Y

 

 

 

 

114 psixoloji test [Mətn] tərtibatçılar F.İ.Bayramov, D.R.Hüseynova, A.S.Namazova.- B.: Adiloğlu, 2011.- 295, [1] s.

 

70 il xalqın xidmətində [Mətn]: M.F. Axundov adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanasının tarixinə dair materiallar məcmuəsi /Axundov M.F. adına Azərbaycan Respublika Dövlət Kitabxanası; red. F. Məmmədov.-Bakı : [s.n.] , 1993.- 156 s.

 

Yaddan çıxmaz Qarabağ [Mətn]: Metodik tövsiyə /Tərtibçi: X. İsmayılova; Red.: K. Tahirov; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2007.- 34 s.

 

Yaddan çıxmaz Qarabağ [Mətn]: "Yaddaş" ədəbi milli mükafatına layiq görülmüş əsərlərin toplusu /Rd.: Leyla Qədirzadə.- Bkı: Gənclik, 2003.- 168 s.

 

Yaddaş kitabı [Mətn] red. heyəti A.Nağı; [naşir N.Həbibov]; [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]B.: [Elgün], 2013.- 63, [1] s.

 

Yadigar Fəxrəddin. Deutsch [Mətn]: Ümümtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün dərslik /F.Yadigar, Z.İ.Quliyev; Elmi red. F.Ə.Aslanov.- B.: Maarif, 1993.- 192 s.

Yadigar Fəxrəddin. Fonetika və fonologiya məsələləri [Mətn]: Ali məktəb üçün vəsait /F. Yadigar; Rəyçi. B.Ə. Əhmədov.- B.: Maarif, 1993.- 192 s.

Yadigar Fəxrəddin. German dilçiliyinə giriş /Fəxrəddin Yadigar; Elmi red.: F.Ə.Aslanov; Rəyçilər: .Quliyev, S.M.Zeynalova; Naşir: T.H.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 2001.- 292 s.

 

Yadigar Fəxrəddin. (Veysəlov Fəxrəddin Yadigar oğlu) German dilçiliyinə giriş [Mətn] : [dərslik] /FəxrəddinYadigar ; elmi red. S. M. Babayev, F. Ə. Aslanov.B.: [Təhsil], 2003.408, [1] s. portr., cədv., il

 

Yadigar Fəxrəddin. Mirzə Şəfi Vazeh və Bodenştedt: yozmalar və faktlar [Mətn] /F.Yadigar (Veysəlli); elmi red. Q.H.Quliyev.- B.:Təhsil, 2010.- 155, [1] s.


  Yadigarov Təbriz Abdulla oğlu.Azərbaycan iqtisadiyyatında dəniz nəqliyyatı : problemlər və perspektivlər [Mətn] : [monoqrafiya] / elmi red. F.Ə.Qənbərov ; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu. Bakı: [Avropa], 2018.336, [4] s.: portr., cədv., ill., qrafik, 22 sm.

 

Yağmur Zümrüd İsrafil qızı. İnsan və ədəbiyyat [Mətn] /Z.Yağmur; Red. İ.Öməroğlu.- B.: Günəş, 1999.- 100 s. 1portr. ; 18 sm.
 

  Yahudov Xalıq Məcid oğlu. Menecmentin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /X.M.Yahudov; Elmi red. Ş.Ə.Səmədzadə; Rəyçi. T.N.Əliyev, İ.H.İsmayılov, M.K.İsmayılov / B.: Təhsil, 2007. -330 s.

Yahudov Xalıq Məcid oğlu. Müəssiənin iqtisadiyyatı [Mətn]: Ali texniki məktəblərin "Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə" istiqaməti üzrə təhsil alan tələbələri üçün dərslik /X.Yahudov; Elmi red.: Ş.Ə.Səmədzadə. B.: Elm, 2002.- 548 s.

 

Yahudov Xalıq Məcid oğlu. Müəssisənin iqtisadiyyatı [Mətn]: ali texniki məktəblərin "Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə" istiqaməti üzrə təhsil alan tələbələri üçün dərslik /X.M.Yahudov; elmi red. Ş.Ə.Səmədzadə; rəyçilər. T.N.Əliyev, S.Q.Cümşüdov, İ.H.İsmayılov.- B.: Çıraq, 2005.- 504 s.

 

Yahudov Xalıq Məcid oğlu. "Sənaye istehsalının təşkili, planlaşdırılması və idarə edilməsi" fənnindən praktikum [Mətn]: Dərs vəsaiti /X.Yahudov; Elmi red.: Ş.Ə.Səmədzadə; Rəyçilər: İ.H.İsmayılov, M.H. Bəbirli, M.K. İsmayılov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Elm, 1997.- 124 s. ill., cədvəl

 

Yaxın və orta şərq ölkələrinin içtimai-siyasi həyatında dinin yeri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. hey. Z.Z.Abdullayev, N.Ə.Həsənov, M.N.Mirzəyev və b.- B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1985.- 84, [3] s.

 

"Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və siyasi coğrafiyası" kursunun proqramı [Mətn]: (coğrafiya üzrə ixtisası artırma kurslarının dinləyiciləri üçün) /Tərt. ed. C.A.Məmmədov, B.A.Paşayev; Red. A.C.Qarayev; Bakı Xalq Təhsili baş İdarəsi, Bakı Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, Geologiya-Coğrafiya Fakültəsi, Xarici Ölkələrin İqtisadi və Siyasi Coğrafiyası Kafedrası.- B.: 1990.- 24 s.

 

Yaxın və Orta Şərqdə milli azadlıq hərəkatı məsələləri [Mətn] AzSSR EA Şərqşünaslıq İn-tu; red. H.Z.Əliyeva, A.N.İmanquliyeva.- B.: Elm, 1985.- 178, [5] s.

 

Yaqub Musa. (Yaqubov Musa Məmməd oğlu) Sevgi şeirləri [Mətn] /Musa Yaqub ; red. N. Zöhrablı.[Bakı]: [Qanun], [2014].176 s. portr

 

Yaqub Musa Səfiməmməd oğlu. Mənim sevgi taleyim [Mətn]: şeirlər /M.Yaqub ; [red. M.Əliyeva].- B.: Yazıçı, 1988.- 132, [4] s.

Yaqub Paşa Alı oğlu. Baş Daşağıl ensiklopediyası /Paşa Yaqub ; red. N. Tapdıqoğlu ; ideya i və məsləhətçi M. Mahmudov.-Bakı : [Zərdabi LTD] , 2012. -127, [1] s.

Yaqub Paşa Alı oğlu. Doğrulan ümidlər [Mətn] /P. Yaqub; red. H. Xalid.-Bakı : [Zərdabi LTD MMC ] , 2009.- 159, [1] s. ,

 

Yaqub Paşa Alı oğlu. Eminli ensiklopediyası [Mətn] /P. A. Yaqub ; red. N. Tapdıqoğlu. B.: Zərdabi LTD, 2015. 110, [2] s.: portr., şək., 21 sm. + [1] v. şəcərə

Yaqub Paşa Alı oğlu. Nurlu simalar [Mətn] /P.Yaqub ; red. H. M. Seyidzadə.-Bakı: "Zərdabi LTD" MMC , 2010. -127, [1] s. ,

Yaqub Paşa Alı oğlu. Padar kəndinin ensiklopediyası /P. A. Yaqub ; red. N. Tapdıqoğlu (Vəlişov) .-Bakı : [Zərdabi LTD] , 2012. -111, [1] s.

Yaqub Paşa Alı oğlu. Şıx Eyyub Baba [Mətn] /P. Yaqub; red. H. M. Seyidzadə.-Bakı: [Zərdabi LTD] , 2010.- 95, [1] s.

Yaqub Paşa Alı oğlu. Torpağı şərəfləndirənlər [Mətn] /P. Yaqub; red. H. M. Seyidzadə; məsləhətçi. H. N. İlisulu.-Bakı : [s.n.] , 2011.- 79, [1] s.

 

Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Biz bir eşqin butasıyıq [Mətn]: şeirlər / Z.YaqubTəbriz : Əxtər; 2005.- 176 s.

 

Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Böyuk ömrün dastanı [Mətn] /Z.Yaqub.- B.: 2004.- 144 s.

 

Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Bu yaşıl ağacın altı bizimdir: Şerlər və poema Zəlimxan Yaqub; Red.: A.Bağırov.- B.: Azərbaycan, 2000.- 424 s.

 

Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Gözlərimin nurudu doğulduğum bu torpaq [Mətn]: [şeirlər] / Z.Yaqub; tərt. ed. və red. İ.Akifqızı; ön söz. N.Cəfərov.- B.: Pedaqogika, 2005.- 206, [2] s.

 

Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Qayıdaq əvvəlki xatirələrə [Mətn]: şeirlər / Z.Yaqub; red. M. Çəmənli.- B.: Gənclik; 2004.- 181, [1]s.

Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /Zəlimxan Yaqub; [Ön söz: Azər Turan; Burax. məsul. Ə.Güləliyev; Tərt. rəssam. N.Əliyeva] I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

 

Yaqub Zəlimxan Yusif oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə.- Z.Yaqub; burax.məs. Ə.Güləliyev II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

Yaqubi Əsəd Rza. Azərbaycanda təlim-tərbiyə mədəniyyəti, təhsil və pedaqoji fikir tarixi. B.: "Nurlan", 2005.- 628 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan legionerləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /N. Yaqublu; Elmi məsləhətçilər. . Kənğərli və b. Bakı: Bakı Universitetinin Nəşriyyatı, 2002.- 341 s. +: 25 v. şək., 20 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan legionerləri.-Bakı: Çıraq , 2005. 336 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə /Nəsiman Yaqublu; Rəyçilər: Ş.Hüseynov və b. Bakı: 2001.- 154 səh.: fotoşək., 1 portr., 20 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatı [Mətn] : dərs vəsaiti /N. Q. Yaqublu ; elmi red. Ş. Vəliyev. Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 150, [2] s.: 20 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu [Mətn]: AXC dövründə 1918-1920-ci illərdə əsası qoyulan Azərbaycan-Polşa siyasi əlaqələrinin mühacirətdəki geniş fəaliyyət sistemi araşdırılır. /N.Yaqublu; elmi red. S.Məmmədli.- B.: Adiloğlu, 2007.- 212 s., [50] s. şək., faks., portr

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Bakının qurtuluşu [Mətn]: Bakının Qurtuluşunun 90 illiyinə /N. Yaqublu; elmi red. S. Məmmədli; rəyçilər. M. Teymur, A. Kənan. Bakı: Adiloğlu, 2008.- 256 s., [48] s. fotoşək., portr., faks.: portr., 20 sm.

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Bakının qurtuluşu Bakının qurtuluşunun 90 illiyinə /N.Yaqublu; elmi red. S.Məmmədli; rəyçilər. M.Teymur, A.Kənan.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 199 s., [24] v. şək. portr., faks. , portr., şək. ; 24 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Ermənilər türklərə qarşı [Mətn] : Rusiya arxivlərinin izi ilə /N. Yaqublu (red.) ; Milli Jurnalistika Konqresi İctimai Birliyi ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri- Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası. Bakı: [E.L], 2013.- 153, [3] s.: faksim., fotoşək., 21 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qaraoğlu. Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski [Mətn]: Azərbaycan legionunun komandiri, "Azadlıq" radiosu "Azərbaycan" redaksiyasının baş redaktoru N.Yaqublu; [elmi məsləhətçilər. M.Teymur, R.Abutalıbov, .Kəngərli; elmi red. S.Məmmədli].- B.: Adiloğlu, 2008.- 260 s.,[64]

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Xarici ölkələrin jurnalistikası [Mətn] /N.Yaqublu, A.Rüstəmli; red. S.Məmmədli.- B.: Adiloğlu, 2007.- 210, [2] s.

 

Yaqublu Nəsiman. Xocalı qırğını.-Bakı: Azərnəşr , 1992. 128 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. "Kaspi" qəzetinin yaranması və fəaliyyəti [Mətn] : "Kaspi" qəzetinin 130 illliyinə /N. Yaqublu ; red. Ş. Vəliyev. Bakı: Qanun, 2011.- 211, [1] s.: faksimile, portr., fotoşək., 20 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda [Mətn] : (Bakının qurtuluşunun 95 illiyinə) /Nəsiman Yaqublu ; elmi red. S. Məmmədli. Bakı: ["OL" MMC], 2013.- 204, [2] s.: portr., 24 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Qafqaz İslam Ordusu və Nuru Paşanın Azərbaycanda izləri [Mətn] /N. Q. Yaqublu. Bakı: Adiloğlu, 2012.- 151, [5] s.: portr., fotoşək., ill., cədv., 21 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 1884-1955 [Mətn] : Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi. Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının ideoloqu /N. Q. Yaqublu ; lay. rəhb. E. Süleymanov ; tərc. T. Bağırlı ; red. V. Əlibəyov ; [kitabın dizaynı Z. Məmmədov ; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası]. [Bakı]: [Mütərcim], [2014]. 104 s.: portr., ill., fotoşək., faks., 22 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası [Mətn] /N. Q. Yaqublu ; elmi məsləhətçilər A. Balayev [və b.] ; transliterasiya red. S. Xalidoğlu ; kitabın red. İ. Quliyeva ; rəssam R. Rəsulzadə. Bakı: ["OL" MMC], 2013.- 503, [1] s.: portr., şək., fotoşək., faks., 25 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Müsavat partiyasının tarixi [Mətn] : Müsavat Partiyasının 100 illiyinə /N. Yaqublu ; red. S. Məmmədli. Bakı: Adiloğlu, 2012.- 335 s.: portr., faksim., 22 sm. + [27] v. əlavə portr., fotoşək.

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Müsavat partiyasının tarixi [Mətn] /Nəsiman Yaqublu; M. Ə. Rəsulzadə irsinin Araşdırma Fondu; Elmi red.: S. Məmmədli.-B.: Ay-Ulduz, 1997.- 328 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Türkiyənin Azərbaycanlılara müstəqillik mücadiləsində dəstəyi [Mətn]: Sovetlər dönəmi : 1920-1991 ci illər /N.Yaqublu; elmi red. S.Məmmədli.- B.: Abşeron Nəşr, 2009.- 196 s.

 

Yaqubov Sakit Məməmd oğlu. Sosial-iqtisadi statistika [Elektron resurs]: ali məktəblər üçün dərslik S.M.Yaqubov (ümumi red.), A.C.Məmmədov; rəy ver. A.K.Ələsgərov, S.M.Səbzəliyev, O.İ.İbrahimov.- B.: [İqtisad Un-ti] 2008.- 425 s.

Yaqubov Şakir Hənifə oğlu. Mən şahidəm ki... Qara yanvar: əvvəl və sonar.-Bakı: [Azərbaycan] , 1992. 58 s.

 

Yaqubov Sakit Məmədi oğlu. Sosial-iqtisadi statistika [Mətn]: ali məktəb üçün dərslik /S.M.Yaqubov (red.); A.C.Məmmədov; rəyçi. A.K.Ələsgərov [və b.]Bakı: İqtisad Universiteti, 2011.- 393, [1] s.

 

Yaqubov Şakir Hənifə oğlu. Mən şahidəm ki... Qara yanvar: əvvəl və sonar.-Bakı: [Azərbaycan] , 1992. 58 s.

 

Yaqubova Təhminə Rasim qızı. Azərbaycan mətbuat dilində alınmalar (1990-2000) [Mətn] /T.R.Yaqubova; Elmi red. M.Məmmədov; Rəyçı. İ.Məmmədov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: MBM, 2008.- 152 s., cədv.

 

Yamacların dayanıqlıq məsələlərinin tədqiqi [Mətn]: Dərs vəsaiti /Musayev Z.S., məmmədov K.M., Mahmudov T.M., Mürsəlov A.Ə.; Rəy verənlər: Bəşirov Feyruz Bəşir oğlu, Hacıyev Məhəmmədəli Səfər oğlu; Elmi red.: Mansırov Məhəmmədəli Səfər oğlu.- B.: Təhsil, 2006.- 188 s.
 

 Yan Vasili Qriqoryeviç. Çingiz xan [Mətn] /Y.Q.Vasili; Rus dilindən tərcümə edən. H.Hacıyev.- B.: Avrasiya Press, 2006.- 344 s.

 

Yan Vasili Qriqoryeviç. Finikiya gəmisi. Spartak [Mətn] /V.Yan, tərc. ed. X.Məmmədov; red. E.Fərruxzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 172, [2] s.

 

Yanar Yusif. SSRİ tarixi [Mətn] /Y.Yanar; Red. K.Rəhimov; Naşir. E.Rzayev.- B.:Kitab klubu; 2006.- 67 s.

 

Yanardağ Mayis. Bu da axırı... [Mətn] : Ya Rəbb, qaytar məni o illərə... /M. Yanardağ. Bakı: MM-S, 2017.- 259, [1] s., [4] v. fotoşək., faksimile: portr., 21 sm.

 

Yanardağ Sabir. Yanvar qırğınının intiqamı [Mətn] /S.Yanardağ; red. Ş.Vəfadar.- B.: Şəms, 2009.- 121, [1] s.

 

Yanğından mühafizənin döyüş nizamnaməsi [Mətn]: SSRİ DİN-n 1 noyabr 1985-ci il tarixli 211-li Əmri ilə təsdiq edilərək qüvvəyə minmişdir /SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi.- B.: [s.n.], 1990.- 199, [1] s.

 

Yanğından mühafizənin döyüş nizamnaməsi [Mətn] B.: Azərbaycan, 1997.- 182 s. ill., cədv

Yanq Ronald. Azərbaycanda müasir dövlət qulluğu modeli axtarışı [Mətn]: dünya təcrübəsi kontekstində /R.Yanq; R.Şabanov.- Bakı [s.n.], 2004.- 334, [1] s. , cədv. ; 20 sm

Yapon xalq nağılları /şək. N.Lapşin, tərc. ed. F.Eyvazlı; red. G.Həsənzadə.- B.: Azərnəşr, 1966.- 83, [1] s.

 

Yaradanqulu Sədi. Gəzdiyim yerlər [Mətn] : (Seçilmiş şeirlər).- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 263, [1] s.: 20 sm

 

Yaradanqulu Sədi. Mənimlə yaşayan xatirələrdi [Mətn] : şeirlər /S. Yaradanqulu ; [red. G. Cahan]. Bakı: [Borçalı], 2017.- 248 s.: portr., ill., 21 sm.

 

Yaradanqulu Sədi. Ömür ötüb gedib məndən xəbərsiz [Mətn] : şeirlər /S. Yaradanqulu ; [ön söz E. Eloğlu] Bakı: Mütərcim, 2014.- 231, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

 

Yaradanqulu Sədi. Sənə məhəbbətim dünyalar qədər [Mətn] : şeirlər /S. Yaradanqulu. Bakı: Mütərcim, 2012.- 186, [2] s.: fotoşək., ill., 20 sm.

 

Yaradanqulu Sədi. Tarix övlad kimidir [Mətn] /S. Yaradanqulu ; baş red. Y. Nəzərli (H. 1) ; red. O. Abbasoğlu (H. 2) Bakı: [Azərbaycan], [Borçalı], 2015.- 355 s.: portr., fotoşək., faks., şəcərə, 21 sm.

 

Yaradanqulu Sədi. Vətənin qucağında [Mətn] : şeirlər /S. Yaradanqulu ; red. M. Coşqun ; naşir M. Borçalı. Bakı: Borçalı, 2011.- 139 s.: portr., ill., 20 sm.

 

Yaradıcılıq gecəsi [Mətn] Mədəniyyət işçiləri evi .- B.: Gənclik, 1978.- [3] s. portr. 23 sm.

Yaradıcılıq psixologiyasının bəzi məsələləri [Mətn]: (Az.DİU-nin tələbələri üçün tədris-metodik vəsait) /Tərt. ed. A.H.Vəliyeva, R.Ə.Cavadov; Red. K.Əzimov; M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Universiteti I hissə.- B.: 1991.- 84 s.


Yaradıcılıq təlim metodlarının əsasıdır [Mətn]: metodik tövsiyə /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. Azərbaycan Elmi - Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu; hazırlayanı. Z.Seyidova; red.Ə.Ağayev.-B.: [s.n.], 1990.- 26,[1]s.

 

Yaralananlara ilk yardım [Mətn]: (Yaddaş) / Tərt. R.H. Rzayeva, İ.İ.Bəkirov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 12 s.

 

Yaranış /Böyük yaradan deyimlərini yazıya gətirdi: V.Z.Rzayev .- Bakı: Təhsil, 1999.- 122 səh.: ill., 20 sm.

 

Yarımkeçiricilər fizikasından laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Akad. Y.H. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. F.R.Qocayev, Y.H.Əkbərov, Ə.Q.Babayev.- I hissə.- B.: 1989.- 88, [1] s.

 

Yarımkeçiricilər fizikasından laboratoriya işlərinə rəhbərlik [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. ed. F.R.Qocayev, Y.H.Əkbərov, Ə.Q.Babayev.- II hissə.- B.: 1989.- 73, [1] s.

 

Yaroşkin V.İ., Buzanova Y.V. Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları. rus dilindən tərcümə.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2008.-174 s.

 

Yasəmən [Mətn]: Litva şairlərinin şeirləri /tərt. ed. V.Arzumanov (tərc. ed.); [tərc. ed. M.İsmayıl, M.Araz, T.Bayram]Bakı: Azərnəşr, 1976.- 74, [2] s. ; 16 sm.

 

Yaşar Habil. Yoxluğumun varlığı [Mətn] /H.Yaşar; B.: Qanun, 2012.183 s.: portr., 17 sm.

Yaşıl budaqlar [Mətn]: [Almanax] /Tərtib ed. M.İsmayıl; Red. M.Ələkbərli.- B.: Gənclik, 1990.- 160 s.

"Yaşlıların təhsili" mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq və milli konfransların bəyənnamələri [Mətn] /Azərbaycan Respublikası "Təhsil" cəmiyyəti; Almaniya Xalq Universitetləri Birliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İnstitutu (İİZ/DVV).- B.: 2005.- 44 s.

 Yay pioner düşərgəsində işin təşkilinə dair göstəriş [Mətn] /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına APİ-nin Ümumi Pedaqogika Kafedrası; yazanı. M.B. Həsənov; elmi red. K.M.Məcidov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 41,[1] s.

 

 Yazıçı Seyfəddin. Əsas dini biliklər [Mətn]: [etiqad, ibadət, əxlaq, Həzrəti Peyğmbərin həyatı] /S.Yazıçı; türk dilindən tərc. ed. M.Musaoğlu; [yığıcı H.Ekinci və b.]Ankara: [Başbakanlıq Basımevi], 2003.- 333 s.

 

Yefremov Aleksandr Yefremoviç. XX əsrin ən böyük yalanı [Mətn]: "Sovet təhlükəsi" barədə əfsanə /A.Y.Yefremov; tərc. R.Əyyubov; red. A.Rəsulov; rəssam. X.Mirzəyev.- B.: Azərnəşr, 1989.- 143, [1].

 

Yeganlı Siyavuş Teymur oğlu. Turizm [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /S.T.Yeganlı, E.M.Hacıyev; Elmi red. H.H.Əhmədov; Rəy. B.Ə.Budaqov, A.H.Salmanov; Məsləhətçi. E.İ.Abdullayev; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.-B.: Təhsil, 2006.-324 s.

 
Yekə Alxan Əhmədli. Dərd böyük olanda A. Y. Əhmədli; Red.: S. Qazi.-Bakı :Nurlan ;2006.- 296 səh.

Yekə Alxan Əhmədli. Yurd həsrəti ağır olur: [şerlər] /Alxan Yekə Əhmədli; Red.: S. Qazi.-Bakı : Nərgiz , 2004.- 220 səh.

Yekəəhmədli Alxan. Loruda qəbirim qazılı qaldı şeirlər və poemalar /A. Yekəəhmədli ; naşir M. Ələkbərli ; red. S. Qazi.-Bakı : [Şur] , 2014.-391, [1] s.

Yekəəhmədli Alxan. Yuxulara dönən yurdlar [Mətn] /A. Yekəəhmədli; red. S. Qazi.- B.: Nurlan, 2007.- 301, [3] s.

 

Yekəəhmədli Alxan. Ürəyim dağları yaman istəyir [Mətn] /A.Yekəəhmədli; red. S. Qazi.-Bakı : Nərgiz , 2009.-314, [1] s.

Yemlərin mütərəqqi üsullarla hazırlanması və yedizdirilməsi [Mətn]: tövsiyələr /Azərb. SSR Kənd - Təsər. Nazirliyi, Kənd Təsər. Elmi və Təbliğatı Baş İdarəsi.- B.: Azərnəşr, 1982.- 31, [1] s. , cədv. ; 21 sm.

Yeni Azərbaycan Partiyası 2005.- B.: Azərbaycan, 2005.- 24 s.

 

Yeni Azərbaycan Partiyası 2006 [Mətn][Bakı]: [YAP]; [Nurlan], 2006.-28 s.

 

Yeni Azərbaycan Partiyası 2007 [Mətn]B.:[ALFgroup design], 2007.- 60 s. portr., fotoşək


Yeni Azərbaycan Partiyası. Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan dövlətçiliyi [Mətn]: Konfrans materialları /Yeni Azərbaycan Partiyası.- B.: Azərbaycan, 2005.- 912 s.

 

Yeni Azərbaycan Partiyasının II Qurultayı: 21 noyabr 2001-ci il Yeni Azərbaycan Partiyasının Qurultayı (2; 2001; Bakı).- B.: Azərbaycan, 2001.- 150 s.

 

Yeni Azərbaycan Partiyasının proqram və nizamnaməsi [Mətn].- B.: 1995.- 24 s.

 

Yeni dünyada yeniləşən Azərbaycan iqtisadiyyatı: Məqalələr toplusu /İ. Sabiroğlu, Ə.Eldaroğlu, B.Məmmədli, N.Sabiroğlu və b.; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM).- B.: 2006.- 375 s.

 

Yeni ədəbi nəsil: axtarışlar, problemlər /hazırlayan. Aydın Xan; red. Nərgiz; tərt. ed. Sevinc.- B.: Yurd Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2002.- 68 s.

 

Yeni idxal-ixrac rüsumları [Mətn]: (1 mart 1999-cu ildən). B.: 1999. 16 s

 

Yeni iş yerləri [Mətn]: aprel 2014: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi ; [məcmuənin haz. ümumi rəhbəri. A.Vəliyev; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva]. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.B.: [Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi] 2014.- 205, [1] s., [5] v.

 

Yeni iş yerləri [Mətn]: [Oktyabr 2005-ci il]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin ümumi rəhbəri. A. Vəliyev ;məcmuənin haz. məsul A.Abbasəliyev; məcmuəni nəşrə haz. X.Nəsibov, Ş.Kəlbiyev, E. Əzimov][Bakı]: [s. n.], [2005] 375, [1] s., [24], v. xəritə., fotoşək., ill.: cədv., ill

 

Yeni iş yerləri [Mətn]: yanvar 2007: statistik məcmuə Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin haz. ümumi rəhbərlik A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. A.Abbasəliyev; məcmuəni nəşrə haz. Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov, A.Məmmədova]. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.Bakı [s. n.] 2007.- 309, [1] s., [32] v.

 

Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006. 1- ci buraxılış /tərt ed.L.Talıbova və b.; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanası.-I buraxılış.- B., 2007.- I buraxılış. -235 s.

 

Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2006. 2- ci buraxılış /tərt ed.L.Talıbova və b.; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanası.-II buraxılış.- B., 2007.- II buraxılış. - 308 s.

 

Yeni Kitablar: Biblioqrafik göstərici 2007. 1-ci buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova və b.; Bas red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası. - B., 2007. - I buraxılış.-307 s.

 

Yeni Kitablar: Biblioqrafik göstərici 2007. 2-ci buraxılış/Tərtib edənlər L.Talıbova və b.; Baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. - B., 2007. - II buraxılış.-275 s.

 

Yeni Kitablar: Biblioqrafik göstərici 2007. 3-cü buraxılış/Tərtib edənlər L.Talıbova və b.; Baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası. - B., 2008. - III buraxılış.-406 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici 2007, 4-cü buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbyc Milli Kitabxanası.- B., 2008.- IV buraxılış.- 262s.

 

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici, 2008.- I buraxılış / Tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov. M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- I buraxılış.- 257 s.

 

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici, 2008.- II buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- II buraxılış.- 175 s.

 

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici.- III buraxılış /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2008.- Buraxılış III.- 243 s.

Yeni kitablar: Biblioqrafik göstərici.- IV buraxılış/tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2009.- Buraxılış IV - 244 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2010.- Buraxılış I. - 277 s.


Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2010.- Buraxılış II. - 424 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; red. T.Ağamirova; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- B., 2010.- Buraxılış III. - 360 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış I. - 337 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış II. - 387 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici /tərtib edənlər L.Talıbova [və b.]; baş red. K.Tahirov; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2011.- Buraxılış III. - 334 s.

 

Yeni kitablar: biblioqrafik göstərici. 2014, IV buraxılış /baş red. K.Tahirov; tərt. ed.: L.Talıbova [və b.]; M.F.Axundov adına Azərbycn Milli Kitabxanası.- Bakı, 2015.- 4.- 387 s.

 

Yeni nəslin ideya-estetik və əxlaqi tərbiyəsində dekorativ tətbiqi sənətin rolu [Mətn]: metodiki göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu; tərt.ed. İ.Səfərli; red. Y.Hüseynov.- B.: 1989.- 21 s.

 

Yeni səslər [Mətn]: nəsr.1988.- B.: Yazıçı, 1989.- 181,[2] s.

 

"Yeni Teatr" Respublika Festivalı [Mətn]: 23-28 iyun, Gəncə-2009 /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; ön söz. Ə.Qarayev [Yersiz]: [s.n.], [2009] 18, [2]s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Yeni uşaq ensiklopediyası [Mətn]: [9000-dən artıq qeydlər, faktlar, məqalələr və 2500 tam rəngli şəkillərdən ibarət] /ingiliscədən tərc. K.Bayramova; red. R.Ağayev, F.Ağazadə; rəssam L.Mur. [Bakı]: [Qanun], [Əli və Nino], [2014].- 293, [3] s.: portr., ill., rəngli fotoşək., xəritə

 

Yenisey Gülara Əblüxalıq qızı. İranda etnosiyasi hərəkatlar (1922-2004) [Mətn] /Dr. G.Yenisey.- B.: [Qanun], 2009.- 247, [1] s.

Yeraltı suların dinamikası [Mətn]: mühazirələrin konspekti /AzSSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; müəl. və tərt. ed. S.M.Kazımov, B.A.Abadov, Ə.M.Babayev, F.Ş.Əliyev; red. T.Ə.Məmmədov; rəyçi R.İ.Əliquliyev, Ə.Ə.Əlirzayev.- B.: [s. n.], 1984.- 86, [2] s.


Yeraltı suların dinamikası kurs layihəsi üçün tapşırıqlar və metodik göstərişlər [Mətn] /tərt. ed. Ə. M.Babayyev, B.A.Abadov, Q.Ş.Şirinov; elmi red. T.Ə.Məmmədov; M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- B.: Azərb. NKİ, 1974.- 48 s.

 

Yerevanlı Əkbər. Azəri-Erməni ədbi əlaqələri qədim dövrdə XVIII əsrin sonuna qədər /Ə.Yerevanlı; [red. A.Şahsuvaryan]Yerevan: Hayastan, 1968.- 553, [2] s.

 

Yerfi Rövşən. Müqəssir [Mətn] : [roman] /R. Yerfi ; red. T. Kazımlı ; üz qabığındakı rəsmin müəllifi N. Pikule. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 107, [1] s.: ill., 20 sm.

 

Yerli hakimiyyət və özünüidarəetmə orqanları [Mətn]: Beynəlxalq təcrübə /Tərtibatçı-müəll.: Q.Əliyev, V.Pərvizoğlu; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- Bkı: Azərbaycan, 1998.- 40 s.: 20 sm.

 

Yerli idarəetmə orqanlarının təşkili [Mətn] /Tərtibçi: X.Cəfərli; "İnam" Plüralizm Mərkəzi.- B.: Azərbaycan, 1997.- 20 s.

 

Yerli özünüidarəetmə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyi. Bı: Az.Res. MM, 1999. 75 s
 

Yesenin Sergey Aleksandroviç. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S. A. Yesenin; Rus dilindən Tərcümə edəni: Ə. Kürçaylı; [Buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].- B.: Avrasiya Press, 2006.- 168 s.

 

Yeskin Pavel İvanoviç. Kənd təsərrüfatında qadın əməyinin mühafizəsi [Mətn] P.İ.Yeskin, N.B.Qorbaçov, G.P.Baldin; [tərc. ed. E.Əliyev; red. Z.Ağayeva].- B.: Azərnəşr, 1981.- 57, [3] s.

 

Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün cinayət mühakiməsi [Mətn] /Red. Nadir Adilov; Tərtibatçı: Elmari Məmişov; Tərcüməçilər: Ramil İsgəndərov, Elxan Əsədov; Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi; Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu.- B.: 2002.- 304 s.

 

"Yeyinti sənayesində mütərəqqi texnika və texnologiya" mövzusu üzrə respublikalararası tələbə elmi konfransının proqramı [Mətn] /SSRİ Xalq Təhsili Komitəsi. AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Azərbaycan Texnologiya İnstitutu.- Kirovabad, 1989.- 17 s.

"Yeyinti sənayesində mütərəqqqi texnika və texnologiya" mövzusu üzrə respublikalararası tələbə elmi konfransının məruzələrinin tezisləri [Mətn] /SSRİ Xalq Təhsili Komitəsi. Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi, Azərbaycan Texnalogiya İnstiutu.- Kirovabad, 1989.- 126,[2]s.

 

Yəhya Fazilə. Mənim tariximdir Göyçə yaddaşım [Mətn] /F. Yəhya ; red. E. İsmayıl. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 238, [2] s., [8] v. fotoşək, [1] v. qat. şəcərə: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Yəhya Harun (Adnan Oktar) Dünya həyatının həqiqətləri [Mətn] /H. Yəhya (Adnan Oktar) ; [tərc. ed. Məryəm Xanım ; red. M. Seyidova ; elmi red. E. Miri] İstanbul: [Global Publishing], 2009. 204 s.: portr., şək

 

Yəhya Harun. Qlobal masonluq /H.Yəhya (Adnan Oktar); [tərc. ed. V.Məmmədov; red. M.Seyidova; ixt. red. E.Miri]İstanbul: [Global Publishing], 2009.- 176 s. , portr., fotoşək.

 

Yəhya Harun (Adnan Oktar) Təkamül nəzəriyyəsinin süqutu və onun ideoloji səbəbləri [Mətn] /H.Yəhya; tərc.ed.E.Məmmədov; red. F.Cəfərov; haz. E.Miri.- B.: [NurlarNPM], 2007.- 189, [2] s. portr., şək

 

Yəhyayev Aydın Bilal oğlu. Meşə təsərrüfatının əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /A. B. Yəhyayev; elmi red. O.İbadlı; rəyçi H.Bədəlov, V.Fərzəliyev.- B.: Təhsil, 2011.- 375, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Yəhyayev Rafiq Şamil oğlu. Atomun quruluşu [Mətn]: Vəsait /R.Ş.Yəhyayev; Rəy. U.S.Paşabəyova.- B.: Maarif, 1991.- 111 s.

 

Yəhyayev Teymur. İslahatın anatomiyası [Mətn] /Teymur Yəhyayev.- B.: Əbilov, Zeynalov, 1996.- 136 s.

 

Yəhyayev Teymur Heydər oğlu. Tanıdığım kimi, başa düşdüyüm qədər [Mətn] /T.Yəhyayev. B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999. 88 s.: portr

Yəsəvi Əhməd. Divani-Hikmət /Yəsəvi, Əhməd; Red. şurası: M. Mərdanov və b.; Red heyəti: Ə. Quliyev və b.; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: N. Cəfərov; Elmi red.: Ə. Quliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 128 s.

 

Yəzdi Əllamə Misbah. İslamda əqidə əsasları [Mətn]: dərslik Ə.M.Yəzdi;tərc. ed. M.Yaqub; red. İ.Ağazadə.- B.: Nurlar, 2012.- 222, [1] s.

 

Yıldız Kərim. Avropa konvensiyası üzrə treninq və mühakimə prosesinə yardım proqramı [Mətn]: Yardımçı vəsait Kərim Yıldız, Filip Liç; Ön söz: M.Müller, A.Abdullayeva, Kərim Yıldız; Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Komitəsi, Kürd İnsan Hüquqları Layihəsi, İngiltərə və Uels İnsan Hüquqları üzrə Vəkillər Komitəsi.- B.: 2002.- 124 s.

 

Yoxlama və nəzarət funksiyalarını həyata keçirən bəzi dövlət orqanları ilə sahibkarlıq subyektləri arasında Partnyorluq Sazişinin nümunəvi forması: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Buraxılışa məsul: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESSPRESS, 2002.- 4 səh.

 

Yoxlamalar haqqında [Mətn]: Məktub və əmrlər. B.: 1999. 4 s

 

Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]: ["Qanun" jurnalının kitabxanasından].- B.: Qanun, 1998.- 160 s.: ill., cədv., 20 sm. + Qoşma sənəd: Yol hərəkəti haqqında Az. Res.-nın qanuna 2 saylı əlavə: ([32] s.20x20 sm.)

 

Yol hərəkəti qaydaları, yol nişanları [Mətn]: yol hərəkəti iştirakçısının- sürücünün yaddaş kitabı: 01.02. 2008-ci iltarixədəkdəyişiklikvəəlavələrlə /tərt. ed. İ.Şahmaroğlu.- B,: Adiloğlu, 2008.- 47, [1] s., [4] v. şək. cədv

 

"Yol hərəkətinin təşkili" kursu üzrə labaratoriya işləri üçün metodik göstərişlər [Mətn] AzSSr Xalq Təgsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt ed.T.P.Cəfərov, R.P.Bayramov; elmi red. H.M.Əhmədov; rəy verən. R.M. Cəfərov.- Bakı: AzPi, 1990.- 24 s. , cədv., şək.

 

Yolocaqlı Bəxtiyar. İlahinin qüdrəti. [Mətn] : (Şeirlər və poemalar) B.: UniPrint 2014.- 120 [] s. 20 sm.

 

Yolocaqlı Bəxtiyar. Sev Rəbbini səni sevsin [Mətn] : şeirlər və poema /B. Yolocaqlı ; red. N. Mehdixanlı ; tex. red. və rəssam S. Mustafaoğlu ; [burax. məsul S. Mustafayev]. Bakı: Print-S, 2015.-130 s.: portr., ill. 20 sm.

 

Yoloğlu Güllü. Mövsüm mərasimləri [Mətn]: türk xalqlarının materialları əsasında tarixi-etnoqrafik tədqiqat: [monoqrafiya] /G.Yoloğlu; red. M.Qasımlı.- B.: Xəzər Universitəsi, 2009.- 216, [2] s.

 

Yoluxucu xəstəliklərdən qorunmağı öyrənin [Mətn]: yaddaş / AzSSR Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Sanitariya Maarifi Evi; tərt. ed. Ş. H. Şahbazov.- B.:[s.n. ]; 1986.- 10 s.

 

Yoluxucu xəstəliklərin immuno profilaktikası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: İ.Vlasova, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2001.- 12 səh.

Yuxarı sinif şagirdlərinin ictimai-fəallıq tərbiyəsində şagird komitəsinin iş sistemi metodik tövsiyələr /tərt. ed. T.Paşayev; red. A.Abbasov; elmi məs. H.M.Əhmədov.- B.: [s.n.], 1987.- 42, [1] s. , cədv. ; 20 sm.

Yuxu yozumları. [Mətn]:Ensiklopediya. Tərtib edənlər, çevirənlər, redaktorları- Hidayət, Müzəffər Talıblı, Ön sözün müəllifləri-professor Əkbər Bayramov.- B.: Gənclik, 1992.-244 s.

Yunesko-Azərbaycan: gələcəyə körpü. Yunesko-Azərbaycan: gələcəyə körpü [Mətn]: [Təhsilə həsr olunmuş konfrans materialları] /Tərt.ed.: R. Süleymanov, A.Axundov.- B.: Təhsil, 2005.- 160 s.

 

Yunus Əmrə. Əsərləri [Mətn] /Əmrə Yunus; Tərtib edən: Bəydilli (Məmmədov) Cəlal; Elmi red. Hacıyev fiq, ərimli eymur.- B.: "Öndər Nəşriyyat", 2004.- 326 s.

 

Yusifov Xamis Məhəmməd oğlu.Azərbaycanın neftli-qazlı hövzələri [Mətn] :Bakı: Mars-Print, 2018.323, [1] s.: 24 sm.

 

 

Yurdumuzun Ziyası [Mətn]: Görkəmli alim və ictimai xadim, akademik Ziya bünyadovun xatirəsinə /Red.: M.Səlimov; Məsləhətçi: B.Hüseynov; Müəllif və tərtibçi: A.Qurbani; Buraxılışa məsul: D.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1997.- 22 s.

 

Yusif Heydər oğlu Məmmədəliyev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. A.Kazımov; red. Ə.Əliyeva Kəngərli, K.Tahirov; Azərb. Milli Kitabx.; AMEA Mərk. Elmi Kitabx.- B.: Elm, 2009.- 307, [1] s.

 

Yusif-zadə Kənan Rafael oğlu. Cərrah iendoskopiya [Mətn]: dərslik K.R.Yusif-zadə; rəyçilər Ə.T.Əmiraslanov, R.A.Ağayev; red. M.F.Əliyeva.- B.: [Təbib] 2012.526, [2] s.

 

Yusif-zadə Kənan Rafael oğlu. Qastrointestinalendoskopiya [Mətn] /K.Yusif-zadə (önsöz.); red. Ş.N.Canəhmədova.- B.: İdeal-print, 2010.- 194, [2] s.


 
Yusifoğlu Kənan.Qış yuxusu [Mətn] /K. Yusifoğlu ; red. R. Təmkin.- Sumqayıt: [Azəri], 2017.- 303, [1] s.: fotoşək., portr., ill., 21 sm.

 

Yusifoğlu Rafiq. Azərbaycan poeması: axtarışlar və perspektivlər [Mətn]: XX əsr Azərbaycan poemasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri /R.Yusifoğlu; AzEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; elmi red. Y.Qarayev.- B.: Elm, 1998.- 300 s.

 

Yusifoğlu Rafiq. (Əliyev) Ədəbiyyatşünaslığın əsasları [Mətn]: Filologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərslik R.Yusifoğlu; Elmi red. Y.Qarayev; Sumqayıt Dövlət Universiteti.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 276 s.

 

Yusifoğlu Rafiq. Müasir ədəbi proses və ədəbi tənqid [ali məktəb tələbələri üçün dərs və saiti] /R.Yusifoğlu ;elmi red. Ş.Salmanov; rəyçi A.Hüseynov, M.Qasımlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, SumqayıtDövlət Un-ti[Bakı]: Çaşıoğlu, 2004.- 239, [1] s.

  Yusifoğlu Rafiq. Uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri üçün dərslik /R.Yusifoğlu; elmi red. Z.Xəlil; rəyçilər. M.Qasımlı, Ş.Məmmədov.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 268 s. ; 20 sm.

Yusifli Cavanşir. Əli Kərim üslubu, yaxud fərdi yaradıcılıqdan ədəbiyyat tarixinə baxış [Mətn] /C. Yusifli; red. P.Əlioğlu.- B.: Mütərcim, 2010.- 62, [2] s.

 

Yusifli İshaqlı Afaq. XVII əsr Qərbi Avropa ölkələri ədəbiyyatı. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti.-Bakı : Elm və təhsil , 2012. -498 [2] s.

Yusifli İshaqlı Afaq. Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.-58 [2] s.
 

Yusifli Mir Yəhya Mir Baba oğlu. Dini tolerantlığa gedən yol /Mir Yəhya Yusifli ; red., [ön söz] A. Cabbaroğlu.-Bakı : Adiloğlu , 2012.- 98, [1] s.

 

Yusifli Mir Yəhya Mir Baba oğlu. İran və fars şovinizmi [Mətn] /M. Y. Yusifli. Bakı: Adiloğlu, 2009.- 51, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Yusifli Miryəhya. Elçibəy [Mətn]: tarixi roman /M. Yusifli ; red. A. Qasımlı II Hissə.-Bakı : Adiloğlu , 2010.- 230, [2] s.

 

Yusifli Mir Yəhya Mir Baba oğlu. Haqqa doğru: 40 hekayət [Mətn]; Dini tolerantlığa gedən yol /Mir Yəhya Yusifli ; red. H. Əsgərov ; [ön söz A. M. Qasımlı, A. Cabbaroğlu].- Bakı : Adiloğlu , 2011.- 175, [1] s.

 

Yusifli Rafiq Mirzə Bala oğlu. Məhkəmə təbabətinin əsasları: Dərslik /Rafiq Yusifli; Az.Tibb Universiteti.- B.: Oscar, 2001.- 564 s.

Yusifli Ş.V. Mürəkkəb cümlənin üslubi xüsusiyyətləri metodik vəsait /Ş.V.Yusifli; [red. H.Cəfərov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H.Zərdabi ad. Kirovabad Döv. Ped. İn-tu.- Kirovabad: [s. n.], 1970.- 51, [3] s.

Yusifli Vaqif Əziz oğlu. Məmməd Araz dünyası [Mətn]: Monoqrafiya /Vaqif Yusifli; Elmi red. Y.Qarayev.- B.: Şur, 1994.- 160 s. ; 19 sm.

 

Yusifoğlu İbrahim. Safdır, müqəddəsdir müəllim ömrü [Mətn]: [Oçerklər] /İ.Yusifoğlu; naşir. Q.İsabəyli Cild I kitab.- B,: Şirvannəşr, 1998.- 128 s.: portr., 21 sm.

 

Yunusov Arif Seyfulla oğlu. Azərbaycanda islam [Mətn] /Arif Yunusov; Red.: R.Hüseynov; Tərc.: M. Mütəllimov.- B.: Zaman, 2004.- 364 s.


Yusifov Dağıstan Eynal oğlu. Torpaq fizikası [Mətn]: (torpağın fiziki xassələrinin bitkiçiliyin intensiv inkişafında rolu) /D.E.Yusifov, Ə.Ə.Babaşov; Red. R.H.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Məhsuldar Qüvvələr və Təbii Sərvətləri Öyrənən Komissiya.- B.: Elm, 1995.- 76 s.

 

Yusifov Dilavər Həsən oğlu. Daxili xəstəliklərin təsnifatı və diaqnostik meyarlar [Mətn]: [dərslik] /D.H.Yusifov, Y.Z.Qurbanov, S.N.Alimetov; Red. A.Ə.Axunbəyli.- B.: Ozan, 1996.- 132 s. cədvəl

 

Yusifov Elman. Hirkan Biosfer Rezervatı [Mətn] E.Yusifov, Vahid Hacıyev; Red. Əsgərova, R.K, Atamov, V.V.- B.: El-Alliance.- 2004.- 168 s.

 

Yusifov Elman F. Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri [Mətn] /E.Yusifov, N.İsayeva, F.Əsgərov; Baş red. V.C. Hacıyev; Elmi red. Ad.A. Əliyev; Red. F.T.Əhmədov; BP, SOCAR, STATOİL.- B.: Nurlar, 2007.- 424 s.

Yusifov Elman F. Ətraf mühit, iqtisadiyyat, həyat [Mətn] /E.F.Yusifov, B.H.Təhməzov; Red: M.A.Musayev, V.C.Hacıyev, X.H.Kazımlı.- B.: El - Aliance, 2004.- 336 s.

 

Yusifov Elman. Konfliktologiya [Mətn] : Dərslik. Bakı: DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyası, 2018.459 [] s.
 

 Yusifov Əliisgəndər Yusif oğlu. Uruqvaydan Almaniyaya [Mətn]: Futbol üzrə dünya çempionatları /Ə.Yusifov; Red. İ.Yusifov; Naşir. Ş.Səlimbəyli.B.: Avropa, 2006.- 208 s.

 

 Yusifov Fəxrəddin Allahverdi oğlu. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültəsi bakalavriat təhsil səviyyəsi tələbələri üçün dərslik /F.Yusifov; Elmi red. Z.Xəlil.- B.: SkyE, 2017.- 303 [1] s.: 20sm.

 

Yusifov Fəxrəddin Allahverdi oğlu. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: filologiya fakültəsi bakalavr pilləsi tələbələri üçün dərs vəsaiti /F.Yusifov; Elmi red. Z.Xəlil; Rəyçi. P.Əliyev, R.Ağayev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 2008.- 154 s. , cədvəl ; 21 sm.

 

Yusifov Fəxrəddin Allahverdi oğlu. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası [Mətn]: filologiya fakültəsi bakalavr pilləsi tələbələri üçün dərs vəsaiti /F.Yusifov; elmi red. Z.Xəlil; rəyçi. H.Balıyev, Y.Aslanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ADPU Bakı ,2009.162, [1] s.

Yusifov Fəxrəddin Allahverdi oğlu. İfadəli oxu [Mətn]: pedaqoji universitet və institutların pedaqoji fakültələri üçün dərs vəsaiti /F.Yusifov; elmi red. Z.Xəlil; rəyçilər. F.Əsgərli, P.Əliyev; Azərb.Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- I hissə.- B.: [s.n.], 2008.- 123, [1] s.

 

Yusifov Fəxrəddin Allahverdi oğlu. İfadəli oxu [Mətn]: pedaqoji fakültə təlbələri üçün dərs vəsaiti /F.Yusifov; elmi red. Z.Xəlil.- I hissə.- B.: [ADPU], 2005.- 112 s.

 

Yusifov Fəxrəddin Allahverdi oğlu. Məktəbdə Nəsimi əsərlərinin məzmununun öyrədilməsi: Dərs vəsaiti /F.Yusifov; Elmi red.: H.Balıyev; Rəyçilər: Z.Xəlil, B.Muradov, F.Əsgərli; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [ADPU], 2004.- 76 s.

 
Yusifov Fəxrəddin Allahverdi oğlu.
Orta məktəbdə S.Ə.Şirvani əsərlərinin dilinin öyrədilməsi [Mətn]: Metodik vəsait /F.Yusifov; Elmi red.: A.Hacıyev; Rəyçilər: Z.Xəlil, B.Muradov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: ADPU, 2001.- 65 s.

 

Yusifov Xəlil. Nizaminin lirikası. [Mətn]: Redaktoru M.Quluzadə.- B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1989.- 273 s.
 

Yusifov Maarif Almədət oğlu. Bitkiçilik dərslik /M. A. Yusifov ; elmi red. M. P. Babayev ; rəyçilər P. B. Zamanov, M. Ə. Qasımov, Ə. T. Əsgərov.- [Bakı] : Qanun , 2011. - 367, [1] s

 

Yusifov Mübariz. Azərbaycan dili [Mətn]: Pedaqoji institutların hazırlıq kursları dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti /M.Yusifov, R.Adilov; Red.: Ə.Quliyev; Rəyçi: N.Xudiyev, Ş.Yusifli; Sponsor: N.Məmmədhəsənov; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Gəncə: 1996.- 139 s.

 

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Azərbaycan dili fonetikasının əsasları /M. İ. Yusifov ; red. N. Məmmədli ; rəyçi Ə. Quliyev, İ. Kazımov.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.- 318, [2] s.

Yusifov Mübariz İmran. Azərbaycançılıq [Mətn].- B.: Elm və Təhsil, 2010.- 132 s.


Yusifov Mübariz. Füzulinin söz dünyası /M. Yusifov ; red. N. Məmmədli.-Bakı : Elm və təhsil , 2011. - 495, [1] s.

 

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Heydər Əliyev işığında [Mətn] /M.İ.Yusifov; red. Ç.Hüseynzadə.- B.: Nurlan, 2005.- 179, [1] s., [4] v. fotoşək


Yusifov Mübariz İmran oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq ideologiyası Heydər Əliyev məktəbinin dinləyiciləri üçün vəsait /M.İ.Yusifov; burax. məs. və red. Q.M.Əliyev.- B.: Nurlan, 2003.- 203, [1] s.

 

Yusifov Mübariz. Linqvistik tipologiya [Mətn] : (dillər arası müştərəklik və təfəkkür topologiyası) : (seçmə fənn üzrə dərslik) /M. Yusifov ; red. Ə. Quliyev ; [dizayn Z. Məmmədov] Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 183, [1] s.: 20 sm.

Yusifov Mübariz. Milli lider və müstəqil dövlətçilik /Mübariz Yusifov; Buraxılışa məsul: Qafar Əliyev; Red.: Çingiz Hüseynzadə.- B.: Nurlan, 2005.- 212 s.

 

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Mirzə Şəfi Vazeh 220 [Mətn] M. İ. Yusifov; [dizayn Z. Məmmədov] [Bakı] [Elm və təhsil] [2014].- 183, [1] s. 21 sm.

 

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Nitq mədəniyyətinin əsasları [Mətn]: Pedoqoji ali məktəblərin bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti /M.Yusifov; Red.: Ə.Quliyev; Rəyçilər: Ş.Yusifli, M.Məmmədov; Naşir: T.Vəlixanlı; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: Mütərcim, 1998.- 214 s.

 

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Nizamidə Azərbaycançılıq.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.- 167 [] s.

 

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Türk dillərində kök sözlərin fonomorfologiyası /M.İ.Yusifov; red. S.Cəfərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; H. Zərdabi ad. Gəncə Dövlət Pedaqoji İn-tu 1 hissə.- Gəncə: [s. n.], 1994.- 78, [2] s.


Yusifov Mübariz İmran oğlu. Türk dillərində kök sözlərin fonomorfologiyası seçmə fənn üzrə vəsait /M.İ.Yusifov; red. H.K.Quliyev, S.Cəfərova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; H.Zərdabi ad. Gəncə Dövlət Pedaqoji İn-tu 2 hissə.-Gəncə: [s. n.], 1995.- 66, [1] s.

 

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Türkologiyaya giriş ali məktəblərin filologiya fakültələrinin bakalavr pilləsi üzrə təhsil alan tələbələri üçün dərslik /M.İ.Yusifov; elmi red. Ə.Quliyev; rəyçilər T.Hacıyev, N.Cəfərov.- B.: [Nurlan]2001.- 432, [1] s.
 

  Yusifov Rəhim. Sən yaşayacaqsan [Mətn]: [hekayələr] /R.Yusifov; [red. İ.Tapdıq]Bakı: Gənclik, 1977.- 22, [2] s.

 

Yusifli Vasif. Tənqid yarpaqları [Mətn]: [Məqalə və resenziyalar] /Vaqif Yusifli; Red.: M.Çəmənli.B.: Gənclik , 1998.- 112 s.

Yusifova Nazilə Yusif qızı. Professor Ağaməmməd Abdullayev və Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının formalaşması [Mətn] /N.Yusifova; elmi red. İ. Bayramov.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 209, [3] s. ; 21 sm.

 

Yusifov Yusif Bəhlul oğlu. Qədim Şərq tarixi [Mətn]: tarix ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Y.Yusifov; rəyçilər. K.H.Əliyev; elmi red. İ.H.Nərimanov.- B.: Bakı Universiteti, 1993.- 496 s.


Yusifov Yusif Bəhlul oğlu.
Qədim şərq tarixi [Mətn]: tarix ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Y.Yusifov; red. İ.Nərimanov; M.Mirzəyev.- B.: Çıraq, 2005.- 544 s.

 

Yusifov Yusif. Qədim Şərq tarixi [Mətn]: Tarix ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Y.Yusifov .-B.: Şərq-Qərb; 2007.- 536 s.

 

Yusifov Yusif Bəhlul oğlu. Toponomikanın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər ücün dərslik /Y.Yusifov, S. Kərimov; Rəyçi: K. Əliyev, L. Quliyeva Bakı : Maarif , 1987.- 207 s.

 

Yusifli Vaqif Əziz oğlu. Bu nə sehrdir belə [Mətn]: Elçin haqqında əlli altı söz /V.Yusifli, C.Yusifli; Red.: İ.Qasımzadə.- B.: Elm, 1999.- 260 s.

 

Yusifli Vaqif Əziz oğlu. Nəsr [Mətn]: konfliktlər, xarakterlər /V.Yusifli; red. Elçin.- Bkı: Yazıçı, 1986.- 164, [4] s.

Yusifli Vaqif Əziz oğlu. Yaxşı ki sən varsan... [Mətn] /V.Yusifli; red. F.Qoca.- [Bakı]: Çaşıoğlu, 2007.- 187, [1] s. , portr., fotoşək. ; 21 sm

Yusifoğlu Rafiq. Müasir ədəbi proses vəədəbitənqid [aliməktəbtələbələriüçündərsvəsaiti] /R. Yusifoğlu ;elmi red. Ş. Salmanov; rəyçi A.Hüseynov, M.Qasımlı; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, SumqayıtDövlət Un-ti[Bakı]: Çaşıoğlu, 2004.- 239, [1] s.

Yusifoğlu Rafiq. Uşaq ədəbiyyatı [Mətn]: [Ali və orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti] /R.Yusifoğlu; Elmi red. Zahid Xəlil.- B.: Təhsil, 2002.- 268 s. ; 22 sm.

 

Yusifova Adilə Niyazi qızı. "Azərbaycan xalq melodiyalarının işlənməsi və aranjimanı" fənnindən proqram [Mətn] /tərt. A.N.Yusifova; elmi red. C.İ əsənova; rəyiçilər R.F.Zöhrabov, Ə.İ.İsazadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad.- B.: 2009.- 8 s.: 21 sm.

Yusifpur Əbdürrəhman. İslam tarixi [Mətn] /Höccətül-İslam Vəl-Muslimin Hacı Əbdürrəhman Yusifpur.- B.: 1996.- 98 s.

 

Yusifpur Əbdürrəhman. İslamda tərbiyə və uşaq psixologiyası [Mətn] Höccətül-İslam Vəl Müslimin Əbdürrəhman Yusifpur; Tərcümə edəni: Ə.Hacızadə; Red.: H.V.Məmmədəliyev.- B.: Nafta-press, 1998.-106 s.

 

Yusifzadə Xoşbəxt Bağı oğlu. Ömrümün illəri və izləri [Mətn] /X. Yusifzadə ; red. Ə. Abbasov ; rəss. Z. Əliyev. Bakı: Oskar, 2010.- 281, [3] s., [68] v. fotoşək.: şək., portr., 24 sm.

 

Yusubov Fikrət Niyaz oğlu. Xırdalayıb-çeşidləyən zavod və qurğuların layihələndirilməsi [Mətn]:ali məktəblər üçün dərs vəsaiti F.N.Yusubov, E.H.Bəşirov; rəy verən. İ.Ə.Həbibov [və b.]; ixt. red. A.R.Şərifov.- B.: [Təhsil] 2013.- 192, [2] s.

 

Yusubov Fikrət Niyaz oğlu. İnşaat maşınları və avadanlıqları: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /F.N.Yusubov; İxtisas red.: A.R.Şərifov.- Bı: Təhsil NPM, 2005.- 532 səh. , şək., cədvəl ; 20 sm.

Yusubov İsmixan Məhəmməd oğlu. Erməni dosyası [Mətn] /İ.Yusubov.- B.: [MBM], 2011.- 159, [1] s.

 

Yusubov Namaz Puti oğlu. Seysmik yazıların emalı və seysmogeoloji modelləşdirmə əsasında geoloji dəyərləndirilməsi: /N.P.Yusubov; Red.: P.Z.Məmmədov.- B.: Adiloğlu, 2003.- 308 s.
 

Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Maşınqayırma texnoloji proseslərinin layihələndirilməsi [Mətn]: [rəqəmli proqramla idarə olunan dəzgahlarda texnoloji əməliyyatların layihələndirilməsi]: dərs vəsaiti /N.D.Yusubov, A.M.Məmmədov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə ; rəyçilər H.Ə.Hüseynov, V.C.Hacıyev.- B.: AzTU, 2005.- 155, [2] s. , şək., cədv. ; 20 sm.

Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Maşınqayırma müəssisələrinin layihələndirilməsi və renovasiyası fənni üzrə məşğələ dərsləri [Mətn]: dərs vəsaiti /N.D.Yusubov, Ə.S.Qasımov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəy. N.M.Rəsulov, Y.N.Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texn. Un-ti.- B.: AzTU, 2011.- 123, [1] s.

Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Maşinqayırma texnoloji proseslərinin layihələndirilməsi fənni üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetrilməsi üçün metodiki göstəriş [Mətn] /N.D.Yusubov; elmi red. V.Z.Mövla-zadə; rəy verənlər Y.N.Həsənov, Nəcəfov C.C.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu; Azərb. Tex. Un-ti.- B.: AzTU, 2006.- 50, [1] s.

 

Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Texnoloji proseslərin ölçü araşdırılması [Mətn] : dərslik /N. D. Yusubov ; elmi red. V. Z. Mövla-zadə ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.B.: AzTU, 2015.612, [2] s.: şək., cədv., 21 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM); 12 sm.
 

Yusubov Nizami Dəmir oğlu. Texnoloji proseslərin renovasiyası əsasları. Bakı: AzTU, 2014 241 s.

 

Yusubv N.D. Maşinqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter lahiyəndirilməsi fənni üzrə lbrtriy işləri tplusu. Bkı: zTU, 2012 288 s.

 

Yusubv N.D. Maşinqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter lahiyəndirilməsi (lktrn ktllrdn kəsən lətlərin vtmtlşdırılmış sçilməsi). Bkı: zTU, 2012 53 s.

 

Yusubov N. D., Səmədov M. K. Maşınqayırmada texnoloji proseslərin kompyuter layihələndirilməsi. [Mətn]: ( HAAS dəzgahlarının idarəetmə sistemləri) (Metodik vəsait). Bakı: AzTU, 2014- 78 s.

 

Yusubov Yunis Əmiraslan oğlu. Poliklinikada cərrahi stomatoloji yardım [Mətn]: Dərslik /Y.Ə.Yusubov.- B.: Təbib, 1996.- 116 s. 1 portr., ill

 

Yusubov Yunis Əmiraslan oğlu. Üz-çənə cərrahiyyəsi və cərrahi stomatologiya: [dərslik] /Yunis Yusubov Əmiraslan oğlu; Rəyçilər: O.S.Seyidbəyov; Ç.R.Rəhimov.- Bakı: Adiloğlu, 2005.- 348 səh. , fotoşəkilli ; 24 sm.

 

  Yusufov İslam Mirzəbala oğlu. Beton və dəmir-beton məmulatların texnologiyası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /İ.M.Yusufov; elmi red. H.Cəfərov.- B.: Maarif, 1977.- 335 s.

 

  Yusufova Tumris Qulam qızı. İş yerlərinin attestasiyası [Elektron resurs]: dərs vəsaiti T.Yusufova; elmi red. T.Ə.Quliyev; rəy ver. Z.A.Teymurova, Ş.F.Əfəndiyev.- B.: [İqtisad Un-ti] 2007.- 105 s.

 

Yuvenal ədliyyə [Mətn]: Yetkinlik yaşına çatmaynlar tərəfindən törədilən cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsi icraatı: Hakimlər, prokurorlar, vəkillər və polis əməkdaşları üçün yuvenal ədliyyəyə (yetkinlik yaşına çatmayanların ədalət mühakiməsi) dair dərs vəsaiti /Müəlliflər və tərtibatçılar: M.Qəfərov, İ.Abbasov, Y.Məmmədov və b.; Tərcüməçilər və red.: Səmədov R.T., Əhmədov D.R., Seyidov N.Z. və b.; Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansı, Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi.- B.: 2006.- 368 s.

 

Yücəər Nəsir. Birinci dünya müharibəsində Osmanlı ordusunun Azərbaycan və Dağıstan əməliyyatı [Mətn]: Azərbaycan və Dağıstanın öz müstəqilliklərini qazanmaları 1918 /Nəsir Yücəər; Türkiyə Respublikası Baş Qərargahı.- B.: Qafqaz Universiteti; 1999.- 196 s.

 

"Yük avtonəqliyyatı üçün yol vərəqi" (Forma ÖQ-1) forma və rekvizitləri və onlardan istifadə qaydaları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Qanunlar Toplusu Burax. məsul.: Ə.Babayev.- B.: BUSİNESS PRESS, 2002.- 8 s. 20 sm.

 

Yüksək molekulyar üzvi birləşmələr [Mətn] /Tərtib ed. H. Ə. Həmid-zadə; Red. Ə. Ə. Məmmədov; M. Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu İş 18.- B.: Azərb.NKİ, 1980. -12 s.

 

Yüksək tərtibli determinantların hesablanmasına dair çalışmalar [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt. Ə. P.Məmmədov.-B.: [s.n.], 1989.- 56, [1] s.

 

Yüzbaşev Çingiz Rüstəm oğlu. İdarəetmə təhlili [Mətn]: dərslik Ç.R.Yüzbaşev; rəyçilər S.M.Səbzəliyev, İ.M.Mahmudov, R.N.Kazımov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B.: "Elm və təhsil" 2012.415, [1] s.

 

Yüzbaşova Gülşən Zahid qızı. Azərbaycanın neft-qaz strategiyası [Mətn]: Problemlər və proqnozlar /G.Z.Yüzbaşova, Z.S.Abdullayeva; Elmi red.: A.B.Abbasov.- B.: Nurlan, 2006.- 755 s.

 

Yüzbaşova L. Üzeyir Hacıbəyov və rus mədəniyyəti [Mətn] L.Yüzbaşova; [red. N.F.Axundov]; B.: Elm, 1974.- 19, [1] s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved