Tarix. Tarix elmləri
 
Q
 

Daxili əlifba

 

 

Q. An-n. Musavat zülmü alatında kənd və kəndli kütlələrinin mübarizəsi /Q.An-n; Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat İnstitutu Tarix-Etnoqraf şöbəsi.- Bakı: Az, Dövl.Elmi-Tədq.İnst-tu nəşriyyatı, 1931.- 27, [1] s. ; 19 sm.

 

Qabaqgöl və qabaqgöllülər [Mətn] üm. red. Ə.Ö.Hüseynov I hissə.- B.: [s.n.] 2002.- 124 s. 21 sm.

 

 Qabıssanlı Şakir. Bəşəriyyət başlanğıcını haradan götürmüşdür? [Mətn]: [tarixi publisistika] /Ş. Qabıssanlı; ön söz. M. Rəcəb.- B.: Müəllim, 2009. -370, [2] s.

 

 Qabıssanlı Şakir. Makedoniyalı İsgəndər Azərbaycanda olubmu? /Ş. Qabıssanlı ; red. V. Nərimanlı, Q. Xaçınçaylı ; [ön söz müəl. R. B. İbrahimov].-Bakı : Təknur , 2013.-279, [1] s.

 

Qabıssanlı Şakir. Toponimlərin açılmayan sirləri /Ş.Qabıssanlı; red. V. Ə. Nərimanov.-Bakı: Təknur, 2013.- 495 s.

 

 Qacar Çingiz. Azərbaycan qədim və orta əsrlərdə [Mətn]: görkəmli şəxsiyyətlər /Ç.Qacar; tərt. ed. N.Quliyev, N.Qaramanlı; üz qabığın rəssamı E.Şahtaxtinskaya.- B.: Oka Ofset, 2012.- 448 s.: portr., şək., fotoşək., 20 sm.

 

Qaçayev Məzahir. Azərbaycanda şəhər və rayonlar [Mətn] /tərt. ed. Məzahir Qaçayev.- B.:[Ünsiyyət];2002.- 48 s.

 

Qafarlı Ramazan Oruc oğlu. Mif və nağıl [Mətn]: epik ənənədə janrlararası əlaqə: [dərs vəsaiti] /R.Qafarlı; elmi red. A.Nəbiyev; rəyçilər. P. Əfəndiyev, A. Hacıyev, M. Həkimov və b.; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: [N.Tusi adına ADPU], 1999. -448 s.

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan Respublikası. Əsrə bərabər on il: 1991-2001 /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ.Əliyev.- B.: Tural-Ə NPM, 2001.- 328 səh.: 20 sm.

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycanın ən yeni tarixi [Mətn]: [XX əsrin sonları - XXI əsrin əvvəlləri] /Tahir Qaffarov.- Bakı: GİSO Enterprise, 2005.- 275 s.

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi (1920-1991) [Mətn] /Tahir Qaffarov; Elmi red.: İ. Əliyev. B.: Mütərcim, 1999. 280 s

 

Qaffarov Tahir Baqi oğlu. Azərbaycan tarixi. XX əsrin 80-90-cı illəri [Mətn]: /Tahir Qaffarov; Elmi red.: T.Mustafazadə.- B.: Mütərcim; 1997.- 141 s.

 

Qafqaz xalqlarının milli geyimləri rəssam-litoqraf K. P. Beqqrovun yaradıcılığında [Mətn] : [albom] /kitabın tərtibçisi, mətnin və şərhlərin müəl. E. Ə. Kərimov ; elmi red. T. Bünyadov ; ön söz müəl. Ə. Məmmədli ; [red. E. Səmədova ; rəssam N. Rzaquluyev] ; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- B.: Azərbaycan 2014.- 26 s., [66] s. rəngli ill. faks. 30 sm.

 

Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər" beynəlxaq elmi konfransın tezisləri [Mətn] /Red. M.D.Mərdanov, E.M.İsmayılov, H.K.Hüseynova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, M.Ə.Rəsulzadə ad. Dakı Dövlət Universiteti; Qafqaz İnkişaf Bankı.-B.: Elm, 1998.- 254 s.

 

Qafqaz tarixi [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /R.O.Qurbanov; Elmi red.: Ə.İ.Muxtarov; Rəyçilər: M.Qasımov, A.Göyüşov, M.Mirzəyev.- Bakı: Maarif, 2001.- 336 s.


Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə 1724-1904 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R. Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti I Cild.- Bakı: Elm, 2010.-XX+713, [3] s.

Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə. 1905-1906 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red. T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ. Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti II-ci cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+616, [2] s.


Qafqazda "erməni məsələsi" 1724-1914: Rusiya arxiv sənədləri və nəşrləri üzrə [Mətn]: 3 cilddə.-1906-1914 /ön söz T.Heydərov; tərt. müəl. və red.T.Heydərov, T.Bağıyev, K.Şükürov; red. R.Didavari; dizayn E.Fərzəliyev, Ə.Ələsgərov; rəssam İ.Məmmədov; Avropa Azərb. Cəmiyyəti III Cild.- Bakı: Elm, 2010.- VIII+345, [2] s.

 

Qala arxeoloji etnoqrafik muzey kompleksi [Mətn]: /Heydər Əliyev Fondu.- [Bakı]: [2009].- 32 s.: şək., fotoşək., 21 sm

Qarabağ Abidələri.-Bakı: [s.n.] , 2009.

 

Qarabağ. Yaddaş [Mətn] /"Sağlam İnkişaf və Maarifləndirmə" İctimai Birliyi; Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi; layihənin rəh. və material. toplayan. A.Ə.Xəlilov; baş məsl. Q.Hacıyev; məsl. H.Əliyeva; red. V.Hüseynova; dizayner və tərt. S.Gülalıyev; [ön söz. B.Səfərov]Bakı: MHS-Poliqraf, 2010.- 190, [2] s.

 

Qarabağ: dünən, bu gün fotoşəkillərdə [İzomaterial]: [fotoalbom] /baş red. və baş məsləhətçi. B. Baratoğlu; məsləhətçilər. A.Ə.Əhmədzadə, R.M.Əliyev.- Bakı: [İndiqo], [2007].-200 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni iddialarının "Sovet dovrü" [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 50, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni işğalının nəticələri [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.].- B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Erməni vəhşilikləri (1905-1906) - (1918-1920) [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 46, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Xocalı soyqırımı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 1-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: Şuşa, 2002.- 192 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 2-ci Ümumrespublika elmi-əməli konfransının tezislər toplusu /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2003.- 292 s.

 

  Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 3-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Red. heyəti: Ə.Abbasov və b..- B.: 2004.- 296 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 4-cü Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları /Redaksiya heyyəti: Ə.Abbasov və b.- B.: 2005.- 234 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 5-ci elmi-əməli konfransının materialları /Elmi red.: Q. Ə. Qarannı, N. Səməndər.- B.: 2006.- 252 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. "Qarabağ dünən, bu gün və sabah" 6-cı elmi-əməli konfransın materialları/ Red. heyəti: Ə.Abbasov, Q.Hacıyev, K.Şükürov və b.- B.: Qanun, 2007.- 352 s.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ haqqında tarixi faktlar [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 54, [2] s.: 20 sm.

 

Qarabağ Azadlıq Təşkilatı. Qarabağ müharibəsi necə başlandı [Mətn] /QAT; red. hey. Akif Nağı [və b.]B.: [s.n.], 2009.- 62, [2] s.: 20 sm.

 

"Qarabağ dünən, bu gün və sabah", elmi-əməli konfrans (8 ; 2009 ; Bakı) Qarabağ dünən, bu gün və sabah 8-ci elmi-əməli konfransının materialları [Mətn] /red. Ə. Abbasov [və b.] B:. [s. n.], 2009. 291, [1] s

 

Qarabağ müharibəsi [Mətn] : qısa tarix haz. A. Nağı. B.: [s. n.] 2014.- 120 s.

 

Qarabağ müzakirə olunur [Mətn] /tərtibatçı. Ə.Həsənov; red. F.Məmmədov; Z.Şamilov; S.İsayev; Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti.- B.: [s.n.], 2006.- 324 s.

 

Qarabağ: Suallar və faktlar /Məsləhətçi və ön sözün müəllifi: N.Kaya; Bədii və texniki red.: H.Öztürk; Red.: A.Əhmədov.- Bakı: Qismət, 2005.- 156 s.

 

Qarabağ : yaddaş kitabı [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. A. Nağı [və b.] ; [naşir N. Həbibov]. B.: [s. n.] 2014.- 68 s.

Qarabaği Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi.-Bakı: AzSSR EA , 1959.

 

Qarabağlı Aydın. Qarabağ, onun qədim tayfaları və toponimləri [Mətn] /A.Qarabağlı; elmi red. Q.Kazımov; red. E.Kamal.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 475, [1] s.

Qarabağnamələr. Birinci kitab [Mətn] /Tərtib edəni: A. Fərzəliyev; Elmi red.: N. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

 

Qarabağnamələr. İkinci kitab [Mətn] /Tərtib edən: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

 

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab [Mətn] /Tərtib edəni: N. Axundov; Elmi red.: A. Fərzəliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

 

Qaradağ Raif Süleyman oğlu. Neft fırtınası [Mətn] /R.Qaradağ; Tükiyə türkcəsindən Azərb. çevirən. M.Ənsərli; red. N.Məmmədov. B.: Qanun, 2009.- 253, [3] s.

 

Qaralov Zahid İbrahim oğlu. Heydər Əliyev - milli ləyaqət ölçüsü [Mətn] /Z.İ.Qaralov (ön söz).- B.: Təhsil, 2015.- 405, [3] s. portr


Qaraoğlu Fazil. Ermənilər və həqiqətlər rəsmi sənədlərlə /F.Qaraoğlu; elmi məsləhətçi. L.Məmmədova; red. Ə.Əmirbəyli, B.Abdullayev I cild.- Bakı: Nurlar, 2007.- 400 s.


Qaraoğlu Fazil. Türk millətinin tarixi, qurduğu dövlətlər və ata-babaları [Mətn] /Fazil Qaraoğlu; elmi məsləhətçi L.Məmmədova; baş red. Ə.Əmirbəyli; red. B.Abdullayev.- Bakı: Nurlar, 2007.- 384 s.

 

Qaraşarlı Çingiz Məmməd oğlu. Troyalılartürkidilər /Ç.M.Qaraşarlı ;elmi red. T.Hacıyev.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 79, [1] s.

 Qarayev Elçin. Azərbaycan XVIII əsr rus və Qərbi Avropa səyyahlarının təsvirində /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə, G.Məmmədova; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2005.- 160 s.

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən [Mətn] : (XVII - yüzilliyin sonu XIX yüzilliyin ortalarında) : monoqrafiya /E. T. Qarayev ; elmi red.: C. M. Mustafayev, H.N. Həsənov ; AMEA, A.A.Bakıxanov ad.Tarix İn-tu. Bakı: Mütərcim, 2016.- 543, [1] s.: cədv., xəritə, şək., portr., 20 sm.

 

Qarayev Elçin. F. İ. Soymonovun "Xəzər dənizinin və orada həyata keçirilən Rusiya işğallarının, imperator böyük Pyotrun tarixinin bir hissəsi kimi təsviri" adlı səyahətnaməsi Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi [Mətn] /E.Qarayev; Elmi red.: T.Mustafazadə; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: ADPU, 2006.- 141 s.

 

Qarayev Elçin Teymur oğlu. İrəvan xanlığı (1747-1828) [Mətn] /E. Qarayev; elmi red. Y. Mahmudov; AMEA, A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Avropa, 2010.- 342s.

 

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Böyük Vətən müharibəsi veteranları /Siyavuş Qarayev, İmran Cəfərzadə.- B.: [ADNA ], 2005,109 səh. portr., fotoşəkillər

 

Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yanvar şəhidləri /S.Qarayev, İ.Cəfərzadə; Red.: F.Şükürbəyli.- B.: ADNA, 2004.- 228 s.

 

Qarayeva Gülxanım İbrahim qızı. Ərəb ölkələrinin orta əsrlər və yeni dövr tarixi [Mətn] /G. Qarayeva, A. Hacıqədirli ; elmi red. N. Ç. Axundova ; rəyçilər B. O. Əziz [və b.] B.: Adiloğlu, 2012. 451, [1] s.: cədv

 

Qars müqaviləsi /Tərtib edən və ön sözün müəllifi: H.Məmmədov (Qaramanlı); Elmi red.: N.Əhmədli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2004.- 84 s.

 

Qasimsqi Ay. M. Daş dövrü [Mətn]: daş dövründə yaşayan insanların müxtəsər surət həyatı, 4-cü hekayə /M.Ay.Qasimisqi; tərcümə. M.H.Möhsünzadə.- B.: Azərnəşr, 1925.- 18 s.

 

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Dünyanın tacı türklər [Mətn]: tarixi, siyasi-ideoloji əsər.-Bakı 2006. 351 s.

 

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Güney Azərbaycan Türkləri son 100 ildə /A.M.Qasımlı; red. G.Ə.Yenisey; naşir. M.Bilgin.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 202, [2] s.; 20 sm.

Qasımlı Aydın Mədətoğlu. Türklər tarixi oçerklər /A. M.Qasımlı (ön söz əvəzi); red. A. C. Abbaslı; naşir Türk Oğlu.-Bakı: [MMC], 2012.- 530, [2] s.

 

Qasımlı İldırım Əvəz oğlu. Heydər Əliyevin bioqrafiyası [Mətn] İ.Ə.Qasımlı, U.İldırım; Red.: R.Tapdıq; Ön sözün müəllifi: X.Alovlu I kitab.- B.: Dünya, 1998.- 152 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi: 2 hissədə.- 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik I hissə /.Qasımlı; Elmi red.: .Fətəliyev.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 380 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi [Mətn]: 2 hissədə 1918-1945-ci illər: Ali məktəblər üçün dərslik /Musa Qasımlı; elmi red. və rəyçilər. M.Fətəliyev, F. Yusifzadə.-B.: Adiloğlu, 2007. -380 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın baş nazirləri.-Bakı: Adiloğlu , 2005.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi [Mətn] /M.Qasımlı; E.Hüseynova; elmi red.: N.Əlibəyli.- B.: Adiloğlu, 2003.- 112 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. Heydər Əliyev - İstiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər) [Mətn] /M.Qasımlı; Məsləhətçi: R.Mehdiyev; Red. Ə.Həsənov; Rəyçi: Ə.Mehdiyev.- B.: Bakı Universiteti, 2006.- 608 s.

 

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1960-1979 /Musa Qasımlı; Elmi red. Ə.Həsənov; Ön sözün müəl. B.Baysal I cild.- B.: Adiloğlu, 2007.- 560 s.

Qasımlı Musa Cəfər oğlu. SSRİ-Türkiyə münasibətləri [Mətn]: Türkiyədə 1960-cı il çevrilişindən SSRİ-nin dağılmasınadək 1979- 1991 /M.Qasımlı; elmi red. Ə.Həsənov.- II cild.- B.: Adiloğlu, 2009.-394, [6] s.

 

 Qasımov Axund Hüseyn. Tarixi-Əbu Əli Sina [Mətn]: Kütübü-mütəfərriqədən əxz edilib məşhur üləmadan Əbu Əli Sinanın tarixinə dair ixtisarən bir kitabçadır. /A. H. Qasımov.- B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1914.- 42 s.

 

Qasımov Alşan Ədil oğlu. Unudulmaz illərin salnaməsi [Mətn] /Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti ; A. Ə. Qasımov; [elmi red. M.Alıcanov]B.: [s. n.], 1984.- 38 , [2] s.

 

Qasımov Cəlal. Repressiyadan deportasiyaya doğru [Mətn] /C. Qasımov; Baş məsləhətçi: N.Abbasov; Elmi red. və ön sözün müəllifi: Y. Qarayev; Rəyçilər: K. Əliyev, Ş. Vəliyev; Naşiri: T. Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1998.- 292s.

 

Qasımov Cəlal. Yaddaşın bərpası [Mətn] /C.Qasımov; Elmi red.: Y.Qarayev; Rəyçilər: B.Vahabzadə, K.Əliyev.- B.: Mütərcim, 1999.- 256 s.

 

Qasımov Etibar Əhməd oğlu. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərinin su təchizatı: I-V əsrlər: tarixi-arxeoloji tədqiqat /E.Ə.Qasımov; Elmi red., ön sözün müəllifi, nəşrə hazırlayan: Ə.H.Babayev, rəssam: R.Cəfərova; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2002.- 200 səh.: ill., 20 sm.

 

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf tarixi [Mətn]: 1969-2003-cü illər /Ə.Q.Qasımov; layihənin rəhbəri, elmi red. və ön sözün müəl. Y.Mahmudov; məsləhətçi İ.M.Hacıyev; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Turxan, 2013.- 263, [1] s.: portr., 25 sm.

 

Qasımov Ədalət. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Mətn]: XX əsrin 70- 80- ci illəri /Ə.Qasımov; elmi red.: Y.Mahmudov; AMEA., A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- B.: Təhsil, 2009.- 302, [1] s. fotşək

 

Qasımov Ədalət Qasım oğlu. Heydər Əliyevin tərəqqi strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası [Elektron resurs]: XX əsrin 70- 80- ci illəri Ə.Q.Qasımov.- B.: 2009.- 412 s.

 

Qasımov Xeyirbəy Sabir oğlu. Orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti.-Bakı: Aspoliqraf , 2008.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Azərbaycan Respublikası dünya meridianlarında [Mətn]: Mədəni əməkdaşlıq /M.Qasımov; Red. V.Məcidov.- Bakı: Gənclik, 1992.- 88 s.

Qasımov M.C. Birinci dünya müharıbəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti [Mətn] (1914-1918-ci illər). 3 hissədə, I hissə (1914-cü il avqust 1917-ci il oktyabr). Azərb.dilində. Bakı: Qanun, 2000.- 3000 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. X əsr. 1900-1945 illər [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.Qasımov, M.Abdullayev I hissə.- Bakı: Bakı Universiteti, 1998.- 300 s.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Birinci dünya müharibəsi illərində böyük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti: (1914-1918-ci illər): 3 hissədə. 1917-ci il noyabr-1918-ci il noyabr [Mətn]: II hissə /M.Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 406 s.; 21 sm.

 

Qasımov Musa Cəfər oğlu. Xarici dövlətlər və Azərbaycan [Mətn]: Aprel işğalından SSRİ yaradılana qədərki dövrdə diplomatik-siyasi münasibətlər: [Dərs vəsaiti] /Musa Qasımov; Elmi red.: S.Əliyarlı, R.Orucov; Rəyçilər: E.İsmayılov, Q.Bayramov və b.- B.: Qanun, 1998.- 360 s.

 

 Qasımov Oqtay. Cinayətlər və cəzalar [Mətn] /O.Qasımov; Red.: İ.Qasımov.- B.: Elm və həyat, 1997.- 96 s.

 

Qasımov Oqtay Binyət Əli oğlu. Cinayətlər və cəzalar/O.Qasımov; Nəşriyyatın direktoru və red.: Ə.Əliyev.- Bakı: Gənclik, 2006.- 169 s.

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: texniki ali məktəblər üçün dərslik /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz. müəl. Y.M.Mahmudov; ixtisas red. A.C.İsgəndərov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.- [Bakı]: Qanun, 2014.- 601, [1] s.: cədv., portr., xəritə., 21 sm.

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Azərbaycan yaradıcı ziyalıları sovet hakimiyyəti illərində (1920-1940-cı illər) [Mətn] [monoqrafiya] /Ş. M. Qasımov ; elmi red. T. H. Musayeva. B.: Elm, 2009. 213, [3] s.: portr

 

Qasımov Şikar Məhəmmədəli oğlu. Əsirlikdə qalan Laçın [Mətn] /Ş.M.Qasımov; elmi red. və ön söz Y.M.Mahmudov.- B.: Elm, 2012.- 203, [1] s.: xəritə., portr., cədv., fotoşək., 21 sm.

 

Qasımova Ləzifə Nağı qızı. "Azərbaycan tarixi" fənninin tədrisi prosesində şagirdlərin milli mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsi [Mətn]: V-IX siniflər L.Qasımova; red. H.Ə.Əlizadə; rəyçi. N.M.Muxtarova və b.; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: BDU, 2003.- 120, [2] s.

 

Qasımzadə Fuad Feyzulla oğlu. Novruz - bahar bayramı [Mətn] /F.F.Qasımzadə.- B.: 1989.- 64 s. Qerman faşistlərinin vəhşilikləri[Mətn] /tərc. ed. İ. Əliyev; red. Ə. Musayev.- B.: Azərnəşr, 1942. - 79, [1] s.

 

Qaşqay Solmaz Mirtağı qızı . Manna dövləti [Mətn] /S.Qaşqay; Elmi red. İ.Əliyev; Red. E.Məmmədyarova; Rəssamı. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 107 s.

Qaydu P. Macarıstan/ P.Qaydu XIV buraxılış.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 40, [1] s.

 

Qayıdış 1990-1993 [Mətn] /Məsləhətçi və buraxılışa məsul: V.Talıbov; Məsul red.: A.Qasımov; Tərt.: Ə.Həsənov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 792 s. portr., 24 v. şək

Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan , 2008.

 

Qaziyev M. Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan xalqı [Mətn] M.Qazıyev; [red. C.Əzimov].- B.: Azərnəşr, 1943.- 25, [1] s.

 

Qazıyev Yusif. Erməni məsələsi.-Bakı: Qafqaz Un-ti, Qafqaz Araşdırmaları İn-tu : [Nurlar NPM] , 2009.

 

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən/Q.Qeybullayev; Elmi red. Yusif Yusifov, Rəssam. T.Məlikov.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 248 s.

 

Qeybullayev Qiyasəddin Əsgər oğlu. Qarabağ [Mətn]: Etnik və siyasi tarixinə dair /Q.Ə.Qeybullayev; Red. İ.A.Babayev; Az SSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1990.- 248 s.

 

Qeybullayev Qiyasəddin. Əsgər oğlu. Qədim türklər və Ermənistan.-Bakı: Azərnəşr , 1992.- 140 s.

 

Qədim Azərbaycan tarixi mixiyazılı mənbələrdə: [Mətn] /Tərtib və tərcümə edəni, ön sözün və şərhlərin müəllifi: S.Qaşqay; Red.: E.Məhərrəmov, AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Təhsil, 2006.- 148 s.

 

Qədim Ordubad archaeology of southern caucasus /V. Baxşəliyev, A. Seyidov, Q. Qədirzadə, B. İbrahimli; elmi red. İ. Hacıyev ; elmi məsl. və ön söz. müəl. İ. Həbibbəyli.-Naxçıvan : Əcəmi , 2014.-311, [1] s.

 

Qədim dünya tarixi didaktik materiallar: VI sinif üçün dərs vəsaiti /O. B. Sultanov, T. F. İskəndərov, Q. İ. Bəşirov [və b.]; red. M. İ. Əmrahov; rəyçi. V. H. Əliyev, P. Ş. Səfərov. -Bakı: [ADPU], 2010. -209 [1] s

 

 Qədim zamandan başlamış rus tarixi [Mətn] M.N.Pokrovski; red. Q.Abasov; çevirən. C.Cabbarov II kitabPokrovski, M. N. 1868-1932.- B.: Azərnəşr, 1932.- 185, [1] s.

 

Qədirov Firudin Vəli oğlu. Azərbaycanın şimal müdafiə ehkamları [Mətn]: sabiq Qəbələ mahalının V-XIV əsr abidələri əsasında /F.V.Qədirov; red. İ.H.Əliyev, Q.M.Əhmədov; AzSSR EA, Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1984.- 150,[2] s.

 

Qədirzadə Qadir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz: bayramlar, mərasimlər, adətlər, münasibətlər [monoqrafiya] /Q.İ.Qədirzadə; elmi red. İ.Ə.Həbibbəyli; AMEA, Naxçıvan bölməsi, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İn-tu.-Naxçıvan: [Əcəmi NPB], 2012.- 127, [1] s.

 

Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu. Praktiki transfoneliterasiya işləri [Mətn] /C.V.Qəhrəmanov; red. M.Adilov; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 284, [2] s. portr

 

Qəhrəmanov Qəhrəman Nəriman oğlu. Gizlədilmiş müharibə [Mətn] /Qəhrəman Qəhrəmanov. I kitab.- B.: [Nafta-Press], 2008.- 370 s. portr., fotoşək

Qəhrəmanov Tofiq Hüseyn oğlu. Cəlladımız zalım idi [Mətn]: Ağı-salnamə /T.Qəhrəmanov; Red.: İ.Məmmədov.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997.- 144 s. ; 20 sm.

Qəniyev Seyfəddin Həmzə oğlu. Qobustan [Mətn] /Seyfəddin Qəniyev; Elmi red.: N. Mehdiyeva, N. Məmmədli; AMEA Folklor İnstitutu.-I kitab.- B.: Nurlan, 2005. -720 s.

 

Qərbi Avropa və Amerika inqilab hərəkatı tarixi [Mətn] [A. Priqojin]; 26-lar adına Zaqafqaziya Kommunist Darülfunünü, Qiyabı Kommunist Darülfunünü.- B.: [s.n.] 1930.- 22, [1] s.

 

Qırxqızlı Qasım. Əsrin faciəsi-Xocalı [Mətn] /Qasım Qırxqızlı; Red.: H. Orucov. B.: Şərq-Qərb, 1999. 124 s.: portr., şəkilli

 

 Qızıl səhifələr: Azərbaycan xalqının milli azadlıq yolunda mübarizəsi tarixindən 1946. Təbriz: Ana dili kültür yayımları, 1999. 464 səh.: fotoşək., port

Qızılbaşlar tarixi [Mətn] /tərc. M.Ə. Məhəmməd; buraxılışa məsul. V. Qardaşlı; elmi red. Z. Bünyadov.-Bakı: Azərbaycan, 1993.-48 s.: 20 sm.

 

Qiyasi Cəfər Əli oğlu. Erməni mənəvi terroru [Mətn]: Adlar dəyişsə də tarix qalır /C.Qiyasi, İ.Bozyel; Red. R.Məmmədli, D.Ramazanlı; İğdır Azərbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Dərnəyi.- Bakı: Kitab klubu, 2007.- 36 s.

 

Qlaubauf F. Kominternin III konqresi /F.Qlaubauf.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 64 s.
 

Qocayev Əkbər Ədilxan oğlu. Bayramlar və tarixi günlər.-Bakı: Altun kitab , 2006.

 

Qolodets M. Ordu və flotda 1905-ci il [Mətn] /M.Qolodets; [ön söz. S.Çernomordik].- B.: Bakı işçisi, 1926.- 43 s.

 

Qoryev B.İ. Birinci rus marksisti Plexanov [Mətn]: [həyat və fəaliyyəti] /B. İ. Qoryev; ruscadan tərcümə edən: Y.Qasımov.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 53 [2] s.

 

Qrusse R. Asyanın oyanması İngiltərə imperyalizmi və xalqlarının qiyamı [Mətn] /R. Qrusse; tərc. S. Zəki Bakı: Azərnəşr, 1928. 213 s.

 

Quba əyalətinin kameral təsviri [Mətn]: 1831-ci ildə kollec reqistratoru Xotyanovski tərəfindən tərtib edilmişdir /tərc., giriş, qeydlər və yekun cədvəllərin müəl. T.Mustafazadə; rəyçilər. V.Z.Piriyev, Ş.F.Fərzəliyev; Azərb. Tarix Qurumu.- Bakı: Sabah, 2008.- 751, [1] s. , faks., cədv. ; 22 sm.

 

Quba məzarlığı-erməni cinayətlərinin qanlı izi [Mətn] [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı] ; red. hey. N. Novruzbəyli [və b.] ; [naşir A. Ağalarov]. B.: [s. n.] 2014.- 44 s.


Qubaydullin Əziz. Azərbaycanda bəylər və onlara tabe olan kəndlilərə dair vəsiqələr [Mətn] /Ə.Qubaydullin.- B.: [s. n.], 1927.- 62 s.

 

Qubaydullin Əziz. Azərbaycanda bəylər və onlara tabe olan kəndlilərə dair vəsiqələr [Mətn] /Ə.Qubaydullin.- B.: [s. n.], 1927.- 62 s.

 

Qukovski A.İ. Tarix feodalizm dövrü orta məktəb üçün; VI-VII tədris illəri /A.İ.Qukovski, O.V.Traxtenberq; çevirən. X.İbrahim; red. Əb.Axundov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 292 s. , şək., xəritə, portr.

 

Quliyev Etibar Dilqəm oğlu. Azərbaycan və Anadolu türklərinə qarşı soyqırım [Mətn]: tarixi həqiqətlər: [monoqrafiya] E. Quliyev, A. Quliyeva, D.Quliyev; elmi red. C.Ə.Bəhramov.- B.: Təknur, 2012.- 575, [1] s.

 

Quliyev Ə.N. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri tarixindən: XV-XVIII əsrlər /Ə.N.Quliyev; Azərbaycan SSR Siyasi və Elmi Bilikləri Yayan Cəmiyyət.- B.: 1958,52 səh.

 

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tariximiz-taleyimiz [Mətn] V.M.Quliyev.- B.: Tural, 2002.- 424 s.

Qumilyov Lev Nikolayeviç. Qədim türklər [Mətn] /L.Qumilyov; Tərcümə edənlər. V.Quliyev, V.Həbiboğlu; İxtisas redaktoru. E.Əlibəyzadə.- Bakı: Gənclik, 1993.- 536 s. 247, [1] s., [12] v.

 

Quliyev Cəmil Bahadur oğlu. Tarix: düşüncələr,mülahizələr, qeydlər...(1953-2003) /C.Quliyev.- Bakı: Elm, 2004.-764 səh., 48 səh. şəkil.; 22 sm.

 

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda tarix elminin inkişafı /Ə.N.Quliyev, İ.M.Həsənov, İ.V.Striqunov; [red. H.Əfəndiyev].- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 220, [4] s.

Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 9-10-cu siniflər üçün dərslik /Ə.Quliyev, E.Məmmədov, K.Rəhimov; red. Ş.C.Məmmədbəyli, İ.B. Berxin; [tərc. Z.Məmmədov]Bakı: Maarif, 1982.- 322, [2] s.

Quliyev Əmir Məhərrəm oğlu. Türk oğlu,... 17-ci... hücuma hazır ol! [Mətn]: (tarixi oçerk) /Ə.Quliyev, A.Quliyev; red. H.Əsgərov.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 473, [3] s., [15] v.

 

Quliyev Fərhad Eldar oğlu. Azərbaycanın kurqan qəbirlərində at dəfni [Mətn] /F.E.Quliyev; elmi red. İ.H.Nərimanov, S.H.Aşurov; rəyçilər. Q.S.İsmayılzadə, T.R.Əliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2008.- 394, [5] s.

Quliyev Həsən Aslan oğlu. Azərbaycanda ailə məişətinin bəzi məsələləri [Mətn]: keçmiş və müasir dövr /H.A.Quliyev; red. Q.A.Qeybullayev; AzSSR EA Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- Bakı: Elm, 1986.- 96 səh. ; 20sm.

 

Quliyev İltifat İbrahim oğlu. Kremli fəth etmiş böyük türk oğlu [Mətn] /İ. İ. Quliyev ; F. H. Nəbiyev ; baş red. B. M. İbrahimov ; elmi red.: Ə. Ağabəyova, H. Hüseynov. B.: MBM, 2008.148 [1] s.: 20 sm.

Quliyev Nurbala. Bura Gülüstani-İrəm torpağıdır. /N.Quliyev; Red.: N.Rəhmanlı.- Bakı: Şuşa, 2005.- 208 s.

 

 Quliyev Mustafa. Azərbaycanda oktyabr düşmənləri [Mətn] /M.Quliyev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 55 s.

 Quliyev Mustafa. Azərbaycanda oktyabr düşmənləri [Mətn] /M.Quliyev.- B.: Azərnəşr, 1927.- 55 s.

 

Quliyev Mustafa. Azərbaycanda oktyabr düşmənləri [Mətn] /M. Quliyev Bakı: Azərnəşr, 1927.- 70 s.

 

 Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Ağaoğlular [Mətn] Vilayət Quliyev; Red.: A.Rüstəmli.- B.: Ozan, 1997.- 236 s. 20 sm.

 

 Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tarixdə iz qoyan Azərbaycanlılar V.Quliyev; Köçürən: Əmir Əqiqi Bəxşayişi Qum Bəxşayiş, 2000.- 454 [2] səh.

 

Quliyev Vilayət Muxtar oğlu. Tarixdə iz qoyan şəxsiyyətlər [Mətn] /V.Quliyev.- Bakı: Ozan, 2000.- 584 s.

 

Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı. Heydər Əliyev və mənəvi-estetik dəyərlər [Mətn] /. Quliyeva; Elmi red. və ön sözün müəllifi: V. Həbiboğlu. Bakı: Azərnəşr, 2002.- 176 s.: fotoşək., 21 sm.

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. XIX-XX əsrlərdə Bakı şəhər əhalisinin ailə və ailə məişəti [Mətn] /N. Quliyeva; elmi red. E. Kərimov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; [ön söz. İ. O. Məmmədov].-Bakı: Elm,2011. 236, [3] s.

 

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Azərbaycanda müasir kənd ailəsi və ailə məişəti [Mətn] /N.M. Quliyeva; Elmi red. T.H. Musayeva. Bakı: Elm, 2005.- 347 s.: cədvəl, 21 sm.

 

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Etnoqrafiya və etnologiya [Mətn]: dərs vəsaiti /N. Quliyeva; elmi red. A. Məmmədov; rəyçilər. V. Əliyev, M. Allahmanlı; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: [s.n.], 2009.- 157, [1] s., cədv.

 

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı. Mütəqillik illəri Azərbaycan ailəsi [Mətn] /N.M.Quliyeva; ARMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu; Elmi red.: A.Ə.Məmmədov.- B.: Elm 2006.- 94 s. portr. 21 sm.

 

Quliyeva Zeynəb Kərim qızı. Arpaçay vadisinin Tunc dövrü arxeoloji abidələri [Mətn] : [monoqrafiya] Z. K. Quliyeva ; elmi red. və ön söz. müəl. V. Baxşəliyev ; AMEA, Naxçıvan bölməsi. B.: Elm və təhsil 2014.- 189, [3] s.

 

Quluzadə Musa. Azərbaycan SSR-də dövlət və din münasibətləri [Mətn]: 1920-1991-ci illər /M. Quluzadə; Red.: C. G. Həsənli.-B.: 2006.- 315 s.

 Qumilyov Lev
Etnogenez və yerin biosferi /Rus dilindən tərcümənin, ön sözün və qeydlərin müəllifləri: K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev; Red.: N.Məmmədli.- B.: "Nurlan", 2005.- 550[1] s.

 

Qurbani Abdulla. Gəzdim Naxçıvanı mən səngər-səngər [Mətn] /A. Qurbani; Red. V. Əliyev. B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 1999. 456 s.: portr., ill., fotoşək

 

Qurbani Abdulla. (Qurbanov Abdulla Novruz oğlu) Heydər Əliyev məktəbi [Mətn] /A.Qurbani; Buraxılışa məsul: D.Məmmədov.- B.: Hərbi Nəşriyyatı, 1996.- 60 s. portr., fotoşək

 

Qurbani Abdulla. Məmməd Araz üç gün cəbhə bölgəsində /A.Qurbani; Red.: V.Əliyev.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 140 s.

 Qurbani Abdulla. Zərdabi yurdunda bir gün [Mətn]: birgünlük səfəri təəssüratları: [kitab-albom]/A.Qurbani; [red. M.Teymurlu; elmi məsləhətçilər V.Əliyev, E.Həsənov]Bakı: [Apostrof], 2009.- 191, [1] s.

 

Qurbanov Cəsur Xudayar oğlu. Səfəvi hökmdarı I Şah Abbas (1587-1629) [Mətn] C.Qurbanov; red. D.Əzimli; [ön söz. S.Məmmədov].- B.: [Zərdabi LTD], 2011.- 175, [1] s.

Qurbanov Rafiq. Dağıstan tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. Ə.İ.Muxtarova; rəy İ.Hüseynova [və b.]Bakı: ["Zərdabi LTD" MMC], 2007.- 247, [1] s.; 21 sm.

Qurbanov Rafiq. Qafqaz tarixi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /R.Qurbanov; elmi red. Ə.İ.Muxtarova; rəyçi M.Qasımov, A.Göyüşov, M.Mirzəyev.- Bakı: [Zərdabi LTD MMC], 2008.- 583, [1] s.


Qurbanov Ramin Müsü oğlu. XIX əsrin birinci yarısında Şimali Azərbaycanda azadlıq hərəkatı /Ramin Qurbanov; Elmi red.: Vəliyev T.T.,Həsənov, H.N.; Rəyçilər: B.M.Abdullayev, Niftəliyev R.Y.; AMEA, AA.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2006.- 192 s.

 

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M. Abdullayev; rəyçi O.B.Sultanov, S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti I Hissə.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 160, [1] s.

 

Qurbanov Ramin. Türk xalqlarının tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Qurbanov; elmi red. B.M.Abdullayev; rəyçi. O.B.Sultanov; S.A.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti II hissə.- Bakı: İqtisad universiteti, 2011.- 213, [1] s.

 

Qureviç A. Əfqanıstan/A.Qureviç [XI buraxılış]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 67, [1] s.

Qusev A. Hazır olalım /A. və V. Qusevlər.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 28 s.

Quzik K.O. İbtidai coğrafiya tədrisinə dair metodik məktub /K.O.Quzik; Azərbaycan Xalq Maarif Komisarlığı Müəllimlər İxtisasını Artırma İnstitutu Evdə Pedaqoji Texnikumu.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 72 s. , şək. ; 22 sm.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved