Tarix. Tarix elmləri.
 
N

 

Daxili əlifba

 

 

Nağı Akif. Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix /A.Nağı.- Bakı: MBM-R, 2009.- 111, [1] s.

Nağı Akif. Qarabağ müharibəsi [Mətn]: qısa tarix /A.Nağı.- Bakı: [s. n.], 2011.- 111, [1] s.

 Nağıyev Hümbət. Azərbaycan tarixi [Elektron resurs]: e.ə. IX-e.XII əsrləri: dərs vəsaiti H.Nağıyev, H.Verdiyeva; elmi red. Ə.Zeynalov; rəyçilər S.Məmmədov, F.Məmmədov, K.Şükürov, C.Sadıqov I Hissə.- B.: [MBM] 2007.- 103 s.

Nağıyev Sadiq Firudin oğlu. Qızılbaşlıq haqqında.-Bakı:Əbilov, Zeynalov ,1997.

 

Nağıyev Zahid. Bir obanın övladları [Mətn] /Z.Nağıyev; Red.: T.Tofiqqızı.- B,: Təhsil, 1998.- 56 s.: fotoşək., 21 sm.

 

Nağıyeva Dilarə. Xalq üçün ömrünü şam kimi əridən... [Mətn]: (Ağa Musa Nağıyev haqqında xatirələr və faktlar) /D. Nağıyeva.- B.: 2007.- 248 s.

 

Nağıyeva Dilarə Ağamusa. Zamanın sorağında milyonçu Ağa Musa Nağıyevin fəaliyyəti və xeyriyyəçiliyi haqda /D. A. Nağıyeva; elmi red. A. Həşimov; red. K. Muxtarqızı.-Bakı: Elm, 2011. -229, [3] s. Azf-268536

Nağıyeva-Muxtarova Dilarə. Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçilik və ictimai fəaliyyəti /D. Nağıyeva-Muxtarova; elmi red. H. Həsənov .-Bakı: Elm, 2011. -139, [1] s.

 

Naxçıvan 1924-2014 [İzomaterial]: [fotoalbom] /Azərb. Resp. [Naxçıvan Muxtar Resp. Məd. və Turizm Naz., Naxçıvan Muxtar Resp. Dövlət Arxiv İdarəsi]Naxçıvan: [Əcəmi], 2015.- 263, [1] s.: portr., fotoşək., şək., faks., 30 sm.

Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi, beynəlxalq simpozium Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi 20-24 iyul 2011-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları /AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Un-ti; baş məsləhətçi V.Talıbov; red. hey. İ.Hacıyev [və b.]Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 397, [1] s.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 80 [Mətn]: Tarixi-statistik məcmuə /Məcmuənin ümumi rəhbəri: Vasif Talıbov, İsmayıl Hacıyev, Bəxtiyar İsmayılov.- B.: Səda, 2004.- 212 s., [4] v. qrafik və diaqram

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının yubileyləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Naxcıvan Muxtar Respublikası-90 /[Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi].Bakı: [Əcəmi], 2014.- 210, [2] s. portr., fotoşək., cədv


Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri: 9 məhərrəm 1140 (27 avqust 1727.-Bakı: Elm , 2001.- 376 səh.

 

Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət/Fərman Xəlilov; Tərtibçi, ərəb əlifbasından transliterasiya edəni, izah və qeydlərin müəllifi: F.Xəlilov; Elmi red.: T.Həsənzadə.- Bakı: Nurlan, 2005.- 196 s.

 

Namazlı Ərşad. Horadiz, səni unutmadım... [Mətn] /Ə. Namazlı ; red. M. Məhərrəmov. Bakı: Müəllim, 2013.- 434, [1] s.: portr., fotoşək., şək., xəritə., 22 sm.

 

Nazarbayev Nursultan Abışeviç. Böhranlı onillik [Mətn] /N. Nazarbayev; tərc. ed. İ. Umudlu.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2004.- 214 s.

 

Nemətzadə Sabir. Balaxanı neft: dünən və bu gün [Mətn] /S.Nemətzadə; Red.: Q.Nağıyev, İ.Türkay.- B,: Yazıçı, 1998.- 96 s.: fotoşək., 20 sm.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Laçın 85 [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. Ş. Alışov, İ. Cəlilbəyli.- B.: Araz, 2009.-149 s.

