Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

DEPOZİTAR ƏDƏBİYYAT

Depozitar ədəbiyyat fondu 1900-1980- ci illəri əhatə etməklə  266 401 nüsxə ədəbiyyatı mühafizə edir. Bunların 250 882 nüsxəsi jurnal, 15 519 nüsxəsi isə kitablardan ibarətdir. Fondda ədəbiyyat yalnız rus dilindədir. Bütün növ oxucu qruplarına xidmət edir.