Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

LOKAL ŞƏBƏKƏDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ OXU ZALI

Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu zalı bölməsində daha çox oxucunun eyni zamanda kitabxananın lokal şəbəkəsində elektron resurslardan istifadə imkanları artmışdır.  Bölmədə 24 kompyuter vasitəsilə oxuculara xidmət göstərilir və onların  sorğuları  tam şəkildə ödənilir. Zalda həmçinin 5 ədəd planşet oxucuların istifadəsinə verilib.