O

 

 

 10 il öncə başlanan yol [Mətn]: [sənədli publistika] /Azərb. Resp. Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi; ideya müəl. A.Rəhimov; red. T.Quliyev; dizayn E.Hacıməmmədov.- B.: [s. n.], 2007.- 250, [3] s. portr., fotoşək., ill., faks

 

 10 şair-100 şeir. [Mətn]: Poeziya almanaxı.- B.: "Aspoliqraf", 2014.- 144 s.

 

 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür [Mətn]: məqalələr toplusu: [elmi - praktik seminar] /Azərb. Resp. Nazirlər Kabineti yan. "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz; elmi red. V.Quliyeva.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 231, [1] s. gerb

 

 "XVIII əsrin son rübü XIX əsrin birinci yarsında Azərbaycan kəndinin sosial - iqtisadi quruluşu" [Mətn]: ixtisas kursunun proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərtibçi. M.M.Gülmalıyev; red. Ə.P.Əliyev; rəyçilər. K.K.Şükürov, Q.Ə.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 9 s.
 

 XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: dramaturgiya: ali məktəblərin fililogiya fakultələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti: üç cilddə /tərt. ed. S.Əhmədova, T.Əhmədov (ön söz müəl.); ixt. red. S.Əmirov. 3-cü Cild.- Bakı: Nurlar, 2014.- 751, [1] s.

 

 XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı nəsr: ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti: iki cilddə /tərt. ed. S.Əhmədova, T.Əhmədov; ön sözün müəl. T.Əhmədov; rəyçilər Q.Namazov, R.Əliyev; ixt. red. S.Əmirov II cild.- Bakı: Nurlar, 2012.- 711, [1] s.
 

 XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası [Mətn] /tərtib edən və ön sözün müəllifi. Zaman Əsgərli; red. Bəkir Nəbiyev.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 

 XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi /M.Y.Yelizarova, S.P.Qijdeu, B.İ.Kolesnikov, N.P.Mixalskaya; tərc. ed. İ.Şıxlı; red. A.Zamanov.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.- 653, [3] s. ; 21sm.

 

 XIX əsr-XX əsrin birinci yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; elmi red. N.Vəlixanlı; ön söz. müəl. F.Cabbarov.- B.: [Ziya], 2013.- 143, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 20 sm.

 

 "XIX əsrin son rübündə Azərbaycanda kəndli hərəkatı" mövzusunda ixtisas kursunun proqramı [Mətn] /Tərtib ed. M.M.Gülmalıyev; Red. Ə.P.Əliyev; Rəyçilər. K.K.Şükürov, Q.Ə.Əliyev; S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.-B.: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1990. -11 s.

 

 XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərmiş səhmdar cəmiyyətlərinin, firmaların, şirkətlərin, müəssisələrin və onların partnyorlarının firma nişanları və emblemləri [Mətn]: Tərtib edənlər. A.Ə.Paşayev, Ç.C.Salahlı; Red. E.Fərəcov və b.; Azərbaycan Biznes Konqresi.- B.: 1990.- [88] s.

 

Obama Barak. Atamın arzuları [Mətn] /B.Obama; ing. dil. tərc. ed. R.Raufoğlu; naşir. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2009.- 346, [2] s.

 

Ocaqquliyev Həsən. Yadda qalan xatirələr [Mətn] /H. Ocaqquliyev ; red. R. Təmkin ; [dizayner M. Müslümova]. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 502, [2] s.: xəritə, fotoşək., ill., portr., 22 sm.

 

Ocaqlı Vaqif ( Bayramov, Vaqif İzzət oğlu.) Dözə bilmirəm Vaqif Ocaqlı.- B.: Adiloğlu, 2002.- 64 səh.

 

Ocaqlı Vaqif. Mənim həyat kitabım: Şerlər və poema V.Ocaqlı; Red. və ön sözün müəllifi: S.Sərxanlı.- B.: Adiloğlu, 2001.- 144 səh. 1 portr. 17 sm

 

Ocaqnəjad Seyid Əli Əkbər. İnsana inanın S.Ə.Ocaqnəjad; Red.: Ə.Hacızadə Cild I.- B.: Nafta-Pres 2001.- 112 s.

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Defensiologiya Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.O.Ocaqov; Rəyçilər. K.Bağırov, K.Əskərov, Q.Hacımətov; Elmi red. Ş.Danyalov.- Bakı: [s.n.], 2006.- 560 s. , ill., cədvəl., portr.,

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Elmi əsərlərin məcmuəsi [Mətn]: 1999-2009-cu illərdə nəşr olunmuş /H.O.Ocaqov; tərtibatçı. A.H.Əhmədova.- B.: Təhsil NPM, 2009.- 323, [1]: cədv., portr., 21 sm.
 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Mülki müdafiə (mühafizə) [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /H.O.Ocaqov; Rəyçilər. C.Ş.Qasımov, G.Babayev, Ş.D.Danyalov; Red. Ş.A.Nağıyev, Ş.Haşımov.- B.: Çaşıoğlu, 2002. -396 s.

 

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə hallarda iqtisadiyyat obyektlərinin dayanıqlığı [Mətn]: Dərs vəsaiti H.O.Ocaqov, Rəyçilər. B.E.Eyvazov, Q.N.Hacımətov, K.Ə.Əskərov; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- B.: "Təhsil" NPM, 2005.- 198 s.

 

 

 Ocaqov Həbib Osman oglu. Fovqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlukəsizliyi [Mətn]: mulki mudafiə: [muhafizə]: ali məktəblər ucun dərslik /H.O.Ocaqov; rəyci. K.Ə.Bagırov, S.D.Danyalov, Q.N.Hacımətov.- Bakı: Casıoglu, 2010.- 387, [1] s.

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların idarə olunması [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H.O.Ocaqov; rəyçilər T.A.Əliyev, R.Ə.Əliyev.- Bakı: Təhsiil, 2011.- 231, [1] s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların monitorinqi və proqnozu [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.O.Ocaqov, Q.N.Hacımətov; Rəyçilər. E.N.Xəlilov, E.Ə.Cəbiyev.- B.: Təhsil, 2005.- 236 s.

 

Ocaqov Həbib Osman oğlu. Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /H.O.Ocaqov; rəyçilər. N.T.Nağıyev, Ş.D.Danyalov.- Bakı: Təhsil, 2009.- 441, [1] s. , portr., cədv., şək. ; 21 sm.


 Ocaqov Həbib Osman oglu. Həyat fəaliyyətinin təhlukəsizliyinin əsasları. Muəllimlər ucun metodik vəsait /H.O. Ocaqov, B.T.Bəkirov, S.A.Səbzəliyev.- Bakı: Sirvannəsr, 2002.- 150 s.

 

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Mülki müdafiə [Mətn]: Ümumtəhsil məktəbləri, texniki-peşə və orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /H. O. Ocaqov; Rəyçilər: Ə. Hüseynov, Ə. Paşayev.-B.: Maarif, 1997.- 144 s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Rəhbər heyətin Fövqəladə Hallarda fəaliyyətə və idarəetməyə hazırlanması [Mətn] /H.O.Ocaqov. B.: Çaşıoğlu, 2002. 300 səh.: portr., cədvəl

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Sabitliyi pozan amillər və onların nəticələrinin xarakteristikası [Mətn]: Ali məktəblər üçun dərslik /H.O.Ocaqov, A.İ.Hacıyev; Rəyçilər. E.N.Xəlilov, Ə.M.İsayev.- Bakı: "Fövqəl" assosiasiyası, 2003.- 190 s.

 

 Ocaqov Həbib Osman oğlu. Zəhərli maddələr və onlardan mühafizə [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /H. O. Ocaqov, T. Ə. Feyzullayeva, A. Ə. Abdinova; Rəyçi: A. Əzizov, Ş. Danyalov.- B.: Maarif, 1998.-192 s.

 

 Oğuz Yunus. Siyasi hakimiyyətin idarəetmə prinsipləri [Mətn]/Y.Oğuz; Rəyçi və ön söz. A.Şükürov; İxtisas red. Ə.Tağıyev; Red. C.Məmmədzadə; Rəssam. R.Əzizov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 71 s.

 

 Oğuz Yunus. (Əliyev Yunus İsaxan oğlu.) Türkün gizli tarixi [Mətn]: elmi-publisistik əsər /Y. Oğuz, B. Tuncay; red. F.Abbasquliyeva; dizayner. C.İbrahimbəyli.- B.: Apostrof, 2009.- 495, [1] s.: portr., şək., 21 sm.

 

Oğuz Yunus. Türkün tarixinə yeni bir baxış [Mətn]: elmi-publisistik əsər /O.Yunus; red. F.Abbasquliyeva.-Bakı: Olaylar, 2007.- 204 s. ; portr. ; 20 sm.
 

Oğuznamə [Mətn] /müəl. S.Əlizadə ;red. M.Rəhimov ;rəyçi. K.Vəliyev.- Bakı: Yazıçı, 1987.- 221, [2] s.
 

Oğuznamə [Mətn] /tərt. ed., müqəddimə, lüğət və şərhlərin müəllifi: S.Əlizadə.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.


Oğuznamələr [Mətn] /Tərtibçi və ön sözün müəllifi. K.Vəliyev, F.Uğurlu.- Bakı: Bakı Universiteti, 1993.- 92 s.; 20 sm.

 

Oktyabr Azərbaycan poeziyasında 1980-1986 [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat siyahısı AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- B.: [s.n.] 1987.- [12] s.

 

Ol Əjdər. (Cəbiyev) Müdriklik [Mətn] /Əjdər Ol; Red.: R.Hüseynov.- B,: Azərbaycan, 1998.- 79 s.: 1 portr., 17 sm.

 

Olduğu kimi görünən insan [Mətn] /tərtibçi.: N. İbrahimova, G. Cahangir ; red. N. R. İsrafiloğlu ; ixt. üzrə red. F. Cabbarov. Bakı: Zərdabi LTD, 2017.- 256, [1] s., [30] s. fotoşək.: portr., cədv., faks., 22 sm.
 

Oleşa Yuri Karloviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Y.K.Oleşa; ruscadan tərcümə edəni: R.Şıxəmirova; [Buraxılışa məsul: U.Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya press, 2006.- 184 s.

 

 Oleynik Boris İliç. Zülmət sultanı. İki il Kremldə [Mətn] /B.İ.Oleynik; Tərc. edəni. A.Qəhrəmanov; Red. M.Həsənov.- B.: Siyasət, 1993.- 96 s.

 

 Ombudsmanların I Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları (9-13 iyun 2003) [Mətn]: qanunun hakim olduğu dövlətdə ombudsmanın rolu /Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (OMBUDSMAN); "Ümidli Gələcək" Gənclər Təşkilatı; Avropa birliyinin Komissiyası; Tərt.: Ön söz: E.Süleymanova.- B.: 2003.- 192 s.

 

 Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər [Mətn]: [Xocalı faciəsi haqqında] /Müəllif və tərtibçi: S.Müslümqızı; Red.: M.Nazimoğlu, Ə.Xəlilqızı; Tərc.: Ə.Ağabəyli, T.Bulud, N.Məmmədov; "Azərbaycan Yolu" Siyasi Hərəkatı.- B..:[2007].- 96 s.

 

Onullahi Seyidağa. XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri [Mətn]: sosial-iqtisadi tarixi /S.Onullahi; red. M.X.Heydərov; R.A.Məmmədov; AzSSR EA Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 1982.- 278, [1] s.

 

Onurğalılar zoologiyası kursunun öyrənilməsinə dair metodiki göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris Metodika Mərkəzi; Akad. Y. H. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. A. M. Mehdiyev.-Bakı : APİ , 1989.-116,[1] s.

 

Onkologiya [Mətn]: Tibb universiteti üçün dərslik /Ə.T. Əmiraslanov və b.; Rəyçi: B.A. Ağayev; Elmi red. F.İ. İslamzadə.- B.: Təbib, 1995.- 461 s.

 

 Ordu marşları [Mətn] /Transliterasiya edən və çapa hazırlayan: S.Məmmədova; Red. İ.Tapdıq.- B.: Azərnəşr, 1993.- 19 s.

 

Ordubadlı Davud. Ləyaqət [Mətn]: şerlər /Davud Ordubadlı.- B.: Yazıçı, 1989.- 238,[2] s.

 

 Ordubadi Fəqir. Ağlar qələm əlimdə [Mətn]: seçilmiş əsərləri /F.Ordubadi; tərt. ed. Ə. Qədimovundur; red. və farscadan çevirən. M.Sultanov.- B.: Yazıçı, 1989.- 229,[2] s.

 

Ordubadi Məmməd Səid. Qanlı illər 1905-1906-ci illərdə Qafqazda baş verən erməni-müsəlman davasının tarixi : [sənədli povest] /M.S.Ordubadi; ərəb əlifbasından çevirən, sadələş. çapa haz. Ə. Bağırov ; Qafqazın Strateji Tədqiqatlar İnstitutu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 118, [2] s. , portr., plan. ; 20 sm.
 

Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [Mətn]: 2 hissədə: [roman] /M.S.Ordubadi.- I hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 344 s.

 

 Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [Mətn]: 2 hissədə: [Roman] /Məmməd Səid Ordubadi.- II hissə
B.: Şərq-Qərb, 2005.- 416 s.

 

Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm [roman] /M.S.Ordubadi Hissə 1, 2.- B.: Qanun: Əli və Nino; 2013.- 614 s.

 

Ordubadi Salik Məhəmmədqulu Əbdülhüseyn oğlu. "Gülşəni-vəhdət" Divan. 2 cilddə . I cild. Naxçıvan : Əcəmi , 2010.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. M.S.Ordubadinin 135 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar kitabxanaların vəzifələri: Metodik tövsiyələr /Tərt. edəni.: S. Eminova.: B., 2006.- 24 s.

 

Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri elmi-nəzəri konfransın materialları [Mətn] /AzSSR EA, Əlyazmalar İn-tu; burax. məs. C.B.Qəhrəmanov, M.M.Adilov, M.Z.Nağıyev.- Bakı: Elm, 1989.-104, [1] s.
 

Orta əsrlər şərq tarixi: qaynaqlar və araşdırmalar [Mətn]: Akad. Z.M.Bünyadovun 80 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu /Elmi red. Ş.Mustafayev; AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2003.- 187 s.


Orta əsrlər tarixi [Mətn]: dərslik: 2 cilddə /ümumi red. S.D.Skazkin; red. hey. Y.V.Qutnova, A.İ.Danilov, A.R.Korsunski və b.; tərc. Y.M.Mahmudov I cild.- Bakı: Maarif, 1988.- 527,[1] s.

 

 Orta əsrlərin fəlsəfi və sosial-siyasi fikri [Mətn]: Qərbi Avropa və Azərbaycan /Ə. M. Tağıyev, N. M. İsayev, S. M. Nuriyev və b.; Elmi red.: V. Həbiboğlu, H. Dayızadə, AEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Fəlsəfə kafedrası, Azərbaycan Texniki Universitetinin Fəlsəfə və Politologiya kafedrası.-B.: Çaşıoğlu, 1999.- 288 s.

 

Orta məktəb coğrafiya kurslarında iqtisadi biliklərin məzmunu və formalaşdırılması yolları [Mətn]: Ali məktəblərin coğrafiya fakültələri tələbələri üçün metodik tövsiyə: SSRİ-nin iqtisadi və sosial coğrafiyası üzrə /V.İ.Lenin adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; Coğrafiya Tədrisı Metodikası; Tərtib ed. H.Ə.Sadıxlı (red.), N.N.Allahverdiyev, K.M.Əkbərov II hissə.- Bakı: 1990.- 76 s. ; 20 sm.

 

 Orta məktəb proqramları [Mətn] B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 6, [2] s. cədv. 19 sm.

 

 Orta məktəb proqramları [Mətn] B.: Maarif, 1966.- 18, [2] s.

 

 Orta məktəb riyaziyyat kursunda funksiyalar və qrafiklərin tədrisinə aid metodik göstərişlər [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; [tərt.ed. I.Əliyev, S.Abbasov; red. A.Adıgözəlov]B.: APİ, 1990.- 44 s.: şək., 20 sm.

 

 Orta məktəbdə Azərbaycan dili bölmələrinin tədrisinə dair [Mətn]: Filologiya fakültəsi əyani və qiyabi şöbə tələbələri üçün vəsait /H.B.Balıyev; Elmi red. Ə.M.Əhmədov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; Elmi red. Ə.M.Əhmədov.- Bakı: ADPU, 1995.- 70 s.
 

 Orta məktəbdə coğrafiya təliminin metodikası [Mətn]: [müəllimlər metodik vəsait] /red. A.Y. Bibik və b. ; [tərc. ed. Q. Adıgözəl, Q. Məmmədov]Bakı: Maarif, 1978.- 423, [1] s.
 

Orta məktəbdə ədəbiyyat tədrisi /M.Aslanov, C.Əhmədov, A.Babayev; Azərb. Döv. Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İn-tu I hissə.- Bakı: Maarif, 1966.- 291, [1] s. ; 21 sm.

 

Orta məktəblərdə yeni təlim metodları Red.: M.Mürşüdlü, Tərcüməçilər: Z.Babayeva, D.Bünyadova.- B.: 2001.- 100 səh. fotoşək., cədvəl 20 sm.

 

Orta ümumtəhsil məktəblərində təsviri incəsənətin tədrisi metodikası [Mətn]: rəsm, rəsmxət və əmək ixtisası üzrə (2109) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. N.Anisimov, N.Rostovsev, A.Triselev; tərc. ed. P.Ə.Hacıyev; red. H.Hüseynov.- B.: APİ, 1980.- 13, [2] s.: 20 sm.
 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin proqramları riyaziyyat VIII-XI siniflər. Riyaziyyat nəzəri və praktiki cəhətdən dərindən öyrənilən məktəblərin (siniflərin) proqramı.- Bakı: 1992.- 25 s.
 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin proqramları [Mətn] Şəhər və kənd məktəblərində V-VII siniflərin əmək təlimi /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi; haz. İ.M.Mayılov; red. N.L.Axundov.- Bakı: [s.l.], 1990.- 64 s.

 

Orta ümumtəhsil məktəblərinin və məktəbdənkənar müəssisələrin ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrinin nümunəvi tədris proqramları [Mətn]: Tədris vəsaiti /Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi; Baş tərt. və burax. məsul: F. Əmirova; Kitabın sponsoru: Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti; Elmi red.: Y. Ş. Mustafayev; Red.: L. K. Dadaşova. B.: 1999. 152 s.: cədvəllər
 

 Oruc Məmməd. İntizardan sonra [Mətn]: povestlər və hekayələr /M.Oruc.- B.: Yazıçı, 1989.- 310,[2] s.

 

Oruc Məmməd. Köçürülmə [Mətn]: Roman və povestlər /M.Oruc; Red. G.Mehdiyeva.- Bakı: Gənclik, 1992.- 312 s.

 

Orucəliyev Akif Padar oğlu. İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.P.Orucəliyev; red. S.Qocayeva; Azərb. Resp. Milli Təhlükəsizlik Naz.-nin Heydər Əliyev ad. Akad.- B.: [MTN H. Əliyev adına Akademiyası], 2015.- 327, [1] s.: portr., cədv., il., 30 sm.

 

Oruclu Allahverən İsmayıl oğlu. Universal hüquq çalışmaları [Mətn] /A.İ.Oruclu (önsöz).- B.: Digesta, 2014.- 263, [1] s. ill., portr., cədv

 

Oruclu Elcan. Gəncə [Mətn]: Gencə yerdəki şəhər /E.Oruclu. Kitab 1.- B.: [s. n.], 2012.- 107 s. ill., fotoşək., portr

 

Oruclu Nurlan. Dövlət qulluğuna hazırlaşmağın asan yolu [Mətn] /N.Oruclu; elmi red. F.Mustafa, E.Paşayev.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 241, [1] s. portr., + [1] elektron opt. disk CD ROM
 

 Oruclu Səhər. Azərbaycan folklorunun rus dilinə tərcüməsi probleminin özünəməxsusluğu [Mətn]: [1980-1990-cu illər. Dərs vəsaiti] /S.Oruclu; Elmi red.və ön sözün müəl.: N.Cəfərov; Red.: S.Nəzərli; Nəşrinə məsul: Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- Bakı: [Səda], 2007.- 204 s. ; 22 sm

 

Orucluq fətvaları [Mətn] /fətvaları top. və tərc. ed. Abdur Rahim Muradlı; məsləhətçi Q.Süleymanov.- B.: Adiloğlu, 2007.- 64 s.

 

Orucov Abdulla Şixkamal oğlu. İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq.-Bakı: Elm , 1989.- 72 s.
 

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Elektrik şəbəkə və sistemləri [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.O.Orucov, N.İ.Orucov, Q.S.Sadıqov; Rəyçi: E.H.Süleymanlı.- Bakı: Elm, 2001.- 210 s.


Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Elektrotexniki materiallar [Mətn]: /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, B.Q.İbrahimov; elmi red. H.A.Həşimov; rəyçilər. Z.Ə.İskəndərzadə, R.A.Mehdizadə.- Bakı: [s. n.], 2009.- 407, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Kabel texnikası [Mətn]: dərslik /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev; red. N.İ.Orucov; rəyçilər. Ə.M.Quliyev, F.İ.Seyidov.- Bakı: [s.n.], 2008.- 261, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

  Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Kabel texnikası fənnindən kurs layihəsi (işi) və buraxılış işlərinə aid dərs vəsaiti [Mətn] /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, S.V.İmanov; rəy verənlər. E.S.Səfiyev, N.İ.Orucov.- Bakı: Təhsil NPM, 2008.- 225, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Orucov Asəf Yunis oğlu. Xalq təqvimi [Mətn]: adətlər, inanclar, mərasimlər: [Naxçıvan materialları əsasında: monoqrafiya] /A.Y.Orucov; elmi red. Q.Qədirzadə.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 196, [4] s.: portr., ill., cədv., 20 sm.
 

 Orucov Ayaz. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Orucov, C.Kərimov; elmi red. M. Məmmədov, H. İsrafilov; rəyçilər. S.Səfərov, Q.Süleymanov; məsləhətçilər. G.Gənciyev, M.Atakişiyev; ADNA., ADİU.- Bakı: Nurlan, 2008.- 461, [1] s.

 

 Orucov Elçin Meyvəddin oğlu. İngilis və Azərbaycan dillərində sadə geniş cümlələrin intonasiya strukturu [Mətn] /E.Orucov; [elmi red. A.Q.Abbasov]B.: Şirvannəşr, 2007.- 100 s.
 

Orucov Etibar. Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi.- B.: "Çinar-Çap" Nəşriyyat-Poliqrafiya müəssisəsi, 2004.- 220 s.

 

Orucov Əlisaab. Mübarizəmiz Qarabağdadır [Mətn] /Ə. Orucov ; [red. M. İbrahimov].-Bakı: Gənclik , 2011. - 287, [1] s.

 

Orucov Əliyar Ağagül oğlu. Azərbaycan xalqı milli özünü dərk yollarında: XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvələri [Mətn]: tarixi-fəlsəfi aspekt Ə.A.Orucov; elmired. A.Ə.Hacıyeva; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.-B.: [Avropa] 2012.-251, [1] s. 

 

Orucov Əliyar Ağagül oğlu. Politologiya [Mətn] : dərs vəsaiti /Ə. A. Orucov ; elmi red. B. C. Cəfərova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası.- Bakı: [Ecoprint], 2017. 182, [2] s.: 21 sm.

 

Orucov Firuddin Museyib oğlu. Biologiya dərslərində şagirdlərdə tədqiqatçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi yolları [Mətn]: dərs vəsaitii /F. M. Orucov, elmi red. Ə. M. Hüseynov ; rəyçilər R. L. Sultanov, R. R. Rəhmanov, H. M. Hacıyeva, N. M. Novruzova ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu.- Bakı : Mütərcim, 2011.-181, [2] s.

 

Orucov Firuddin Museyib oğlu. Biologiyanın fizika ilə inteqrasiyasının imkan və yolları [Mətn]: metodik vəsait /F.M.Orucov; elmi red. Ə.M.Hüseynov; rəyçilər. R.L.Sultanov, R.R.Rəhmanov; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Prob. İn-tu; Bakı Qızlar Un-ti.- B.: [s.n.], 2009.- 150 s.: cədv., 21 sm.

 

 Orucov Firuddin Museyib oğlu. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın kimya ilə əlaqələndirilməsinin nəzəri və praktik məsələləri: Metodik vəsait. /F.Ě.Orucov; Elmi red.: R.Ə.Babayev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı Pedaqoji Qızlar Seminariyası.- Bakı: ADPU, 2003.- 142 s.

 

 Orucov Həmzəağa Davud oğlu. Xətti cəbr [Mətn]: dərs vəsaiti Həmzəağa Orucov; red. H.Aslanov.- Bakı Qafqaz Universiteti, 2014.- 222, [2] s.

 

Orucov Həmzəağa Davud oğlu. Xətti cəbr və iqtisadi modellər [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Orucov, Y.Həsənli, V.Vəliyev; elmi red. X.İ.İsmayılov; rəyç. H.İ.Aslanov, C.Bulut.- B.: [Qafqaz Universiteti], 2009.- 130, [2] s.
 

Hidayət (Orucov Hidayət Xuduş oğlu) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici /Tərtibçi-müəllif. B.A.Ələsgərov; Elmi red. L.Y. Qafurova; M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı : Nağıl evi , 2001.-404 s.

 

Orucov Hidayət Xuduş oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət [Mətn] /H.X.Orucov; [elmi red. Ə.Abdullayev];[red. R.Kaişauri; gürcü dilinə tərc.ed.İ.Məmmədli]Tblisi: İntellekt, 2003.[170] s. + [171] s. + [16] v. fotoşək

 

Orucov İ.M. Terapevtik xəstələrin müayinəsinə aid dərs vəsaiti [Mətn] /İ.M.Orucov, Ə.M.Abdullayev; [red. M.M.Abdullayev]; Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu.- Bakı: [s.n.], 1973.- 88, [3] s. , cədv. ; 20 sm.
 

 Orucov İlkin Rövşən oğlu. Pərakəndə bank xidmətləri: Dünya təcrübəsi və Azərbaycan [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /İlkin Orucov; Elmi red. M.Nuriyev; Red. K.Aslan; Rəyçilər. R.Quliyev, F.Rəsulov; Nəşrə hazırlayan. E.İsmayılova.- B.: Nurlan, 2008.- 212 s.

 

Orucov Nəcəf Oruc oğlu. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikasında əmək hüququ münasibətlərinin nizama salınması [Mətn] /Elmi red. İ.İ.İsmayılov; AREA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı: 1994.- 104 s.
 

Orucov Şamil Oruc oğlu. Maddi-texniki təminatın iqtisadiyyatı və planlaşdırılması [Mətn]: praktikum /Ş.O. Orucov; elmi red. A.T. Məmmədov; RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı.-B.: [N.A.Voznesenski ad. LMİİ Bakı filialının nəşri], 1990.- 97 s.

 

Orucov Telman. Qədim Roma: Qüdrətin qabarması və çəkilməsi [Mətn] /T.Orucov.- Bakı: Adiloğlu, 2008.- 366, [2] s. ; 22 sm.

 

Orucov Telman Xəlil oğlu. Ümumdünya tarixi Orta əsrlər tarixi /T.Orucov; red. A.Cəfərova K.2.- Bakı: Adiloğlu, 2011.- 383, [1] s.

 

Orucov Telman Xəlil oğlu. Ümumdünya tarixi [Mətn]: [3 kitabda] K.3.- B.: Adiloğlu, 2011.- 687, [1] s.: 25 sm.
 

Orucov Teyyub. Bir ömrün işığında: [Məqalələr toplusu] /Teyyub Orucov; Elmi red.: V. Sultanlı.- B.: Şirvannəşr, 2000.- 44 s.
 

Orucov Teyyub. Hadisələrin bədii axarında [Mətn]: [Məqalələr] /T.Orucov, M.Orucov Red.: A.Axundov; Naşir: Q.İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 1998.- 91 s.
 

Orucov Valeh Əliağa oğlu. Struktur geologiya və geoloji xəritəalma [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /V.Ə.Orucov, H.M.Hüseynov; ixtisas red. T.Məmmədov.- Bakı: Maarif, 1985.- 285, [3] s. 280 şək.

Orucov Valeh Əliağa oğlu. Umumi, neft və neft-mədən geologiyası. [Mətn]: I hissə. Neft texnikumları üçün dərslik.- Bakı: Maarif, 1973.- 240 s.
 

Orucov Vidadi Ömər oğlu. Azərbaycanda fizikanın tədrisi metodikasının inkişafı [Mətn]: dərs vəsaiti /V.Ö.Orucov; elmi məsləhətçi. Z.İ.Qaralov; rəyçilər E.M.Qocayev, Y.Q.Nurullayev, S.C.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Döv. Un-ti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2011.- 260 s.
 

Orucov Vidadi Ömər oğlu. Fizikanın tədrisi metodikasının aktual problemləri [Mətn] /Elmi məsləhətçi və elmi red: Z.İ.Qaralov; Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 100 s. , 1 portr. ; 21 sm.

 

Orucova Nailə Hidayət qızı. Suvarılan tərəvəzaltı torpaqların bioloji fəallığa görə qiymətləndirilməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /N.H.Orucova; elmi red. M.P.Babayev; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2009.- 233, [3] s.

   Orucova Sevər Arif qızı. Dildə konversiya hadisəsi [Mətn] : [monoqrafiya] S. A. Orucova ; elmi red. və ön söz müəl. M. Mahmudov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. Bakı: Elm və təhsil, 2018.165, [3] s.

 

Orucova Səhər Hidayət qızı. Azərbaycan folklorunun toplanma, tərcümə və nəşr problemləri [Mətn]: (QƏXTMT-SMOMPK materialları əsasında) /S.H.Orucova; elmi red. M.Kazımoğlu; nəşrinə məsul Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: [Elm və təhsil], 2012.- 535, [1] s.
 

Oruell Corc. 1984 [Mətn]: roman /C.Oruell; tərc. və müqəddimə V.Quliyev.- Bakı: Qanun, 2011.- 436 s.

 

Oruell Corc. 1984 [Mətn]: roman Corc Oruell; ingilis dilindən tərc. və müqəddimə V.Quliyev.- B.: Qanun, [2013].- 383 s. portr. 20 sm.

 

Osho. Qadınların kitabı [Mətn]: [qadın gücü haqqında] Osho; ruscadan tərc. A.Əlizadə; red. K.Abıyeva.-[B.:] [Qanun] [2014].- 248 s.
 

Ostrovski Aleksandr Nikolayeviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] Pyeslər /A.N.Ostrovski; Rus dilindən tərc. ed. Y.Əzimzadə, Ə.Məmmədxanlı, R.Təhmasib.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.

 

Osmanlı Dəyanət. Nəfəsimin qatili [Mətn] : [şeirlər] /D. Osmanlı ; red. N. Cəfərov ; tərt. İ. Abdullayeva. Bakı: AzAtaM, Elm və təhsil, 2015.- 198, [2] s.: portr., 18 sm.

 

Osmanlı Həsən Səməd oğlu. Şimal sərhədləri və Bakı rayonunun müdafiəsi tarixindən. [Mətn]: 1918-1920 /H.S.Osmanlı; elmi red.: S.Qəndilov. B.: Ay Tac, 1999. 124 s.: ill
 

İsmayıl Osmanlı [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: [İşıq], 1974.- [1] qat. v. , portr., fotoşək. ; 20 sm.

Osmanlı Ömər Musa oğlu. Azərbaycan SSR-də filiz-mədən sənayesi və əlvan metallurgiyanın inkişafı [Mətn] /Ö.M.Osmanlı; [elmi red. Ə.Xəlilov].- B.: Azərnəşr, 1984.- 104, [4] s

Osmanlı Vəli Musa oğlu. Azərbaycan romantizmi [Mətn]: iki cilddə /V. Osmanlı; red. R. Hüseynov I Cild.- B: Elm, 2010. -462 s.

 

 Osmanlı Vəli Musa oğlu. Qədim Türk ədəbiyyatı [Mətn]: VI-X əsrlər /Vəli Osmanlı; Elmi red. N.Cəfərov; rəyçilər Ə.Səfərli, E.Əlibəyzadə; AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Sabah, 2008.- 244 s.

 

Osmanov Əlövsət Cəlal oğlu. Riyaziyyatdan qəbul imtahanlarında təklif olunmuş məsələlər [Mətn] /Ə.C.Osmanov, İ.K.Məhərov; elmi red. F. Ə. İsgəndərzadə; rəy verənlər. H. A. İsayev, M. Bayramoğlu.-I buraxılış.-Bakı : Maarif, 1989.-201, [3] s.

 

Osmanov Fazil Lətif oğlu. Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar.-Bakı: Adiloğlu , 2006.

 

Osmanov Fazil Lətif oğlu. Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyəti [Mətn]: e.ə. IV-b.e. III əsrləri /F.L.Osmanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Bölməsi; red. İ.A.Babayev.- Bakı: Elm, 1982.- 160 s.

 

Osmanov İsaməddin Səid oğlu. SSRİ İqtisadi coğrafiyası [Mətn]: iqtisadi rayonlar hissəsi /İ.S.Osmanov; elmi red.C.R.Abbasov.- B.: Maarif, 1989.- 387,[1] s.

 

Osmanov Yusif Qara oğlu. Xətti proqramlaşdırma (simpleks-metod) [Mətn]: mühazirələrin konspekti /Y. Q. Osmanov, V.Q.Pirməmmədov, A.F.Musayev; red. T.M.Abbasov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirlyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.B.: [n. s.], 1984.- 66, [2] s. şək., cədv

 

Ovuntu metallurgiyasının əsasları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /A. T. Məmmədov, S. N. Namazov, Z. Z. Şərifov, A. İ. Babayev; Rəyçilər: S. M. Mustafayev, M. Ç. Hüseynov; Red.: N. Ş. İsmayılov.-Bakı : Çaşıoğlu , 1999.-238 s.

 

 
National Library of Azerbaijan Š All Rights Reserved