Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

NADİR KİTABLAR VƏ KİTABXANA MUZEYİ

Bütün oxucu qruplarına xidmət edir.  Bölmədə Azərbaycanşünaslığa dair nəşr ilindən, nəşr yerindən və dilindən asılı olmayaraq 1920-ci ilə qədər ən qədim və nadir kitablar toplanmışdır. Muzeydə kitabxananın tarixini öz əks etdirən sənədlər, eksponatlar nümayiş olunur.