Tarix. Tarix elmləri

 

Ö

 

Daxili əlifba

 

 

 

Ögəl Bahaəddin. Böyük Hun imperiyası [Mətn] /Ö.Bahaəddin; Tərcümə edənləri. X.Məmmədov; V.Həbiboğlu; Red. E.Əlibəyzadə; V.Həbiboğlu II kitab.- Bakı: Gənclik, 1992.- 336 s.

 

Ömrün şəhidlik zirvəsi [Mətn] /məsləhətçi A. Kərimov ; toplayıb tərt. ed. və red. A. Yaquboğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 159, [1] s. [8] portr., fotoşək., şəcərə, sxem: 21 sm.

 

Ömür yolları: Murtuz Ələsgərov - 75 /Elmired.: N.Xudiyev; tərtibçi: A.Babayev, H.Babayev, fotolar: R.Qəmbərov, R. Bağırov.- Bakı: Azərnəşr, 2004.- 344 s.

Özdək, Rəfiq. Türkün qızıl kitabı [Mətn] /R.Özdək; çevirənlər. N.Yaqublu, L.Şüküroğlu; red. H.Əliyev, T.Kərimli II kitab.- Bakı: Yazıçı, 1993.- 232 s. , cədv. ; 21 sm.


Özdək Rəfiq. Türkün qızıl kitabı [Mətn] /R.Özdək; çevirənlər. N.Yaqublu, L.Şüküroğlu; elmi red. H.Əliyev I kitab.- Bakı: Yazıçı, 1996.- 144 s.

 

Özdək Rəfiq. Türkün qızıl kitabı [Mətn] /R. Özdək; çevirənlər. N.Yaqublu, L.Şüküroğlu; red. N.Rüstəmli, V.Bəhmənli III kitab.- B.: Yazıçı, 1996.- 244 s.

 

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved