İnşaat texnikası. Kommunal texnika. Məişət xidməti texnikası

 

Abasov Rizvan Fərman oğlu. Dəniz hidrotexniki qurğuları, neftin, qazın saxlanılması və nəqli [Mətn] : dərslik /R. F. Abasov, K. M. Məmmədov, Z. S. Musayev ; rəyçi. K. Ə. Əliyev, Ғ. Cəlilov, F. B. Bəşirov, L. F. Aslanov ; elmi red. A. Ə. Mürsəlov.- Bakı : [s. n.] , 2010. -447, [1] s.

 

Abbasov Cavan Qəşəm oğlu. Tikinti işlərinin əsasları [Mətn]: qeyri-inşaat ixtisası üzrə bakalavr təhsili alan tələbələr üçün dərs vəsaiti /C.Q.Abbasov; elmi red. M.H.Fərzəliyev; rəyçi V.Hüseynov, M.Həsənov, P.Qasımov, C.Əsgərov; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2010.- 151, [1] s.

 

Ağabəyli N.M. İnşaat materialları və məmulatları fənnindən laboratoriya işləri [Mətn] /N.M.Ağabəyli; red. N.X.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- B.: Nurlan, 2006.- 118, [1] s.

 

Ağazadə Rüfət Rüfət oğlu. Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında [Mətn] R.R.Ağazadə, Y.M.İbrahimli; elmi red. E.Ə.Qasım-zadə.- B.: [Şərq-Qərb], 2013.- 383, [1] s.

 

Artıkoğlu Hüseyn. Dəmir-beton elementlərin hesablanması: Dərs vəsaiti: Kurs və diplom layihələri nümunələri ilə. /H. Artıkoğlu, .əhəmmədoğlu; Red.: I hissənin - H. Artıkoğlu, II hissənin - .Kələntərov.- Bı: Nurlar, 2005.- 520 səh. , şək., cədvəl, sxem. ; 21 sm.+ Qoşma sənəd [4 ] v. sxem; 21 sm.

 

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu. Naxçıvanın tarixi abidələri [Mətn] : [dərslik] /V. B. Baxşəliyev, F. Quliyeva ; elmi red. A. Seyidov ; AMEA Naxçıvan bölməsi, Naxçıvan Dövlət Un-ti, Naxçıvan Un-ti. Bakı: Nurlan, 2017.- 212 s.: fotoşək., şək., 30 sm.
 

Bədəlov Ağahüseyn Əbdülrəhman oğlu. İnşaat materialları [dərs vəsiti] /A.Ə.Bədəlov; [red. T.B.Məlik-Eqanova].- Bakı: Azərneftnəşr, 1958.- 377, [3] s.

 

Bəkirova Təranə Şaiq qızı. Memarlıq mühitinin inkişaf təkamülü /T.Ş.Bəkirova; Elmi red.: Ş.S.Fətullayev-Fiqarov; Red.: A.N.Əliyeva.- Bakı: 2005.- 291 s.

 

Buqa P.Q. Mülki, sənayevə kəndtəsərrüfatı binaları [Mətn]: inşaattexnikumları üçün "Sənayevə mülkibinalar" ixtisası üzrə dərslik /P.Q.Buqa; tərcümə ed. R.Əbdülrəhimov.- Bakı: Maarif, 1989.- 408 s.
 

Çernov A.V. Qaplamaçı nəyi bilməlidir /A.V.Çernov, A.M.Boqoslovski; çevirəni. Q.Yuzbaşev.- B.: Azərnəşr, 1931.- 79, [1] s., şək.; 18 sm.
 

Çərkəsov Şahin Böyükağa oğlu. İnşaat mexanikası və kranların metalkonstruksiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş.Çərkəsov, Ş.Yusubov; elmi red. A.H.Abdullayev; rəy verənlər. F.N.Yusubov, Ə.S.Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki U-ti.- Bakı: Təhsil, 2008.- 122, [2] s.
 

S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu: İnstitutun 70 illiyinə həsr olunur: Elmi əsərlər toplusu /Red.hey.: S.A.Fətəliyev, F.Y.Məmmədov, F.H.Bayramov və b.; Azərbaycan Respublikası.- Bakı: 2000.- 258 s.

 

Dəmir-beton konstruksiyaları [Mətn]: İnşaat fakültəsinin axşam və qiyabi şöbələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodika Kabineti, Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri İnstitutu; tərtib edənlər. R.D.Əliyev, H.N.Salayeva.- B.: 1991.- 86 s. 20 sm.

 

Əbdülrəhimov Ramiz Həmid oğlu. İnşaat fizikası ali texniki məktəblər üçün dərslik/R.H.Əbdülrəhimov; ixtisas red. M.Nəcəfov, Y.Naziyev, Q.Qeybullayev.- Bakı: Maarif, 1983.- 346, [2] s.

 

Əbilov Rəşad Səffan oğlu. Dağ çaylarından sugötürən qurğular [Mətn] /R.S.Əbilov; elmi red. F.B.Bəşirov; "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, "Azərb. Elmi-Tədqiqat və Layihə Axtariş Energetika İn-tu" MMC.- B.: [Yeni Poliqrafist MMC], 2014.- 155, [1] s.

 

Əliyev Elçin Tofiqoğlu. Konstruktivizm dövrü [Mətn]: XX əsrin 1920-1930-cu illərinin Bakı memarlığı E.T.Əliyev; lay. rəhb. E.Qasımzadə; dizayn N.Novruzov; ing. dil. tərc. A.Əzimov (ing. dil. mətnin red.), E.Cabbarlı; rusdil. tərc. İ.Marqolina; az. dil. mətnin red. N.Əbdülrəhmanlı; rus dil. mətnin red. N.Əliyeva; Azərb. Resp.-nın Memarlar İttifaqı. [Bakı] [Şərq-Qərb] 2013.- 269, [2] s.
 

Hacılı Ramiz Əli oğlu. Təmir-tikinti işlərinin texnologiyası [Mətn]: Dərs vəsaiti /Hacılı, Ramiz Əli oğlu.- Bakı: Təhsil, 2005.- 52 s.

 

Hacıyev Müxlis Əhməd oğlu. İnşaat konstruksiyaları mexanikasının praktik kursu [Mətn]: dərs vəsaiti M.Ə.Hacıyev, F.Q.Həsənov; rəyçi. R.Y.Əmənzadə [və b.].- B.: [Mars Print], 2012.- 607, [1] s.

 

Hacıyev Telman Muxtar oğlu. Hidrotexniki qurğuların tikintisinin texnologiyası [Mətn]: İnşaat təmayüllü Ali məktəblər üçün dərslik /T.M.Hacıyev, T.M.Mahmudov; Elmi red.: İ.H.Allahverdiyev; Red.: T.C.Rəsulov.- Bakı: Təhsil NPM, 2005.- 462 səh. , cədvəl, ill.
 

Hacıyev Yəhya Ziyəddin oğlu. İnşaat istilik fizikası [Mətn]: dərslik /Y.Z.Hacıyev; elmi red. N.Y.Məmmədov; rəy verənlər. M.F.Cəlilov, E.M.Qocayev.- Bakı: [Təhsil], 2009.- 440, [2] s.
 

Həsənov Sabir Tehranxan oğlu. Drenaj, hesabatı, layihələndirilməsi və istismarı [Mətn] /S. T. Həsənov; Azərb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərb. Elmi-Tədqiqat Hidrotexnika və Meliorasiya İn-tu Elmi-İstehsalat Birliyi.- B.: Elm, 2009.- 234 s.

 

 İnşaatçı işçinin məlumat kitabı əmək müdafiəsi, təhlükəsizlik texnikası və peşə hifzüsəhhəsi haqqında /çev. C.Əzimov; red. G.Abasov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 92 s.

 

İsmayılov Rüstəm Cəlal oğlu. Nasos və kompressor stansiyalarının tikilməsi və quraşdırılması [Mətn]: dərslik /R.C.İsmayılov; rəyçilər F.Ə.Məmmədov, T.Ş.Salavatov, R.Ə.Həsənov, T.V.Cəfərov.- Bakı: Şirvannəşr, 2011.- 257, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.
 

İstilik energetikasında suyun kimyəvi və fiziki üsulla emalı [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev, S.Ə.Şahmarov, A.S.Əlizadə və b.; Rəy verən: H.Ş.İbrahimova.- Bakı: Maarif, 1998.- 308 s. , cədvəl. ; 22 sm.

 

Kəngərli A.C. Təbiət sularının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması [Mətn]: dərs vəsaiti /A.C.Kəngərli; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. İnşaat-Mühəndisləri İn-tu.- Bakı: Ç.İldırım ad. AzPİ, 1982.- 84 s.
 

Kovalyov İv. Hamamı necə tikməli /İv.Kovalyov.- Bakı: ASŞC Xalq Səhiyyə Komissarlığı, 1930.-31, [1] s.

 

Kreyndlin Lev Naumoviç. Dülgər işləri [Mətn]: texniki peşə məktəbləri üçün dərslik L.N.Kreyndlin; tərc. N.Ağabəyov.- B.: Maarif, 1984.- 196 s. şək. 22 sm.
 

Qasımov Akif Təmraz oğlu. Azərbaycanda memarlıq klimatologiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /A. T. Qasımov ; rəyçilər. F. M. Hüseynov, N.Ə.Əliyev/- Bakı: [Təhsil NPM], 2009.- 249 s. , şək., sxem., fotoşək., cədv. ; 25 sm.

 

Qasımov Azər Ərəstun oğlu. İnşaat mexanikası [Mətn]birinci kitab.- B.: Az.İMU, 1994.- 216 s. ill
 

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaat kompleksi [Mətn]: (analiz, ümumiləşmələr və perspektivlər) /Q.R.Qeybullayev; Elmi red.: F.M.Mehrəliyev.- Bakı: 1998.- 204 s.
 

Qeyri-qaya əsasda suaşıran bəndin hesablanması və layihələndirilməsi: Dərs vəsaiti /G..İbrahimova, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov, L.R.Nəcəfova; Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.- Bakı: Təhsil, 2004.- 108 s.

Qənbərov Gülağa Məmi oğlu.
Qoruyucu konstruksiyaların istilik fizikası /Gülağa Məmi oğlu Qənbərov; Elmi red.: .Ə.ərdanov.- Bakı: Elm, 2003.- 236 s.

 

"Qurğuların müayinəsi və sınağı" fənnindən laboratoriya işləri üzrə [Mətn]: metodiki göstəriş /T.C. Ağalarova Elmi red. Ş.Ə.Məmmədov; Red. C.M.Mustafayeva; Rəyçi. X.M.Nəcəfov.- B.: [AzMİT], 2008.46 s. cəd., şək

 

Memarlıq akustikası [Mətn]: salonların təbii akustikasının həlli: metodik göstəriş /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; Azərbaycan İnşaat - Mühəndisləri İns-tu, Memarlıq Konstruksiyaları kafedrası; tərt. ed. R.H.Əbdülrəhimov; red. Q.R.Qeybullayev; rəyçi. N.Q.Rzayev.- B.: Ç.İldırım adına Az.Pİ, 1985.- 38, [1] s. şək
 

Məmmədov Kamran Məmməd oğlu. Hidrotexniki qurğular: [Dərslik] /K.M.Məmmədov, Z.S.Musayev; Elmi red.: Hacıyev, T. M.; Red.: Mürsəlov A.Ə.- Bakı: Təhsil, 2006.- 405 s. , cədvəl, ill. ; 21 sm.

 

Məmmədov Nurməmməd Yaşar oğlu. Müasir isitmə sistemləri [Mətn]: Dərslik /N.Y.Məmmədov, R.Ə.Məhərrəmov; Elmi red. N.Ə.Hüseynov; Rəy verən. H.Q.Feyziyev, K.M.Abdullayev.- B.: Yurd; 2006.- 600 s.

Məmmədov Nurməmməd Yaşar oğlu.
Ventilyasiya və kondisioner sistemləri: 2 hissəli Ventilyasiya [Mətn]: Dərslik /Nurməmməd Məmmədov; Namik Aslanzadə; Elmi red. F.Q.Əliyev; M.A.Zeynalov; Rəy verənlər: H.Q.Feyziyev; K.M.Abdullayev I hissə.- Bakı: Elm, 2008.- 540 s.
 

Məmmədova Esmiralda Allahverdi qızı. Su təchizatı və meliorativ hidrogeologiya [Mətn].- B.: Kür, 2003.- 219s.

 

 Məmmədova Gülçöhrə Hüseyn qızı. Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı [Mətn] G.H.Məmmədova (elmi red.), S.X.Hacıyeva; lay. rəhb. E.Qasımzadə; tərc. Avrasiya Tərcümə Mərkəzi; Azərb. Resp.-nın Memarlar İttifaqı C. 1.- B.: [Şərq-Qərb], 2013.- 264, [3] s.

 

 Məmmədova Gülçöhrə Hüseynqızı. Orta əsrlər memarlığı [Mətn]: (VIII-XIV əsrlər) G.H.Məmmədova (elmired.), Z.G.Məmmədova; lay. rəhb. E.Qasımzadə; tərc. Avrasiya Tərcümə Mərkəzi; Azərb. Resp.-nın Memarlar İttifaqı C. 2.- B.: [Şərq-Qərb] 2013.- 313, [3] s.

 

Məmmədova Zahidə. Memarlıq abidələrinin bərpasının əsasları [Mətn]: Memarlıq fakültəsinin bakalavr və magistr təhsil pilləsi üçün dərslik /Z.Məmmədova; Elmi red.: S.X.Hacıyeva; Ön söz: M.N.Mikayılova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 200 s. , portr., ill. ; 22 s.

 

Məmmədzadə Kamil Məmməd oğlu. Azərbaycanda inşaat sənəti [Mətn] : (IV- XVI əsrlər) /K. M. Məmmədzadə ; red. Ə. Ə. Salamzadə ; Azərb. SSR Elmlər Akad. Bakı: Elm, 1978.- 207, [4] s.: şək., 21 sm.

 

Nağıyev Nizami Həsənoğlu. Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi [Mətn]: [monoqrafiya] N.H.Nağıyev, F.M.Hüseynov; lay. rəhb. E.Ə.Qasımzadə; tərc. Avrasiya Tərcümə Mərkəzi; elmi red. G.H.Məmmədova; Azərb. Resp. Memarlıq İn-tu C. 5.- Bakı ["Şərq-Qərb"] 2013.- 340, [3] s.

 

Neft terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /tərtibatçı müəllif. T.Quliyev; red. M.Həsənov.- Bakı: Himayədar Humanitar Təşkilatı, 2005.- 78 s. ; 20 sm.

 

Nəsirov Mədət Cərulla oğlu. Təmizləyici qurgular və ətraf mühitin mühafizəsi [Mətn]: mühazirələrin konspekti (0207 və 0908 ixtisasları üçün) /.C.Nəsirov; red. R.M.Səttarov; rəy verənlər. A.M.Sadıqov, B.Ə.Əsgərov, K.B.Səlimov, Ə.Ə.Axundov; AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb.NKİ, 1989.- 70, [1] s. , şək, cədv. ; 20 sm.
 

Pesotski A.N. İnşaat materialları, onların xassələri və işlədilməsi /A.N.Pesotski; red. M.Kamil; çevirən. N.Ağazadə.- Bakı: Azərnəşr, 1932.- 163, [1] s.
 

Pleşkov Dmitriy İvanoviç. Buldozerlər, skreperlər, qreyderlər [Mətn]: texniki peşə məktəbləri üçün dərslik /D.İ.Pleşkov, M.İ.Xeyfets, A.A.Yarkin; tərc.ed. S.M.Miriyev.- Bakı: Maarif, 1990.- 293, [3] s.
 

Rayon texniki firqə konfransı münasibətilə sosializm texnikası uğrunda.- [Bakı]: [s. n.], 1933.- 35 s. , portr. ; 15 sm.

 

Səfərov Elnur İbiş oğlu. Qruntların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin təyini [Mətn] E.İ.Səfərov.- B.: Səda, 2013.- 100 s.
 

Su ehtiyyatlarının kompleks istifadə və mühafizəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /M.F.Mir-Babayev, A.A.Xəlilova, Ə.M.Ələsgərov, A.İ.Hüseynov; rəyçi. A.L.Şabanov, A.Hüseynov, S.M.Abutalıbova, N.A.Dadaşov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- Bakı: AzTu, 2011.- 99, [1] s.
 

Su təsərrüfatının və hidrotexniki tikintilərin iqtisadiyyatı [Mətn]: təcrübə məşgələlərini yerinə yetirmək üçün metodiki göstərişlər (1511-"Hidromeliorasiya" və 123-"HES və çay qurğularının hidrotexniki tikintisi" ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutu; tərt. ed. F.S.Adıgözəlov, M.K.Məmmədov; elmi red. N.L.Əhmədov; rəy verənlər. Q.İ.Əliyev, M.A.Axundov.- B.: AzPİ, 1987.- 43,[1] s.

 

Şatrov M.N. Rəngsazlıq işlərinə rəhbərlik /M.N.Şatrov; mütərcimi. D.Cavadlı; red. Nəzərli.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 67, [1] s. , cədv. ; 18 sm.

 

Şıxzadə M. Sement [Mətn] M.Şıxzadə.- B.: Azərnəşr, 1932.- 61, [1] s.
 

Şirvanşahlar sarayı kompleksinin memarlıq abidələri [İzomaterial] /müəl. və tərt. ed. R.M.Acalov, E.A.Adıgözəlzadə; burax. məs. A.A.Vəliyev; foto V.Quliyev.- Bakı: [s.n.], 1984.- 24
 

Texniki istixbarat və təcrübə ilə sosializm mübadiləsi təkliflərini daha yaxşı həyata keçirmək və mənimsəmək uğrunda Azərbaycan müsabiqəsini keçirmək haqqında AK(b)FBK20.XI.1933-cü il tarixli qərarı Müsabiqənin proqramı: İxtira, texniki və təşkilat təkmilləşdirici təklifləri mükafatlandırmaq haqqında olan təlima tdan çıxarılış /məs. red. B.Sanyuk; çevirənivə buraxıcı. İ.Əliyev.- Bakı: ÜİİC-nin MAŞ və ATİİİ-SM Azərb.Müvəkkilliyinin nəşri, 1933.- 15 s.

 

Teterevnikov N.N. Sıvaq işləri [Mətn] N.N.Teterevnikov; çevirən. Q.Yüzbaşyev; red. M.Babayev.- B.: Azərnəşr, 1932.- 86, [2] s.
 

Tiserezit -dəmir-beton damlar [Mətn] Moskva: [s. n.], 1928.- 20 s.

 

Torpaqqazan maşınlar fənni üzrə, birçalovlu ekskavatorlar bölməsinə aid kurs layihəsini yerinə yetirmək üçün metodik göstəriş [Mətn]: inşaat və yol maşınları və avadanlığı (0511) ixtisası üzrə əyani, axşam və qiyabi şöbələrdə təhsil alan tələbələr üçün /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. İnşaat-Mühəndisləri İn-tu; tərt. ed. A.R.Şərifov, A.Ş.Cəfərov.- Bakı: [Azərbaycan SSR EA], 1985.- 96 s. , şək., cədv. ; 20 sm.

 

Yaqodin B.Q. Ağac birləşdirmələri [Mətn]: orta ixtisaslı işçilər üçün: 169 şəkillə /B.Q.Yaqodin; red. M.Babayev; çevirən. Məhəmmədov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 68 s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Yanğından mühafizənin döyüş nizamnaməsi [Mətn]: SSRİ DİN-n 1 noyabr 1985-ci il tarixli 211-li Əmri ilə təsdiq edilərək qüvvəyə minmişdir /SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi.- B.: [s.n.], 1990.- 199, [1] s.

 

Yanğından mühafizənin döyüş nizamnaməsi [Mətn] B.: Azərbaycan, 1997.- 182 s. ill., cədv

 

Yusubov Fikrət Niyaz oğlu. Xırdalayıb-çeşidləyən zavod və qurğuların layihələndirilməsi [Mətn]:ali məktəblər üçün dərs vəsaiti F.N.Yusubov, E.H.Bəşirov; rəy verən. İ.Ə.Həbibov [və b.]; ixt. red. A.R.Şərifov.- B.: [Təhsil] 2013.- 192, [2] s.

 

Yusubov Fikrət Niyaz oğlu. İnşaat maşınları və avadanlıqları: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /F.N.Yusubov; İxtisas red.: A.R.Şərifov.- Bı: Təhsil NPM, 2005.- 532 səh. , şək., cədvəl ; 20 sm.
 

 

 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved