Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

 

ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XARİCİ ƏDƏBİYYAT OXU ZALI

Xarici ədəbiyyat oxu zalında 20 nəfərlik oxucu yeri vardır. Burada müxtəlif dillərdə 2500 nüsxədən çox kitab, müxtəlif dillərdə qəzet və jurnallar saxlanılır. Zalda bütün dillər üzrə kitabların əlifba və sistemli kataloqu, dövri mətbuatın sistemli və əlifba kataloqu var. Xarici ədəbiyyat oxu zalında Azərbaycan xarici mətbuatda, yardımçı fond üçün kitabların əlifba və sistemli kataloqu var. Mütəmadi olaraq zalın yardımçı fondu dilçilik üzrə yeni ədəviyyatla yeniləşdirilir. Bu zal bütün oxucu qruplarına xidmət edir.