html slider by WOWSlider.com v9.0

Akademik Ziyad Səmədzadə

Ziyad Əliabbas oğlu Səmədzadə 1940- cı il  iyun ayının 25-də Bakı şəhərinin Buzovna kəndində anadan olmuşdur.

1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) iqtisad fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1962-1965-ci illərdə SSRİ EA İqtisadiyyat İnstitutunun aspiranturasında təhsil almış və elə həmin institutda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

1971-ci ildə iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi, 1977-ci ildə professor elmi adını almışdır.

1976-1978-ci illərdə o, Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsi Elmi-Tədqiqat İqtisadiyyat İnstitutu direktorunun birinci müavini, 1978-1982-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun elmi işlər üzrə prorektoru olmuşdur.

1980-ci ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, 1989-cu ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 1983-1993-cü illərdə Azərbaycan KP MK iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikası Ali Sovet sədrinin birinci müavini, Baş nazirin birinci müavini, Dövlət Plan-İqtisad Komitəsinin sədri, TASİS və TRASEKA proqramları üzrə Azərbaycanın Milli Koordinatoru olmuşdur.

500-dən çox əsərin, çoxsaylı monoqrafiyaların müəllifidir.

Azərbaycan tarixinin mürəkkəb dövrlərindən birində Respublika Ali Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində işləmişdir. Akademikin apardığı dərin iqtisadi araşdırmalar əsasında keçmiş İttifaqda və bütün dünyada siyasi xadimlər və geniş ictimaiyyət DQMV-dəki həqiqi sosial iqtisadi vəziyyət haqda düzgün təsəvvür əldə etdi. O, TASİS proqramının Azərbaycanda fəaliyyətə başlaması üçün böyük zəhmət çəkmiş, Avropa İttifaqının (Aİ) ekspertləri ilə çoxsaylı görüşlər keçirmiş, milli koordinator, bir iqtisadçı-alim kimi TRASEKA proqramının hazırlanması ilə bağlı elmi araşdırmalar aparmış, 1993-cü ilin may ayında Brüsseldə birinci beynəlxalq konfransda əsas məruzə ilə çıxış etmiş və Brüssel bəyannaməsini imzalamışdır.

 İqtisadçı elmi kadrların hazırlanması sahəsində müstəsna xidmətləri olan akademik nüfuzlu beynəlxalq simpozium və konqreslərdə Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edir.

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri, Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının vitse-prezidenti kimi də çox faydalı işlər görür.

1999-cu ildə “İqtisadiyyat” adlı qəzet təsis etmiş və onun müntəzəm nəşrinə başlamışdır.

Elm və Texnika sahəsində Azərbaycanın Lenin Komsomolu mükafatı laureatı (1974), “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni (1986), Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının Qızıl qələm mükafatı (2010), “Şöhrət” ordeni (2010), Belarus ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə əhəmiyyətli töhfəsinə görə Belarus Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı ilə Fransisk Skorina medalı (2011), ARDNŞ-nin Fəxri fərmanı (2013), Humay mükafatı (2013), AMEA-nın Fəxri fərmanı (2000, 2010, 2015), Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının Gümüş medalı (2015), “Şərəf” ordeni (2015) ilə mükafatlandırılmış akademik Ziyad Səmədzadə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri kimi respublikada iqtisadi qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi, büdcə sisteminin təkmilləşdirilməsi, bütövlükdə ölkənin iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşması məsələlərinin həllində fəal iştirak edir.

 

 

 Virtual Sərgi Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazırlanmışdır