 sm.

 

Nəbiyev Mahir. Sən mənə kimisə xatırladırsan... [Mətn] /M. Nəbiyev ; red. G. Qədimova. [Bakı]: [Elm və təhsil], [2017].- 238, [2] s.: ill., portr., 20 sm.

 

Nəbiyev, Mahir. Sənin xətrinə... [Mətn] /M. Nəbiyev ; red. G. Qədimova.- B.: Elm və təhsil, 2018.- 127, [1] s.: portr., il., 20 sm.

 

Nəbiyev Nəbi Əliabbas oğlu. Coğrafi adlar [Mətn]: izahlı lüğət /N.Nəbiyev; elmi red. B.Ə.Budaqov.- Bakı: Azərnəşr, 1982.- 282 s.

 

Nəbiyev Nəcəf Hüseyn oğlu. İşgüzar fransız dili [Elektron resurs]: [dərslik] N.Nəbiyev, F.Həsənov; red. Ç.O.Babaxanova; rəy ver. N.R.Guliyev, V.V.Ələsgərov.- B.: Çaşıoğlu, 2009.- 104 s.

 

Nəbiyeva Cəmalə Oruc qızı. İnformatikanın praktiki əsasları [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] C.O. Nəbiyeva; elmi red. A.F.Əliyev; rəyçi. M.A.İsmayılov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Dəniz Akademiyası.- B.: [ADPU-nun nəşriyyatı], 2012.- 146, [1] s.

Nəbiyeva Mehrəngiz. Qarabağ döyüşləri xatırlanır, yaxud Fikrət terrorun qarşısını necə aldı? [Mətn] /Mehrəngiz Əbülfət qızı Nəbiyeva, Çingiz Həbib oğlu Nəbiyev; Red. Y. Əliyev, Ə. Ağabəyova, İ. Hacızadə.- B.: Nafta-Press, 2006.- 149 s.

 

Nəbiyeva S.M. English for economists [Mətn] S.M.Nəbiyeva, Ş.H.Kərimova, F.S.Əkbərova; rəyçi M.Qazıyeva, D.M.Vəkilova, X.Hacıyeva.- B.: İqtisad Universiteti, 2011.- 336, [1] s.

 

Nəbiyeva Zərifə Yusif qızı. Azərbaycanın subtropik bitkiləri /Z.Nəbiyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1966.- 188, [3] s.

 

Nəccəroğlu. Məcmuə [Mətn]: [şeirlər] /Nəccəroğlu; müqəddimə Şeyda 4.- Təbriz: Səfa, 1985.- 40 s.

 

Nəcəf Əkbər N. Səlcuqlu dövlətləri və Atabəyləri tarixi [Mətn]: Oğuzların ortaya çıxmasından - XIV əsrə qədər /Əkbər N.Nəcəf; elmi red.: İ.Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2010.- 755, [1] s. ; 24 sm.

 

Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı. Azərbaycan xanlıqlarının osmanlı dövləti ilə siyasi əlaqələri (XVIII əsrin II yarsı) [Mətn]: monoqrafiya /G.Nəcəfli; elmi red. T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Nurlan, 2002.- 131,[1] s.

 

Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı. XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradılması cəhdləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Güntəkin Cəmil qızı Nəcəfli; elmi red. və ön söz. müəl. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 246 s. , portr. ; 20 sm.

 

Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasında təhsil alan xarici tələbələr üçün dərs vəsaiti Tofiq Nəcəfli, Bilal Dədəyev; elmi red. Y.Mahmudov.- B.: [Qafqaz Universiteti], 2013.- 287 s. xəritə, ill.

 

Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında.-Bakı: Çaşıoğlu , 2000.

 

Nəcəfoğlu Hacali. Azərbaycanda və Türkiyədə Türkün sözü [Mətn] /H.Nəcəfoğlu (ön söz); elmi red. Ə.Tanrıverdi ; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: [Elm və təhsil], 2013.- 126, [1] s.: faks., fotoşək., 20 sm.

 

Nəcəfov Adil Yusif oğlu. İncəsənət və səhhət [Mətn]: /Adil Nəcəfov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 143,[1] s.

 

Nəcəfov Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü.I hissə.-Bakı: Çaşıoğlu , 2007.

Nəcəfov Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü. II hissə.-Bakı: Çaşıoğlu , 2006.

Nəcəfov Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Deportasiya. III hissə.-Bakı: Çaşıoğlu , 2006.

 

Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu. Orta məktəblərdə ümumi biologiyanın tədrisi metodikası (orta məktəblərin biolgiya müəllimləri və şagirdləri üçün vəsait).- Bakı: 2004.-328 s.

 

Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu. Orta məktəblərdə insanın anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenasının tədrisi metodikası [Mətn]: orta məktəblərin biologiya müəllimləri və şagirdləri üçün vəsait /C. Ə. Nəcəfov; rəyçilər. Ə.Fərəcov, H.Hacıyeva.- B.: Müəllim, 2003.-21 sm.

 

Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu. Tibbi biologiya və genetikanın əsasları [Mətn]: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik /C.Ə.Nəcəfov, R.Ə.Əliyev, Ə.P.Əzizov; rəyçilər. İ.V.Ağayev, S.R.İbrahimov.- Bakı: Müəllim, 2008.- 837, [1] s.

 

Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu. Uşaq anatomiyası və fiziologiyası: Ali məktəblər üçün dərslik C.Ə.Nəcəfov, N.R.Zeyniyev, S.M.Quliyev; İxtisas red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Müəllim, 2005.- 248 səh.

 

 Nəcəfov Canbaxış Əli oğlu. Zoologiyanın tədris metodikası /Canbaxış Nəcəfov; Red.: S.Vəlioğlu; Rəyçilər: Ş.İbrahimov; T.M.Rüstəmov.- Bakı: QAPP-Poliqraf NPK, 2002.- 163 s.

 

 Nəcəfov Əzizağa Bayram oğlu. Füzuli-şairin yaradıcılıq psixologiyası /Ə. B. Nəcəfov ; elmi məsləhətçi T. Kərimli ; elmi red. A. Bəylərova.-Bakı : Mütərcim , 2012.-137, [2] s.

 

Nəcəfov İmamyar Həsən oğlu. Tibbi helmintologiya [Mətn]: insan helmintozlarının klinikası, diaqnostikası, müalicə və profilaktikası: [tədris vəsaiti] /İ.H.Nəcəfov; red. N.N.Əliyev; rəyçilər. F.Ə.Sadıxova, Z.Ö.Qarayev, N.C.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 2009.- 334, [2] s., [12] v. şək. , portr., şək., cədv. ; 25 sm.

 

Nəcəfov Məhəbbət Səməd oğlu. Beyin fəaliyyəti və pisixi hadisələr [Mətn] /M. S. Nəcəfov.- B.: Azərnəşr, 1989.

 

Nəcəfov Razim. Zəhmətlə ucalan ömür [xatirələr] /R.Nəcəfov;red. S.Sadıxqızı (önsöz. müəl.), Z.Şahsevənli.- Bakı:Yazıçı, 2014.- 253, [2] s.

 

Nəcəfov Ramiz Əbdüləli oğlu. Kompüterlə üz-üzə: Kompüterlərin texniki quruluşu; MS-DOS əməliyyat sistemi; Windows 98; Word 2000 mətn redaktoru; Excel 2000 cədvəl professoru /R.Ə.Nəcəfov.- Bakı: Çıraq, 2003.- 295 s.

 

Nəcəfova M. Neft [Mətn]: ədəbiyyat göstəricisi M.Nəcəfova, R.Kazımov; red. İ.Rzayev; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Kitabxanası, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsi.- B.: [s. n.] 1960.- 56 s.

 

Nəcəfova M.Y. Kimya xalqın xidmətində [Mətn]: mülahizəli tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi M.Y.Nəcəfova, [M.N.Meylman]; elmi red. Ş.T.Əhmədov; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- Bakı [s. n.] 1960.- 41, [3] s.

 

Nəcəfova M.Y. Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov [Mətn]: biblioqrafiya M.Y.Nəcəfova, A.K.Quliyev; Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Dövlət Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası, 1975.- 145, [3] s.

 

Nəcəfova M.Y. Molla Pənah Vaqif [Mətn]: qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; tərt.ed.M.Y.Nəcəfova; red. H.A.Zeynalova.- B.: [s. n.] 1970.- 30, [2] s.

 

 Nəcəfova M.Y. Oxucuya yaddaş /tərt. ed. M.Y.Nəcəfova; burax. məs. R.A.Haşımova; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 1962.- 31, [1] s. , fotoşək. ; 20 sm.

 

Nəcəfova Məryəm. Taxılçılıq [Mətn]: mülahizəli biblioqrafik yaddaş tərt. ed. M.Nəcəfova; red. F.H.Məmmədov; Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundovad. Azərb. Resp. Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1963.- 21, [3] s.

 

Nəcəfova S. İncəsənət [Mətn]: qısa tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Respublika Kitabxanası; tərt. ed. S.Nəcəfova; red. M.Nəcəfova.- B.: [s.n.] 1963.- 41, [1] s.

 Nəcəfzadə Əzizağa Bayram oğlu. Örtülü dilin özəllikləri /Ə.B.Nəcəfzadə; Elmi red.: V. Sultanlı.- Bakı : Azərbaycan Milli Ensiklopediyası , 2002.- 100 s.

 

 Nəcəfzadə Əzizağa Bayram oğlu. Səsimiz və sözümüz (elmi-metodik məqalələr toplusu) /Ə. B. Nəcəfzadə ; red. və ön söz. müəl. R. Heydərov..- Bakı : Mütərcim , 2012. -31, [1] s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /A. Nəcəfzadə; red. H. R. Savalan; naşir. R. Babayev. -B.: 2004. -224 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu. Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri [Mətn]: (orqanoloji-tarixi tədqiqat).-B.: MBM, 2010.- 280 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Balabançı Həsən dayının gülməcələri [Mətn] /Abbasqulu Nəcəfzadə; Red.: H.F. Əhmədli; Naşir: R. Xan-Sayadoğlu.- B.: MBM, 2004.- 80 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Çalğı alətlərimiz [Mətn] /Abbasqulu Nəcəfzadə; Red. Hacı Rafiq Savalan.- B.: 2004.-128 s.

 

    Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Etnoorqanologiya [Mətn] : musiqi təmayüllü ali məktəblər üçün dərslik /A. İ. Nəcəfzadə ; elmi red. F. X. Xalıqzadə ; red.: F. A. Cəlilov, R. Savalan ; elmi məsləhətçi S. Ə. Kərimi ; rəssam S. B. Musayev ;
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli Konservatoriyası.-Bakı: [Ecoprint], 2016.303, [1] s.: ill., not, faks., portr., 21 sm

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. İki mahnı [Notlar]: fortepiano ilə oxumaq üçün /A. Nəcəfzadə; red. R. H. Quliyev. -B.: MBM, 2008. -15 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası [Mətn]: dərs vəsaiti /A. Nəcəfzadə; red. H. R. Savalan; rəyçilər. R. Quliyev, A. Əliyev; Azərb. Respub.-sı Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Konservatoriyası.-B.: [MBM], 2007. -63 s.

 

Nəcəfzadə Abbasqulu İsmayıl oğlu. Müşfiqin duyğu yarpaqları [Mətn]: [şairin şeirlərinə yazılmış mahnılar] /A. İ. Nəcəfzadə; red. V. Qaradağlı; məsləhətçi. G.Hüseynoğlu; [tərc. S.Məmmədzadə, Y.Filler, V. Qafarov]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- B.: Təhsil, 2009.- 127, [1] s.

 

Nəcəfzadə Əzizağa. Hüseyn Cavid yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi məsələlərinə dair [Mətn]: [məqalələr toplusu] /Ə. Nəcəfzadə, A. Nəcəfova ; baş elmi məsləhətçi G. Babxanlı ; elmi red. və ön söz. müəl. Y. Günaydın.Bakı: Mütərcim, 2018.55, [1] s.: 20 sm.

 

Nəfisi Səid. Azərbaycan qəhrəmanı Babək Xürrəmdin [Mətn]: /S.Nəfisi; Tərc.Ə.Azəri; Xüsusi red. Q.Budaqi B.: Örnək, 1990. -128 s.

 

Nəfisi Səid. Babək [Mətn] /S. Nəfisi; burax. məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; [fars dilindən tərc. ed. Ə. Azəri; tərc. ed. red. F. Babayev, R. Əliyev]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: Xatun Plyus, 2010.- 155, [1] s.: şək., 20 sm.

 

 Nəhmətova Könül. Abbasqulu ağa Bakıxanovun "Kitabi-Əsgəriyyə" hekayəsi /K. Nəhmətova ; N. Məmmədli.-Bakı : Elm və təhsil , 2013.- 115, [1] s.

 

 Nəhmətova Könül Aydın qızı. Bir ömrün qəlpələri [Mətn] : Seyid Hüseynin qardaşı Mir Paşa /K. A. Nəhmətova ; elmi red. L. Əlizadə.B.: [s. n.], 2015.- 89, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

 Nəhmətova Könül Aydın qızı. Dəyanət [Mətn] /K. A. Nəhmətova. B.: Elm və təhsil, 2015.- 47, [1] s.: portr., faks., foto. 20 sm.

 

Nəhmətova Könül. Məhəmmədəli tərbiyətin Danişməndani-Azərbaycanəsəri /K. Nəhmətova ; elmi red. A. Musayeva ; AMEA, Nizami adına Əbəbiyyat İn-tu.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.- 129, [3] s.

 

Nəqafil Azəri. "Nəqafil" dastanı: İxtisarla /Nəqafil Azəri; Red.: Z.Baloğlanova; Ön sözün müəllifi: F.Ramazanoğlu.- B.: Şərq-Qərb, 2001.- 280 s.

 

Nəmini Əyyub. Mühacirətdə [Mətn] /Ə.Nəmini.- Bakı: Yazıçı, 1992.- 344 s.

 

Nərimanoğlu Hacı. (Abdullayev Hacı Nəriman oğlu.) Dağlar oğlu [Mətn]: (Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, batalyon komandiri Əliyar Əliyev) /H.Nərimanoğlu; Red. M.Əmirova.- B.: İşıq, 1994.- 56 s.: portr., fotoşək

 

Nərimanoğlu Kamil Vəli. Azərbaycan dövlət dili siyasəti [Mətn]: dil-poetika /K. V. Nərimanoğlu; naşir. Q.İsmayıloğlu.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 257 s.

 

Nərimanoğlu Kamil Vəli. Azərbaycan eposunun poetik sintaksisi [Mətn]: monoqrafiya /K.V.Nərimanoğlu; elmi red. V.Aslanov.- Bakı: Oskar, 2009.- 316, [1] s.

 

Nərimanoğlu Kamil Vəli.Mənim Füzulim [Mətn]: Düşüncələr, portretə ştrixlər, məqalə və çevirmələr /Nərimanoğlu Kamil Vəli.Bakı: Çinar-Çap, 2006.461 s.: 1 portr., 23 sm.

 

Nərimanoğlu Məhəmməd. (Sadıqzadə) Şərəfli ömürlərin işıqlı yolları: Bədii publisistika M. Nərimanoğlu; Məsləhətçilər: A. Ağadadaşov, E. Dəmirov; Red.və ön sözün müəllifi: F. Rzabəyova Bakı Təfəkkür NPM, 2001.- 248 səh.

 

Nərimanoğlu Məhəmməd. Türklərə qarşı törədilmiş erməni terrorunun qısa xronikası [Mətn] /M.Nərimanoğlu, B.Ənsər; red. R. Fərəcov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 187, [1] s.

 

Kamil Vəli Nərimanoğlu. Mənim Füzulim:Düşüncələr, portretə ştrixlər, məqalə və çevirmələr.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 461 s.

 

Nərimanoğlu Kamil Vəli. Özümüz, sözümüz [Mətn] /K.V.Nərimanoğlu; red. M.Qasımlı; V.Hüseynov.- Bakı: Çinar-Çap, 2005.- 621 s.

 

Nəriman Nərimanov [Mətn] tərt. ed. və ön sözün müəl. T. Əhmədov; red. N. Qurbanova.- B.: Nurlar, 2010.- 160 s.

 

Nərimanov Nəriman. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N. Nərimanov; red. R.Mehdiyev; tərt. edən və ön sözün müəl. T.Əhmədov.- B.: Lider, 2004.- 496 s.

 

Nərimanov Veysəl Əliağa oğlu. Cihaz elementlərinin hazırlanma texnologiyası [Mətn]: dərslik /V.Ə.Nərimanov; elmi red. İ.N.İskəndərli; rəyçilər. İ.M. Abdullayev, H.Ə.Hüseynov.- Bakı: Müəllim, 2008.- 400, [2] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Nərimanov Veysəl Əliağa oğlu. Cihazqayırma texnologiyasının əsasları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /V.Ə.Nərimanov; Rəy verənlər: H.Ə.Hüseynov, A.M.Rəhimov; Elmi red.: İ.N.İsgəndərli.- Bakı: Müəllim, 2006.-456 s.

 

Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi [Mətn]: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95-ci ildönümünə ithaf olunur AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; elmi red. F.Əhmədova.- B.: [Ziya] 2013.- 215, [1] s. portr., şək. 20 sm.

Nəsib Davud. Cavanşir [Mətn]: (Tarixi roman) /D.Nəsib; Red.S.Sərxanlı; Rəssam. H.Qasımov.- Bakı: Araz, 2000.- 229 s.

 

Nəsibə Günəş. Bizi aparan yollar... [Mətn] : roman /N. Günəş. Bakı: [Gənclik], 2017.- 284 s.: portr., 21 sm.

 

Nəsibə Günəş. Buludlardan boylanan günəş [Mətn] : [roman] /G. Nəsibə ; red. A. Cəbrayıllı. Bakı: Yazıçı, 2016.- 255 s.: portr., 21 sm.

Nəsibə Günəş. Döngələr [Mətn] : [roman] /N. Günəş ; [red. A. Cəbrayıllı]. Bakı: Yazıçı, 2016.- 372 s.: portr., 21 sm.

 

Nəsibə Günəş. İkimizin yerinə... [Mətn] : roman (Vida məktubu...) /N. Günəş. Bakı: Gənclik, 2017.- 229, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Nəsibə Günəş. Qırıq-qırıq xatirələr... [Mətn] : [roman] /N. Günəş ; red. A. Cəbrayıllı. Bakı: Yazıçı, 2017.- 457, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Nəsibə Günəş. Məni özümə qaytar [Mətn] : [roman] /N. Günəş ; red. A. Cəbrayıllı. Bakı: Yazıçı, 2016.- 251, [1] s.: ill., 21 sm.

 

Nəsibə Günəş. Sənli dünya... Sənsiz dünya [Mətn] : [roman] /N. Günəş ; red. A. Cəbrayıllı. Bakı: Yazıçı, 2012.- 350, [2] s.: portr., 21 sm.

 

Nəsibə Günəş. Talehin kölgəsində [Mətn] : [roman] /N. Günəş ; red. A. Cəbrayıllı. Bakı: Yazıçı, 2016.- 304 s.: ill., fotoşək., 22 sm.

 

Nəsibə Günəş. Vətənsiz avropalılar [Mətn] : roman /N. Günəş ; red. A. Cəbrayıllı. Bakı: Yazıçı, 2012.- 382, [2] s.: 21 sm.

 

Nəsibli Nəsib L. Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Nəsibli; red. S.Həmidov; rəyçi. Ş.Tağıyeva, C.Həsənli, İ.Musa.- B.: Qanun, 2011.- 327, [1] s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. "İnsan hüquqları" anlayışının dərk olunmasında fəlsəfi-məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) metodlar [Mətn] /E. Nəsibov; elmi red. T. Qurbanov I kitab Dərketmənin ontoloji və qnoseoloji əsasları.- B.: Elm və Təhsil 2013.- 121, [1] s. portr., ill. 21 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. "İnsan hüquqları" anlayışının dərk olunmasında fəlsəfi-məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) metodlar [Mətn] /E. M. Nəsibov; elmi red. T. Qurbanov Kitab 2. Dərketmənin ontoloji və qnoseoloji əsasları.- B.: Elm və təhsil 2014.- 183, [1] s. portr., qrafik 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. "İnsan hüquqları" anlayışının dərk olunmasında fəlsəfi-məntiqi (formal (ənənəvi-klassik) və dialektik məntiq) metodlar [Mətn] /E. M. Nəsibov ; elmi red. A. Mustafayeva. Kitab 3. Dərketmənin aksioloji və epistemoloji əsasları.- B.: [Elm və təhsil] 2014.- 143, [1] s. portr., qrafik 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. ABŞ və Türkiyənin Qafqaz geosiyası regionunda strateji maraqları və Azərbaycan Respublikası [Mətn] /E.M.Nəsibov; Elmi red. S.Qəndilov; Məsləhətçi. N.Axundov.-B.: Çıraq, 2006.- 310 s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Avrasiyanın geosiyasi mühiti. ABŞ, NATO, Rusiya və Çinin qlobal və regional rəqabətləri fonunda Avrasiyanın geostrategiyasının (hərbi-coğrafi strategiyasının) formalaşması: tarix və mövcud zaman kontekstindən baxış [Mətn]: insan hüquqlarının qorunması; təhlükəsizliyin təmin olunması ; geosiyasət E. M. Nəsibov ; elmi red. A. Mustafayeva ; AMEA-nın İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu B.: [Elm və təhsil] 2013.- 123, [1] s. portr. 21 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Beynəlxalq münasibətlər və dövlətlərin güclərinə görə təsnif olunmalarının əsasları [Mətn]: qlobal və regional miqyasda sülhün təmin edilməsində dövlət gücünün rolu-təsiredici amil kimi: [dərs vəsaiti] /E. M. Nəsibov; elmi red. T. Qurbanov; rəyçi A. Əsgərzadə.- B.: [Elm və Təhsil] 2013.- 318, [2] s. portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Cəmiyyət, mədəniyyət və siyasət fəlsəfəsi [Mətn] /E. M. Nəsibov. C. 3 Siyasət. Kitabın ikinci bölümü. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 94, [1] s.: [portr.], 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Dövlət və siyasət fəlsəfəsi [Mətn] /E. M. Nəsibov. C. 3 Siyasət. Kitabın birinci bölümü. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 107, [1] s.: [portr.], 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Dövlət və siyasət fəlsəfəsi [Mətn] /E. M. Nəsibov. C. 3 Siyasət. Kitabın üçüncü bölümü. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 172, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Düşüncələrim [Mətn] /E. M. Nəsibov; red. V. İsmayılov H. 2.- B.: [Elm və təhsil] 2014.- 166, [2] s. ill., portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Düşüncələrim [Mətn] /E. M. Nəsibov. H. 3 Təbiət və insan (əlaqələr sistemində). Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 181, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Əmi, mən kosmonavt olacam! Bala, mən də dəstək olacam! [Mətn] /E. M. Nəsibov; red. V. İsmayılov. B.: [Elm və təhsil], 2015.- 63, [1] s.: ill., portr., fotoşək., 14 sm.

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Gələcək dünya düzəni və geosiyasi mənzərə. Siyasi proqnozların əsasları. [Mətn]: ümumi hissə /E. M. Nəsibov; elmi red. A. Güləliyeva, İ. Cavid (Cabbaroğlu) I kitab.- B.: Elm və təhsil 2013.- 543, [1] s. portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] 1-ci kitab /E. M. Nəsibov; elmi red. H. Cabbarlı.- B.: [Elm və təhsil] 2011.- 154, [2] s. portr. 20

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] II kitab./E. Nəsibov; elmi red. C. İsmayıl (Cabbaroğlu) - B.: [Elm və təhsil] 2012.- 159, [1] s. portr. 20

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] III kitab /E. M. Nəsibov; elmi red. P. İbrahimova.- B.: Elm və təhsil 2013.- 215, [1] s. portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] IV kitab /E. M. Nəsibov; elmi red. A. Əsgərzadə Və Təbiət haqqında düşüncələr...- B.: [Elm və Təhsil] 2014.- 251, [1] s. portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] V kitab /E. M. Nəsibov; elmi red. A. Əsgərzadə Və Təbiət haqqında düşüncələr...- B.: [Elm və Təhsil] 2014.- 251, [1] s. portr. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. "İnsan hüquqları" anlayışının keçici və bağlayıcı əsaslarla dərk olunması [Mətn] : insan hüquqlarının təkamülü və inkişafı; "Gələcək hüquq" anlayışı /E. M. Nəsibov ; elmi red. A. Mustafayeva. İnsan hüquqları və fəlsəfə seriyasından. B.: Elm və təhsil, 2015.157, [1] s.: 20 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Ümumdünya konstitusiyası - Ümumdünya sülh və inkişaf konsepsiyası. İnkişaf və sülh ideyaları [Mətn] /E. M. Nəsibov; elmi red. G. İbrahimova. Kitab 6. B.: [Elm və təhsil], 2015.-165, [1] s.: portr., 21 sm.

 

SSRİ xalqlarının dostluğu haqqında nə oxumalı [Mətn] [tərt. ed. H.Teymurov, M.Mirzəyev; red. H.Əfəndiyev]; M.F.Axundov adına Azərb. Resp. Ümumi Kitabxanası.- B.: [s. n.] 1948.- 86, [2] s.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Miqrasiyanın əsasları [Mətn] : Miqrasiologiya. Miqrasiya prosesləri. Dünya miqrasiya mərkəzləri. I kitab.- B.: Elm və təhsil.- 2014.- 240 s. 21 sm.

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Münasibətlərin balanslaşdırılması [Mətn]: dövlətdaxili siyasətdə və beynəlxalq aləmdə: Dinamik inkişaf; Sabitlik; Sülh (dünya sülhü) /E. M. Nəsibov; elmi red. H. Cabbarlı I Cild.- B.: [Elm və təhsil] 2012.- 549, [1] s. qrafiklər 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Seçki hüququ insan hüquqlarının bölgü ünsürü (komponenti) kimi [Mətn]: (fəlsəfi-elmi aspektlərlə təhlil) /E. M. Nəsibov; elmi red. A. Mustafayeva; rəyçi Z. Aslanov; AMEA-nın İnsan Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B.: Elm və təhsil 2013.- 186, [2] s. portr., qrafik 20

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Siyasət [Mətn]: mövqelər, baxışlar, təhlillər, nəzəriyyələr, ideyalar, təkliflər, proqnozlar: elmi və elmi-publisistik məqalələr toplusu /E. M. Nəsibov; elmi red. M. Əliyeva, H. Həsənov I cild.- B.: Elm və Təhsil 2009.- 495, [1] s. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Siyasət [Mətn]: nəzəriyyələr, mövqelər, baxışlar, təhlillər, ideyalar, təkliflər, proqnozlar: elmi və elmi-publistik məqalələr toplusu /E. M. Nəsibov; elmi red. M. Əliyeva, H. Həsənov II Cild.- B.: Elm və təhsil 2010.- 599, [1] s. portr., şək. 21

 

Nəsibov Elşən Misir oğlu. Siyasətin tərkib hissələrinin hərəkət xüsusiyyətləri [Mətn] /E.M.Nəsibov; elmi red. M.Əliyeva.- B.: Elm və Təhsil, 2010.- 115 , [1] s.

 

Nəsibov Fərhad Hüseyn oğlu. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri [Mətn]: ali texniki məktəblərin tələbələri üçün tədris vəsaiti /F.H.Nəsibov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1973.- 194, [2] s.

 

Nəsibov İsmayıl Osman oğlu. Kimyəvi rabitənin təbiəti: Bakalavr ixtisası üçün vəsait /İ.O.Nəsibov, T.İ. Sultanov, S.Ə. Quliyeva; Red.: R.Y. Əliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. B.: ADPU, 1999. 46 səh.: cədvəl

 

Nəsibov İsmayıl Osman oğlu. Qeyri-üzvi kimya: Ali məktəblər üçün dərslik /İ..Nəsibov, .İ.Sultanov; Red.: Ö..Əliyev.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 411 s.

 

Nəsibov İsmayıl Osman oğlu. Ümumi kimya: Ali məktəblər üçün dərslik /İ. O. Nəsibov, T. İ. Sultanov; Red.: R. Y. Əliyev; Rəyçilər: Ö. M. Əliyev, A. C. Quliyev.- B.: Adiloğlu, 2001.- 468 s.

 

Nəsibov Nəsib Ayvaz oğlu. Nəzəri mexanikadan mühazirələr [Mətn]:ali texni kiməktəblərinba kalavrpilləsi üçün dərs vəsaiti N.A.Nəsibov, Z.Ş.Şayev; elmi red. K.Ə.Əliyev; rəyçilər S.Ə.Quliyev, V.İ.Baxşəliyev, İ.X.İbrahimov, .Ə.Şirəliyev.- B.: [s. n.] 2013.- 212, [1] s.

 

Nəsibov Nəsib Ayvaz oğlu. Nəzəri mexanikanın sürtünmə məsələləri. Dinamika [Mətn]: dərs vəsaiti N.A.Nəsibov; elmi red. R.N.Mahmudov; rəyçi. F.H.Şəmiyev, A.F.Məmmədov.- B.: Elm, 2003.- 207, [1] s.

 

 Nəsibov Vüqar Nizami oğlu. Reklam menecmenti [Mətn]: [monoqrafiya] /V.N.Nəsibov; elmi red. K.A.Şahbazov.- B.: Azərnəşr, 2010.- 194, [2] s.

 

 Nəsibzadə Loğman İsa oğlu. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası [Mətn]: (Latın Amerikası): Dərs vəsaiti L.İ.Nəsibzadə; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; Elmi red. T.P.Gərayzadə; Rəyçilər. A.M.Mirzəyev, D.M.Ələsgərli.- Bakı: 1990.- 82 s.

 

Nəsibzadə Loğman İsa oğlu. Oman sultanlığı [Mətn] /L.Nəsibzadə; Red. E.Məmmədyarova Bakı: Azərnəşr, 1995.- 52 s.

 

Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikası [Mətn]: məqalələr və sənədlər /N.Nəsibzadə; baş red. A.Səlimzadə; red. A.Hümbətoğlu.- Bakı: Elm, 1990.- 94 s.

 

Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti.-Bakı: Ay-Ulduz , 1996.

 

Nəsimi İmadəddin. (Seyid Əli İmadəddin Nəsimi) İraq divanı [Mətn] N.İmadəddin; tərt.ed. və ön soz müəl. Q.Paşayev; red. M.Əsgərov.- B.: Yazıçı, 1987.- 334, [1] s.

 

Nəsimi İmadəddin. Mən bu cahana sığmazam [Mətn] İmadəddin Nəsimi; ön söz, tərti, şərh, lüğət və redaktə. Ə.Səfərli.- B.: Gənclik, 1991.- 384 s.

 

Nəsimi İmadəddin. (Seyid Əli İmadəddin Nəsimi) Seçilmiş əsərləri [Mətn] /İ.Nəsimi; tərt. ed. H.Araslı; red. C.Qəhrəmanov; rəs. O.Sadıqzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1973.- 672, [4] s.

 

Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild. /İmadəddin Nəsimi; Tərt. d. Həmid raslı; Red. və lüğətin müəllifi: Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.- 336 s.

 

Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /İmadəddin Nəsimi; tərt. d. Həmid raslı; red. və lüğətin müəl. Teymur Kərimli.- B.: Lider, 2004.- 376 s.

 

Nəsir Vaqif. Ömrün qürbət payı [Mətn] /V. Nəsir ; red. M. Q. Allahmanlı.-Bakı : ADPU , 2011.-180, [1] s.

 

Nəsir Vaqif. Seçmələr [Mətn] : 2 cilddə /V. Nəsir ; red. və ön söz. müəl. M. Allahmanlı. C. 1 [Şeirlər] Bakı: Ləman nəşriyyat poliqrafiya, 2016.- 367, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Nəsir Vaqif. Seçmələr [Mətn] : 2 cilddə /V. Nəsir ; red. M. Allahmanlı. C. 2. Şeirlər, poemalar, dram əsərləri, nəsr və publisistika. Bakı: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya, 2016.- 447, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Nəsirli Abasxan. (Allahverdiyev.) İdrakdır müsibətə mizan [Mətn]: Roman A. Nəsirli; red. M.S.Alıcanov; rəssam. Püstə birinci hissə.- B.: [s.n.]2002.177,[2] s.

 

 Nəsirli Məmməd Nəsir oğlu. Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonası əhalisinin yaşayış evləri [Mətn]: etnoqrafik tədqiqat /M.N.Nəsirli; red. İ.Hacıyev, N.Rzayev; AzSSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 1975.- 266, [2] s.,ill. ;22 sm.

 

Nəsiroğlu Sabir. Sehrli diyarın sirri ...[Mətn]: həməşəradan gələn səslər silsiləsindən qısaldılmış tarixi monoqrafiya /S.Nəsiroğlu; elmi red. Ə.Töhətov; Şərq aləminin tarixini və mədəniyyətini öyrənən "Həmşəhri" cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1976.- 47, [1] s.

 

Nəsirov Cahangir Əmir oğlu. Xususilə muhum islər üzrə mustəntiq [Mətn]: /C. Nəsirov; red. S. S. Əliyev.- B.: Huquq ədəbiyyatı, 2010. - 547 s.

 

Nəsirov M.Y. Klinik cərrahiyyə [Mətn]: həzm traktı: [tədris vəsaiti] /M.Y.Nəsirov, E.Y.Şərifov, Z.Ə.Salahov; red. D.M.Pənahov; rəyçilər. H.A.Sultanov, V.M.Əfəndiyev.- Bakı: [Nurlan], 2009.- 730, [1] s.

 

Nəsirov Mədət Cərulla oğlu. Təmizləyici qurgular və ətraf mühitin mühafizəsi [Mətn]: mühazirələrin konspekti (0207 və 0908 ixtisasları üçün) /.C.Nəsirov; red. R.M.Səttarov; rəy verənlər. A.M.Sadıqov, B.Ə.Əsgərov, K.B.Səlimov, Ə.Ə.Axundov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb.NKİ, 1989.- 70, [1] s. , şək, cədv. ; 20 sm.

 

Nəsirov Məmməd Yəhya oğlu. Azərbaycanca- ingiliscə- rusca- ərəbcə tibbidanışıqkitabı [Mətn] /N.Nəsirov, C.Heyət, Z.Salahov; red. Q.Heybətov; Ə.Şirəliyev; ərəbdilinə tərc. ed. M.Davaravə b.- Bakı: Nurlan, 2009- (1430).249, [1] s.

 

Nəsirov,Rəşad.Azərbaycan Milli mətbuatının inkişafında şuşalı ziyalıların rolu [Mətn]: 1875-1935 R.Nəsirov;red.Ə.Çingizoğlu ;Bakı:Mütərcim,2018.212, [2] s:portr.20 sm.

 

Nəsirov Vaqif İbad oğlu. Elektrik. (Ümumi fizika kursu): Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /V.Nəsirov, G.Aslanlı.- Bakı: Adiloğlu, 2002.- 339 s.

 

Nəsirov Vaqif İbad oğlu. Elektrik dövrlərinin nəzəri əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /V. İ. Nəsirov (red.), E. V. Nəsirov, S. A. Səmədov ; Azərb. Resp. Müdafiə Nazirliyi, Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi. B.: ADPU, 2015.- 294, [1] s.: şək., 20 sm.

 

 Nəsirov Vaqif İbad oğlu. Elektrik və maqnetizm [Mətn]: dərs vəsaiti /V.İ.Nəsirov, G.Q.Aslanlı; red. M.İ.Murquzov; rəyçilər. Z.Tağıyev, T.Məmmədov, H.Həşimov, C.Hüseynov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 390, [2] s.

 

 Nəsirov Vaqif İbad oğlu. Optika [Mətn]: nəzəri materiallar: test tapşırıqları: [dərsvəsaiti] V.İ.Nəsirov; red. M. İ. Murquzov ;rəyçi İ. H. Cəfərov, C. İ. Hüseynov, A. S. Ələkbərov.Bakı [ADPU-nun nəşriyyatı] 2012.- 347 s.

 

 Nəsirova Səkinə Əbdülhüseyn qızı. Bayıl qəsri [İzomaterial]/S.Nəsirova; xüsusi red. M.Nemətova; rəssamı. X.Məmmədov; fotolar Ə.Əşrəfov.- Bakı: İşıq, 1977.- [17] s. 

 

 Nəsirova, Nigar Ruslan qızı.Əkbər Bayramov: alim ömrü [Mətn] :Bakı: Mütərcim, 2018 .215 [1] s:20 sm.

 

Nəşriyyat və poliqrafiya işinin əsasları proqramı /Bakı Dövlət Universiteti, Kitabxanaşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası; Tərt. edəni: İ.Ö.Vəliyev; Red.: B.V.Allahverdiyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2001.- 26 s.

 

 Nəşriyyat işi /İ.Vəliyev, Q.Əbilov, Ş.Səlimov (tərc.), R.Ömərov, R.İsmayılov (tərt. red.) və b.; "Naşir" Birliyi; Tərc.: F.Ağayev, B.Bayramov.- Bakı: Yeni nəsil, 2001.- 218 s. , cədvəl, ill. ; 20 sm. + 1 v. sxem 26 sm.

 Nəşriyyat işinə dair qısa məlumat kitabı /Tərtibçi: Ş.Tahirqızı, E.Zeynallı; Elmi red.: İ.Ö.Vəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2005.- 68 s. ; 20 sm.

 

 Nəvai Əlişir. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əlişir Nəvai; tərc. ed. Əlağa Vahid, Mirvarid Dilbazi, Məmməd Rahim və b.; ön sözün i. Həmid Araslı.- B.: Öndər, 2004.- 424 s.

 

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. 1905-1906-cı illərdə Erməni-Müsəlman davası [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab; Red. Vasif Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 128 s.

 

 Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Avropa ibtidai musiqi savadı dərsliyi [Mətn]: Azərbaycanda Avropa musiqi nəzəriyyəsi inkişafı tarixinə dair /Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği; Farscadan tərcümə, ön söz və şərhlərin müəll. G.Şamilli; Red. V.Quliyev.- B.: Azərbaycan, 1995.- 96 s.

 

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab; Transliterasiya ed. Ə.Məmmədbağıroğlu, A.Ramazanov; Elmi, dini, tibbi qeydləri tərcümə ed. R.Kərimov..- B.: -Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. Vüzuhül-ərqam [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği; hazırlayan,ön söz, lüğət və şərhlərin müəll. Z.Səfərova; red. N.Əliverdibəyov.- B.: Elm, 1989.- 83,[1] s.

 

Nəzəri mexanika. Kinemaiika metodiki göstərişlər və kurs işləri. Gündüz və axşam şöbələrində oxuyan tələbələr üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri İn-tu ; rəy ver. Ə.B.Həsənov, N.E.Nəsibov.- B.: [s.n.], 1990.- 48 s.

 

Nəzəri mexanika: Yoxlama tapşırıqları və metodik göstərişlər Cild I hissə.- Gəncə: 1990.- 52 s. cədv. 20 sm.

 

Nəzərli Mirnağı Mirəzəddin oğlu. Tariximizin daş yaddaşı /M.M.Nəzərli; Elmi red.: Q.İsmayılzadə; M.Mirzəyev; Naşir: T.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 136 s. , portr., ill. ; 20 sm.

 

Nəzərli Səfalı Avdal oğlu. Ləmbəli: Ensiklopedik toplu / S.Nəzərli; Tərtibçi-red.: B.Əncər.- B.: Nurlan, 2004.- 600 səh.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri [Mətn] /Ş. Nəzirli; elmi məsləhətçi K. Vəliyev; [red. M. Süleymanov].- B.: [s. n.], 2009.- 432, [48] s. fotoşək., portr., gerblər.

 

Nəzirli Şəmistan. Arxivlərin sirri açılır. /Red.: R. Faxralı.- B.: Elm, 1999.- 414 s.

 

Nəzirli Şəmistan. Azərbaycan generalları [Mətn] /Şəmistan Nəzirli; Red. T.Muxtarova. Bakı: Gənclik, 1991.- 208 s.: fotoşək., 22 sm.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu.Azərbaycan Milli Ordusunun 100 illiyi [Mətn] /Bakı: Azərbaycan, 2018.[1] v. portr., 413, [3] s.: portr., şək., 25 sm.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbov [Mətn] /Şəmistan; Tərtibat. O.Bədəlov; Ön söz. müəl. F.Axundova.- Bakı: 2007.- 40 s. , portr., fotoşək., faks. ; 21 sm.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Beş günlük qonaq Xatirələr və arxiv sənədləri əsasında Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğun haqqında 1937-1952-ci illərin araşdırmaları /Ş. Ə. Nəzirli.-Bakı : OKA Ofset , 2013.- 445, [3] s.

 

Nəzirli Şəmistan. Əliağa Şixlinski ömrü [Mətn] Anadan olmasının 140 illiyinə /Şəmistan Nəzirli; Red.: Kərim Vəliyev. Bakı: Uğur, 2005.- 248 səh.: 1 portr., şəkilli, 20 sm.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Əfsanəvi Mixaylo /tərt.ed. Ş. Nəzirli.- Bakı : Qələm , 2013.- 392[] s. 

 

Nəzirli Şəmistan. General Əli Ağa Şıxlinski və silahdaşları [Mətn] : hərb tarixindən araşdırmalar.-Bakı 2012. 494, [2] s.

 

Nəzirli Şəmistan. General Yadigarov qardaşları. /Red: Anar İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2004.- 36 s.

 

Nəzirli Şəmistan. Güllələnmiş Azərbaycan generalları [Mətn]: Hekayələr, portretlər, oçerklər, məqalələr /Ş. Nəzirli; Elmi məsləhətçi: K. Vəliyev; Red.: M. Süleymanov, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri.- B/: Kooperasiya, 2006.- 624 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Güllələnmiş Azərbaycan generalları [Mətn] : portretlər, oçerklər, məqalələr, hekayələr /Ş. Ə. Nəzirli ; [red. M. Süleymanov]. Bakı: [s. n.], 2016.- 704 s.: portr., foto., faks., 23 sm.

 

Nəzirli Şəmistan. Krım dəftəri. /Red.: A. İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 32 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Qoridən gələn qatar [Mətn] : sənədli povest /Ş. Ə Nəzirli.-Bakı : Şərq-Qərb , 2011.-490, [1] s.

 

Nəzirli Şəmistan. Nəzirli ocağının üç şairi. /Red.: İsmayıl Vəliyev, Zahid Mustafayeva.- B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002.- 248 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov [Mətn] /Ş.Nəzirli.- Bakı: Hərbi, 1997.- 120 s. , fotoşək. ; 16 sm.

 

Nəzirli Şəmistan. Topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov. /Ş.Ə.Nəzirli; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- B.: Zaman, 2002.- 296 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Vurğun keçib bu yerlərdən [Mətn] /Ş. Nəzirli ; rəyçi. Ə. Ağayev ; red. A. Hüseynov ; ön söz. S. Sərxanlı. Bakı: Yazıçı, 1986.- 166, [2] s.: şək., 21 sm.

 

Nəzirli Şəmistan. Yaddaşlarda yaşayan Vurğun.- B.: Şərq-Qərb, 1996.- 292 s.

 

Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təhsilin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /A.M.Nəzərov; red. R.L.Hüseynzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- B.: ADPU, 2015.- 117, [1] s.: 20 sm.

 

Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təhsilin humanistləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi fənni üzrə proqram [Mətn] /A. M. Nəzərov (tərt. ed.) ; elmi red. R. L. Hüseynzadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu. Bakı: [ADPU], 2015.- 31, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

Nəzərov Akif Məmmədağa oğlu. Məktəbəqədər pedaqogika dərs vəsaiti: mühazirə xülasələri /A.M.Nəzərov, Z.M.Kərimova, G.T.Eminova; elmi red. və ön söz. R.L.Hüseynzadə; rəyçilər. A.M.Həsənov, M.M.Həsənov, V.P.Bəşirov [və b.]; Azərb. Respub.Təhsil Nazirliyi, Azərb. Müəllimlər İn-tu.- Bakı: [s. n.], 2011.- 185, [1] s. ; 20 sm.

 

<