Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ELEKTRON İNFORMASİYA XİDMƏTİ

Zal tam kompüter avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur. Oxucular İnternetə çıxış əldə edə bilirlər.