Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

SƏRGİ ZALI

Zalda əsasən kütləvi tədbirlər, kitab təqdimatları, oxucu günləri, müəlliflərlə görüşlər, sərgilər təşkil edilir. Tədbirlər bütün oxucu qrupları üçün açıq olur.

Zalda oxucuların mütaliəsi üçün hər cür şərait var. Bu zal bütün oxucu qruplarına xidmət edir.