Nəbibəyli Ziyadxan. Türkəm, Tanrıçıyam və ya dön geriyə bax [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. F. Fəcri, İ. Cəlilbəyli.- B.: Araz, 2009.- 135, [1] s.

 

Nəbibəyli Ziyadxan. Zəngəzurun altun tacı Laçın [Mətn] /Z. Nəbibəyli; red. Ş. Arif; rəyçi və elmi məsləhətçi. Ş. Tağıyeva; elmi red. F. Süleymanov.- B.: UniPrint, 2009.- 270, [2] s., 1 portr.

 

Nəbibəyli Ziyadxan İsrafil oğlu. Zəngəzurun qısa tarixi və coğrafiyası /Z.Həbibəyli (red.), M.Zəngilanlı.-B.: Qanun, 2000.-72 s.

 

Nəbiyev Azad Mövlud oğlu. İlin əziz günləri /Azad Nəbiyev; Elmi red.: S.Əliyeva.- B.: Maarif, 1999.- 104 s.

 

Nəbiyev Kərəm. Gədəbəy [İzomaterial] : gözəlliyin yarandığı yer /K. Nəbiyev ; [ön söz. müəl. və red. T. Həmid ; dizayn SS Production]. Bakı: [Şərq-Qərb], 2012.- 211, [1] s.: rəngli ill., portr., fotoşək., 28 sm.

 

Nəbiyeva Mehrəngiz. Qarabağ döyüşləri xatırlanır, yaxud Fikrət terrorun qarşısını necə aldı? [Mətn] /Mehrəngiz Əbülfət qızı Nəbiyeva, Çingiz Həbib oğlu Nəbiyev; Red. Y. Əliyev, Ə. Ağabəyova, İ. Hacızadə.- B.: Nafta-Press, 2006.- 149 s.

 

Nəcəf Əkbər N. Səlcuqlu dövlətləri və Atabəyləri tarixi [Mətn]: Oğuzların ortaya çıxmasından - XIV əsrə qədər /Əkbər N.Nəcəf; elmi red.: İ.Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2010.- 755, [1] s.; 24 sm.

 

Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı. Azərbaycan xanlıqlarının osmanlı dövlət ilə siyasi əlaqələri (XVIII əsrin II yarsı) [Mətn]: monoqrafiya /G.Nəcəfli; elmi red. T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Nurlan, 2002.- 131,[1] s.

 

Nəcəfli Güntəkin Cəmil qızı. XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradılması cəhdləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Güntəkin Cəmil qızı Nəcəfli; elmi red. və ön söz. müəl. T.Mustafazadə; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 246 s., portr.; 20 sm.

 

Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasında təhsil alan xarici tələbələr üçün dərs vəsaiti Tofiq Nəcəfli, Bilal Dədəyev; elmi red. Y.Mahmudov.- B.: [Qafqaz Universiteti], 2013.- 287 s. xəritə, ill.

 

Nəcəfli Tofiq Hümbət oğlu. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin tarixi müasir türk tarixşünaslığında.-Bakı: Çaşıoğlu , 2000.

 

Nəcəfov Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü.I hissə.-Bakı: Çaşıoğlu , 2007.


Nəcəfov Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Düşmənin iç üzü. II hissə.-Bakı: Çaşıoğlu , 2006.


Nəcəfov Bəxtiyar İsgəndər oğlu. Deportasiya. III hissə.-Bakı: Çaşıoğlu , 2006.

 

Nəfisi Səid. Azərbaycan qəhrəmanı Babək Xürrəmdin [Mətn]: /S.Nəfisi; Tərc.Ə.Azəri; Xüsusi red. Q.Budaqi B.: Örnək, 1990. -128 s.

 

Nəfisi Səid. Babək [Mətn] /S. Nəfisi; burax. məs. V. Bəhmənli; red. Ə. Əsədzadə; dizayn. N. Mahmudov; [fars dilindən tərc. ed. Ə. Azəri; tərc. ed. red. F. Babayev, R. Əliyev]; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası.-Bakı: Xatun Plyus, 2010.- 155, [1] s.: şək., 20 sm.

 

Nəhmətova Könül. Məhəmmədəli tərbiyətin Danişməndani-Azərbaycanəsəri /K. Nəhmətova ; elmi red. A. Musayeva ; AMEA, Nizami adına Əbəbiyyat İn-tu.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.- 129, [3] s.

Nərimanoğlu Məhəmməd. Türklərə qarşı törədilmiş erməni terrorunun qısa xronikası [Mətn] /M.Nərimanoğlu, B.Ənsər; red. R. Fərəcov.- Bakı: Adiloğlu, 2009.- 187, [1] s.

 

Nəriman Nərimanov [Mətn] tərt. ed. və ön sözün müəl. T. Əhmədov; red. N. Qurbanova.- B.: Nurlar, 2010.- 160 s.

Nəriman Nərimanovun qısa bioqrafiyası ilə məqalə və məktubları [Mətn]: ruscadan tərcümə /Yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1925.- 67 s.

 

Nərimanov Nəriman Nəcəf oğlu. Hacı Zeynalabdın Tağıyevin 50 illik məişəti və cəmaətə xidmətləri [Mətn] /N.Nərimanov.- B.: [s.n.], 1900.- 33 s.

 

Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi [Mətn]: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95-ci ildönümünə ithaf olunur AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; elmi red. F.Əhmədova.- B.: [Ziya] 2013.- 215, [1] s. portr., şək. 20 sm.

 

Nəsibli Nəsib L. Azərbaycan Demokratik Respublikasının xarici siyasəti [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Nəsibli; red. S.Həmidov; rəyçi. Ş.Tağıyeva, C.Həsənli, İ.Musa.- B.: Qanun, 2011.- 327, [1] s.

 

Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycan Demokratik Respublikası [Mətn]: məqalələr və sənədlər /N.Nəsibzadə; baş red. A.Səlimzadə; red. A.Hümbətoğlu.- Bakı: Elm, 1990.- 94 s.

 

Nəsibzadə Nəsib Loğman oğlu. Azərbaycanın xarici siyasəti.-Bakı: Ay-Ulduz , 1996.

 

 Nəsirli Məmməd Nəsir oğlu. Azərbaycan SSR Şəki-Zaqatala zonası əhalisinin yaşayış evləri [Mətn]: etnoqrafik tədqiqat /M.N.Nəsirli; red. İ.Hacıyev, N.Rzayev; AzSSR Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 1975.- 266, [2] s.,ill. ;22 sm.

 

Nəvvab Mir Möhsün Qarabaği. 1905-1906-cı illərdə Erməni-Müsəlman davası [Mətn] /Mir Möhsün Nəvvab; Red. Vasif Quliyev.- Bakı: Azərbaycan, 1993.- 128 s.

 

Nəzərli Mirnağı Mirəzəddin oğlu. Tariximizin daş yaddaşı /M.M.Nəzərli; Elmi red.: Q.İsmayılzadə; M.Mirzəyev; Naşir: T.Vəlixanlı.- Bakı: Mütərcim, 2001.- 136 s. , portr., ill. ; 20 sm.

 

Nəzərli Səfalı Avdal oğlu. Ləmbəli: Ensiklopedik toplu / S.Nəzərli; Tərtibçi-red.: B.Əncər.- B.: Nurlan, 2004.- 600 səh.

 

Nəzirli Şəmistan. Arxivlərin sirri açılır. /Red.: R. Faxralı.- B.: Elm, 1999.- 414 s.

 

Nəzirli Şəmistan. Azərbaycan generalları.- B.: Gənclik, 1991.- 208 s. 

 

Nəzirli Şəmistan. Əliağa Şixlinski ömrü: Anadan olmasının 140 illiyinə. /Kərim Vəliyevin red. ilə.- B.: 2005.- 248 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Əfsanəvi Mixaylo /tərt.ed. Ş. Nəzirli.- Bakı : Qələm , 2013.- 392[] s.

Nəzirli Şəmistan. General Yadigarov qardaşları. /Red: Anar İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2004.- 36 s.

 

Nəzirli Şəmistan. Güllələnmiş Azərbaycan generalları [Mətn]: Hekayələr, portretlər, oçerklər, məqalələr /Ş. Nəzirli; Elmi məsləhətçi: K. Vəliyev; Red.: M. Süleymanov, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri.- B/: Kooperasiya, 2006.- 624 s.

 

Nəzirli Şəmistan. Krım dəftəri. /Red.: A. İsabəyli.- B.: Şirvannəşr, 2005.- 32 s.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. 1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri [Mətn] /Ş. Nəzirli; elmi məsləhətçi K. Vəliyev; [red. M. Süleymanov].- B.: [s. n.], 2009.- 432, [48] s. fotoşək., portr., gerblər.

 

Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu. Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov [Mətn] /Ş.Nəzirli.- Bakı: Hərbi, 1997.- 120 s., fotoşək.; 16 sm.

Nəzirli Şəmistan. Topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov. /Ş.Ə.Nəzirli; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- B.: Zaman, 2002.- 296 s.

 

Nicat Əlisa. 100 böyük azərbaycanlı [Mətn] /Ə.Nicat; Korrektoru və red.: Üzeyir.- Bakı: Qanun, 1999.- 105 s.

 

Nicat Əlisa.(Hüseynov Əlisa Qulam oğlu). Dahilər Ə.Nicat; Red.: Üzeyir.- B.: Qanun, 2001.- 210 səh.

 

Nikolski N.M. Tarix Sınıfdən əvvəlki cəmiyyət: Qədim şərq: Antik dünya: orta məktəb üçün: beşinci tədris ili /N.M.Nikolski; çevirəni. H.Mütəllibov, S.Melikov; red. M.Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 199 s. , şək., cədv.; 121sm.

Nizamülmülk Əbu Əli Həsən ibn Əli Xacə. Siyasətnamə.-Bakı: Çıraq , 2007.- 273s

 

Niyazlı Babaxan. (Babayev Babaxan İşıq oğlu) Xançobanda bir kənd var [Mətn]: doğma kəndim Çaylının keçmişi və çağdaş dövrü B.Niyazlı; red. Ə. Sayılov B.: Araz 2002.188, [1] s.

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; naşiri. M. E. Ələkbərov.-B.:[s. n.],[1912.] - 33-48 s.

 

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; naşiri. M. E. Ələkbərov.-B.:[s. n.],[1912.].-49-64 s.:portr.,27 sm.+ [1] çarx mikrofilm.

 

 Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N. D. Noskov; Mütərcimləri; M. A. Abdullazadə. D. Bünyadzadə; B.:[s. n.],[1912.] -97-112 s.

 

Noskov N.D. Süpəhsalari-kəbir: Napoleonun tarixi [Mətn] /N.D.Noskov; Mütərcimləri; M.A.Abdullazadə. D.Bünyadzadə; naşiri. M.E.Ələkbərov VIII hissə.- B.: [s. n.], [1912.].- 113-128 s.

 

Novruz [Mətn]: toplu. Şerlər. Xalq oyun və tamaşaları. Məqalələr /top., tərt. ed. və ön sözün müəllifi. A.Nəbiyev; red. M.Şükür; rəssam. E.Lazımov.- B.: Yazıçı, 1989.- 127,[1] s.

 

Novruz bayramı [Mətn]: Toplu [Red. M.Şükür; Tərtib ed. A.Nəbiyev]B.: Yazıçı, 1990.- 224 s. ill., fotoşək. 27 sm.

 

Novruz bayramı ensiklopediyası [Mətn]: xalq bayramı /tərt. ed. B. Abdulla, T.Babayev; elmi red. M.Qasımlı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 207, [1] s.

 

Novruzlu Əziz İsa oğlu. Cavad bölgəsinin (Sabirabadın) tarixi [Mətn] /Ə.İ.Novruzlu; Red. Q.Qoşqarlı; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Daş yaddaşı.- B.: Elm, 1994.- 120 s. ill

 

Novruzlu Əziz İsa oğlu. Culfa bölgəsinin arxeoloji abidələri [Mətn]: Naxçıvan arxeoloji abidələri toplusu /Ə.İ.Novruzlu, V.B.Baxşəliyev; Red. Ə.İ.Novruzlu; AzEA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Bölməsi "Daş yaddaşı" II cild.- B.: Elm, 1993.- 108 s.

 

Novruzlu Əziz İsa oğlu. Şərurun arxeoloji abidələri [Mətn]: Naxçıvanın arxeoloji abidələri toplusu /Ə.İ.Novruzlu (red.), V.B.Baxşəliyev; AEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Arxeoloji Mərkəz. III cild.- B.: Elm, 1993.- 184 s.

Novruzoğlu Rövşən. Qarabağ: "Eçmiədzin"in məxfi qrifi altında /R.Novruzoğlu; elmi red. Ə.Cəfərov; məsləhətçilər C.Ə.Bəhramov [və b.]Bakı: Çıraq, 2012.- 351, [1] s.

Nuriyev Cümşüd Qurban oğlu. Azərbaycanın gömrük tarixi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /C. Nuriyev.- B.: Qarabağ, 2007. -143 s.

 

Nuriyev Nüsrət Qəhrəman oğlu. Qafqazın aynası Qəbələ [Mətn]: [monoqrafiya] /N.Nuriyev; [red. və ön söz A.Tahirov]Bakı: Gənclik, 2009.- 104, [1] s.

 

Nuriyeva İradə Tofiq qızı. Azərbaycan dövlətləri intibah dövründə [Mətn]: metodiki vəsait /İ.T.Nuriyeva; red. İ.B.Cəfərzadə; ADNA.- B.: Mütərcim, 2015.- 31, [1] s.: 20 sm.

 

Nuriyeva İradə Tofiq qızı. Azərbaycan tarixi [Mətn]: ən qədim zamalardan - XXI əsrin əvvələrinədək: ali məktəblər üçün dərslik /İ.T.Nuriyeva; elmi red. C.M.Mustafayev; red. S.S.Nağıyeva; rəyçilər H.N.Məmmədov, R.M.Məmmədova.- B.: Mütərcim, 2015.- 335, [1] s.: 20 sm.

 

Nurlu İbrahim. (Nuriyev İbrahim Güləhməd oğlu.) XXI əsrin astanasında: Neftçala [Mətn] /İbrahim Nurlu; Red.: Ə.Sayılov, Ə.İmanlı. I kitab.- B.: Araz, 1997.- 434 s. portr., fotoşək

 

Nurlu İbrahim. (Nuriyev İbrahim Güləhməd oğlu.) XXI əsrin astanasında: Neftçala /İbrahim Nurlu. II kitab.B.: Şərq-Qərb, 1998.426 səh. portr., fotoşək

 

Nurlu İbrahim. (Nuriyev İbrahim Güləhməd oğlu.) XXI əsrin astanasında: Neftçala /İbrahim Nurlu. III kitab.- Bakı: Şərq-Qərb, 2000.- 266 səh. şəkilli

 

Nurullabəyli-Əsədov Firudin. Mir Mustafa xan [Elektron resurs]: elmi-publisistik tarixi oçerk F.Nurullabəyli-Əsədov; red. M.Teymurov.- B.: [İqtisad Un-ti] 2007.- 96 s.

 

Nurullabəyli-Əsədov Firudin. Nadir şah Əfşar [Elektron resurs]: monoqrafiya F.Nurullabəyli-Əsədov; elmi red. B.Abdullayev.- Bakı [İqtisad Un-ti] 2011.- 68 s.

 

Nurullabəyli-Əsədov Firudin. Tariximizin səhifələrində Makedoniyalı İskəndər [Elektron resurs] : F. Nurullabəyli Əsədov ; elmi red. və rəyçi B. Abdullayev ; red. M. Teymurov.- B.: 2011.-30 s.

 

Nuruzadə Şəhla Tofiq qızı. XX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycanda Etnokonfessional şərait [Mətn] : /Ş. T. Nuruzadə ; elmi məsl. T. Ə. Bünyadov ; elmi red. E. Ə. Kərimov. B.: Xəzər Universiteti, 2010. 216, [2] s.: şək., cədv

 

Nuruzadə Şubay Cavad oğlu. Asiya və Afrika ölkələrinin yeni və ən yeni tarixinin tədrisinə dair dərs vəsaiti [Mətn]: pedaqoji universitetlər və institutlarda bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti; [Ş.Nuruzadə; elmi red. M.S.Həsənov; rəyçilər. D.H.Qüdrətov, S.M.Mustafayeva, N.S.Hacınskaya] Bakı: [ADPU], 2008.- 182, [2] s., cədvəl; 21 sm.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved