Tarix. Tarix elmləri
 
Y
 

Daxili əlifba

 

 

 

Yablonski M. Kominternin ikinci konqresi 1920-ci il 19 iyul - 6 avqust /M.Yablonski.- Bakı: Azərnəşr, 1930.- 70, [1] s.

Yaddan çıxmaz Qarabağ [Mətn]: Metodik tövsiyə /Tərtibçi: X. İsmayılova; Red.: K. Tahirov; M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B.: M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2007.- 34 s.

 

Yaddaş kitabı [Mətn] red. heyəti A.Nağı; [naşir N.Həbibov]; [Qarabağ Azadlıq Təşkilatı]B.: [Elgün], 2013.- 63, [1] s.

 

Yaxın və Orta Şərqdə milli azadlıq hərəkatı məsələləri [Mətn] AzSSR EA Şərqşünaslıq İn-tu; red. H.Z.Əliyeva, A.N.İmanquliyeva.- B.: Elm, 1985.- 178, [5] s.

 

Yaqub Paşa Alı oğlu. Baş Daşağıl ensiklopediyası /Paşa Yaqub; red. N. Tapdıqoğlu; ideya i və məsləhətçi M. Mahmudov.-Bakı: [Zərdabi LTD], 2012. -127, [1] s.

 

Yaqub Paşa Alı oğlu. Eminli ensiklopediyası [Mətn] /P. A. Yaqub ; red. N. Tapdıqoğlu. B.: Zərdabi LTD, 2015. 110, [2] s.: portr., şək., 21 sm. + [1] v. şəcərə

Yaqub Paşa Alı oğlu. Padar kəndinin ensiklopediyası /P. A. Yaqub; red. N. Tapdıqoğlu (Vəlişov) .-Bakı: [Zərdabi LTD], 2012. -111, [1] s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan legionerləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /N. Yaqublu; Elmi məsləhətçilər. М. Kənğərli və b. Bakı: Bakı Universitetinin Nəşriyyatı, 2002.- 341 s. +: 25 v. şək., 20 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan legionerləri.-Bakı: Çıraq , 2005. 336 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan milli istiqlal mübarizəsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə /Nəsiman Yaqublu; Rəyçilər: Ş.Hüseynov və b. Bakı: 2001.- 154 səh.: fotoşək., 1 portr., 20 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan mühacirət mətbuatı [Mətn] : dərs vəsaiti /N. Q. Yaqublu ; elmi red. Ş. Vəliyev. Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 150, [2] s.: 20 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu [Mətn]: AXC dövründə 1918-1920-ci illərdə əsası qoyulan Azərbaycan-Polşa siyasi əlaqələrinin mühacirətdəki geniş fəaliyyət sistemi araşdırılır. /N.Yaqublu; elmi red. S.Məmmədli.- B.: Adiloğlu, 2007.- 212 s., [50] s. şək., faks., portr

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Bakının qurtuluşu [Mətn]: Bakının Qurtuluşunun 90 illiyinə /N. Yaqublu; elmi red. S. Məmmədli; rəyçilər. M. Teymur, A. Kənan. Bakı: Adiloğlu, 2008.- 256 s., [48] s. fotoşək., portr., faks.: portr., 20 sm.

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Bakının qurtuluşu Bakının qurtuluşunun 90 illiyinə /N.Yaqublu; elmi red. S.Məmmədli; rəyçilər. M.Teymur, A.Kənan.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 199 s., [24] v. şək. portr., faks., portr., şək.; 24 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Ermənilər türklərə qarşı [Mətn] : Rusiya arxivlərinin izi ilə /N. Yaqublu (red.) ; Milli Jurnalistika Konqresi İctimai Birliyi ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri- Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası. Bakı: [E.L], 2013.- 153, [3] s.: faksim., fotoşək., 21 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qaraoğlu. Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski [Mətn]: Azərbaycan legionunun komandiri, "Azadlıq" radiosu "Azərbaycan" redaksiyasının baş redaktoru N.Yaqublu; [elmi məsləhətçilər. M.Teymur, R.Abutalıbov, М.Kəngərli; elmi red. S.Məmmədli].- B.: Adiloğlu, 2008.- 260 s.,[64]

 

Yaqublu Nəsiman. Xocalı qırğını.-Bakı: Azərnəşr , 1992. 128 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda [Mətn] : (Bakının qurtuluşunun 95 illiyinə) /Nəsiman Yaqublu ; elmi red. S. Məmmədli. Bakı: ["OL" MMC], 2013.- 204, [2] s.: portr., 24 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Qafqaz İslam Ordusu və Nuru Paşanın Azərbaycanda izləri [Mətn] /N. Q. Yaqublu. Bakı: Adiloğlu, 2012.- 151, [5] s.: portr., fotoşək., ill., cədv., 21 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, 1884-1955 [Mətn] : Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi. Azərbaycan Milli Qurtuluş Hərəkatının ideoloqu /N. Q. Yaqublu ; lay. rəhb. E. Süleymanov ; tərc. T. Bağırlı ; red. V. Əlibəyov ; [kitabın dizaynı Z. Məmmədov ; Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası]. [Bakı]: [Mütərcim], [2014]. 104 s.: portr., ill., fotoşək., faks., 22 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası [Mətn] /N. Q. Yaqublu ; elmi məsləhətçilər A. Balayev [və b.] ; transliterasiya red. S. Xalidoğlu ; kitabın red. İ. Quliyeva ; rəssam R. Rəsulzadə. Bakı: ["OL" MMC], 2013.- 503, [1] s.: portr., şək., fotoşək., faks., 25 sm.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Müsavat partiyasının tarixi [Mətn] : Müsavat Partiyasının 100 illiyinə /N. Yaqublu ; red. S. Məmmədli. Bakı: Adiloğlu, 2012.- 335 s.: portr., faksim., 22 sm. + [27] v. əlavə portr., fotoşək.


Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Müsavat partiyasının tarixi [Mətn] /Nəsiman Yaqublu; M. Ə. Rəsulzadə irsinin Araşdırma Fondu; Elmi red.: S. Məmmədli.-B.: Ay-Ulduz, 1997.- 328 s.

 

Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Türkiyənin Azərbaycanlılara müstəqillik mücadiləsində dəstəyi [Mətn]: Sovetlər dönəmi : 1920-1991 ci illər /N.Yaqublu; elmi red. S.Məmmədli.- B.: Abşeron Nəşr, 2009.- 196 s.

Yaqubov Şakir Hənifə oğlu. Mən şahidəm ki... Qara yanvar: əvvəl və sonar.-Bakı: [Azərbaycan] , 1992. 58 s.

 

Yanar Yusif. SSRİ tarixi [Mətn] /Y.Yanar; Red. K.Rəhimov; Naşir. E.Rzayev.- B.:Kitab klubu; 2006.- 67 s.

 

Yaroslavski. 1905-ci il dekabr müsəlləh üsyanı /Yaroslavski. Bakı: Azərnəşr, 1931. 40 s.; 17 sm.

 

Yaroslavski Yem. Mister Trotski burjuaziyaya nökərlik edir və ya Trotskinin xaricdəki ilk addımları /Yem. Yaroslavski.- B.: Azərnəşr, 1929.- 39 s.

 

Yaroslavski Y. Vladimir İliç Leninin həyat və fəaliyyəti [Mətn]: 22 aprel 1870-21 yanvar 1924 /Y.Yaroslavski.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 503, [1] s.

 

Yarovski S. Fransa /S.Jarovski [IV buraxılış]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 48 s.

Yekəəhmədli Alxan. Yuxulara dönən yurdlar [Mətn] /A. Yekəəhmədli; red. S. Qazi.- B.: Nurlan, 2007.- 301, [3] s., fotoşək.

 

Yenisey Gülara Əblüxalıq qızı. İranda etnosiyasi hərəkatlar (1922-2004) [Mətn] /Dr. G.Yenisey.- Bakı: [Qanun], 2009.- 247, [1] s.

 

Yerivanski M.M. Qədim İran [Mətn]: dərs vəsaiti M.M.Erivanski; S.M.Kirov adına Azərb. Döv. Un-ti (Qiyabi şöbə).- B.: ADU, 1958.- 15, [1] s.

 

Yerivanski M.M. Qədim Şərq tarixi [Mətn] M.Erivanski; [red. M.Sadıqzadə]; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Darülfünunu.- B.: ADD nəşriyyatı, 1949.- 180, [3] s.

 

Yəhyayev Teymur Heydər oğlu. Tanıdığım kimi, başa düşdüyüm qədər [Mətn] /T.Yəhyayev. B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999. 88 s.: portr

Yoloğlu Güllü. Mövsüm mərasimləri [Mətn]: türk xalqlarının materialları əsasında tarixi-etnoqrafik tədqiqat: [monoqrafiya] /G.Yoloğlu; red. M.Qasımlı.- Bakı: Xəzər Universitəsi, 2009.- 216, [2] s.

 

Yujnıy Yefim. Dörd yüz əlii milyon [Mətn] Y.Yuznıy; çevirəni Q.Heydərli; red. Y.Yusifli.- B.: Azərnəşr, 1932.- 36, [3] s.

 

Yurdumuzun Ziyası [Mətn]: Görkəmli alim və ictimai xadim, akademik Ziya bünyadovun xatirəsinə /Red.: M.Səlimov; Məsləhətçi: B.Hüseynov; Müəllif və tərtibçi: A.Qurbani; Buraxılışa məsul: D.Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1997.- 22 s.

Yusifli İshaqlı Afaq. XVII əsr Qərbi Avropa ölkələri ədəbiyyatı. Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti.-Bakı: Elm və təhsil, 2012. -498 [2] s.

Yusifli İshaqlı Afaq.
Mirzə Fətəli Axundzadə irsinin orta məktəbdə tədrisi.-Bakı: Elm və təhsil, 2012.-58 [2] s.

Yusifli Miryəhya. Elçibəy [Mətn]: tarixi roman /M. Yusifli; red. A. Qasımlı.- II Hissə.-Bakı: Adiloğlu, 2010.- 230, [2] s.

 

Yusifli Mir Yəhya Mir Baba oğlu. İran və fars şovinizmi [Mətn] /M. Y. Yusifli. Bakı: Adiloğlu, 2009.- 51, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Heydər Əliyev işığında [Mətn] /M.İ.Yusifov; red. Ç.Hüseynzadə.- B.: Nurlan, 2005.- 179, [1] s., [4] v. fotoşək

 

Yusifov Mübariz İmran oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq ideologiyası Heydər Əliyev məktəbinin dinləyiciləri üçün vəsait /M.İ.Yusifov; burax. məs. və red. Q.M.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2003.- 203, [1] s.

Yusifov Mübariz. Milli lider və müstəqil dövlətçilik /Mübariz Yusifov; Buraxılışa məsul: Qafar Əliyev; Red.: Çingiz Hüseynzadə.- B.: Nurlan, 2005.- 212 s.

 

Yusifov Yusif Bəhlul oğlu. Qədim Şərq tarixi [Mətn]: tarix ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Y.Yusifov; rəyçilər. K.H.Əliyev; elmi red. İ.H.Nərimanov.- Bakı: Bakı Universiteti, 1993.- 496 s.

Yusifov Yusif Bəhlul oğlu. Qədim şərq tarixi [Mətn]: tarix ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Y.Yusifov; red. İ.Nərimanov; M.Mirzəyev.- Bakı: Çıraq, 2005.- 544 s.

 

Yusifov Yusif. Qədim Şərq tarixi [Mətn]: Tarix ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Y.Yusifov .-B.: Şərq-Qərb; 2007.- 536 s.

 

Yusubov İsmixan Məhəmməd oğlu. Erməni dosyası [Mətn] /İ.Yusubov.- B.: [MBM], 2011.- 159, [1] s.

 

Yücəər Nəsir. Birinci dünya müharibəsində Osmanlı ordusunun Azərbaycan və Dağıstan əməliyyatı [Mətn]: Azərbaycan və Dağıstanın öz müstəqilliklərini qazanmaları 1918 /Nəsir Yücəər; Türkiyə Respublikası Baş Qərargahı.- B.: Qafqaz Universiteti; 1999.- 196 s.

 

National Library of Azerbaijan © All Rights Reserved